Main / Philosophy and Political Science / Sociological science and social work / Авсыдыкова Куралай Адылжановна

Авсыдыкова Куралай Адылжановна

Position Ст.пpеподаватель
Sociological science and social work
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Магистратура 2003
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 2001
Academic degree

1

Авсыдыкова Куралай Адылжановна Заңсыз еңбек мигранттарының еңбек нарығына тигізетін әсері 2012 - г. 6 - стр. 0

2

Авсыдыкова Куралай Адылжановна Социология в структуре профессиональной продготовки и изменение некоторых ценностных ориентаций студентов технических вузов 2012 - г. 6 - стр. 0

3

Авсыдыкова Куралай Адылжановна Ірі қаладағы құндылықты бағдарлардың ерекшеліктері. 2014 - г. 9 - стр. 0

4

Авсыдыкова Куралай Адылжановна Әлеуметттік қызметкердің профессиограммасына қойылатын кәсіби этикалық талаптар. 2014 - г. 8 - стр. 0

5

Авсыдыкова Куралай АдылжановнаБиекенов К.У., Сарыбаева И.С. ДУХОВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ В СФЕРЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 2017 - г. 9 - стр. 3

6

Авсыдыкова Куралай АдылжановнаМорозова Т.А. Қазақстан Республикасында балалық шакты қоргауды қамтамасыз ету 2018 - г. 8 - стр. 0

7

Авсыдыкова Куралай АдылжановнаМорозова Т.А. Қазақстанда ішімдік және есірткі қолданатын жандармен медициналық және әлеуметтік жұмыс ерекшеліктері 2019 - г. 8 - стр. 1

8

Авсыдыкова Куралай Адылжановна Қазіргі Қазақстандық қоғам және жалғызбасты аналар мәселесі 2020 - г. 8 - стр. 0

9

Авсыдыкова Куралай Адылжановна ЖАС ЖАЛҒЫЗБАСТЫ АНАЛАРДЫ СОЦИОРЕАДАПТАЦИЯЛАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ӘЛЕУМЕТТІК АСПЕКТ РЕТІНДЕ 2021 - г. 8 - стр. 0

10

Авсыдыкова Куралай Адылжановна ЖАС ЖАЛҒЫЗБАСТЫ АНАЛАРДЫ ДАҒДАРЫС ОРТАЛЫҚТАРЫ ЖАҒДАЙЫНДА СОЦИОРЕАДАПТАЦИЯЛАУ (АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ МЫСАЛЫНДА) 2021 - г. 11 - стр. 0

11

Авсыдыкова Куралай Адылжановна ЖАС ЖАЛҒЫЗБАСТЫ АНАЛАРДЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОЛДАУ САЛАСЫНДАҒЫ ОТАНДЫҚ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕЛЕРДІ ТАЛДАУ 2022 - г. 13 - стр. 0

1

Авсыдыкова Куралай Адылжановна 2012 - г. 4 - стр. Фонд Первого Президента РК

2

Авсыдыкова Куралай Адылжановна Социологический анализ профессиональной мотивации студентов технического вуза 2012 - г. 4 - стр. Фонд Первого Президента

3

Авсыдыкова Куралай Адылжановна  Жоғары білім берудің ұлттық жүйесі 2012 - г. 6 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

4

Авсыдыкова Куралай Адылжановна Кәсіби-техникалық білім беруді модернизациялаудың маңыздылығы 2012 - г. 6 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

5

Авсыдыкова Куралай Адылжановна Жалғыз басты аналармен әлеуметтік жұмыс 2012 - г. 5 - стр. Фонд Первого Президента

6

Авсыдыкова Куралай Адылжановна Инновациялық білім беру технологиялар индикаторлары 2013 - г. 6 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

7

Авсыдыкова Куралай Адылжановна Сарыбаева И.С. ЖОО түлектерінің кәсіби компетенциясы еңбек нарығы талаптарының негізі ретінде 2015 - г. 5 - стр. КазНУ, Юрфак

8

Авсыдыкова Куралай Адылжановна Әлеуметтік жұмыс мaмaндығы студенттеріндегі инклюзивтік құзырлықтың қaлыптaсу диaгностикaсы 2018 - г. 9 - стр. КазНУ им. альФараби

9

Авсыдыкова Куралай Адылжановна Тұлғaлық қaсиеттерді қaлыптaстырудaғы құзыреттілік бaғыттың мәні 2018 - г. 5 - стр. КазНУ. им. аль-Фараби

10

Авсыдыкова Куралай Адылжановна Жaстaрдың әлеуметтенуінің негізгі бaғдaры 2018 - г. 4 - стр. Казну. им.аль-Фараби

11

Авсыдыкова Куралай Адылжановна Жалғызбасты аналар: қоғамдық көзқарас және әлеуметтік факторлар 2020 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

12

Авсыдыкова Куралай Адылжановна ЖАС ЖАЛҒЫЗБАСТЫ АНАЛАРДЫ СОЦИОРЕДАПТАЦИЯЛАУДАҒЫ ДАҒДАРЫС ОРТАЛЫҚТАРЫНЫҢ МАҢЫЗЫ 2021 - г. 5 - стр. КазНУ имени Аль-Фараби

13

Авсыдыкова Куралай Адылжановна Отбасы институты және жалғызбасты ана болу себептері 2015 - г. 5 - стр. Уфа

14

Авсыдыкова Куралай Адылжановна Қазіргі Қазақстандағы жалғызбасты жас аналар: әлеуметтік жағдайы мен өзекті мәселелері 2021 - г. 5 - стр.

15

Авсыдыкова Куралай Адылжановна ЖАС ЖАЛҒЫЗБАСТЫ АНАЛАР ӘЛЕУМЕТТІК БЕЙІМДЕУДІҢ НЫСАНЫ РЕТІНДЕ 2022 - г. 5 - стр. КазНУ
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0