Main / Journalism / Print and electronic media / Әбдіжәділқызы Жидегүл

Әбдіжәділқызы Жидегүл

Position Ст.пpеподаватель
Print and electronic media
File name Headline Description
TV Journalism
TV Journalism
TV Journalism
TV Journalism
TV Journalism
TV Journalism
TV Journalism
TV Journalism
TV Journalism
Workshp of TV Journalist
Тележурналист шеберлігі пәні аясында студент телерепортер, телекомментатор, тележүргізуші,т.с.с. мамандықтардың қыр-сырымен танысады.
Basics of Production Art
Режисерлік шеберлік негіздері пәнінде телевизиядағы режиссураның шығармашылық қисындары тележурналистика және кино өнері тұрғысынан қарастырылады.
Art of Directing
TV Journalism

1

Әбдіжәділқызы Жидегүл Тележурналистика " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN і8влт 978.601-04-361 10 - стр.

1

Әбдіжәділқызы Жидегүл Тележурналистиканың пішіндері және кәсіби шеберлік 2011 - г. 3 - стр. 29

2

Әбдіжәділқызы Жидегүл Медицинадағы мемлекеттік тіл ахуалының негізгі аспектілері 2012 - г. 2 - стр. 0

3

Әбдіжәділқызы Жидегүл Ұлт үнжариясының келешегіне керек мәселелер 2011 - г. 3 - стр. 30

4

Әбдіжәділқызы Жидегүл Телесценарий жазу өнерінің кәсіби ерекшеліктері 2012 - г. 5 - стр. 0

5

Әбдіжәділқызы Жидегүл "Телевизиядағы жаңа бағыт пәндерін оқытудың шығармашылық әдіс-тәсілдері" 2013 - г. 5 - стр. 0

6

Әбдіжәділқызы Жидегүл "Телевизиядағы инфографика, бейне және дыбыс" пәнін оқытудың шығармашылық әдіс-тәсілдері 2013 - г. 5 - стр. 3

7

Әбдіжәділқызы Жидегүл Тележурналистиканың функциялары және отандыө телеарналардың даму тенденциялары 2013 - г. 4 - стр. 0

8

Әбдіжәділқызы Жидегүл Тележурналистика функциялары және отандық телеарналардың даму тенденциялары 2013 - г. 4 - стр. 0

9

Әбдіжәділқызы Жидегүл Телевизиядағы конвергенция және тележурналистің кәсіби шеберлігі 2014 - г. 25 - стр. 1

10

Әбдіжәділқызы Жидегүл Бармақұлов тұжырымдары және тележурналистикадағы шынайы ақпараттың дәйектілігі мен деректілігі 2014 - г. 4 - стр. 1

11

Әбдіжәділқызы Жидегүл Телевизиядағы конвергенция және тележурналистің кәсіби шеберлігі. 2014 - г. 4 - стр. 1

12

Әбдіжәділқызы Жидегүл Ақпарат әлемі және артжурналистика 2014 - г. 4 - стр. 1

13

Әбдіжәділқызы Жидегүл 2015 - г. 6 - стр. 0

14

Әбдіжәділқызы Жидегүл Тележурналистика пәнін оқыту жүйесіндегі теория мен тәжірибені ұштастыру тәсілдері және ашық сабақ аясындағы айтулы мәселелер 2016 - г. 6 - стр. 39

15

Әбдіжәділқызы Жидегүл Телеочерк жанрының тарихи мәні мен даму тенденциялары 2016 - г. 5 - стр. 41

16

Әбдіжәділқызы Жидегүл Тележүргізуші шеберлігіндегіисөйлеу техникасы мен сөйлеу мәдениетінің атқаратын ролі 2017 - г. 4 - стр. 43

17

Әбдіжәділқызы Жидегүл Телевизиядағы жазу өнерінің өзіндік ерекшеліктері 2017 - г. 6 - стр. 1

18

Әбдіжәділқызы Жидегүл Ахмет Байтұрсынов -тіл мәдениетінің негізін қалаған ғалым 2017 - г. 6 - стр. 1

19

Әбдіжәділқызы Жидегүл Ақпарат әлемі және тележурналистикадағы режиссура өнері 2017 - г. 5 - стр. 1

20

Әбдіжәділқызы Жидегүл Жаңа медиа дәуіріндегі әлемдік және ұлттық телевизияның даму тенденциялары 2018 - г. 5 - стр. 1

21

Әбдіжәділқызы Жидегүл АҚПАРАТ ӘЛЕМІ ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ РАДИОЖУРНАЛИСТИКА 2018 - г. 8 - стр. 1

22

Әбдіжәділқызы Жидегүл 2018 - г. 10 - стр. 2

23

Әбдіжәділқызы Жидегүл Development of world television 2018 - г. 6 - стр. 1

24

Әбдіжәділқызы Жидегүл МАҚ САТ ТыҚ АуДиТОрия – Теле Жур нА лиС ТиКА Фун КЦиялА рын ЖҮЗеге АСыру Дың МА ңыЗ Ды ФАК ТОры 2019 - г. 8 - стр. 0

25

Әбдіжәділқызы Жидегүл HIGHLIGHTING OF ISSUES OF NATIONAL IDENTIFICATION IN THE KAZAKHSTAN PRESS OF THE LATE-SOVIET PERIOD 2019 - г. 5 - стр. 0

26

Әбдіжәділқызы Жидегүл ТEЛEВИЗИЯЛЫҚ РEAЛИТИ-ШOУДЫҢ КӘCIБИ-ШЫҒAРМAШЫЛЫҚ НEГIЗДEРI МEН ҚOҒAМ ДAМУЫНДAҒЫ РӨЛI 2021 - г. 10 - стр. 61

1

Әбдіжәділқызы Жидегүл Ұлт үнжариясының келешегіне керек мәселелер 2011 - г. 3 - стр. Алматы. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

2

Әбдіжәділқызы Жидегүл Тележурналист имиджі 2012 - г. 3 - стр. АЛМАТЫ: Сүлейман Демирел атындағы университет

3

Әбдіжәділқызы Жидегүл Телеақпараттың сапалық критерийлері жәнежурналистік шеберлік мәселелрі 2012 - г. 4 - стр. АЛМАТЫ: Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

4

Әбдіжәділқызы Жидегүл Профессор Барманқұлов және тележурналистика теориясы 2012 - г. 2 - стр. Алматы, Әл - Фараби атындағы ҚазҰУ

5

Әбдіжәділқызы Жидегүл "Профессор М.Барманқұлов тұжырымдары және кәсіби шеберлік" 2012 - г. 3 - стр. Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

6

Әбдіжәділқызы Жидегүл "Кітаптың электронды БАҚ-та насихатталуына байланысты көкейтесті мәселелер" 2012 - г. 3 - стр. Алматы, КазНУ имени аль-Фараби

7

Әбдіжәділқызы Жидегүл Тележурналистикадағы интербелсенділік-аудиториямен қарым-қатынастың айрықша тәсілі 2013 - г. 6 - стр. Алматы. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

8

Әбдіжәділқызы Жидегүл БАРМАНҚҰЛОВ ТҰЖЫРЫМДАРЫ ЖӘНЕ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКАДАҒЫ ШЫНАЙЫ АҚПАРАТТЫҢ ДӘЙЕКТІЛІГІ МЕН ДЕРЕКТІЛІГІ 2014 - г. 3 - стр. Алматы . Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

9

Әбдіжәділқызы Жидегүл ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКАДАҒЫ ИНТЕРБЕЛСЕНДІЛІК -АУДИТОРИЯМЕН ҚАРЫМ-ҚАТЫАСТЫҢ АЙРЫҚША ТӘСІЛІ 2013 - г. 3 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

10

Әбдіжәділқызы Жидегүл ҚАЗАҚ ӨНЕРІН ЭЛЕКТРОНДЫ БАҚ-ТА НАСИХАТТАУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 2014 - г. 3 - стр. Астана. Қазақ ұлттық өнер университеті

11

Әбдіжәділқызы Жидегүл Ұлт болашағына ұлттық телеарналардың әсері 2017 - г. 1 - стр. Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

12

Әбдіжәділқызы Жидегүл "Әл-Фарабидің әлеуметтік трактаттарындағы негізгі тұжырымдар және кәсіби телеконтент" 2017 - г. 1 - стр. Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

13

Әбдіжәділқызы Жидегүл Әл-Фарабидің музыкалық трактаттарындағы негізгі тұжырымдары және ұлттық телерадиоарналардағы музыкалық формат 2017 - г. 1 - стр. Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0