Main / Geography and Environmental Sciences / Recreational geography and tourism / Молдагалиева Айтолкын Есенкуловна

Молдагалиева Айтолкын Есенкуловна

Position Зам.зав.каф.по учебной, метод. и воспитательной работе, И.о. профессора, Доцент
Recreational geography and tourism
File name Headline Description
Tourism and Recreational Cartography
Tourism and Recreational Cartography
Tourism and Recreational Cartography

1

Молдагалиева Айтолкын Есенкуловна Искакова К.А., Артемьев А.М., Абдреева Ш.Т., Актымбаева А.С., Алиева Ж.Н., Кошкимбаева У.Т., Бейсембинова А.С., Жакупова А.А., Плохих Р.В. «Агротуризм» " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2917 10 - стр.

2

Молдагалиева Айтолкын Есенкуловна Искакова К.А., Артемьев А.М., Абдреева Ш.Т., Актымбаева А.С., Алиева Ж.Н., Кошкимбаева У.Т., Бейсембинова А.С., Жакупова А.А., Плохих Р.В. «Агротуризм» " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2917 10 - стр.

1

Молдагалиева Айтолкын Есенкуловна Экологиялық туризмнің географиялық мәселелері 2011 - г. 3 - стр. 0

2

Молдагалиева Айтолкын Есенкуловна Экологиялық туризмнің географиялық мәселелері 2011 - г. 3 - стр. 0

3

Молдагалиева Айтолкын Есенкуловна 2011 - г. 6 - стр. 0

4

Молдагалиева Айтолкын Есенкуловна 2011 - г. 6 - стр. 0

5

Молдагалиева Айтолкын Есенкуловна 2011 - г. 5 - стр. 0

6

Молдагалиева Айтолкын Есенкуловна 2011 - г. 5 - стр. 0

7

Молдагалиева Айтолкын Есенкуловна 2011 - г. 3 - стр. 0

8

Молдагалиева Айтолкын Есенкуловна 2011 - г. 3 - стр. 0

9

Молдагалиева Айтолкын Есенкуловна 2012 - г. 5 - стр. 0

10

Молдагалиева Айтолкын Есенкуловна 2012 - г. 5 - стр. 0

11

Молдагалиева Айтолкын Есенкуловна 2012 - г. 5 - стр. 2

12

Молдагалиева Айтолкын Есенкуловна 2012 - г. 5 - стр. 2

13

Молдагалиева Айтолкын Есенкуловна 2012 - г. 1 - стр. 0

14

Молдагалиева Айтолкын Есенкуловна 2012 - г. 1 - стр. 0

15

Молдагалиева Айтолкын Есенкуловна 2013 - г. 6 - стр. 0

16

Молдагалиева Айтолкын Есенкуловна 2013 - г. 6 - стр. 0

17

Молдагалиева Айтолкын ЕсенкуловнаБайбуриев Р.М., Актымбаева А.С. Тұрақты туризм даму индикаторларын қолдану мүмкіндігі (Іле-Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи саябағы мысалында) 2017 - г. 10 - стр. 0

18

Молдагалиева Айтолкын ЕсенкуловнаБайбуриев Р.М., Актымбаева А.С. Тұрақты туризм даму индикаторларын қолдану мүмкіндігі (Іле-Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи саябағы мысалында) 2017 - г. 10 - стр. 0

19

Молдагалиева Айтолкын ЕсенкуловнаБейсембинова А.С., Алиева Ж.Н., Асипова Ж.М. БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ ТУРИСТІК ҚЫЗМЕТТЕРДІ ЖЫЛЖЫТУ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ 2019 - г. 8 - стр. 0

20

Молдагалиева Айтолкын ЕсенкуловнаБейсембинова А.С., Алиева Ж.Н., Асипова Ж.М. БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ ТУРИСТІК ҚЫЗМЕТТЕРДІ ЖЫЛЖЫТУ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ 2019 - г. 8 - стр. 0

21

Молдагалиева Айтолкын ЕсенкуловнаАктымбаева А.С. ИНДЕКС ТУРИСТСКОЙ АТТРАКТИВНОСТИ ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 2019 - г. 6 - стр. 0

22

Молдагалиева Айтолкын ЕсенкуловнаАктымбаева А.С. ИНДЕКС ТУРИСТСКОЙ АТТРАКТИВНОСТИ ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 2019 - г. 6 - стр. 0

23

Молдагалиева Айтолкын ЕсенкуловнаНұрұлы Е.., Көшім Ә.Ғ., Асипова Ж.М., Актымбаева А.С. Impact of small and medium-sized tourism firms on employment in Kazakhstan 2020 - г. 6 - стр. 32

24

Молдагалиева Айтолкын ЕсенкуловнаНұрұлы Е.., Көшім Ә.Ғ., Асипова Ж.М., Актымбаева А.С. Impact of small and medium-sized tourism firms on employment in Kazakhstan 2020 - г. 6 - стр. 32

25

Молдагалиева Айтолкын ЕсенкуловнаБейсембинова А.С., Асипова Ж.М., Базарбекова М.М. 2020 - г. 11 - стр. 0

26

Молдагалиева Айтолкын ЕсенкуловнаБейсембинова А.С., Асипова Ж.М., Базарбекова М.М. 2020 - г. 11 - стр. 0

27

Молдагалиева Айтолкын ЕсенкуловнаАктымбаева А.С., Сапиева А.Ж. ҚОНАҚЖАЙЛЫЛЫҚ ИНДУСРИЯСЫНДАҒЫ КАДРЛАРДЫ ДАЙЫНДАУДЫҢ РӨЛІ 2020 - г. 2 - стр. 0

28

Молдагалиева Айтолкын ЕсенкуловнаАктымбаева А.С., Сапиева А.Ж. ҚОНАҚЖАЙЛЫЛЫҚ ИНДУСРИЯСЫНДАҒЫ КАДРЛАРДЫ ДАЙЫНДАУДЫҢ РӨЛІ 2020 - г. 2 - стр. 0

29

Молдагалиева Айтолкын ЕсенкуловнаБейсембинова А.С., Иманбекова Б.Т. Towards a Low-carbon Economic Sustainable Development: Scenarios and Policies for Kazakhstan 2020 - г. 9 - стр. 5

30

Молдагалиева Айтолкын ЕсенкуловнаБейсембинова А.С., Иманбекова Б.Т. Towards a Low-carbon Economic Sustainable Development: Scenarios and Policies for Kazakhstan 2020 - г. 9 - стр. 5

31

Молдагалиева Айтолкын ЕсенкуловнаИскакова К.А. 2021 - г. 10 - стр. 1

32

Молдагалиева Айтолкын ЕсенкуловнаИскакова К.А. 2021 - г. 10 - стр. 1

33

Молдагалиева Айтолкын Есенкуловна Алакөл көлінің туристік жағажай аймағы үшін әр түрлі жас топтарына арналған анимациялық бағдарламаларды даярлау 2021 - г. 2 - стр. 1

34

Молдагалиева Айтолкын Есенкуловна Алакөл көлінің туристік жағажай аймағы үшін әр түрлі жас топтарына арналған анимациялық бағдарламаларды даярлау 2021 - г. 2 - стр. 1

35

Молдагалиева Айтолкын ЕсенкуловнаАктымбаева А.С. 2020 - г. 2 - стр. 1

36

Молдагалиева Айтолкын ЕсенкуловнаАктымбаева А.С. 2020 - г. 2 - стр. 1

37

Молдагалиева Айтолкын ЕсенкуловнаАктымбаева А.С. Природные туристско-рекреационные ресурсы Восточно-Казахстанской области 2021 - г. 2 - стр. 0

38

Молдагалиева Айтолкын ЕсенкуловнаАктымбаева А.С. Природные туристско-рекреационные ресурсы Восточно-Казахстанской области 2021 - г. 2 - стр. 0

1

Молдагалиева Айтолкын Есенкуловна Жакупова А.А. 2013 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

2

Молдагалиева Айтолкын Есенкуловна Жакупова А.А. 2013 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

3

Молдагалиева Айтолкын Есенкуловна Есенов М.Н., Искакова К.А., Артемьев А.М. 2017 - г. 5 - стр. г.Алматы, КазНУ им.аль-Фараби

4

Молдагалиева Айтолкын Есенкуловна Есенов М.Н., Искакова К.А., Артемьев А.М. 2017 - г. 5 - стр. г.Алматы, КазНУ им.аль-Фараби

5

Молдагалиева Айтолкын Есенкуловна Есенов М.Н., Искакова К.А., Артемьев А.М. 2017 - г. 5 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

6

Молдагалиева Айтолкын Есенкуловна Есенов М.Н., Искакова К.А., Артемьев А.М. 2017 - г. 5 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

7

Молдагалиева Айтолкын Есенкуловна Актымбаева А.С., Кошкимбаева У.Т., Бейсембинова А.С. Activation of rural territories of the Republic of Kazakhstan through the development of agritour-ism 2017 - г. 10 - стр. Университет

8

Молдагалиева Айтолкын Есенкуловна Актымбаева А.С., Кошкимбаева У.Т., Бейсембинова А.С. Activation of rural territories of the Republic of Kazakhstan through the development of agritour-ism 2017 - г. 10 - стр. Университет

9

Молдагалиева Айтолкын Есенкуловна Искакова К.А., Плохих Р.В., Жакупова А.А. 2020 - г. 5 - стр. КазНУ г.Алматы

10

Молдагалиева Айтолкын Есенкуловна Искакова К.А., Плохих Р.В., Жакупова А.А. 2020 - г. 5 - стр. КазНУ г.Алматы

11

Молдагалиева Айтолкын Есенкуловна Абдреева Ш.Т., Жакупова А.А., Плохих Р.В., Искакова К.А. 2020 - г. 5 - стр. КазНУ и.аль-Фараби

12

Молдагалиева Айтолкын Есенкуловна Абдреева Ш.Т., Жакупова А.А., Плохих Р.В., Искакова К.А. 2020 - г. 5 - стр. КазНУ и.аль-Фараби

13

Молдагалиева Айтолкын Есенкуловна Актымбаева А.С., Сапиева А.Ж., Нұрұлы Е.. Современные методики оценки мультипликативного эффекта туризма 2019 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

14

Молдагалиева Айтолкын Есенкуловна Актымбаева А.С., Сапиева А.Ж., Нұрұлы Е.. Современные методики оценки мультипликативного эффекта туризма 2019 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0