Main / Geography and Environmental Sciences / Recreational geography and tourism / Абишева Зарема Маратовна

Абишева Зарема Маратовна

Position Доцент
Recreational geography and tourism
Scopus author ID: 6601954280
Is hidden

1

Абишева Зарема Маратовна Туристік өлкетану жұмысының негіздері. Оқу қуралы. "Қазақ университеті" КазНУ имени аль-Фараби 2009 - г. ISBN 9965-30-911-6 6 - стр.

2

Абишева Зарема Маратовна Туристік өлкетану жұмысының негіздері. Оқу қуралы. "Қазақ университеті" КазНУ имени аль-Фараби 2009 - г. ISBN 9965-30-911-6 6 - стр.

3

Абишева Зарема Маратовна Туризмнын геоорта-сы. Оқу қуралы. "Қазақ университеті" КазНУ имени аль-Фараби 2007 - г. ISBN 9965-30-273-1 6 - стр.

4

Абишева Зарема Маратовна Туризмнын геоорта-сы. Оқу қуралы. "Қазақ университеті" КазНУ имени аль-Фараби 2007 - г. ISBN 9965-30-273-1 6 - стр.

5

Абишева Зарема Маратовна Ердавлетов С.Р., Искакова К.А., Артемьев А.М., Абдреева Ш.Т., Актымбаева А.С., Жумадилов А.Р., Аблеева А.Г., Асылбекова А.А., Таукебаев О.Ж. " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0945-3 5 - стр.

6

Абишева Зарема Маратовна Ердавлетов С.Р., Искакова К.А., Артемьев А.М., Абдреева Ш.Т., Актымбаева А.С., Жумадилов А.Р., Аблеева А.Г., Асылбекова А.А., Таукебаев О.Ж. " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0945-3 5 - стр.

7

Абишева Зарема Маратовна " Қазақ университеті " 2007 - г. ISBN 9965-30-459-9 92 - стр.

8

Абишева Зарема Маратовна " Қазақ университеті " 2007 - г. ISBN 9965-30-459-9 92 - стр.

9

Абишева Зарема Маратовна Ердавлетов С.Р., Артемьев А.М., Уварова А.К., Абдреева Ш.Т., Актымбаева А.С., Алиева Ж.Н., Жумадилов А.Р., Кошкимбаева У.Т., Шәкен А.Ш., Жилкибаева М.И., Аблеева А.Г., Бейсембинова А.С., Жакупова А.А. Қазақстан туризмі Алматы, Бастау 2015 - г. ISBN 978-601-281-162-9 34 - стр.

10

Абишева Зарема Маратовна Ердавлетов С.Р., Артемьев А.М., Уварова А.К., Абдреева Ш.Т., Актымбаева А.С., Алиева Ж.Н., Жумадилов А.Р., Кошкимбаева У.Т., Шәкен А.Ш., Жилкибаева М.И., Аблеева А.Г., Бейсембинова А.С., Жакупова А.А. Қазақстан туризмі Алматы, Бастау 2015 - г. ISBN 978-601-281-162-9 34 - стр.

11

Абишева Зарема Маратовна Ердавлетов С.Р., Артемьев А.М., Уварова А.К., Абдреева Ш.Т., Актымбаева А.С., Алиева Ж.Н., Жумадилов А.Р., Кошкимбаева У.Т., Шәкен А.Ш., Жилкибаева М.И., Аблеева А.Г., Бейсембинова А.С., Жакупова А.А. Алматы, Бастау 2015 - г. ISBN 978-601-281-163-6 29 - стр.

12

Абишева Зарема Маратовна Ердавлетов С.Р., Артемьев А.М., Уварова А.К., Абдреева Ш.Т., Актымбаева А.С., Алиева Ж.Н., Жумадилов А.Р., Кошкимбаева У.Т., Шәкен А.Ш., Жилкибаева М.И., Аблеева А.Г., Бейсембинова А.С., Жакупова А.А. Алматы, Бастау 2015 - г. ISBN 978-601-281-163-6 29 - стр.

13

Абишева Зарема Маратовна Ердавлетов С.Р., Артемьев А.М., Уварова А.К., Абдреева Ш.Т., Актымбаева А.С., Алиева Ж.Н., Жумадилов А.Р., Кошкимбаева У.Т., Шәкен А.Ш., Жилкибаева М.И., Аблеева А.Г., Бейсембинова А.С., Жакупова А.А. Туризм Казахстана Алматы, Бастау 2015 - г. ISBN 978-601-281-142-1 520 - стр.

14

Абишева Зарема Маратовна Ердавлетов С.Р., Артемьев А.М., Уварова А.К., Абдреева Ш.Т., Актымбаева А.С., Алиева Ж.Н., Жумадилов А.Р., Кошкимбаева У.Т., Шәкен А.Ш., Жилкибаева М.И., Аблеева А.Г., Бейсембинова А.С., Жакупова А.А. Туризм Казахстана Алматы, Бастау 2015 - г. ISBN 978-601-281-142-1 520 - стр.

15

Абишева Зарема Маратовна Абдреева Ш.Т. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2111-0 9 - стр.

16

Абишева Зарема Маратовна Абдреева Ш.Т. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2111-0 9 - стр.

17

Абишева Зарема Маратовна Туристік өлкетану жұмыстарының негіздері " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-4405-8 7 - стр.

18

Абишева Зарема Маратовна Туристік өлкетану жұмыстарының негіздері " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-4405-8 7 - стр.

19

Абишева Зарема Маратовна Основы туристско-краеведческой работы. Издание второе, дополненное " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3408-0 7 - стр.

20

Абишева Зарема Маратовна Основы туристско-краеведческой работы. Издание второе, дополненное " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3408-0 7 - стр.

1

Абишева Зарема Маратовна 2016 - г. 9 - стр. 42

2

Абишева Зарема Маратовна 2016 - г. 9 - стр. 42

3

Абишева Зарема МаратовнаАртемьев А.М., Уварова А.К. 2016 - г. 7 - стр. 42

4

Абишева Зарема МаратовнаАртемьев А.М., Уварова А.К. 2016 - г. 7 - стр. 42

5

Абишева Зарема МаратовнаАртемьев А.М., Уварова А.К. 2016 - г. 6 - стр. 0

6

Абишева Зарема МаратовнаАртемьев А.М., Уварова А.К. 2016 - г. 6 - стр. 0

7

Абишева Зарема Маратовна ӘЛ-ФАРАБИ АТАНДАҒЫ ҚАЗҰУ ЖАСТАР ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІКТЕРІ ЖАСТАРДЫ ӘЛЕУМЕТТЕНДІРУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ЖАНЖАЛДАРДЫ БАСҚАРУ МАХАНИЗМІ РЕТІНДЕ 2016 - г. 10 - стр. 43

8

Абишева Зарема Маратовна ӘЛ-ФАРАБИ АТАНДАҒЫ ҚАЗҰУ ЖАСТАР ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІКТЕРІ ЖАСТАРДЫ ӘЛЕУМЕТТЕНДІРУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ЖАНЖАЛДАРДЫ БАСҚАРУ МАХАНИЗМІ РЕТІНДЕ 2016 - г. 10 - стр. 43

9

Абишева Зарема МаратовнаСақыпбек М.А. 2017 - г. 3 - стр. 0

10

Абишева Зарема МаратовнаСақыпбек М.А. 2017 - г. 3 - стр. 0

11

Абишева Зарема Маратовна Қазақстандағытуризмніңдамуынаəлеуметтікжелілердіңəсері 2017 - г. 10 - стр. 46

12

Абишева Зарема Маратовна Қазақстандағытуризмніңдамуынаəлеуметтікжелілердіңəсері 2017 - г. 10 - стр. 46

13

Абишева Зарема Маратовна Спорттық-оқиғалы туризімнің Қазақстанда даму келешегі 2017 - г. 10 - стр. 46

14

Абишева Зарема Маратовна Спорттық-оқиғалы туризімнің Қазақстанда даму келешегі 2017 - г. 10 - стр. 46

15

Абишева Зарема Маратовна Засухи в Казахстане 1992 - г. 4 - стр. 2

16

Абишева Зарема Маратовна Засухи в Казахстане 1992 - г. 4 - стр. 2

17

Абишева Зарема МаратовнаТокбергенова У.А., Тумажанова М.О., Актымбаева Б.И., Кошкимбаева У.Т. Туризм индустриясының дамуы және басқару: Қазақстанның тәуелсіздік жылдарындағы (1991-2020 жылдардағы) тәжірибесіне салыстырмалы кезеңдік шолу 2021 - г. 8 - стр. 34

18

Абишева Зарема МаратовнаТокбергенова У.А., Тумажанова М.О., Актымбаева Б.И., Кошкимбаева У.Т. Туризм индустриясының дамуы және басқару: Қазақстанның тәуелсіздік жылдарындағы (1991-2020 жылдардағы) тәжірибесіне салыстырмалы кезеңдік шолу 2021 - г. 8 - стр. 34

1

Абишева Зарема Маратовна Использование глобальной системы бронирования туристских услуг ABACUS на кафедре туризма КазНУ им.аль Фараби 2012 - г. 7 - стр.

2

Абишева Зарема Маратовна Использование глобальной системы бронирования туристских услуг ABACUS на кафедре туризма КазНУ им.аль Фараби 2012 - г. 7 - стр.

3

Абишева Зарема Маратовна Артемьев А.М., Уварова А.К. 2012 - г. 4 - стр.

4

Абишева Зарема Маратовна Артемьев А.М., Уварова А.К. 2012 - г. 4 - стр.

5

Абишева Зарема Маратовна 2012 - г. 3 - стр. Национальный исследовательский Томский государственный университет, г.Томск

6

Абишева Зарема Маратовна 2012 - г. 3 - стр. Национальный исследовательский Томский государственный университет, г.Томск

7

Абишева Зарема Маратовна 2013 - г. 3 - стр. Алматы, КазНУ им.аль-Фараби

8

Абишева Зарема Маратовна 2013 - г. 3 - стр. Алматы, КазНУ им.аль-Фараби

9

Абишева Зарема Маратовна 2011 - г. 4 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

10

Абишева Зарема Маратовна 2011 - г. 4 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

11

Абишева Зарема Маратовна 2010 - г. 3 - стр. Алматы

12

Абишева Зарема Маратовна 2010 - г. 3 - стр. Алматы

13

Абишева Зарема Маратовна Абдреева Ш.Т., Жакупова А.А. 2013 - г. 3 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

14

Абишева Зарема Маратовна Абдреева Ш.Т., Жакупова А.А. 2013 - г. 3 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

15

Абишева Зарема Маратовна 2014 - г. 5 - стр. Алматы, КазНУ

16

Абишева Зарема Маратовна 2014 - г. 5 - стр. Алматы, КазНУ

17

Абишева Зарема Маратовна Аблеева А.Г., Алиева Ж.Н., Уварова А.К. Роль картографического обеспечения в организации курортного дела. 2013 - г. 3 - стр. Пермский край, г. Ключи

18

Абишева Зарема Маратовна Аблеева А.Г., Алиева Ж.Н., Уварова А.К. Роль картографического обеспечения в организации курортного дела. 2013 - г. 3 - стр. Пермский край, г. Ключи

19

Абишева Зарема Маратовна Аблеева А.Г. 2014 - г. 7 - стр. КазНУ. Алматы, Казахстан

20

Абишева Зарема Маратовна Аблеева А.Г. 2014 - г. 7 - стр. КазНУ. Алматы, Казахстан

21

Абишева Зарема Маратовна Ердавлетов С.Р. 2015 - г. 7 - стр. Алматы

22

Абишева Зарема Маратовна Ердавлетов С.Р. 2015 - г. 7 - стр. Алматы

23

Абишева Зарема Маратовна Баяндинова С.М. Білім беру бағдарламалары: шетелдік және қазақстандық тәжірибе мен болашағы. 2015 - г. 5 - стр. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

24

Абишева Зарема Маратовна Баяндинова С.М. Білім беру бағдарламалары: шетелдік және қазақстандық тәжірибе мен болашағы. 2015 - г. 5 - стр. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

25

Абишева Зарема Маратовна Аблеева А.Г. 2015 - г. 6 - стр. г. Томск

26

Абишева Зарема Маратовна Аблеева А.Г. 2015 - г. 6 - стр. г. Томск

27

Абишева Зарема Маратовна Международная практика по специальности «Туризм» как фактор качества профессионального образования 2016 - г. 5 - стр. Алматы

28

Абишева Зарема Маратовна Международная практика по специальности «Туризм» как фактор качества профессионального образования 2016 - г. 5 - стр. Алматы

29

Абишева Зарема Маратовна Уварова А.К., Шәкен А.Ш., Жилкибаева М.И. 2016 - г. 5 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

30

Абишева Зарема Маратовна Уварова А.К., Шәкен А.Ш., Жилкибаева М.И. 2016 - г. 5 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

31

Абишева Зарема Маратовна Шәкен А.Ш., Уварова А.К., Жилкибаева М.И. 2016 - г. 5 - стр. КазНУ им.аль Фараби

32

Абишева Зарема Маратовна Шәкен А.Ш., Уварова А.К., Жилкибаева М.И. 2016 - г. 5 - стр. КазНУ им.аль Фараби

33

Абишева Зарема Маратовна 2017 - г. 7 - стр. Переяслав-Хмельницкий

34

Абишева Зарема Маратовна 2017 - г. 7 - стр. Переяслав-Хмельницкий

35

Абишева Зарема Маратовна Geographic and environmental assessment of the effects of heptyl pollution in Kazakhstan steppe regions 2017 - г. 7 - стр. Албена

36

Абишева Зарема Маратовна Geographic and environmental assessment of the effects of heptyl pollution in Kazakhstan steppe regions 2017 - г. 7 - стр. Албена

37

Абишева Зарема Маратовна Видовой состав и ландшафтное распре-деление микромаммалий севе-ро-востока Казахстана 2020 - г. 5 - стр. Ярославль

38

Абишева Зарема Маратовна Видовой состав и ландшафтное распре-деление микромаммалий севе-ро-востока Казахстана 2020 - г. 5 - стр. Ярославль
Author Documents

3

Citations

6 по 6
documents

h-index

2

2021

Geojournal of Tourism and Geosites
34, с. 69-76

2

Цитирований
Geographic and environmental assessment of the effects of heptyl pollution in Kazakhstan steppe regions

Mynbayeva, B.N., Abisheva, Z.M., Musdybayeva, K.K., Amirasheva, B.K., Beketova, A.K.

2017

International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM
17, с. 419-425

4

Цитирований
Droughts in Kazakhstan

Abisheva, Z.M.

1992

Vestnik - Moskovskogo Universiteta, Seriya Geografiya
2, с. 100-103

0

Цитирований