Main / Journalism / Print and electronic media / Узбекова Гульнар Самединовна

Узбекова Гульнар Самединовна

Position Доцент
Кафедра печати и электронных СМИ
Scopus author ID: 57203162988
File name Headline Description
Practical Course in Journalism
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ Журналистика факультеті Мерзімді баспасөз кафедрасы Бакалавриат Журналистика факультеті Ғылыми кеңесі мәжілісінде бекітілді.№ 10 хаттама, 10 маусым 2010 жыл. Декан Г.Ж. Ыбыраева Оқу әдістемелік кешен Силлабус Журнал шығару ісінің тәжірибесі 4-курс қ/б күзгі семестр, 3 кредит Мамандығы: Журналистика-050504 Лектордың аты-жөні: Гүлнар Самединқызы Өзбекова ф.ғ.к., доцент Телефон ішкі : 13-45, 8 777 835 75 87; 8 702 214 04 65 e-mail: gulnara. uzbekova.@mail.ru кабинет: 220 (кафедра) Оқытушының аты-жөні (семнар сабақтар): Гүлнар Самединқызы Өзбекова ф.ғ.к., доцент Телефон ішкі : 13-45, 8 702 214 04 65 e-mail:gulnara. uzbekova.@mail.ru кабинет: 220 (кафедра) Курстың құрылымы Апта-лар Тақырыптың аты Сағаттар СӨЖ тақырыптары 1 Лекция (Л). Революциядан бұрынғы қазақ баспасөзі – экономикалық мәселелердің негізі. 1 Конспект СӨЖ-1 Семинар сабақтар (СС). Революциядан бұрынғы қазақ баспасөзі – экономикалық мәселелердің негізі. 2 2 Л. Қазақ ағартушы ғалымдарының экономикалық мәселелерді көрсетудегі үлесі. 1 Конспект СӨЖ – 2 СС. Қазақ ағартушы ғалымдарының экономикалық мәселелерді көрсетудегі үлесі. 2 3 Л. Советтік Қазақстан баспасөзіндегі экономика жайының көріну ерекшеліктері. 1 Конспект СӨЖ – 3 СС. Советтік Қазақстан баспасөзіндегі экономика жайының көріну ерекшеліктері. 2 4 Л. Қазіргі Қазақстан баспасөзіндегі экономика мәселесінің қалыптасу ерекшеліктері. 1 Конспект СӨЖ-4 СС. Қазіргі Қазақстан баспасөзіндегі экономика мәселесінің қалыптасу ерекшеліктері. 2 5 Л. Өтпелі кезең экономикасын дамытудағы журналистиканың ролі. 1 Конспект СӨЖ –5 СС. Өтпелі кезең экономикасын дамытудағы журналистиканың ролі. 2 6 Л. БАҚ құралдарындағы қазіргі экономикалық ойлаудың қалыптасу факторлары . 1 Конспект СӨЖ –6 СС. БАҚ құралдарындағы қазіргі экономикалық ойлаудың қалыптасу факторлары . 2 7 Л. Қазақстанның арнайы және тәуелсіз баспасөзі: экономикалық мәселенің қызметтік-құрылымдық ерекшеліктері. 1 Конспект СӨЖ-7 СС. Қазақстанның арнайы және тәуелсіз баспасөзі: экономикалық мәселенің қызметтік-құрылымдық ерекшеліктері. 2 8 Л. Қазіргі іскерлік газет басылымдарының кешенді анализінің методологиялық негіздері. 1 Конспект СӨЖ –8 СС. Қазіргі іскерлік газет басылымдарының кешенді анализінің методологиялық негіздері. 2 9 Л. Советтік кезеңнен кейінгі экономикалық журналдар. 1 Конспект СӨЖ –9 СС. Советтік кезеңнен кейінгі экономикалық журналдар. 2 10 Л. Мемлекеттен бөліну және жекешелендіру проблемалары баспасөзде. 1 Конспект СӨЖ-10 СС. Мемлекеттен бөліну және жекешелендіру проблемалары баспасөзде. 2 11 Л. Қазақстанның салық саясаты және оның баспасөзде көрінісі. 1 Конспект СӨЖ–11 СС. Қазақстанның салық саясаты және оның баспасөзде көрінісі. 2 12 Л. Еліміздің мұнай- газ кешенін игеру проблемалары баспасөз беттерінде. 1 Конспект СӨЖ-12 СС. Еліміздің мұнай- газ кешенін игеру проблемалары баспасөз беттерінде. 2 13 Л. Тәуелсіздік кезеңнің экономикалық және іскерлік журналдары. 1 Конспект СӨЖ –13 СС. Тәуелсіздік кезеңнің экономикалық және іскерлік журналдары. 2 14 Л. Агроэкономикалық кешен проблемалары баспасөзде. 1 Конспект СӨЖ – 14 СС. Агроэкономикалық кешен проблемалары баспасөзде. 2 15 Шолу лекция 1 Өткенді қайталау СӨЖ – 15 Әдебиеттер тізімі Негізгі: 1. Амандосов Т.С. Публицистика – дәуір үні. - Алматы: Қазақстан, 1974. 2. Бөкейханов Ә. Таңдамалы. – Алматы: ҚЭБ редакциясы, 1995. 3. Қожакеев Т. Жас тілшілер серігі. – Алматы: Рауан, 1991. 4. Нұрғожина Ш.И. Экономическая тема в журналистике Казахстана: история, теория, практика. Алматы: Қазақ университеті, 2002 г. 5. Нұрғожина Ш.И. Деловая журналистика Казахстана. – Алматы: Қазақ университеті, 2006. Қосымша: 1. Халықаралық экономикалық қатынастар. Жалпы редакциясын басқарған Р.Е.Елемесов. – Алматы: Қазақ университеті, 2002. 2. Бекхожин Қ. Қазақ баспасөзі тарихының очеркі. – Алматы: Мектеп, 1981. 3. Дала уалаятының газеті. Құрастырған: Ү.Сұбханбердина. – Алматы: Ғылым, 1994. 4. Тобаяқов Б. Егемен елдің экономикасы. – Алматы: Баспагер, 1995. 5. Алтынсарин Ы. Таңдамалы шығармалары. – Алматы: Ғылым, 1994. 6. Уәлиханов Ш. Таңдамалы. Орысшадан аударған Ә.Ипмағамбетов. – Алматы: Ғылым, 1994. 7. Қазақстан экономикасы. – Алматы: Қазақ университеті. Білімді бағалау жүйесі: Бақылау жұмысы: семестріне 4 жұмыс. СӨЖ: семестріне 4 тапсырма. Қорытынды емтихан: емтихандық сессия кезінде. Білімді бағалау критерийі, % Бақылау жұмысы – 60 Жеке тапсырмалар (СӨЖ) Қорытынды емтихан – 40 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ: Бағалау критериі (сабақ түрлері бойынша балменен бағалау) Лабораториялық жұмыс (1-15) 20 Бақылау жұмысы (7 аптада 10, 15 аптада 10) 20 Өзіндік тапсырма (СӨЖ1-СӨЖ2) 20 Қорытынды емтихан 20 Қорытынды 100 Бағалау шкаласы (%) Әріптік көрсеткіш Баллдың сандық эквиваленті Пайызбен % Қалыпты жүйе бойынша бағалау А 4,0 95-100% Үздік А - 3,67 90-94 B+ 3,33 85-89 Жақсы В 3,0 80-84 В- 2,67 75-79 С+ 2,33 70-74 С 2,0 65-69 С- 1,67 60-64 Қанағаттанарлық D+ 1,33 55-59 D 1,0 50-54 F 0 0-49 Қанағаттанарлық емес I (Incomplete) - - «Пән аяқталған жоқ» (GPA есептгенде ескерілмейді) P (Pass ) - 0-60 65-100 «Есептелді» (GPA есептгенде ескерілмейді) NP (No Рass) - 0-29 0-64 «Есептелген жоқ» (GPA есептгенде ескерілмейді) W (Withdrawal) - - «Пәннен бас тарту» (GPA есептгенде ескерілмейді) AW (Academic Withdrawal) Академиялық себептерге байланысты пәннен босату (GPA есептгенде ескерілмейді) AU (Audit) - - «Пән тыңдалған жоқ» (GPA есептгенде ескерілмейді) Семестр бойынша студент білімін бағалау кезінде мыналар ескеріледі: - сабаққа қатысу, - лабораториялық сабақтарға белсенді қатысу, - МООDLЕ жүйесіне белсенді қатысу, СӨЖ тапсыру; - негізгі және қосымша әдебиеттерді оқу; - үй тапсырмаларын орындау; - СӨЖ орындау; - барлық тапсырмаларды уақтылы орындау (СӨЖ-дің 50 % уақтылы орындамағанда АW бағасы қойылады) Академиялық тәртіп пен этика саясаты Толерантты болыңыздар, өзгенің пікірін құрметтеңіздер. Келіспеушіліктеріңді нақты пішінде білдіріңдер. Плагиат және әділетсіз жұмыстың қай түріне де жол жоқ. СӨЖ тапсыру, аралық бақылау және қорытынды емтихан кезінде біреуге айту, біреуден көшіру, өзге магистранттың орнына емтихан тапсыруға болмайды. Курстың ақпаратын қандай түрде де бұрмалаған магистрантқа «Ғ» бағасы қойылады. Көмек: Өзіндік жұмыстар (СӨЖ тапсыру туралы кеңес, оларды тапсыру және қорғау, сондай-ақ өтілген материалдарға қосымша ақпарат пен оқылатын курс бойынша СӨЖ болатын уақытта кесте бойынша оқытушыға қайырылу керек. Кафедра мәжілісінде қаралды №10 хаттама 10 маусым 2010 ж. Дәріс оқушы: Өзбекова Г.С. Кафедра меңгерушісі: Нұргожина Ш. И.
Problems and Prospects of Development of Glossy Journalism in Kazakhstan
Ecological Problems As A Subject of Journalistic Investigation
Ecological Problems As A Subject of Journalistic Investigation
Practical Course in Journalism
Problems and Prospects of Development of Glossy Journalism in Kazakhstan
Problems and Prospects of Development of Glossy Journalism in Kazakhstan
Ecological Problems As A Subject of Journalistic Investigation
Practical Course in Journalism
Journalist Ethics
Journalist Ethics
Ecological Problems As A Subject of Journalistic Investigation
Ecological Problems As A Subject of Journalistic Investigation
Ecological Problems As A Subject of Journalistic Investigation
Ecological Problems As A Subject of Journalistic Investigation
Ecological Problems As A Subject of Journalistic Investigation
Ecological Problems As A Subject of Journalistic Investigation
Ecological Problems As A Subject of Journalistic Investigation
Ecological Problems As A Subject of Journalistic Investigation
Ecological Problems As A Subject of Journalistic Investigation
Business Journalism
Ecological Problems As A Subject of Journalistic Investigation
Ethics of Journalism
Practical Course in Journalism
Ecological Problems As A Subject of Journalistic Investigation
Problems and Prospects of Development of Glossy Journalism in Kazakhstan
Practical Course in Journalism
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Journalist Ethics
Ethics of Journalism
Socio-political Press of Kazakhstan
Business Journalism
Socio-political Press of Kazakhstan
Business Journalism
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Business Journalism
Journalist Ethics
Journalist Ethics
Journalist Ethics
Journalist Ethics
Journalist Ethics
Journalist Ethics
Journalist Ethics
Journalist Ethics
Journalist Ethics
Journalist Ethics
Journalist Ethics
Journalist Ethics
Journalist Ethics
Journalist Ethics
Journalist Ethics
Journalist Ethics
Journalist Ethics
Journalist Ethics
Journalist Ethics
Journalist Ethics
Journalist Ethics
Journalist Ethics
Journalist Ethics
Journalist Ethics
Journalist Ethics
Business Journalism
Business Journalism
Business Journalism
Business Journalism
Socio-political Press of Kazakhstan
Ethics of Journalism
Ethics of Journalism
Ethics of Journalism
Ethics of Journalism
Ethics of Journalism
Ethics of Journalism
Ethics of Journalism
Ethics of Journalism
Ethics of Journalism
Ethics of Journalism
Business Journalism
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Journalist Ethics
Ethics of Journalism
Ethics of Journalism
Ethics of Journalism
Ethics of Journalism
Ethics of Journalism
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Journalist Ethics
Journalist Ethics
Journalist Ethics
Journalist Ethics
Ethics of Journalism
Ethics of Journalism
Ethics of Journalism
Ethics of Journalism
Ethics of Journalism
Ethics of Journalism
Ethics of Journalism
Ethics of Journalism
Ethics of Journalism
Ethics of Journalism
Ethics of Journalism
Ethics of Journalism
Ethics of Journalism
Ethics of Journalism
Socio-political Press of Kazakhstan
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Business Journalism
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Ethics of Journalism
Socio-political Press of Kazakhstan
Business Journalism
Journalist Ethics
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Business Journalism
Socio-political Press of Kazakhstan
Socio-political Press of Kazakhstan
Socio-political Press of Kazakhstan
Business Journalism
Business Journalism
Journalist Ethics
Journalist Ethics
Journalist Ethics
Journalist Ethics
Journalist Ethics
Journalist Ethics
Journalist Ethics
Journalist Ethics
Socio-political Press of Kazakhstan
Business Journalism
Business Journalism
Business Journalism
Creative Workshop Publicist of the Twentieth Century
Ethics of Journalism
Journalist Ethics
Art of Public Speaking

1

Узбекова Гульнар Самединовна Баспа ісінің қалыптасуы және «Қазақ энциклопедиясы» баспасы. " Қазақ университеті " 2012 - г. ISBN 978-601-247-750-4 2 - стр.

2

Узбекова Гульнар Самединовна Филология ғылымдарының кандидаты, доцент Өзбекова Гүлнар Сәмединқызының 50 жылдық мерейтойына арналған «ЗАМАНАУИ АҚПАРАТ КЕҢІСТІГІНДЕГІ ЖУРНАЛИСТИКА ЖӘНЕ ӘДЕБИ СЫН» атты Республикалық ғылыми-әдістемелік семинар " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1241 100 - стр.

1

Узбекова Гульнар Самединовна «Дала уалаяты» газетінде қазақ әдебиеті мен мәдениеті 2011 - г. 5 - стр. 0

2

Узбекова Гульнар Самединовна Сатиралық журналдар ерекшеліктері 2011 - г. 6 - стр. 0

3

Узбекова Гульнар Самединовна Первые Казахстанские периодические издания и вопросы фольклора и литературы 2012 - г. 7 - стр. 0

4

Узбекова Гульнар Самединовна «Ақиқат» журналының қалыптасу, даму ерекшеліктер 2011 - г. 5 - стр. 0

5

Узбекова Гульнар Самединовна «Қазақ әдебиеті газетінің өткені мен бүгіні» 2011 - г. 4 - стр. 0

6

Узбекова Гульнар Самединовна Қазақстандағы баспа ісі және «Қазақ энциклопедиясы» баспасының қазақ баспасөзін дамытудағы рөлі. 2011 - г. 5 - стр. 0

7

Узбекова Гульнар Самединовна «Айқап» журналы мен «Қазақстан» газеті 2011 - г. 6 - стр. 0

8

Узбекова Гульнар Самединовна Қазақ баспасөзі және сатира 2010 - г. 5 - стр. 72

9

Узбекова Гульнар Самединовна «Айқап» журналындағы әдебиет мәселелерінің көрінісі 2010 - г. 3 - стр. 130

10

Узбекова Гульнар Самединовна Сатиралық журналдар тарихы 2010 - г. 3 - стр. 27

11

Узбекова Гульнар Самединовна «Айқап» журналы және «Қазақ» газетіндегі әдебиет мәселелері 2010 - г. 5 - стр. 27

12

Узбекова Гульнар Самединовна Тәуелсіз Қазақстанның әдеби баспасөзі 2010 - г. 3 - стр. 28

13

Узбекова Гульнар Самединовна Түркістан республикасында жарық көрген әдеби басылымдар 2010 - г. 6 - стр. 55

14

Узбекова Гульнар Самединовна «Ақиқат» журналының қалыптасу, даму, өсу жолдары 2010 - г. 7 - стр. 41

15

Узбекова Гульнар Самединовна Аныктамалык баcылымдардың типологиясы 2016 - г. 8 - стр. 2

16

Узбекова Гульнар Самединовна Энциклопедиялық басылымдар қашан пайда бола бастады? 2016 - г. 1 - стр. 0

17

Узбекова Гульнар Самединовна Қазақ энциклопедиялық басылымдарының бастаулары 2016 - г. 7 - стр. 1

18

Узбекова Гульнар Самединовна Плагиатқа тәуелділік креативтілік пен сыни ойлауды жояды 2016 - г. 2 - стр. 0

19

Узбекова Гульнар Самединовна Тәуелсіздік сыйы 2016 - г. 4 - стр. 0

20

Узбекова Гульнар Самединовна Ұрпақтың алдында кім жауап береді 2016 - г. 1 - стр. 0

21

Узбекова Гульнар Самединовна Интернетсіз өмір 2017 - г. 2 - стр. 0

22

Узбекова Гульнар Самединовна Қазақ кітабының өтімі қандай? 2017 - г. 2 - стр. 0

23

Узбекова Гульнар Самединовна Артымда қалған Аралым 2017 - г. 2 - стр. 0

24

Узбекова Гульнар Самединовна Наурызда ата-баба салты бар 2017 - г. 2 - стр. 0

25

Узбекова Гульнар Самединовна Тіліміздің тағдыры 2017 - г. 1 - стр. 0

26

Узбекова Гульнар Самединовна Соғыс әндерінің патриоттық деңгейі мен көркемдік қуаты 2017 - г. 2 - стр. 0

27

Узбекова Гульнар Самединовна Ұлттық бренд қалыптастыру - заман талабы 2016 - г. 2 - стр. 0

28

Узбекова Гульнар Самединовна Сатира өнері - адамның өмірсүру дағдысы, тәрбие құралы 2016 - г. 3 - стр. 0

29

Узбекова Гульнар Самединовна Саят досыма 2016 - г. 2 - стр. 0

30

Узбекова Гульнар Самединовна Жыр арқауы - халық көтерілісі 2016 - г. 3 - стр. 0

31

Узбекова Гульнар Самединовна Қазіргі пиардың түрлері және оларды пайдалану жолдары 2016 - г. 2 - стр. 0

32

Узбекова Гульнар Самединовна 2018 - г. 16 - стр. 39

33

Узбекова Гульнар Самединовна 2018 - г. 10 - стр. 2

34

Узбекова Гульнар Самединовна ISSUES OF NATIONAL DEVELOPMENT IN THE KAZAKHSTAN PRESS IN THE 1950S AND EARLY 1960S 2019 - г. 7 - стр. 9

35

Узбекова Гульнар Самединовна 2021 - г. 10 - стр. 0

36

Узбекова Гульнар Самединовна Қазақ анықтамалық-энциклопедиялық басылымдарының ерекшеліктері 2021 - г. 9 - стр. 137

1

Узбекова Гульнар Самединовна «Намазалы Омашев – радиожурналистика зерттеушісі» 2011 - г. 5 - стр. Әл-фараби атындағы ҚазМУ

2

Узбекова Гульнар Самединовна «Қазақ әдебиеті» газетіндегі «Тәуелсіз Қазақстан тынысы» 2011 - г. 5 - стр. Алматы

3

Узбекова Гульнар Самединовна Баспа ісі және «Қазақ энциклопедиясы» баспасының ерекшеліктері 2011 - г. 5 - стр. Алматы

4

Узбекова Гульнар Самединовна «Мен білетін Камал аға» 2012 - г. 5 - стр. Алматы

5

Узбекова Гульнар Самединовна Сатиралық журналдар ерекшеліктері 2011 - г. 5 - стр. Алматы

6

Узбекова Гульнар Самединовна «Дала уалаяты» газетінде қазақ әдебиеті мен мәдениеті 2011 - г. 3 - стр. Бишкек

7

Узбекова Гульнар Самединовна "Жас Алаш" газетінде "әдебиет" тақырыбының жазылуы 2012 - г. 4 - стр. Алматы

8

Узбекова Гульнар Самединовна Рымғали Нұрғали және қазақ әдебиеті 2011 - г. 5 - стр. Алматы

9

Узбекова Гульнар Самединовна Мұқағали Мақатаев және қазақ әдебиеті 2011 - г. 4 - стр. Алматы

10

Узбекова Гульнар Самединовна Қазақ баспасөзі және « Ұлан» газеті 2011 - г. 5 - стр. Алматы

11

Узбекова Гульнар Самединовна «Ақиқат» журналының қалыптасу жолдары 2011 - г. 6 - стр. Алматы

12

Узбекова Гульнар Самединовна Намазалы Омашев-радиожурналистика зерттеушісі 2012 - г. 2 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

13

Узбекова Гульнар Самединовна Қазақ әдебиет тарихы туралы 2012 - г. 4 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚаҰУ

14

Узбекова Гульнар Самединовна Намазалы Омашев – радиожурналистика зерттеушісі 2012 - г. 2 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

15

Узбекова Гульнар Самединовна Энциклопедиялық басылымдардың интеллектуалды ұлт қалыптастырудағы рөлі 2013 - г. 2 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

16

Узбекова Гульнар Самединовна Қазақ баспасөзіндегі сатира 2016 - г. 2 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

17

Узбекова Гульнар Самединовна Сатира туралы 2014 - г. 2 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

18

Узбекова Гульнар Самединовна Кісілік пен кішілік иесі 2014 - г. 2 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

19

Узбекова Гульнар Самединовна Түркістан Республикасында жарық көрген әдеби басылымдар 2014 - г. 5 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

20

Узбекова Гульнар Самединовна II Бекхожин оқулары аясында өткен «Қазақ журналистикасының тарихын зерттеудің өзекті мәселелері: теориясы мен тәжірибесі» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы 2014 - г. 7 - стр. Алматы

21

Узбекова Гульнар Самединовна «Дала уалаятының» газетінде әдебиет пен мәдениеттің жазылуы 2014 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

22

Узбекова Гульнар Самединовна Сатиралық журналдар ерекшеліктері 2014 - г. 5 - стр. Алматы

23

Узбекова Гульнар Самединовна Мұқағали Мақатаев және қазақ әдебиеті 2014 - г. 2 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

24

Узбекова Гульнар Самединовна Т. Қожакеев зерттеулеріндегі негізгі тақырыптар 2016 - г. 2 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

25

Узбекова Гульнар Самединовна Сатира сардары 2014 - г. 2 - стр.

26

Узбекова Гульнар Самединовна Түркістан Республикасында жарияланған әдеби басылымдар 2015 - г. 5 - стр. Алматы

27

Узбекова Гульнар Самединовна Казак публицистикасының тарихи жолы 2016 - г. 1 - стр. КазНУ

28

Узбекова Гульнар Самединовна XX ғасыр - публицистика ғасыры 2016 - г. 1 - стр. КазНУ

29

Узбекова Гульнар Самединовна 1941-1945 жылдардағы қазақ публицистикасы. 2016 - г. 1 - стр. КазНУ

30

Узбекова Гульнар Самединовна XX ғасыр және қазак публицистикасы 2016 - г. 2 - стр. КазНУ

31

Узбекова Гульнар Самединовна Соғыс әндерінің патриоттық деңгейі мен көркемдік қуаты. 2016 - г. 1 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

32

Узбекова Гульнар Самединовна XX гасыр публицистикасы 2016 - г. 1 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

33

Узбекова Гульнар Самединовна «Сауаттылық - ұлт болашағы». 2016 - г. 1 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.

34

Узбекова Гульнар Самединовна Жыр арқауы-халық көтерілісі 2016 - г. 2 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.

35

Узбекова Гульнар Самединовна Журналистің әдеп мәселелері 2015 - г. 3 - стр. Алматы

36

Узбекова Гульнар Самединовна Журналист қандай болуы керек? 2015 - г. 2 - стр. Астана

37

Узбекова Гульнар Самединовна Тәуелсіздік сыйы 2016 - г. 3 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

38

Узбекова Гульнар Самединовна Ұрпақтың алдында кім жауап береді?! 2016 - г. 2 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

39

Узбекова Гульнар Самединовна Белгілі қазақ публицистерінің шығармашылығындағы негізгі тақырыптар 2016 - г. 3 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

40

Узбекова Гульнар Самединовна Көпшілік алдында сөйлеу өнерінің ерекшеліктері 2016 - г. 3 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

41

Узбекова Гульнар Самединовна Ұлттық бренд қалыптастыру – заман талабы 2016 - г. 2 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.

42

Узбекова Гульнар Самединовна Қазіргі пиардың түрлері және оларды пайдалану жолдары 2016 - г. 2 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.

43

Узбекова Гульнар Самединовна Журналистика мамандығының алтын кілті 2016 - г. 2 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.

44

Узбекова Гульнар Самединовна Сатира өнері – адамның өмір сүру дағдысы, тәрбие құралы 2016 - г. 2 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.

45

Узбекова Гульнар Самединовна Саят досыма 2016 - г. 2 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.

46

Узбекова Гульнар Самединовна Темірбек Қожакеев – ұстаз-тәрбиеші 2016 - г. 3 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.

47

Узбекова Гульнар Самединовна ХХ ғасыр – публицистика ғасыры 2016 - г. 2 - стр. КазНУ имени Аль-Фараби

48

Узбекова Гульнар Самединовна Әзілхан Нұршайықов публицистикасының ерекшеліктері 2016 - г. 2 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

49

Узбекова Гульнар Самединовна ХХ ғасыр публицистикасы 2016 - г. 2 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

50

Узбекова Гульнар Самединовна Ескірсе де газеттің ақ парағы – өткен күндер тарих боп сақталады 2016 - г. 3 - стр. Алматы

51

Узбекова Гульнар Самединовна Ел ертеңі - жастар 2016 - г. 1 - стр. Алматы

52

Узбекова Гульнар Самединовна Ершатқа хат 2016 - г. 1 - стр. Алматы

53

Узбекова Гульнар Самединовна When latalladi national dining room? 2016 - г. 3 - стр. Алматы

54

Узбекова Гульнар Самединовна Тәуелсіз елім бар 2016 - г. 3 - стр. Алматы

55

Узбекова Гульнар Самединовна Ұлттық асханамыз қашан ұлықталады? 2016 - г. 3 - стр. Алматы
Author Documents

1

Citations

7 по 7
documents

h-index

1

Democratic principles of education in media environment

Serdali, B.K., Beldibekova, A.T., Zhaxylykbaeva, R.S., Uzbekova, G., Tursyn, K.

2018

Espacios
39, с.

8

Цитирований