Main / Philosophy and Political Science / Pedagogy and Educational Management / Кусаинов Аскарбек Кабыкенович

Кусаинов Аскарбек Кабыкенович

Position Профессоp
Pedagogy and Educational Management
Scopus author ID: 57215655645
apnkaz@mail.ru
2(121) 870-17-17 вн:6242
File name Headline Description
Theory of Education
Theory of Education
Pedagogy of Professional Education
Actual Problems of the History of Education and Educational Policy of Kazakhstan
Actual Problems of the History of Education and Educational Policy of Kazakhstan
Designing of Educational Programs of the School and University
Pedagogy of Professional Education
Pedagogy of Professional Education
Examination and Monitoring in Education
Management Strategies and Trends for Development of Education in the World and Kazakhstan
World System for Assessment Quality of Education
силлабус
Theory of Education
Actual Problems of the History of Education and Educational Policy of Kazakhstan
Actual Problems of the History of Education and Educational Policy of Kazakhstan
Actual Problems of the History of Education and Educational Policy of Kazakhstan
Designing of Educational Programs of the School and University
Designing of Educational Programs of the School and University
Evaluation and Quality Management of Education
Actual PPoblems of Comparative Social Pedagogy/
Examination and Monitoring in Education
Отредактирован
Theory of Education
Socio-pedagogical Expertise
Theory of Education
Designing of Educational Programs of the School and University
Designing of Educational Programs of the School and University
Designing of Educational Programs of the School and University
Pedagogy of Professional Education
Evaluation and Quality Management of Education
Educational Qualimetry and Management of Education Quality
Strategic Management in Education
Strategic Management in Education
Socio-pedagogical Expertise
Educational Qualimetry and Management of Education Quality
Management Strategies and Trends for Development of Education in the World and Kazakhstan
книгообеспеченность
Management Strategies and Trends for Development of Education in the World and Kazakhstan
Management Strategies and Trends for Development of Education in the World and Kazakhstan
Educational Qualimetry and Management of Education Quality
Socio-pedagogical Expertise
Management Strategies and Trends for Development of Education in the World and Kazakhstan
8 неделя
Strategic Management in Education
Strategic Management in Education
Evaluation and Quality Management of Education
Socio-pedagogical Expertise
Management Strategies and Trends for Development of Education in the World and Kazakhstan
Educational Qualimetry and Management of Education Quality
Educational Qualimetry and Management of Education Quality
Management Strategies and Trends for Development of Education in the World and Kazakhstan
Socio-pedagogical Expertise
Strategic Management in Education
Educational Qualimetry and Management of Education Quality
силлабус
Management Strategies and Trends for Development of Education in the World and Kazakhstan
Socio-pedagogical Expertise
Management Strategies and Trends for Development of Education in the World and Kazakhstan
Strategic Management in Education
Strategic Management in Education
Strategic Management in Education
Strategic Management in Education

1

Кусаинов Аскарбек Кабыкенович Білім сапасын құраушылар " Dala Print" ЖШС 2015 - г. ISBN 978-601-7560-10-2 3 - стр.

2

Кусаинов Аскарбек Кабыкенович Орта білім беру жүйесіндегі дағдырыс: шығу жолдары Rond&A 2016 - г. ISBN 9786017560171 63 - стр.

1

Кусаинов Аскарбек Кабыкенович 2015 - г. 6 - стр. 0

2

Кусаинов Аскарбек Кабыкенович 2015 - г. 5 - стр. 0

3

Кусаинов Аскарбек Кабыкенович 2016 - г. 10 - стр. 0

4

Кусаинов Аскарбек Кабыкенович 2016 - г. 10 - стр. 0

5

Кусаинов Аскарбек Кабыкенович БІЛІМ БЕРУ МЕНЕДЖЕРЛЕРІН ДАЯРЛАУДЫҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ШЫНАЙЫЛЫҒЫ 2019 - г. 9 - стр. 58

6

Кусаинов Аскарбек КабыкеновичЕсенова К.А. Бі лім беру ме нед жерле рін дaярлaудың қaзaқстaндық шынaйылығы 2019 - г. 7 - стр. 58

7

Кусаинов Аскарбек Кабыкенович ОРТА БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУДЫҢ НЕГІЗГІ ҚҰРАУЫШТАРЫ (САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ) 2020 - г. 9 - стр. 0

1

Кусаинов Аскарбек Кабыкенович Білім сапасын көтеру – елдің бәсекеге қабілеттілігінің негізі 2015 - г. 5 - стр. Кокшетау

2

Кусаинов Аскарбек Кабыкенович Жаһандану заманындағы этнопедагогиканың рөлі 2016 - г. 3 - стр. Қазақ Мемлекеттік Қыздар Педагогикалық Университеті

3

Кусаинов Аскарбек Кабыкенович "Ұлы дала Елі" идеясын іске асырудағы ұрпақ тәрбиесі 2016 - г. 5 - стр. Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университеті

4

Кусаинов Аскарбек Кабыкенович Қазақстан Республикасы орта білім беру сапасын көтеру жолдары 2016 - г. 7 - стр. Москва
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0

Comparative analysis of the process of training education managers in educational institutions

Kusainov, A.K., Yessenova, K.A., Kassymova, R.S., Moldassan, K.S., Sembayeva, A.M.

2021

International Journal for Research in Vocational Education and Training
8, с. 186-207

0

Цитирований