Main / of Physics and Technology / Theoretical and Nuclear Physics / Абишев Медеу Ержанович

Абишев Медеу Ержанович

Position Зав.кафедрой, Профессоp
Кафедра теоретической и ядерной физики
Scopus author ID: 26530759900
Is hidden
8(727) 377-34-14 вн:3414
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 1998
Academic degree

Academic rank
Name of academic title Date of assignment
Доцент 01/01/2001
Профессор 01/01/2001
State Prizes
Prize Name Date of award
Знак "За заслуги в развитии науки Республики Казахстан"


File name Headline Description
Pedagogical
Inverse and incorrect problems of physics for medicine
Nuclear physics
Introduction to the Nuclear Theory
Inverse and incorrect problems of physics for medicine
Application of magnetic fluids in medicine
Inverse and incorrect problems of physics for medicine
Inverse and incorrect problems of physics for medicine
Application of magnetic fluids in medicine
Application of magnetic fluids in medicine
Inverse and incorrect problems of physics for medicine
Inverse and incorrect problems of physics for medicine
Application of magnetic fluids in medicine
Application of magnetic fluids in medicine
Introduction to the Nuclear Theory
Selected chapters of GR mechanics
Selected chapters of GR mechanics
Inverse and incorrect problems of physics for medicine

1

Абишев Медеу Ержанович Теориялық механика лекцияларының конспектісі "Қазақуниверситеті" 2009 - г. 7 - стр.

2

Абишев Медеу Ержанович Бактыбаев К.. Физика әлемі Алматы: "Қазақ энциклопедиясы" 2015 - г. ISBN 978-601-7472-41-2 (т 666 - стр.

1

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.. 2014 - г. 4 - стр. 2

2

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.. 2014 - г. 3 - стр. 3

3

Абишев Медеу ЕржановичЖәми Б.А., Тоқтарбай С.. 2014 - г. 4 - стр. 0

4

Абишев Медеу ЕржановичЖәми Б.А., Тоқтарбай С.. 2014 - г. 3 - стр. 20

5

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.. Orbital stability of the restricted threebody problem in General Relativity 2016 - г. 2 - стр. 0

6

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.. A perfectfluid spacetime for a slightly deformed mass 2016 - г. 2 - стр. 0

7

Абишев Медеу ЕржановичЖәми Б.А., Бейсен Н.Ә. Some astrophysical effects of nonlinear vacuum electrodynamics in magnetosphere of pulsar 2016 - г. 6 - стр. 0

8

Абишев Медеу ЕржановичДжунушалиев В.. Dilatonic dyon black hole solutions 2015 - г. 12 - стр. 32

9

Абишев Медеу ЕржановичБейсен Н.Ә., Белисарова Ф.Б. 2015 - г. 4 - стр. 2

10

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.., Бошкаев К.А., Жәми Б.А. 2016 - г. 7 - стр. 22

11

Абишев Медеу ЕржановичБелисарова Ф.Б., Тоқтарбай С.. 2017 - г. 6 - стр. 0

12

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.., Белисарова Ф.Б. УСТОЙЧИВОСТЬ ОРБИТЫ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРОБНОГО ТЕЛА В ПОЛЕ ДВУХ МАССИВНЫХ ВРАЩАЮЩИХСЯ ТЕЛ 2017 - г. 6 - стр. 0

13

Абишев Медеу ЕржановичДжанибеков А.А. НЕЙТРОНДАРДЫҢ КАТАЛИЗДЫҚ ҚОСПА (Pb, Bi, Po) АРҚЫЛЫ ӚТУІН MCNP ПРОГРАММАЛЫҚ КОМПЛЕКСІ АРҚЫЛЫ МОДЕЛЬДЕУ 2016 - г. 7 - стр. 0

14

Абишев Медеу ЕржановичДжанибеков А.А. ЖЫЛУЛЫК НЕЙТРОНДАРДЫҢ КАТАЛИЗДЫҚ ҚОСПАМЕН (Pb, Bi, Po) ШЕКСІЗ ОРТАДА ӘСЕРЛЕСУІН МОДЕЛЬДЕУ 2016 - г. 5 - стр. 3

15

Абишев Медеу Ержанович 2017 - г. 10 - стр. 180

16

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.. The orbital stability of a test body motion in the field of two massive bodies 2018 - г. 4 - стр. 168

17

Абишев Медеу ЕржановичБейсен Н.Ә., Белисарова Ф.Б., Тоқтарбай С.., Хасанов М.К., Абылаева Ә.Ж. 2018 - г. 7 - стр. 481

18

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.., Талхат А.З., Абылаева Ә.Ж. 2018 - г. 1 - стр. 168

19

Абишев Медеу ЕржановичБейсен Н.Ә., Белисарова Ф.Б., Тоқтарбай С.., Хасанов М.К., Абылаева Ә.Ж. 2018 - г. 7 - стр. 481

20

Абишев Медеу ЕржановичДенисов В.И. 2018 - г. 4 - стр. 103

21

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.., Абылаева Ә.Ж. 2018 - г. 4 - стр. 168

22

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.., Хасанов М.К., Абылаева Ә.Ж. Күшті магниттік квадруполь және гравиталиялық өрістердегі электромагниттік сәуленің таралуы 2018 - г. 8 - стр. 66

23

Абишев Медеу ЕржановичБейсен Н.Ә., Такибаева М.Н., Жәми Б.А., Аймуратов Е.К. Бисыздық вакуум электродинамикасындағы пульсар магнитосферасының кейбір нәтижелері 2016 - г. 6 - стр. 73

24

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.., Талхат А.З., Абылаева Ә.Ж. ЖАЛПЫ САЛЫСТЫРМАЛЫЛЫҚ ТЕОРИЯСЫНДА РЕЛЯТИВТІ ШЕКТЕЛГЕН ҮШ ДЕНЕ ОРБИТАСЫНЫҢ ОРНЫҚТЫЛЫҒЫ 2019 - г. 8 - стр. 69

25

Абишев Медеу Ержанович Dyon-like black hole solutions in the model with two Abelian gauge fields 2019 - г. 9 - стр. 25

26

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.. 2020 - г. 5 - стр. 0

27

Абишев Медеу ЕржановичСарсембаева А.Т. (n,t) реакциясындағы тритон-кластерлеу 2020 - г. 7 - стр. 0

28

Абишев Медеу ЕржановичБелисарова Ф.Б., Сарсембаева А.Т. 2020 - г. 7 - стр. 0

29

Абишев Медеу ЕржановичСарсембаева А.Т. 2020 - г. 9 - стр. 0

30

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.., Талхат А.З., Абылаева Ә.Ж. ОРТАЛЫҚ ДЕНЕГЕ ЖАҚЫН КВАЗИДӨҢГЕЛЕК ОРБИТАЛАРДЫҢ ОРНЫҚТЫЛЫҒЫ 2020 - г. 5 - стр. 70

31

Абишев Медеу ЕржановичСарсембаева А.Т., Белисарова Ф.Б. DEFINITION OF THE RECONNECTION RATE OF MOST POWERFUL SOLAR FLARES 2020 - г. 6 - стр. 6

1

Абишев Медеу Ержанович Тоқтарбай С.. 2012 - г. 1 - стр. Astana

2

Абишев Медеу Ержанович Тоқтарбай С.. 2013 - г. 1 - стр. КазНУ имю аль-Фараби

3

Абишев Медеу Ержанович Тоқтарбай С.. 2014 - г. 1 - стр. Казань, «Казанский Федеральный Университет»

4

Абишев Медеу Ержанович Тоқтарбай С.. 2013 - г. 1 - стр. КазНУ имени аль-Фараби, Алматы

5

Абишев Медеу Ержанович 2013 - г. 1 - стр. КазНУ имени аль-Фараби, Алматы

6

Абишев Медеу Ержанович Шектелген үш дене есебіндегі релятивті қозғалыс теңдеулері 2013 - г. 1 - стр. КазНУ имени аль-Фараби, Алматы

7

Абишев Медеу Ержанович Тоқтарбай С.. Circular restricted three-body problem in the mechanics of general relativity 2014 - г. 1 - стр. Казанский Федеральный Университет, Казань

8

Абишев Медеу Ержанович Тоқтарбай С.. 2014 - г. 1 - стр. КазНУ имени аль-Фараби, Алматы

9

Абишев Медеу Ержанович Rotational motion of a test body in the field of mass with inner motion and stucture 2015 - г. 1 - стр. Российский Университет Дружбы Народов, Москва

10

Абишев Медеу Ержанович Белисарова Ф.Б., Кенжебаев Н.Б. Нейтрондық катализге негізделген реакторлар жайлы 2013 - г. 1 - стр.

11

Абишев Медеу Ержанович Таукенова А.С., Белисарова Ф.Б. Әбішев М.Е., Белисарова Ф.Б., Таукенова Ә.С., Иманқұл М.П. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ҒЫЛЫМ ДАМУЫНЫҢ ЯДРОЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІККЕ ҚОСАР ҮЛЕСІ ЗОР 2016 - г. 3 - стр. Астана

12

Абишев Медеу Ержанович Тоқтарбай С.. Orbital stability of the restricted three body problem in General Relativity 2015 - г. 2 - стр. Российский Университет Дружбы Народов, Москва

13

Абишев Медеу Ержанович Сфералық қабықшалардың эволюциясын толменнің жалпыланған шешімдері арқылы зерттеу 2016 - г. 1 - стр. Алматы

14

Абишев Медеу Ержанович 2016 - г. 1 - стр. Алматы, КазНУ

15

Абишев Медеу Ержанович 2016 - г. 1 - стр. Әл Фараби атындағы ҚазҰУ

16

Абишев Медеу Ержанович Басқарылатын шекаралық шартты көп бөлшекті жүйелермен динамикалық орнықты күйлерді зерттеу 2016 - г. 1 - стр. Алматы, КазНУ

17

Абишев Медеу Ержанович Кенжебаев Н.Б. 2016 - г. 1 - стр. Әл Фараби атындағы ҚазҰУ

18

Абишев Медеу Ержанович 2016 - г. 1 - стр. Әл Фараби атындағы ҚазҰУ

19

Абишев Медеу Ержанович ЖСТ механикасындағы екі айналмалы дене есебіндегі ұйытқу əдісі мен гидродинамикалық ұқсастық əдісі 2016 - г. 1 - стр. Алматы, КазНУ

20

Абишев Медеу Ержанович ЖСТ-дағы үш дене есебін сандық зерттеу 2016 - г. 1 - стр. Алматы, КазНУ

21

Абишев Медеу Ержанович Жылулық нейтрондардың шексіз ортада каталитикалық қоспамен әсерлесуін модельдеу 2016 - г. 1 - стр. Әл Фараби атындағы ҚазҰУ

22

Абишев Медеу Ержанович Белисарова Ф.Б., Кенжебаев Н.Б. Нейтрондық катализге негізделген реакторлар жайлы 2013 - г. 1 - стр. КазНУ им аль-Фараби

23

Абишев Медеу Ержанович Тоқтарбай С.. The corresponding approximate exterior and interior solutions of Einstein’s equations 2016 - г. 1 - стр. L.N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY

24

Абишев Медеу Ержанович Тоқтарбай С.. Motion of the test body in the field of extended body with the inner structure in GR 2016 - г. 1 - стр. L.N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY

25

Абишев Медеу Ержанович Тоқтарбай С.. The stability of periodic motions of the restricted three-body problem 2016 - г. 1 - стр. L.N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY

26

Абишев Медеу Ержанович Тоқтарбай С.. The axisymmetric solution of Einstein’s field equations with                 quadrupole moment. 2016 - г. 1 - стр. Astana

27

Абишев Медеу Ержанович Тоқтарбай С.. Екі айналмалы дене өрісіндегі айналмалы сынақ дене орбитасының орнықтылығы 2017 - г. 1 - стр. Алматы

28

Абишев Медеу Ержанович Тоқтарбай С.. ЖСТ- дағы шектелген үш дене есебін сандық зерттеу 2017 - г. 1 - стр. Алматы

29

Абишев Медеу Ержанович Тоқтарбай С.. 2016 - г. 1 - стр. Алматы

30

Абишев Медеу Ержанович Тоқтарбай С.. ЖСТ-дағы денелер козғалысын сандық зерттеу 2018 - г. 1 - стр. Алматы

31

Абишев Медеу Ержанович Тоқтарбай С.. ЖСТ-дағы қозғалысты адиабаталық теориясы негізінде зерттеу 2018 - г. 1 - стр. Алматы

32

Абишев Медеу Ержанович Тоқтарбай С.. The orbital stability of a test body motion in the field of two massive bodies 2017 - г. 4 - стр. Сеул

33

Абишев Медеу Ержанович Тоқтарбай С.. ЖСТ-да квазидөңгелек орбита орнықтылығын зерттеу 2019 - г. 1 - стр. Аль-Фараби 71
Author Documents

23

Citations

65 по 52
documents

h-index

4

Preface

Karakozov, B.K., Burtebayev, N., Nassurlla, M., Abramovich, S.N., Abishev, M.E., Artemov, S.V., Boztosun, I., Dalkarov, O.D., Janseitov, D.M., Kadmenskiy, S.G., Otsuka, N., Sakuta, S.B., Shvetsov, V.N., Trzaska, W., Zholdybayev, T.K., Nogayev, N.A., Bonatsos, D., Harakeh, M., Itkis, M.G., Trubnikov, G.V., Merola, M., Peterson, R.J., Rusek, K., Spitaleri, C., Suzuki, T., Tostevin, J.A., Yuldashev, B.S.

2022

Journal of Physics: Conference Series
2155, с.

0

Цитирований
Gravitational field of slightly deformed naked singularities

Toktarbay, S., Quevedo, H., Abishev, M., Muratkhan, A.

2022

European Physical Journal C
82, с.

0

Цитирований
More on gravitational waves from double monodromy inflation

Abishev, M., Abylayeva, A., Addazi, A., Aldabergenov, Y., Berkimbayev, D.

2022

Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics
835, с.

0

Цитирований
Approximate perfect fluid solutions with quadrupole moment

Abishev, M., Beissen, N., Belissarova, F., Boshkayev, K., Mansurova, A., Muratkhan, A., Quevedo, H., Toktarbay, S.

2021

International Journal of Modern Physics D
30, с.

1

Цитирований
Determination of the primary energy using an ultrathin calorimeter

Dmitrieva, E., Fedosimova, A., Lebedev, I., Temiraliev, A., Abishev, M., Kozhamkulov, T., Mayorov, A., Spitaleri, C.

2020

Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics
47, с.

5

Цитирований
Dyon-Like Black Hole Solutions in the Model with Two Abelian Gauge Fields

Abishev, M.E., Ivashchuk, V.D., Malybayev, A.N., Toktarbay, S.

2019

Gravitation and Cosmology
25, с. 374-382

3

Цитирований
The orbital stability of a test body motion in the field of two massive bodies

Abishev, M., Toktarbay, S., Abylayeva, A., Talkhat, A.

2018

EPJ Web of Conferences
168, с.

0

Цитирований
Dilatonic dyon black hole solutions in the model with two Abelian gauge fields

Abishev, M., Ivashchuk, D., Boshkayev, K., Malybayev, A.

2018

EPJ Web of Conferences
168, с.

0

Цитирований
2018

Astroparticle Physics
103, с. 94-97

2

Цитирований
Effects of non-linear electrodynamics of vacuum in the magnetic quadrupole field of a pulsar

Abishev, M.E., Toktarbay, S., Beissen, N.A., Belissarova, F.B., Khassanov, M.K., Kudussov, A.S., Abylayeva, A.Z.

2018

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
481, с. 36-43

2

Цитирований
Modeling the process of formation of fractal structures in thin films

Fedosimova, A.I., Dmitrieva, E.A., Lebedev, I.A., Temiraliev, A.T., Temiraliev, T., Abishev, M.E., Baitimbetova, B.A., Ryabikin, Y.A., Serikkanov, A.S.

2018

Journal of Physics: Conference Series
1141, с.

7

Цитирований
2017

European Physical Journal C
77, с.

12

Цитирований
2016

Gravitation and Cosmology
22, с. 305-311

4

Цитирований
Some astrophysical effects of nonlinear vacuum electrodynamics in the magnetosphere of a pulsar

Abishev, M., Aimuratov, Y., Aldabergenov, Y., Beissen, N., Bakytzhan, Z., Takibayeva, M.

2016

Astroparticle Physics
73, с. 8-13

4

Цитирований
Dilatonic dyon black hole solutions

Abishev, M.E., Boshkayev, K.A., Dzhunushaliev, V.D., Ivashchuk, V.D.

2015

Classical and Quantum Gravity
32, с.

17

Цитирований
2014

Gravitation and Cosmology
20, с. 149-151

2

Цитирований
On optical-mechanical analogy in general relativity

Abdildin, M.M., Abishev, M.E., Beissen, N.A., Taukenova, A.S.

2012

12th Marcel Grossmann Meeting on Recent Dev. in Theoretical and Experimental General Relativity, Astrophysics and Relativistic Field Theories - Proc. of the MG 2009 Meeting on General Relativity
0, с. 1518-1520

0

Цитирований
Transformation law of the gravimagnetic field in harmonic coordinates

Abdildin, M.M., Abishev, M.E., Boshkayev, K.A., Taukenova, A.S.

2012

12th Marcel Grossmann Meeting on Recent Dev. in Theoretical and Experimental General Relativity, Astrophysics and Relativistic Field Theories - Proc. of the MG 2009 Meeting on General Relativity
0, с. 709-712

0

Цитирований
On the optical-mechanical analogy in general relativity

Abdil'din, M.M., Abishev, M.E., Beissen, N.A., Taukenova, A.S.

2011

Gravitation and Cosmology
17, с. 143-146

2

Цитирований
2009

Gravitation and Cosmology
15, с. 1-4

2

Цитирований
On the uniqueness problem for the Lagrangian of two rotating bodies in general relativity

Abdil'din, M.M., Abishev, M.E., Beissen, N.A., Brisheva, Z.N.

2009

Gravitation and Cosmology
15, с. 141-143

2

Цитирований
On the hypothesis of gravimagnetism

Abdil'din, M.M., Abishev, M.E.

2008

11th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories - Proc. of the MG11 Meeting on General Relativity
0, с. 2110-2112

0

Цитирований
2008

11th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories - Proc. of the MG11 Meeting on General Relativity
0, с. 2158-2165

0

Цитирований