Main / Geography and Environmental Sciences / Recreational geography and tourism / Сақыпбек Мереке Аманжолқызы

Сақыпбек Мереке Аманжолқызы

Position Ст.пpеподаватель
Recreational geography and tourism
Scopus author ID: 57216764930
mereke_sa@mail.ru

1

Сақыпбек Мереке Аманжолқызы Туристік іс-әрекет психологиясы ЭКОНОМИКА 2013 - г. ISBN 9786012256048 19 - стр.

2

Сақыпбек Мереке Аманжолқызы Экскурсиятану Издательство "Экономика" 2015 - г. ISBN 9786012258073 7 - стр.

3

Сақыпбек Мереке Аманжолқызы Артемьев А.М., Актымбаева А.С., Шәкен А.Ш., Плохих Р.В. Проблема разработки концептуальной модели активизации сельских территорий Казахстана посредством развития агротуризма ИД «Белгород» НИУ «БелГУ» 2017 - г. ISBN 978-5-9571-2450-4 16 - стр.

1

Сақыпбек Мереке Аманжолқызы "050902-Туризм" мамандығы бойынша "Қонақүй шаруашылығы" пәнінен кейс жасау әдістемесі 2010 - г. 2 - стр. 0

2

Сақыпбек Мереке Аманжолқызы Туризмдегі адам факторының шешуші ролі 2012 - г. 6 - стр. 0

3

Сақыпбек Мереке Аманжолқызы Туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету 2012 - г. 3 - стр. 0

4

Сақыпбек Мереке Аманжолқызы Қонақжайлылық саласында мамандарды дайындау барысында оқу-әдістемелік кешенін дайындау ерекшелігі 2013 - г. 6 - стр. 0

5

Сақыпбек Мереке АманжолқызыАктымбаева А.С. Туризм саласы бойынша мамандарды даярлау кезіндегі ақпараттық жүйелердің әсері 2013 - г. 5 - стр. 0

6

Сақыпбек Мереке Аманжолқызы 2013 - г. 6 - стр. 0

7

Сақыпбек Мереке Аманжолқызы Экологиялық туризм – ел туризмінің келешегі 2013 - г. 6 - стр. 0

8

Сақыпбек Мереке АманжолқызыАртемьев А.М., Актымбаева А.С., Асипова Ж.М., Аблеева А.Г. 2014 - г. 5 - стр. 0

9

Сақыпбек Мереке АманжолқызыАблеева А.Г. 2014 - г. 5 - стр. 0

10

Сақыпбек Мереке Аманжолқызы Сервистік бағыттағы мамандарды даярлаудағы жаңа міндеттер 2014 - г. 7 - стр. 0

11

Сақыпбек Мереке АманжолқызыАктымбаева А.С. Қарағанды облысының туристік қызметін бағалаудың жанама (мультипликативтік) әсер 2016 - г. 7 - стр. 0

12

Сақыпбек Мереке АманжолқызыАктымбаева А.С., Плохих Р.В. 2016 - г. 6 - стр. 1

13

Сақыпбек Мереке АманжолқызыАктымбаева А.С., Плохих Р.В. 2015 - г. 8 - стр. 0

14

Сақыпбек Мереке АманжолқызыЖакупова А.А., Крылова В.С., Плохих Р.В. 2016 - г. 5 - стр. 0

15

Сақыпбек Мереке АманжолқызыАбишева З.М. 2017 - г. 3 - стр. 0

16

Сақыпбек Мереке АманжолқызыВудворд Д.Б., Актымбаева А.С., Артемьев А.М. Once more about the nessessity of the system of scientific support of tourism development in Kazakhstan 2016 - г. 6 - стр. 0

17

Сақыпбек Мереке АманжолқызыПлохих Р.В., Актымбаева А.С., Артемьев А.М., Шәкен А.Ш. Проблема разработки концептуальной модели активизации сельских территорий казахстана посредством развития агротуризма 2017 - г. 3 - стр. 1

18

Сақыпбек Мереке АманжолқызыАртемьев А.М., Актымбаева А.С., Плохих Р.В. ПРОБЛЕМА РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ АКТИВИЗАЦИИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КАЗАХСТАНА ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИТИЯ АГРОТУРИЗМА 2017 - г. 4 - стр. 1

19

Сақыпбек Мереке АманжолқызыСадыханова Г.А., Иляшова Г.К. 2018 - г. 9 - стр. 0

20

Сақыпбек Мереке АманжолқызыАсипова Ж.М., Плохих Р.В. Cooperation in the field of tourism development according to “Almaty – Bishkek corridor initiative (ABCI)” 2018 - г. 10 - стр. 2

21

Сақыпбек Мереке АманжолқызыАктымбаева А.С., Алиева Ж.Н. ҰЛЫ ЖІБЕК ЖОЛЫНЫҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ АУМАҒЫНДА ЭКОТУРИЗМДІ ДАМЫТУ БОЛАШАҒЫ 2019 - г. 8 - стр. 55

22

Сақыпбек Мереке АманжолқызыАсипова Ж.М., Алиева Ж.Н. Applying sustainable tourism indicators in the territory of national parks: case of Kazakhstan 2019 - г. 8 - стр. 0

23

Сақыпбек Мереке АманжолқызыАктымбаева А.С., Алиева Ж.Н., Асипова Ж.М. Қазақстандағы Іле-Алатау ұлттық паркінің рекреациялық жүктемені бағалау 2020 - г. 12 - стр. 0

24

Сақыпбек Мереке АманжолқызыАктымбаева А.С., Кошкимбаева У.Т., Нұрұлы Е.., Сапиева А.Ж. Совокупный агротуристский потенциал Республики Казахстан 2019 - г. 2 - стр. 0

25

Сақыпбек Мереке АманжолқызыАктымбаева А.С., Алиева Ж.Н. ҰЛЫ ЖІБЕК ЖОЛЫНЫҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ АУМАҒЫНДА ЭКОТУРИЗМДІ ДАМЫТУ БОЛАШАҒЫ 2019 - г. 8 - стр. 55

26

Сақыпбек Мереке АманжолқызыСапиева А.Ж., Асипова Ж.М., Актымбаева А.С., Нұрұлы Е.. Карта Тургенского филиала Иле-Алатауского ГНПП 2020 - г. 2 - стр. 0

27

Сақыпбек Мереке АманжолқызыҚалиева А.Б., Сапиева А.Ж., Асипова Ж.М., Актымбаева А.С., Нұрұлы Е.. Экологический туризм как фактор устойчивого развития национальных парков Казахстана (на примере Алматинской и Восточно-Казахстанской областей) 2021 - г. 2 - стр. 0

28

Сақыпбек Мереке АманжолқызыКарыспаева А.Е., Сапиева А.Ж., Базарбекова М.М., Актымбаева А.С., Танкибаева А.Г., Асипова Ж.М., Нұрұлы Е.. Системный анализ современных исследований в мире и в странах СНГ по оценке туристско-рекреационной емкости и методов рационального использования природных туристско-рекреационных объектов 2021 - г. 2 - стр. 0

1

Сақыпбек Мереке Аманжолқызы 2015 - г. 6 - стр.

2

Сақыпбек Мереке Аманжолқызы Әлеуметтік-экологиялық туризмді дамыту тұрақты дамудың негізі ретінде 2015 - г. 5 - стр. г.Алматы

3

Сақыпбек Мереке Аманжолқызы Жакупова А.А., Байбуриев Р.М., Крылова В.С., Плохих Р.В. 2016 - г. 7 - стр. Penang

4

Сақыпбек Мереке Аманжолқызы 2016 - г. 2 - стр. КазНУ имени аль-Фараби
Author Documents

1

Citations

9 по 9
documents

h-index

1

Assessment of recreation carrying capacity of Ile-Alatau National park in Kazakhstan

Aliyeva, Z., Sakypbek, M., Aktymbayeva, A., Assipova, Z., Saidullayev, S.

2020

Geojournal of Tourism and Geosites
29, с. 460-471

9

Цитирований