Main / of Physics and Technology / Theoretical and Nuclear Physics / Тоқтарбай Сәкен

Тоқтарбай Сәкен

Position И.о. доцента
Theoretical and Nuclear Physics
Scopus author ID: 56336189300
saken.yan@yandex.com

1

Тоқтарбай Сәкен Внутреннее решение уравнений Эйнштейна 2012 - г. 6 - стр. 5

2

Тоқтарбай Сәкен Quadrupolar gravitational fields described by the metric 2012 - г. 7 - стр. 3

3

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. 2014 - г. 4 - стр. 2

4

Тоқтарбай Сәкен A stationary q-metric 2014 - г. 3 - стр. 4

5

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. 2014 - г. 3 - стр. 3

6

Тоқтарбай Сәкен Generating static perfect-fluid solutions of Einstein’s equations 2015 - г. 10 - стр. 0

7

Тоқтарбай Сәкен Жәми Б.А., Абишев М.Е. 2014 - г. 4 - стр. 0

8

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е., Жәми Б.А. 2014 - г. 3 - стр. 20

9

Тоқтарбай Сәкен Бошкаев К.А. 2016 - г. 16 - стр. 2

10

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. Orbital stability of the restricted threebody problem in General Relativity 2016 - г. 2 - стр. 0

11

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. A perfectfluid spacetime for a slightly deformed mass 2016 - г. 2 - стр. 0

12

Тоқтарбай Сәкен Таукенова А.С., Жәми Б.А., Бошкаев К.А. Баяу айналатын жұлдыздардың тепе-теңдік конфигурациялары 2015 - г. 18 - стр. 52

13

Тоқтарбай Сәкен Бошкаев К.А., Таукенова А.С., Жәми Б.А. Керр және Хартл-Торн метрикаларының сәйкестігі 2015 - г. 8 - стр. 5

14

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е., Бошкаев К.А., Жәми Б.А. 2016 - г. 7 - стр. 22

15

Тоқтарбай Сәкен Белисарова Ф.Б., Абишев М.Е. 2017 - г. 6 - стр. 0

16

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е., Белисарова Ф.Б. УСТОЙЧИВОСТЬ ОРБИТЫ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРОБНОГО ТЕЛА В ПОЛЕ ДВУХ МАССИВНЫХ ВРАЩАЮЩИХСЯ ТЕЛ 2017 - г. 6 - стр. 0

17

Тоқтарбай Сәкен Бошкаев К.А. 2016 - г. 2 - стр. 0

18

Тоқтарбай Сәкен Бошкаев К.А. 2016 - г. 2 - стр. 0

19

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. The orbital stability of a test body motion in the field of two massive bodies 2018 - г. 4 - стр. 168

20

Тоқтарбай Сәкен Бейсен Н.Ә., Белисарова Ф.Б., Абишев М.Е., Хасанов М.К., Абылаева Ә.Ж. 2018 - г. 7 - стр. 481

21

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е., Талхат А.З., Абылаева Ә.Ж. 2018 - г. 1 - стр. 168

22

Тоқтарбай Сәкен Бейсен Н.Ә., Белисарова Ф.Б., Абишев М.Е., Хасанов М.К., Абылаева Ә.Ж. 2018 - г. 7 - стр. 481

23

Тоқтарбай Сәкен Абылаева Ә.Ж., Абишев М.Е. 2018 - г. 4 - стр. 168

24

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е., Хасанов М.К., Абылаева Ә.Ж. Күшті магниттік квадруполь және гравиталиялық өрістердегі электромагниттік сәуленің таралуы 2018 - г. 8 - стр. 66

25

Тоқтарбай Сәкен Таукенова А.С., Жәми Б.А., Тлемисова Ж.А., Бошкаев К.А., Аймуратов Е.К. КЕРР ЖӘНЕ ХАРТЛ-ТОРН МЕТРИКАЛАРЫНЫҢ СӘЙКЕСТІГІ 2015 - г. 8 - стр. 5

26

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е., Талхат А.З., Абылаева Ә.Ж. ЖАЛПЫ САЛЫСТЫРМАЛЫЛЫҚ ТЕОРИЯСЫНДА РЕЛЯТИВТІ ШЕКТЕЛГЕН ҮШ ДЕНЕ ОРБИТАСЫНЫҢ ОРНЫҚТЫЛЫҒЫ 2019 - г. 8 - стр. 69

27

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. 2020 - г. 5 - стр. 0

28

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е., Талхат А.З., Абылаева Ә.Ж. ОРТАЛЫҚ ДЕНЕГЕ ЖАҚЫН КВАЗИДӨҢГЕЛЕК ОРБИТАЛАРДЫҢ ОРНЫҚТЫЛЫҒЫ 2020 - г. 5 - стр. 70

29

Тоқтарбай Сәкен 2020 - г. 7 - стр. 7

30

Тоқтарбай Сәкен Абылаева Ә.Ж. КВАДРУПОЛЬ МАССАНЫҢ АЙНАЛАСЫНДАҒЫ АККРЕЦИЯЛЫҚ ДИСКІЛЕР 2021 - г. 7 - стр. 0

1

Тоқтарбай Сәкен AN INHOMOGENEOUS INTERIOR SOLUTION 2012 - г. 1 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

2

Тоқтарбай Сәкен SMULATION OF HYDROGEN PERMEATION THROUGH MEMBRANES BY METHOD MONTE-CARLO 2012 - г. 1 - стр. Алматы. КазНУ имени аль-Фараби.

3

Тоқтарбай Сәкен On metrics of system rotating bodies with inner structure in GR mechanics 2011 - г. 1 - стр. Bei Jing

4

Тоқтарбай Сәкен О квадрупольном моменте тел в механике ОТО 2011 - г. 11 - стр. Алматы

5

Тоқтарбай Сәкен Козғалыстын ЖСТ алиабаттыктеориясынегізіндепланеталыкжуйенікарастыру 2011 - г. 15 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

6

Тоқтарбай Сәкен 2012 - г. 3 - стр. НИ ТПУ

7

Тоқтарбай Сәкен 2011 - г. 3 - стр. НИ ТПУ

8

Тоқтарбай Сәкен 2011 - г. 1 - стр. Алматы

9

Тоқтарбай Сәкен 2012 - г. 3 - стр. Stockholm

10

Тоқтарбай Сәкен 2012 - г. 3 - стр. Stockholm

11

Тоқтарбай Сәкен 2012 - г. 1 - стр. Алмата

12

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. 2012 - г. 1 - стр. Astana

13

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. 2013 - г. 1 - стр. КазНУ имю аль-Фараби

14

Тоқтарбай Сәкен 2013 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

15

Тоқтарбай Сәкен 2013 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

16

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. 2014 - г. 1 - стр. Казань, «Казанский Федеральный Университет»

17

Тоқтарбай Сәкен 2014 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

18

Тоқтарбай Сәкен Approximate exterior solution from the interior q-metric 2014 - г. 1 - стр. КазНУ имени Аль-Фараби

19

Тоқтарбай Сәкен Жәми Б.А. On the stability of circular orbits of a test body in the restricted three body problem of general relativity. 2014 - г. 1 - стр. КазНУ имени Аль-Фараби

20

Тоқтарбай Сәкен Approximate stationary axisymmetric vacuum solution of Einstein’s field equations 2015 - г. 1 - стр. Al-Farabi Kazakh National University

21

Тоқтарбай Сәкен A new method generating perfect-fluid solutions of Einstein’s equations 2015 - г. 1 - стр. Al-Farabi Kazakh National University

22

Тоқтарбай Сәкен 2012 - г. 1 - стр. Алматы

23

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. 2013 - г. 1 - стр. КазНУ имени аль-Фараби, Алматы

24

Тоқтарбай Сәкен 2013 - г. 1 - стр. КазНУ имени аль-Фараби, Алматы

25

Тоқтарбай Сәкен Бошкаев К.А. 2015 - г. 1 - стр. Российский Университет Дружбы Народов, Москва

26

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. Circular restricted three-body problem in the mechanics of general relativity 2014 - г. 1 - стр. Казанский Федеральный Университет, Казань

27

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. 2014 - г. 1 - стр. КазНУ имени аль-Фараби, Алматы

28

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. Orbital stability of the restricted three body problem in General Relativity 2015 - г. 2 - стр. Российский Университет Дружбы Народов, Москва

29

Тоқтарбай Сәкен A perfect-fluid spacetime for a slightly deformed mass 2015 - г. 2 - стр. Российский Университет Дружбы Народов, Москва

30

Тоқтарбай Сәкен Accretion disks around a mass with quadrupole 2015 - г. 2 - стр. Российский Университет Дружбы Народов, Москва

31

Тоқтарбай Сәкен Жәми Б.А., Бошкаев К.А. Geodesics in the Hartle-Thorne spacetime 2015 - г. 1 - стр. Российский Университет Дружбы Народов, Москва

32

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. The corresponding approximate exterior and interior solutions of Einstein’s equations 2016 - г. 1 - стр. L.N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY

33

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. Motion of the test body in the field of extended body with the inner structure in GR 2016 - г. 1 - стр. L.N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY

34

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. The stability of periodic motions of the restricted three-body problem 2016 - г. 1 - стр. L.N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY

35

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. The axisymmetric solution of Einstein’s field equations with                 quadrupole moment. 2016 - г. 1 - стр. Astana

36

Тоқтарбай Сәкен 2016 - г. 1 - стр. Almaty

37

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. Екі айналмалы дене өрісіндегі айналмалы сынақ дене орбитасының орнықтылығы 2017 - г. 1 - стр. Алматы

38

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. ЖСТ- дағы шектелген үш дене есебін сандық зерттеу 2017 - г. 1 - стр. Алматы

39

Тоқтарбай Сәкен Эйнштейн теңдеуінің статикалық сфералық дәл шешімі 2017 - г. 1 - стр. Алматы

40

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. 2016 - г. 1 - стр. Алматы

41

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. ЖСТ-дағы денелер козғалысын сандық зерттеу 2018 - г. 1 - стр. Алматы

42

Тоқтарбай Сәкен Шектелген үш дене есебін ЖСТ қозғалыстың адиабаталық теориясы негізінде зерттеу 2018 - г. 1 - стр. Алматы

43

Тоқтарбай Сәкен Шектелген үш дене есебін ЖСТ қозғалыстың адиабаталық теориясы негізінде зерттеу 2018 - г. 1 - стр. Алматы

44

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. ЖСТ-дағы қозғалысты адиабаталық теориясы негізінде зерттеу 2018 - г. 1 - стр. Алматы

45

Тоқтарбай Сәкен 2018 - г. 1 - стр. Almaty

46

Тоқтарбай Сәкен Эйнштейн теңдеулерінің аксиальды-симметриялы идеал сұйық көзді шешімі. 2018 - г. 1 - стр. Алматы

47

Тоқтарбай Сәкен Аспан денелерінің мультипольдік моменттерін есептеу. 2018 - г. 1 - стр.

48

Тоқтарбай Сәкен Жазық шектелген үш дене есебін зерттеу 2018 - г. 1 - стр. Алматы

49

Тоқтарбай Сәкен Эйнштейн теңдеулерінің аксиалды-симметриялы ваккумдық шешімі 2018 - г. 1 - стр. Алматы

50

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. The orbital stability of a test body motion in the field of two massive bodies 2017 - г. 4 - стр. Сеул

51

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. ЖСТ-да квазидөңгелек орбита орнықтылығын зерттеу 2019 - г. 1 - стр. Аль-Фараби 71
Author Documents

9

Citations

59 по 46
documents

h-index

3

Dyon-Like Black Hole Solutions in the Model with Two Abelian Gauge Fields

Abishev, M.E., Ivashchuk, V.D., Malybayev, A.N., Toktarbay, S.

2019

Gravitation and Cosmology
25, с. 374-382

2

Цитирований
The orbital stability of a test body motion in the field of two massive bodies

Abishev, M., Toktarbay, S., Abylayeva, A., Talkhat, A.

2018

EPJ Web of Conferences
168, с.

0

Цитирований
Effects of non-linear electrodynamics of vacuum in the magnetic quadrupole field of a pulsar

Abishev, M.E., Toktarbay, S., Beissen, N.A., Belissarova, F.B., Khassanov, M.K., Kudussov, A.S., Abylayeva, A.Z.

2018

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
481, с. 36-43

2

Цитирований
Motion of test particles in the field of a naked singularity

Boshkayev, K., Gasperín, E., Gutiérrez-Piñeres, A.C., Quevedo, H., Toktarbay, S.

2016

Physical Review D
93, с.

27

Цитирований
2016

Gravitation and Cosmology
22, с. 305-311

1

Цитирований
2015

Journal of Mathematical Physics
56, с.

4

Цитирований
2014

Gravitation and Cosmology
20, с. 149-151

2

Цитирований
A stationary q-metric

Toktarbay, S., Quevedo, H.

2014

Gravitation and Cosmology
20, с. 252-254

15

Цитирований