Main / Philosophy and Political Science / Sociological science and social work / Шнарбекова Меруерт Какпанбаевна

Шнарбекова Меруерт Какпанбаевна

Position И.о. доцента
Sociological science and social work
Scopus author ID: 57200079996
meru_12_12@mail.ru
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Магистратура 2012
КазНУ им. аль-Фараби Бакалавриат 2010
Academic degree

1

Шнарбекова Меруерт Какпанбаевна "Социологический ежегодник - 2017" (1): Конкурентоспособность в образовании. " Қазақ университеті " 2017 - г. 6 - стр.

1

Шнарбекова Меруерт Какпанбаевна Социальное самочувствие как индикатор качества жизни населения 2012 - г. 5 - стр. 41

2

Шнарбекова Меруерт Какпанбаевна Причины и последствия институционализации «гражданского брака» 2012 - г. 5 - стр. 42

3

Шнарбекова Меруерт Какпанбаевна Социализация студентов в Вузе в контексте социальной модернизации казахстанского общества 2012 - г. 5 - стр. 0

4

Шнарбекова Меруерт Какпанбаевна Қазіргі тұлғаның әлеуметтену ерекшеліктері 2013 - г. 9 - стр. 0

5

Шнарбекова Меруерт КакпанбаевнаАйдарбекова А.С. Өмір сапасы контестінде халықтың әлеуметік көңіл-күйін социологиялық талдау 2013 - г. 5 - стр. 0

6

Шнарбекова Меруерт КакпанбаевнаЕльбаева З.У. Әлеуметтік жаңғыру жағдайында болашақ мамандар бойында еңбек құндылығын қалыптастыру өзектілігі 2013 - г. 4 - стр. 2

7

Шнарбекова Меруерт КакпанбаевнаЕльбаева З.У. Қазақстанда өмір сапасының жаңа стандарттарының қалыптасу мәселелері 2013 - г. 7 - стр. 0

8

Шнарбекова Меруерт КакпанбаевнаАйдарбекова А.С. Қазіргі қоғамдағы өмір сапасы мәселесі: әдістемелік бағыт. 2013 - г. 10 - стр. 4

9

Шнарбекова Меруерт Какпанбаевна Әлеуметтік көңіл-күйді теориялық талдау аспектілері 2014 - г. 10 - стр. 1

10

Шнарбекова Меруерт Какпанбаевна Молодежные практики в выборе высшего образования 2017 - г. 8 - стр. 0

11

Шнарбекова Меруерт Какпанбаевна Казахстанская молодежь: сюжеты профессионального выбора 2016 - г. 9 - стр. 0

1

Шнарбекова Меруерт Какпанбаевна 2012 - г. 5 - стр. КазНу им. аль-Фараби

2

Шнарбекова Меруерт Какпанбаевна Фредерих Герцбергтің қосфакторлы мотивация теориясының қазіргі қоғамдағы еңбек өңімділігін арттырудағы маңызы 2012 - г. 5 - стр. Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби

3

Шнарбекова Меруерт Какпанбаевна Абай мен Шәкәрім оқуларындағы социологиялық ойлар 2012 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби, ФФиП

4

Шнарбекова Меруерт Какпанбаевна 2012 - г. 5 - стр. Фонд Первого Президента-Лидера Наций

5

Шнарбекова Меруерт Какпанбаевна Діни сауаттылық халықтың тұрақты даму кепілі 2012 - г. 5 - стр. Фонд Первого Президента-Лидера Наций

6

Шнарбекова Меруерт Какпанбаевна Әлеуметтік жаңғыру жағдайында болашақ мамандар бойында еңбек құндылығын қалыптастыру өзектілігі 2013 - г. 5 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

7

Шнарбекова Меруерт Какпанбаевна Абдирайымова Г.С. Студенттерде кәсіби қабілеттілікті қалыптастыруда оқытудың ойын әдістемесін қолданудың рөлі 2013 - г. 3 - стр. Алматы, КазНУ им.аль-Фараби

8

Шнарбекова Меруерт Какпанбаевна Білім беру социологиясының әдістемелік потенциалы 2013 - г. 4 - стр. г.Алматы КазНУ им. аль-Фараби

9

Шнарбекова Меруерт Какпанбаевна Еңбек нарығындағы әйелдердің әлеуметтік белсенділігі 2013 - г. 7 - стр. г. Алматы Казахский государственный женский педагогический университет

10

Шнарбекова Меруерт Какпанбаевна Отбасы және отбасы мәселелері жастар көзімен (социологиялық зерттеу негізінде) 2014 - г. 8 - стр. Фонд Первого Президента РК-Лидера Нации

11

Шнарбекова Меруерт Какпанбаевна Жастар бойында еңбектің құндылық ретінде қалыптасу мәселелері 2013 - г. 9 - стр. Фонд Первого Президента - Лидера Нации

12

Шнарбекова Меруерт Какпанбаевна Еңбек нарығындағы әйелдердің әлеуметтік белсенділігі 2013 - г. 7 - стр. Алматы, Казахский государственный женский педагогический университет

13

Шнарбекова Меруерт Какпанбаевна Астениялық синдром оқытушының шығармашыл іс-әрекетіне кері әсер етуші фактор ретінде. 2014 - г. 7 - стр. КазНу им.аль-Фараби

14

Шнарбекова Меруерт Какпанбаевна Оқу үрдісінің технологиялары білім алушылардың құзыреттіліктерін қалыптастырудың негізі ретінде. 2014 - г. 4 - стр. КазНу им.аль-Фараби

15

Шнарбекова Меруерт Какпанбаевна Жастардың әлеуметтік белсенділігі-әлеуметтік көңіл-күйдің интегралдық индикаторы ретінде (Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ КазҰУ студенттері негізінде) 2014 - г. 6 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

16

Шнарбекова Меруерт Какпанбаевна Қазақстандағы әлеуметтік қызмет көрсету. 2013 - г. 6 - стр. Астана, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

17

Шнарбекова Меруерт Какпанбаевна Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметкерлерінің мотивациялары. 2013 - г. 7 - стр. Прага

18

Шнарбекова Меруерт Какпанбаевна Астенический синдром как рсновной фактор, влияющий на профессиональную деятельность педагога. 2014 - г. 8 - стр. Прага

19

Шнарбекова Меруерт Какпанбаевна Әлеуметтік көңіл-күй категориясы: теориялық талдау. 2014 - г. 11 - стр. Алматы, Ғылым ордасы

20

Шнарбекова Меруерт Какпанбаевна Өмір сапасы әлеуметтік дамудың көрсеткіші ретінде. 2014 - г. 9 - стр. Алматы, Ғылым ордасы

21

Шнарбекова Меруерт Какпанбаевна Жастар мәселелерін зерттеудегі теориялар мен концепцияларға шолу 2014 - г. 9 - стр. Алматы, Ғылым ордасы

22

Шнарбекова Меруерт Какпанбаевна Қазақстандықтардың діни толеранттылығының қалыптасу мәселелері 2013 - г. 6 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

23

Шнарбекова Меруерт Какпанбаевна Қазақ мәдениетінің құндылықтары: өткені мен бүгіні 2013 - г. 5 - стр. КазНУ

24

Шнарбекова Меруерт Какпанбаевна Абдирайымова Г.С. Білім мен кәсіби траекторияны таңдаудың шынайы бастаулар 2014 - г. 5 - стр. Алматы, Фонд Первого Президента

25

Шнарбекова Меруерт Какпанбаевна Youth of Kazakhstan: current patterns of professional choice 2016 - г. 10 - стр.

26

Шнарбекова Меруерт Какпанбаевна Accessibility to higher education in Kazakhstan: barriers and opportunities 2016 - г. 8 - стр.

27

Шнарбекова Меруерт Какпанбаевна Strategies for households of Kazakhstan in education: inequalities, barriers, opportunities 2017 - г. 7 - стр. Вена, 2017 год

28

Шнарбекова Меруерт Какпанбаевна ҚАЗАҚСТАНДЫҚ СТУДЕНТТЕРДІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КӨШІ-ҚОНЫ: ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ МЕН ТӘУЕКЕЛДЕРІ 2021 - г. 3 - стр. КазНУ имени аль-Фараби, Алматы
Author Documents

4

Citations

7 по 6
documents

h-index

2

2021

Vysshee Obrazovanie v Rossii
30, с. 114-127

0

Цитирований
2018

Russian Education and Society
60, с. 370-380

5

Цитирований
2018

Integration of Education
22, с. 712-727

2

Цитирований
Educational strategies of Kazakhstan youth: Challenges of the contemporaneity

Shnarbekova, M.K., Mamytkanov, D.K., Sarsenbayeva, Z.G., Imanbaeva, S.Z.

2017

Man in India
97, с. 193-204

0

Цитирований