Main / Law / Customs, Financial and Environmental Law / Джангабулова Арайлым Куанышбековна

Джангабулова Арайлым Куанышбековна

Position Зам.зав.каф. по научно-инновационной работе и межд.связям, И.о. профессора
Customs, Financial and Environmental Law
Scopus author ID: 57194416376
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Магистратура 2005
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 2003
Academic degree

Academic rank
Name of academic title Date of assignment
Доцент 01/01/2001

1

Джангабулова Арайлым Куанышбековна Қазақстан Республикасында ауылшаруашылық кооперациясын құқықтық реттеу Қазақ университетi 2012 - г. 140 - стр.

2

Джангабулова Арайлым Куанышбековна Еркинбаева Л.К. Қазақстан Республикасының аграрлық құқығы Қазақ университетi 2012 - г. 150 - стр.

3

Джангабулова Арайлым Куанышбековна Ережепқызы Р.., Туякбаева Н.С. Қазақстан Республикасының жасыл экономикаға көшуі жөніндегі тұжырымдамасын жүзеге асыру аясында баламалы және жаңартылған энергетиканы пайдалануды құқықтық реттеу " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3064-8 8 - стр.

1

Джангабулова Арайлым Куанышбековна Қазақстан Республикасында агроөнеркәсіптік кешенді мемлекеттік реттеудің негіздері 2011 - г. 3 - стр. 0

2

Джангабулова Арайлым Куанышбековна ҚР аграрлық қатынастарды мемлекеттік құқықтық реттеудің кейбір мәселелері 2011 - г. 3 - стр. 0

3

Джангабулова Арайлым Куанышбековна Ауылшаруашылық ұйымдардың жерге меншік және өзге де құқықтары 2012 - г. 3 - стр. 62

4

Джангабулова Арайлым Куанышбековна CONCEPT OF THE BUDGETARY PROCESS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 2016 - г. 5 - стр. 0

5

Джангабулова Арайлым КуанышбековнаЕрежепқызы Р.. Қaзaқстaн Республикaсындa энергетикaлық сaлaны реттейтін зaңнaмaның дaмуының кейбір мәселелері 2016 - г. 4 - стр. 77

6

Джангабулова Арайлым Куанышбековна State as legal entity of land ownership 2016 - г. 2 - стр. 0

7

Джангабулова Арайлым Куанышбековна The features and concept of the responsibility for violation of environmental law 2016 - г. 3 - стр. 0

8

Джангабулова Арайлым Куанышбековна Прaвовые aспекты рaзвития топливно-энергетического комплексa в Республике Кaзaхстaн 2016 - г. 3 - стр. 0

9

Джангабулова Арайлым Куанышбековна The concept of renewable energy sources 2016 - г. 3 - стр. 0

10

Джангабулова Арайлым Куанышбековна Понятие возобновляемых источников энергии 2015 - г. 4 - стр. 0

11

Джангабулова Арайлым Куанышбековна Problems of legal regulation of environmental protection of Aral’s region 2016 - г. 4 - стр. 0

12

Джангабулова Арайлым КуанышбековнаЕрежепқызы Р.. Ережепқызы Р., Джангабулова А.К., Конысбай Б. Қазақстан Республикасында үкіметтік емес ұйымдардың кейбір сұрақтары: олардың энергетикалық саясатты қалыптастырудағы рөлі 2016 - г. 6 - стр. 80

13

Джангабулова Арайлым КуанышбековнаЕрежепқызы Р.. Джaнгaбуловa A.К., Ережепқызы Р. Қaзaқстaн Республикaсындa энергия үнемдеу және энергия тиімділігін құқықтық қaмтaмaсыз ету мәселелері 2017 - г. 5 - стр. 81

14

Джангабулова Арайлым КуанышбековнаЕрежепқызы Р.., Қонысбай Б.М. Қазақстан Республикасында Үкіметтік емес ұйымдардың кейбір сұрақтары; олардың энергетикалық саясатты қалыптастырудағы рөлі 2016 - г. 6 - стр. 80

15

Джангабулова Арайлым КуанышбековнаТуякбаева Н.С. АҚШ-та энергияның баламалы және жаңартылатын түрлерін пайдалануды құқықтық реттеу 2017 - г. 5 - стр. 0

16

Джангабулова Арайлым КуанышбековнаТуякбаева Н.С. Энергияның жаңартылатын және баламалы түрлерін пайдаланудың шетел тәжірибесін талдау 2017 - г. 5 - стр. 0

17

Джангабулова Арайлым КуанышбековнаТуякбаева Н.С. Жаңартылатын және баламалы энергияны пайдалану қызметін құқықтық қамтамасыз ету саласындағы Еуропалық Одақтың тәжірибесі 2017 - г. 5 - стр. 0

18

Джангабулова Арайлым КуанышбековнаТуякбаева Н.С. Еуразиялық экономикалық одақ мүше-мемлекеттеріндегі баламалы энергия көздері туралы заңнамасы дамуының келешегі мен жағдайы 2017 - г. 5 - стр. 0

19

Джангабулова Арайлым КуанышбековнаСартаев С.А., Туякбаева Н.С., Баймаханова Д.М. 2018 - г. 13 - стр. 1

20

Джангабулова Арайлым КуанышбековнаТуякбаева Н.С., Сылкина С.М., Жатканбаева А.Е. 2018 - г. 6 - стр. 0

21

Джангабулова Арайлым Куанышбековна К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРАВАХ ГРАЖДАН В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ 2019 - г. 5 - стр. 0

22

Джангабулова Арайлым КуанышбековнаАйдарханова К.Н., Жатканбаева А.Е., Баймаханова Д.М. 2020 - г. 9 - стр. 1

23

Джангабулова Арайлым КуанышбековнаБаймаханова Д.М. Адам және азаматтардың ақпаратқа құқықтарын қамтамасыз етудің халықаралық аспектілері 2020 - г. 7 - стр. 1

1

Джангабулова Арайлым Куанышбековна Аграрлық қатынастарды мемлекеттік реттеу әдістері 2011 - г. 3 - стр.

2

Джангабулова Арайлым Куанышбековна ҚР ауылшаруашылық тауар өндірушілерді мемлекеттік қолдау шаралары. 2012 - г. 3 - стр.

3

Джангабулова Арайлым Куанышбековна ҚР азаматтардың жерге меншік және өзге де құқықтарын қамтамасыз ету мәселелері 2012 - г. 3 - стр.

4

Джангабулова Арайлым Куанышбековна Проблемы права собственности и иных прав сельскохозяйственных организаций в РК 2012 - г. 4 - стр.

5

Джангабулова Арайлым Куанышбековна Есекеева А.А. Еnhancing the efficiency of government control over agroindustrial sector to maintain food security 2012 - г. 5 - стр. Анталья

6

Джангабулова Арайлым Куанышбековна Тыныбеков С.., Ережепқызы Р.. Қазақстан Республикасының экологиялық ақпаратқа қол жеткізу үшін құқықтық негіз 2015 - г. 7 - стр.
Author Documents

5

Citations

11 по 11
documents

h-index

2

Central Asian transboundary waters in the age of globalization: Problems of legal regulation and international cooperation

Baideldynov, D., Jangabulova, A., Yerezhepkyzy, R., Berdibaуeva, A., Khamit, A.

2019

Journal of Environmental Management and Tourism
10, с. 1060-1073

0

Цитирований
Natural tendencies of development of legal regulation of the relations in the sphere of power safety in the modern world

Sylkina, S., Zhatkanbayeva, A., Tuyakbayeva, N., Jangabulova, A., Alibayeva, G.

2018

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
21, с.

2

Цитирований
Liability for violations of land legislation

Tuyakbayeva, N.S., Jangabulova, A.K., Baimakhanova, D.M., Sartayev, S.A., Shansharbayeva, B.S.

2018

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
21, с.

2

Цитирований
International regulation of environmental auditing in the countries of the European union

Zhatkanbayeva, A.E., Tuyakbayeva, N.S., Jangabulova, A.K., Alibekov, S.T., Kasatkina, E.V., Maslihova, E.A.

2018

Journal of Environmental Management and Tourism
9, с. 1030-1043

6

Цитирований
Review on legal issues of socially vulnerable groups of population (Old People, Children, Etc.)

Zhatkanbayeva, A., Tuyakbayeva, N., Jangabulova, A., Tasbulatova, A., Adilgazy, S.

2017

Ponte
73, с. 211-222

1

Цитирований