Main / Philosophy and Political Science / Sociological science and social work / Дуйсенова София Малкайдаровна

Дуйсенова София Малкайдаровна

Position И.о. доцента, Ст.пpеподаватель
Sociological science and social work
Scopus author ID: 57211512926
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Магистратура 2007
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 2005
Academic degree

1

Дуйсенова София Малкайдаровна Кылышбаева Б.Н. Әлеуметтік жұмыстағы ұйымдастыру, әкімшілік және басқару Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 978-601-247-322-3 9 - стр.

2

Дуйсенова София Малкайдаровна Абдикерова Г.О., Абдирайымова Г.С. Жастармен әлеуметтік жұмыс Қазақ университетi 2012 - г. ISBN 978-601-247-409-1 7 - стр.

3

Дуйсенова София Малкайдаровна Абдикерова Г.О., Омарова А.Т. ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ: МӘСЕЛЕЛЕР МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАР " Қазақ университеті " 2017 - г. 120 - стр.

4

Дуйсенова София Малкайдаровна Абдикерова Г.О. Интеграция системы высшего образования и работодателей как важнейшее условие профессиональной мобильности выпускников вузов " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2345-9 6 - стр.

5

Дуйсенова София Малкайдаровна Абдикерова Г.О., Омарова А.Т. Жоғaры білім беру жүйесі: мәселелер мен перспективaлaр " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2344-2 7 - стр.

6

Дуйсенова София Малкайдаровна Абдикерова Г.О., Абдирайымова Г.С., Серікжанова С.С., Бурханова Д.К., Мырзабекова А.А. Әлеуметтану теориясы Национальное бюро переводов 2018 - г. 856 - стр.

7

Дуйсенова София Малкайдаровна Амитов С.А., Омарова А.Т., Сарыбаева И.С. Әлеуметтанулық зерттеулердегі сандық және сапалық әдістер " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3886-6 8 - стр.

8

Дуйсенова София Малкайдаровна Әлеуметтік жұмыс " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3894-1 430 - стр.

1

Дуйсенова София МалкайдаровнаОмарова А.Т. Білім беру әлеуметтік институт ретінде және оның қазіргі қоғамдағы алғышарттары 2011 - г. 4 - стр. 0

2

Дуйсенова София МалкайдаровнаОмарова А.Т. Миграциялық процестегі әлеуметтік желінің рөлі 2012 - г. 4 - стр. 0

3

Дуйсенова София Малкайдаровна Қазіргі Қазақстан қоғамындағы университеттік білім берудің сапалық бағасы 2012 - г. 6 - стр. 0

4

Дуйсенова София МалкайдаровнаКылышбаева Б.Н. Өмірлік қиын жағдайларды шешудегі анрайы әлеуметтік қызметтер 2012 - г. 5 - стр. 0

5

Дуйсенова София МалкайдаровнаСарыбаева И.С. Арт терапияның шығу тарихы және оның әлеуметтік жұмыста қолданылуы 2013 - г. 12 - стр. 1

6

Дуйсенова София МалкайдаровнаКылышбаева Б.Н., Абдикерова Г.О., Алтынбеков А.Б. 2014 - г. 6 - стр. 0

7

Дуйсенова София Малкайдаровна 2012 - г. 10 - стр. 4

8

Дуйсенова София МалкайдаровнаКылышбаева Б.Н. ҚАЗІРП ЗАМАНҒЫ ҚАЗАҚСТАН СТУДЕНТТЕРІНІҢ БІЛІМ БЕРУ СТРАТЕГИЯЛАРЫ 2015 - г. 5 - стр. 0

9

Дуйсенова София МалкайдаровнаСарыбаева И.С. Маскүнемдіктің әйелдің репродуктивті мінез-құлқына әсері 2015 - г. 7 - стр. 1

10

Дуйсенова София МалкайдаровнаКылышбаева Б.Н. Қaзipri кезеңдегі Қазақстан студенттерінің ғылыми мотивациялары 2015 - г. 10 - стр. 52

11

Дуйсенова София МалкайдаровнаКылышбаева Б.Н. Мүмкіншілігі шектеулі жастар әлеуметтік жумыстың объeктісі ретінде 2015 - г. 7 - стр. 54

12

Дуйсенова София МалкайдаровнаКылышбаева Б.Н. Социальные основания формирования тендерной идентичности 2015 - г. 7 - стр. 55

13

Дуйсенова София МалкайдаровнаКылышбаева Б.Н. Educational Strategies of Kazakhstan Universities Graduates 2016 - г. 6 - стр. 3

14

Дуйсенова София МалкайдаровнаАйдарбекова А.С. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары шығармашылық белсенділікті дамытудың факторы ретінде 2016 - г. 5 - стр. 56

15

Дуйсенова София Малкайдаровна Әлеуметтанушы ғалымдардың, білім стратегиясына байланысты көзқарастары 2016 - г. 7 - стр. 58

16

Дуйсенова София Малкайдаровна Болон процесінің Қазақстандағы жоғары білім беру жүйесіне енуі 2016 - г. 8 - стр. 59

17

Дуйсенова София Малкайдаровна Жас ғалымдардың ғылыми мотивациясына әлеуметтанулық дискурс 2017 - г. 8 - стр. 60

18

Дуйсенова София МалкайдаровнаСултанова А.М., Омарова А.Т. ХАЛЫҚТЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАНСЫЗДЫҒЫ 2017 - г. 10 - стр. 0

19

Дуйсенова София Малкайдаровна ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ СТУДЕНТТЕРДІҢ БІЛІМ АЛУ СТРАТЕГИЯСЫ 2017 - г. 13 - стр. 1

20

Дуйсенова София Малкайдаровна ХАЛЫҚТЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАНСЫЗДЫҒЫ 2017 - г. 10 - стр. 1

21

Дуйсенова София МалкайдаровнаСултанова А.М., Кылышбаева Б.Н. Жоғары оқу орындарындағы студенттердің білім алу стратегиясы 2017 - г. 14 - стр. 61

22

Дуйсенова София МалкайдаровнаСарыбаева И.С., Омарова А.Т. Жоғары оқу орындарындағы студенттердің білім алу стратегиялары 2018 - г. 12 - стр. 67

23

Дуйсенова София МалкайдаровнаАбдикерова Г.О., Омарова А.Т. Роль университетского образования в формировании компетентных специалистов 2019 - г. 7 - стр. 66

24

Дуйсенова София Малкайдаровна Integration of Science and Education in the Modern Kazakhstan 2020 - г. 9 - стр. 0

25

Дуйсенова София МалкайдаровнаОмарова А.Т. АҒЗА ДОНОРЛЫҒЫ ТУРАЛЫ ӘЛЕУМЕТТІК ТҮСІНІКТЕРДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗІ 2020 - г. 5 - стр. 73

26

Дуйсенова София Малкайдаровна АҒЗА ДОНОРЛЫҒЫ ТУРАЛЫ ӘЛЕУМЕТТІК ТҮСІНІКТЕРДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗІ 2020 - г. 9 - стр. 73

1

Дуйсенова София Малкайдаровна Әлеуметтік желінің теорялық тарихи дамуы 2011 - г. 5 - стр. Фонд Первого Президента

2

Дуйсенова София Малкайдаровна Қазақстан Республикасындағы жарнаманың даму ерекшеліктері 2011 - г. 4 - стр. Фонд Первого Президента

3

Дуйсенова София Малкайдаровна Омарова А.Т. Қазіргі қоғамдағы ғылымның ролі 2012 - г. 5 - стр.

4

Дуйсенова София Малкайдаровна Қазақстандағы жоғарғы оқу орнындағы білім беру жүйесі 2012 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

5

Дуйсенова София Малкайдаровна Чинасилова А.М. ҚАРТ АДАМДАРДЫҢ ӨЗІ-ӨЗІ БЕЛСЕНДЕНДІРУДІҢ ТЕОРЕТИКАЛЫҚ АСПЕТКІЛЕРІ 2014 - г. 5 - стр. г. Алматы, 2014

6

Дуйсенова София Малкайдаровна Жоғары оқу орнындағы білім мен ғылым 2013 - г. 6 - стр. Алматы

7

Дуйсенова София Малкайдаровна Чинасилова А.М. Қарт адамдардьң өзіi-өзі белсендендірудің теоретикалық acпектілері 2014 - г. 5 - стр. алматы КАЗНУ

8

Дуйсенова София Малкайдаровна Кылышбаева Б.Н. 2014 - г. 5 - стр. КарГУ, г. Караганда

9

Дуйсенова София Малкайдаровна Кылышбаева Б.Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЖЕЙ ЮМОРИСТИЧЕСКОГО ШОУ В АНАЛИЗЕ ТЕОРИИ ГАБИТУСА П.БУРДЬЕ 2016 - г. 4 - стр. алматы

10

Дуйсенова София Малкайдаровна Ишанов Е.Х., Кылышбаева Б.Н. Integration of Science and Education in the Modern Kazakhstan 2019 - г. 9 - стр. Гранада
Author Documents

3

Citations

3 по 3
documents

h-index

1

Sociological analysis of educational strategies in the system of higher education in Kazakhstan

Duisenova, S.M., Kylyshbaeva, B.N., Avsydykova, K.A., Ishanov, Y.K.

2020

Space and Culture, India
7, с. 181-193

3

Цитирований
Integration of science and education in the modern Kazakhstan

Duisenova, S., Kylyshbayeva, B., Ishanov, E., Nagaibayeva, Z., Bisembayeva, Z.

2019

Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020
0, с. 5002-5010

0

Цитирований
2016

International Review of Management and Marketing
6, с. 71-76

0

Цитирований