Main / Philosophy and Political Science / Sociological science and social work / Сарыбаева Индира Сарыбайқызы

Сарыбаева Индира Сарыбайқызы

Position Зам.зав.каф.по учебной, метод. и воспитательной работе, Ст.пpеподаватель
Sociological science and social work
File name Headline Description
Social Services Assessment
Умк

1

Сарыбаева Индира Сарыбайқызы Отандық әлеуметтану тарихы Баспа: Қазақ Университеті 2011 - г. 4 - стр.

2

Сарыбаева Индира Сарыбайқызы Әлеуметтік жұмыстың әдістері мен технологиясы Баспа: Қазақ Университеті 2012 - г. 11 - стр.

3

Сарыбаева Индира Сарыбайқызы Нурбекова Ж.А. Отандық әлеуметтануы тарихы Қазақ университетi 2012 - г. 4 - стр.

4

Сарыбаева Индира Сарыбайқызы Морозова Т.А., Айдарбекова А.С. Тәрбиелік қызметті ұйымдастыруға арналған әдістемелік нұсқаулық " Қазақ университеті " 2013 - г. 1 - стр.

5

Сарыбаева Индира Сарыбайқызы Чинасилова А.М., Айдарбекова А.С. ЖОО студенттерін тәрбиелеуге арналған әдістемелік нұсқаулық " Қазақ университеті " 2015 - г. 1 - стр.

6

Сарыбаева Индира Сарыбайқызы Морозова Т.А. Денсаулық сақтау саласындағы әлеуметтік жұмыс " Қазақ университеті " 2017 - г. 6 - стр.

7

Сарыбаева Индира Сарыбайқызы Амитов С.А., Дуйсенова С.М., Омарова А.Т. Әлеуметтанулық зерттеулердегі сандық және сапалық әдістер " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3886-6 8 - стр.

8

Сарыбаева Индира Сарыбайқызы Әлеуметтік жұмыстың әдістері мен технологиялары " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3273-4 12 - стр.

1

Сарыбаева Индира Сарыбайқызы «Кәсіби орта білім беру орындарын әлеуметтік әріптестік шеңберінде дамыту» 2011 - г. 5 - стр. 0

2

Сарыбаева Индира Сарыбайқызы «Этносаралық жанжалдар» 2011 - г. 4 - стр. 0

3

Сарыбаева Индира Сарыбайқызы «Қазақстандағы халықтың 1917 ж. революцияға дейінгі құрамы» 2012 - г. 5 - стр. 0

4

Сарыбаева Индира СарыбайқызыЧинасилова А.М. «ҚР қазіргі кездегі орта кәсіби білім беру орындарын әлеуметтік әріптестік шеңберінде дамыту» 2011 - г. 5 - стр. 0

5

Сарыбаева Индира Сарыбайқызы Жоғары білім берудің ұлттық жүйесі 2012 - г. 6 - стр. 3

6

Сарыбаева Индира Сарыбайқызы «Кәсіби-техникалық білім беруді модернизациялаудың маңыздылығы» 2012 - г. 6 - стр. 3

7

Сарыбаева Индира Сарыбайқызы «Жалғыз басты аналармен әлеуметтік жұмыс» 2012 - г. 6 - стр. 1

8

Сарыбаева Индира Сарыбайқызы «Заңсыз еңбек мигранттарының еңбек нарығына тигізетін әсері» 2012 - г. 6 - стр. 1

9

Сарыбаева Индира Сарыбайқызы «Социология в структуре профессиональной продготовки и изменение некоторых ценностных ориентаций студентов технических вузов» 2012 - г. 6 - стр. 0

10

Сарыбаева Индира СарыбайқызыДуйсенова С.М. Арт терапияның шығу тарихы және оның әлеуметтік жұмыста қолданылуы 2013 - г. 12 - стр. 1

11

Сарыбаева Индира Сарыбайқызы Әлеуметтік қызметкердің профессиограммасына қойылатын кәсіби-этикалық талаптар 2014 - г. 12 - стр. 0

12

Сарыбаева Индира Сарыбайқызы ИППОТЕРАПИЯ ӘДІСІНІҢ ДАМУ ТАРИХЫ 2014 - г. 6 - стр. 0

13

Сарыбаева Индира Сарыбайқызы Аутизммен ауыратын балалармен әлеуметтік жұмыс 2014 - г. 5 - стр. 0

14

Сарыбаева Индира Сарыбайқызы Еңбек миграциясының еңбек нарығын қалыптастырудағы рөлі 2014 - г. 7 - стр. 5

15

Сарыбаева Индира СарыбайқызыСултанова А.М., Амитов С.А. Наркологиялық орталықтағы маскүнемдікке тәуелді адамдармен жұмыста әлеуметтік кызметкердің рөлі 2015 - г. 4 - стр. 1

16

Сарыбаева Индира СарыбайқызыТунгатова У.А., Султанова А.М. Маскүнемдікке салынған әйелдермен әлеуметтік жұмыс жүргізу ерекшеліктері 2015 - г. 4 - стр. 1

17

Сарыбаева Индира СарыбайқызыДуйсенова С.М. Маскүнемдіктің әйелдің репродуктивті мінез-құлқына әсері 2015 - г. 7 - стр. 1

18

Сарыбаева Индира СарыбайқызыАмитов С.А. Social well-being as an indicator of the level of adaptation of ethnic repatriates 2016 - г. 8 - стр. 56

19

Сарыбаева Индира Сарыбайқызы Қарт адамдардың әлеуметтік белсенділігінің ерекшеліктері 2016 - г. 7 - стр. 1

20

Сарыбаева Индира Сарыбайқызы ДАУН СИНДРОМЫ БАР БАЛАЛАРДЫҢ ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ АҚЫЛ-ОЙ ДАМУЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 2017 - г. 7 - стр. 1

21

Сарыбаева Индира Сарыбайқызы Даун синдромы бар балалардың әлеуметтік бейімделуі 2017 - г. 6 - стр. 1

22

Сарыбаева Индира Сарыбайқызы Қазақстандағы ата-ана қамқорлығынсыз қалған жетім балаларды орналастыру технологиясы 2017 - г. 5 - стр. 1

23

Сарыбаева Индира СарыбайқызыАвсыдыкова К.А., Биекенов К.У. ДУХОВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ В СФЕРЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 2017 - г. 9 - стр. 3

24

Сарыбаева Индира СарыбайқызыДуйсенова С.М., Омарова А.Т. Жоғары оқу орындарындағы студенттердің білім алу стратегиялары 2018 - г. 12 - стр. 67

25

Сарыбаева Индира Сарыбайқызы ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ЖАҢА ПЛАТФОРМАСЫН ҚҰРУДАҒЫ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕНІҢ САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУЫ 2021 - г. 7 - стр. 0

1

Сарыбаева Индира Сарыбайқызы Чинасилова А.М. ҚР қазіргі кездегі орта кәсіби білім беру орындарын әлеуметтік әріптестік шеңберінде дамыту 2011 - г. 4 - стр. Алматы

2

Сарыбаева Индира Сарыбайқызы Султанова А.М. Әлеуметтік терапия және оны жүзеге асыру әдістері 2014 - г. 5 - стр. Алматы

3

Сарыбаева Индира Сарыбайқызы Чинасилова А.М. «Қазіргі кездегі әлеуметтік қызметкердің коммуникативтік профессиограммасы» 2014 - г. 7 - стр. ФОНД ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РК

4

Сарыбаева Индира Сарыбайқызы Чинасилова А.М. Кәсіби-техникалық білім беру орындары оқытушыларының әлеуметтік көңіл-күйі және оған ықпал етуші факторлар 2014 - г. 8 - стр.

5

Сарыбаева Индира Сарыбайқызы Авсыдыкова К.А. ЖОО түлектерінің кәсіби компетенциясы еңбек нарығы талаптарының негізі ретінде 2015 - г. 5 - стр. КазНУ, Юрфак

6

Сарыбаева Индира Сарыбайқызы Клиентпен жұмыстағы кеңес беру әдісінің тиімділігі мен ерекшеліктері 2015 - г. 7 - стр. Фон Первого Президента РК

7

Сарыбаева Индира Сарыбайқызы Мемлекет - отбасыдан басталады 2015 - г. 3 - стр. КазНУ

8

Сарыбаева Индира Сарыбайқызы ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ ЖАС КЕЗЕҢІНЕ СӘЙКЕС АУЫТҚЫМАЛЫ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТАРЫНЫҢ СИПАТЫ 2016 - г. 6 - стр. Фонд Первого Президента РК

9

Сарыбаева Индира Сарыбайқызы ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДАҒЫ НАШАҚОРЛЫҚ ДЕВИАНТТЫ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ КӨРІНІСІ 2016 - г. 5 - стр. г. Алматы, ул. Махатмы Ганди, 10. Фонд Первого Президента Республики Казахстан.

10

Сарыбаева Индира Сарыбайқызы МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ ЖАСТАРДЫ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 2016 - г. 5 - стр. г. Алматы, ул. Махатмы Ганди, 10. Фонд Первого Президента Республики Казахстан.

11

Сарыбаева Индира Сарыбайқызы 2021 - г. 6 - стр.

12

Сарыбаева Индира Сарыбайқызы 2021 - г. 5 - стр. КазНЖПУ
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0