Main / Journalism / Print and electronic media / Әлім Әсел Аманханқызы

Әлім Әсел Аманханқызы

Position Ст.пpеподаватель
Кафедра печати и электронных СМИ
missis.alim@mail.ru
8(727) 377-33-43 вн:1346

1

Әлім Әсел Аманханқызы Жаңа тұрпатты мұғалім дайындауда пайдаланатын заманауи әдістер жайында Абай атындағы Қаз ҰПУ 2014 - г. ISBN 978-9965-14-383-0 4 - стр.

2

Әлім Әсел Аманханқызы Қазақстанның болашағы-қазақ тілінде Абай атындағы ҚазҰПУ 2013 - г. ISBN 978-9965-14-383-0 4 - стр.

3

Әлім Әсел Аманханқызы Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің журналистика факультетінде бұқаралық коммуникация дағдыларын оқыту шеберлігі. © u-conferences.org/ Центр Науково-Практичних Студій ©Колектив авторів 2015 - г. ISBN удк 001+62(477+100)( 5 - стр.

4

Әлім Әсел Аманханқызы «Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультеті» u-conferences.org / Центр Научно-Практических Студий United Kingdom, London 2015 - г. ISBN удк 7/9+3](477+100)( 5 - стр.

5

Әлім Әсел Аманханқызы Жоғары оқу орындарының оқытушылары үшін медиа-білім берудің маңыздылығы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN удк 070.378 ббк 66.0 7 - стр.

6

Әлім Әсел Аманханқызы ЖОО медиа білім беруді игеру " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1242-2 6 - стр.

7

Әлім Әсел Аманханқызы Жоғары оку орындарынының окытушылары үшін медиа-білім берудің маңыздылығы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN удк070.3786bbk660760 7 - стр.

8

Әлім Әсел Аманханқызы Азаматтық журналистика " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1659-8 2 - стр.

9

Әлім Әсел Аманханқызы Журналистика факультетінің студенттеріне ойлаудың NET түрінің элементтері туралы дәріс оқу " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1671-0 2 - стр.

10

Әлім Әсел Аманханқызы Жоғары оқу орындарының оқытушылары үшін медиа-білім берудің маңыздылығы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1191-3 4 - стр.

11

Әлім Әсел Аманханқызы Журналист болғым келеді... " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1791-4 313 - стр.

12

Әлім Әсел Аманханқызы АҚШ ұлттық хабар тарату арналарының Халықаралық АҚШ хабар тарату қызметіне өзгеруі мен айналуы " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3938 2 - стр.

1

Әлім Әсел Аманханқызы Махамбет поэзиясының стильдік ерекшелігі 2014 - г. 4 - стр. 2

2

Әлім Әсел Аманханқызы Журналистиканы оқытуда жаңа медиа технологиялар мен медиабілімді орынды пайдалана білу дағдылары, 2015 - г. 3 - стр. 29

3

Әлім Әсел Аманханқызы Тәуелсіз журналистиканың демократиялық қоғамдағы орны 2015 - г. 6 - стр. 37

4

Әлім Әсел Аманханқызы Әлемдегі интернет – жарияланымдарының ғылыми - танымдық сипаты. Тақырыптары және мәселенамасы. 2016 - г. 4 - стр. 38

5

Әлім Әсел Аманханқызы Қоғамдағы этносаралық толеранттылықты насихаттаудағы журналистиканың рөлі. 2016 - г. 3 - стр. 39

6

Әлім Әсел Аманханқызы Журналист пен қаламгердің өзіндік стилінің қалыптасуына негіз болатын критериилер. 2016 - г. 6 - стр. 40

7

Әлім Әсел Аманханқызы Журналист пен қаламгердің өзіндік стилінің қалыптасуына негіз болатын критерийлер 2016 - г. 5 - стр. 42

8

Әлім Әсел Аманханқызы Элиталар: ортақ мүдделер 2017 - г. 5 - стр. 3

9

Әлім Әсел Аманханқызы Тіл құралын баспасөз материалдарында орынды да сауатты қолдана білу машығы. 2017 - г. 5 - стр. 1

10

Әлім Әсел Аманханқызы Қырғызстанның мемлекеттік басқару контекстіндегі саяси элиталардың элитарлық теориялары 2017 - г. 5 - стр. 46

11

Әлім Әсел Аманханқызы Бұқаралық ақпарат құралдары аудиториясының медиа мүдделеріне қатысты ақпараттық арналары мен олардың мазмұны 2017 - г. 4 - стр. 50

12

Әлім Әсел Аманханқызы Спорттық журналистиканы ғылыми тұрғыдан қарастырсақ... 2017 - г. 5 - стр. 52

13

Әлім Әсел Аманханқызы Бейімбет Майлиннің жазушылық және журналистік жолы 2018 - г. 4 - стр. 58

14

Әлім Әсел Аманханқызы Қазақ телевизиясының қалыптасуына жаһандық ықпал мәселелері 2018 - г. 6 - стр. 47

15

Әлім Әсел Аманханқызы Тұлғаны тану-халық міндеті 2018 - г. 5 - стр. 67

16

Әлім Әсел Аманханқызы Сaяси журнaлистикa– aқпaрaт кеңістігіндегі ықпaлды сaлa 2018 - г. 7 - стр. 50

17

Әлім Әсел Аманханқызы Адам Мицкевич Еуропаның ұлы ақыны ғана емес... 2019 - г. 4 - стр. 3

18

Әлім Әсел Аманханқызы Қасым-Жомарт Тоқаевтың президент ретіндегі жолы 2020 - г. 5 - стр. 2

19

Әлім Әсел Аманханқызы Дамыта оқыту технологиялары-бәсекелестікке қадам 2019 - г. 4 - стр. 3

20

Әлім Әсел АманханқызыАшимова А.Б. ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ ПРЕЗИДЕНТ ЖОЛЫНДА 2020 - г. 5 - стр. 0

21

Әлім Әсел АманханқызыКабылгазина К.., Нурманова М.С. ДАМЫТА ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ - БӘСЕКЕЛЕСТІККЕ ҚАДАМ 2019 - г. 4 - стр. 0

22

Әлім Әсел АманханқызыЕсхуатова Н.Б. Имангали Тасмаганбетов: Большие дела большого пути 2020 - г. 4 - стр. 149

23

Әлім Әсел Аманханқызы Мұстафа Шоқайдың азапты саяси жолы 2020 - г. 3 - стр. 1

1

Әлім Әсел Аманханқызы Қазақстанның болашағы-қазақ тілінде. 2014 - г. 2 - стр. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультеті.

2

Әлім Әсел Аманханқызы Болашақтың журналистерін дайындау игілікті ісі - біздің қолымызда. 2014 - г. 4 - стр. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультеті.

3

Әлім Әсел Аманханқызы Басқаларды үйрете жүріп біз өзіміз үйренеміз. 2015 - г. 5 - стр. «Тау-Тұран» Білім беру-сауықтыру кешені Алматы облысы, Іле-Алатау мемлекеттік ұлттық саябағы.

4

Әлім Әсел Аманханқызы Инновациялық білім беру технологиялары. 2014 - г. 3 - стр. SuleymanDemirel University

5

Әлім Әсел Аманханқызы Интеллектуалдық капитал және дәстүрлі ұлттық құндылықтар 2014 - г. 4 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

6

Әлім Әсел Аманханқызы «Егемендігіміздің бір белгісі-әнұранымыз» 2013 - г. 4 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

7

Әлім Әсел Аманханқызы Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің журналистика факультетінде бұқаралық коммуникация дағдыларын оқыту шеберлігі. 2015 - г. 5 - стр. Украiна, м. Одеса

8

Әлім Әсел Аманханқызы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультеті 2015 - г. 5 - стр. the United Kingdom, London

9

Әлім Әсел Аманханқызы Телевизиядағы дипломатия тақырыбына арналған ақпараттардың берілу тәсілдері 2015 - г. 4 - стр. КазНУ им. Аль-Фараби, факультет журналистики, 230 аудитория имени профессора Т. Қожакеева.

10

Әлім Әсел Аманханқызы ЖОО студенттерін сөйлеу мәдениеттілігіне баулу 2015 - г. 2 - стр. КазНУ им. Аль-Фараби, факультет журналистики, 230 аудитория имени профессора Т. Қожакеева.

11

Әлім Әсел Аманханқызы Жаһандану үдерісінің журналистикаға ықпалы 2015 - г. 9 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

12

Әлім Әсел Аманханқызы Ауызекі сөйлеу стилі 2015 - г. 4 - стр. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті

13

Әлім Әсел Аманханқызы Журналистикада "Экспо-2017" жобасының медиабілім берудегі рөлі 2015 - г. 4 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

14

Әлім Әсел Аманханқызы Қазақ тілінің орнын шет ел тілі баса алмас. 2016 - г. 2 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, журналистика факультеті.

15

Әлім Әсел Аманханқызы Жаһандану мен журналистика: кемшіліктер, жетістіктер. 2016 - г. 1 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, журналистика факультеті.

16

Әлім Әсел Аманханқызы ҚазҰУ – мәртебесі биік білімділер шаһары. 2016 - г. 2 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, журналистика факультеті.

17

Әлім Әсел Аманханқызы «Танысы бардың шансы бар» фельетоны 2016 - г. 4 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

18

Әлім Әсел Аманханқызы Отандық телевизия корифейі – Марат Барманқұлов 2016 - г. 4 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

19

Әлім Әсел Аманханқызы Журналистикадағы дипломатия мәселесі 2016 - г. 5 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

20

Әлім Әсел Аманханқызы Сапар Байжановтың жазушылық жалыны, қаламгерлік қарымынан туған туындылары туралы бір үзік сыр. 2015 - г. 5 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

21

Әлім Әсел Аманханқызы Қазақ баспасөзінің қара нары атына ие болған Қайыржан Бекхожин туралы ой-толғау 2016 - г. 7 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

22

Әлім Әсел Аманханқызы Т. Қожакеев-сатира теоретигі 2017 - г. 7 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

23

Әлім Әсел Аманханқызы Информационные войны: механизм воздействия на массы в СМИ и социальных сетях 2016 - г. 3 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

24

Әлім Әсел Аманханқызы Факультет тіршілігіндегі жастар шығармашылығы 2017 - г. 2 - стр. КазНУ имени аль-Фараби, Алматы,

25

Әлім Әсел Аманханқызы Қазіргі кітап оқу мәдениетін қалай түсінеміз? 2017 - г. 2 - стр. КазНУ имени аль-Фараби, Алматы,

26

Әлім Әсел Аманханқызы Нуржанова Ш.С., Тунгатаров Н.Н. Modern requirements of educational programs of graduates of the higher 2017 - г. 5 - стр. Алматы

27

Әлім Әсел Аманханқызы Нуржанова Ш.С., Тунгатаров Н.Н. Formation of professional competence of bachelor technics and technology for various structures in business 2016 - г. 2 - стр. Астана
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0