Main / Geography and Environmental Sciences / Recreational geography and tourism / Бейсахмет Азамат Алматұлы

Бейсахмет Азамат Алматұлы

Position Ст.пpеподаватель
Recreational geography and tourism
beisakhmetazamat@gmail.com

1

Бейсахмет Азамат Алматұлы 2014 - г. 2 - стр. 0

2

Бейсахмет Азамат Алматұлы 2014 - г. 2 - стр. 0

3

Бейсахмет Азамат Алматұлы 2013 - г. 4 - стр. 0

4

Бейсахмет Азамат Алматұлы 2013 - г. 4 - стр. 0

5

Бейсахмет Азамат Алматұлы 2013 - г. 3 - стр. 0

6

Бейсахмет Азамат Алматұлы 2013 - г. 3 - стр. 0

7

Бейсахмет Азамат АлматұлыЕсенов М.Н., Калимбетов Е.А. Ұлы Жібек жолындағы Қазақстанның туристік әлеуеті 2016 - г. 7 - стр. 0

8

Бейсахмет Азамат АлматұлыЕсенов М.Н., Калимбетов Е.А. Ұлы Жібек жолындағы Қазақстанның туристік әлеуеті 2016 - г. 7 - стр. 0

9

Бейсахмет Азамат АлматұлыАртемьев А.М., Есенов М.Н., Калимбетов Е.А. ҰЛЫ ЖІБЕК ЖОЛЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН ТУРИЗМІНІҢ МҮМКІНДІКТЕРІ 2017 - г. 9 - стр. 0

10

Бейсахмет Азамат АлматұлыАртемьев А.М., Есенов М.Н., Калимбетов Е.А. ҰЛЫ ЖІБЕК ЖОЛЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН ТУРИЗМІНІҢ МҮМКІНДІКТЕРІ 2017 - г. 9 - стр. 0

11

Бейсахмет Азамат АлматұлыАктымбаева А.С. Туристік дестинацияны «YouTube» каналында жылжыту (Райымбек ауданының мысалында) 2021 - г. 2 - стр. 0

12

Бейсахмет Азамат АлматұлыАктымбаева А.С. Туристік дестинацияны «YouTube» каналында жылжыту (Райымбек ауданының мысалында) 2021 - г. 2 - стр. 0

1

Бейсахмет Азамат Алматұлы Есенов М.Н., Калимбетов Е.А., Байбуриев Р.М. Туризмдегі инновациялық оқыту тәсілі ретінде кейс-стадииді қолдану 2016 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

2

Бейсахмет Азамат Алматұлы Есенов М.Н., Калимбетов Е.А., Байбуриев Р.М. Туризмдегі инновациялық оқыту тәсілі ретінде кейс-стадииді қолдану 2016 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

3

Бейсахмет Азамат Алматұлы Байбуриев Р.М., Есенов М.Н., Калимбетов Е.А. ТУРИЗМ МАМАНДАРЫНЫҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 2017 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби, Алматы

4

Бейсахмет Азамат Алматұлы Байбуриев Р.М., Есенов М.Н., Калимбетов Е.А. ТУРИЗМ МАМАНДАРЫНЫҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 2017 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби, Алматы

5

Бейсахмет Азамат Алматұлы Калимбетов Е.А., Есенов М.Н. Кейс-стадиді туризмдегі инновациялық оқыту бағдарламасы ретінде қолдану 2016 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

6

Бейсахмет Азамат Алматұлы Калимбетов Е.А., Есенов М.Н. Кейс-стадиді туризмдегі инновациялық оқыту бағдарламасы ретінде қолдану 2016 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

7

Бейсахмет Азамат Алматұлы Абдреева Ш.Т., Жумадилов А.Р., Байбуриев Р.М., Артемьев А.М. Туристік индустрияның кәсіби стандарттарына негізделген бейіндік бағыттың магистрлік бағдарламасын жасау 2021 - г. 7 - стр. Алматы, Казахстан, КазНУ им.аль-Фараби

8

Бейсахмет Азамат Алматұлы Абдреева Ш.Т., Жумадилов А.Р., Байбуриев Р.М., Артемьев А.М. Туристік индустрияның кәсіби стандарттарына негізделген бейіндік бағыттың магистрлік бағдарламасын жасау 2021 - г. 7 - стр. Алматы, Казахстан, КазНУ им.аль-Фараби

9

Бейсахмет Азамат Алматұлы Кошкимбаева У.Т. Кинотуризм арқылы туристік дестинацияны ілгерілету 2021 - г. 6 - стр. БелГУ

10

Бейсахмет Азамат Алматұлы Кошкимбаева У.Т. Кинотуризм арқылы туристік дестинацияны ілгерілету 2021 - г. 6 - стр. БелГУ
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0