Main / Philosophy and Political Science / Pedagogy and Educational Management / Касымова Роза Садыковна

Касымова Роза Садыковна

Position Доцент
Pedagogy and Educational Management
Scopus author ID: 57190759340
krs1958@mail.ru
      
State Prizes
Prize Name Date of award
Знак "За заслуги в области Образования РК"


File name Headline Description
Pedagogics of Higher Education
Actual Problems of Personality Development in Education
Pedagogics and Psychology of Higher Education
силлабус жоғары мектеп педагогикасы
Socio-pedagogical acmeology
Pedagogy
Ethnopedagogics
Ethnopedagogics
Actual Problems of Personality Development in Education
Social Pedagogy in the Context of Modern Ideas and Theories of Social Cognition
Pedagogy
Pedagogics (p.1)
Actual Problems of Personality Development in Education
Pedagogics (p.2)
Pedagogy
Силлабус пр педагогике для маг. по педагогике
Pedagogics and Psychology of Higher Education
Actual Problems of Personality Development in Education
Actual Problems of Personality Development in Education
силлабус актуальные проблемы личности
Social Pedagogy in the Context of Modern Ideas and Theories of Social Cognition
срс
Social Pedagogy in the Context of Modern Ideas and Theories of Social Cognition
Pedagogics of Higher Education
Pedagogy of Higher Education
Actual Problems of Personality Development in Education
Social Pedagogy in the Context of Modern Ideas and Theories of Social Cognition
Pedagogics and Psychology of Higher Education
Psychology and Human Development
Psychology and Human Development
Psychology and Human Development
Pedagogy
Pedagogy of higher education
Psychology and Human Development
Psychology and Human Development
Psychology and Human Development
Pedagogy of higher education
Pedagogy
Pedagogy of higher education
Pedagogy
Pedagogy
Pedagogy
Pedagogy
Pedagogy
Ethnopedagogics
Pedagogy of higher education
Pedagogy of higher education
Pedagogy of higher education
Pedagogics of Higher Education
Pedagogy
Ethnopedagogics
Pedagogy of higher education
Pedagogy of higher education
Pedagogy of Higher Education
Pedagogy
Pedagogy of higher education
Ethnopedagogics
Pedagogics of Higher Education
Pedagogy
Pedagogy of higher education
Pedagogy
Development of the Spiritual and Moral Culture of the Teacher Self-cognition
Research Culture Socical Educator
Self-kognition
Social Pedagogy in the Context of Modern Ideas and Theories of Social Cognition
силлабус
Pedagogy
Development of the Spiritual and Moral Culture of the Teacher Self-cognition
Psychology and Human Development
Psychology and Human Development
Development of the Spiritual and Moral Culture of the Teacher Self-cognition
Social Pedagogy in the Context of Modern Ideas and Theories of Social Cognition
силлабус
Ethnopedagogics
Socio-pedagogical acmeology
Social Pedagogics
Pedagogics (p.2)
Ethnopedagogics
-
Pedagogics (p.1)
Pedagogy
11 дәріс. Жоғары мектептегі тәрбие теориясы. 11 практикалық жұмыс. Жоғары мектептегі тәрбиенің әдістері мен формалары. 5МОӨЖ. ЖОО оқытушысының қызметіне шығармашылық жазбаша жұмыс.
Pedagogy
Pedagogy
Pedagogy
Pedagogy
7-МОӨЖ. 1)В.Т.Лисовскийдің студенттер типологиясына талдау жасаңыз.(2 балл) 2)Дуальды-бағдарлық білім беру жағдайында мектеп-колледж-жоғары оқу орны іс-әрекеттерінің интеграциясы (10 балл)
Pedagogy
Pedagogy
Psychology and Human Development
Pedagogy of higher education
Pedagogy of Higher Education
Ethnopedagogics
Pedagogy of higher education
Pedagogy
Ethnopedagogics
Pedagogy of higher education
Pedagogy of higher education
Pedagogy
Social Protection for Children and Families
Social Protection for Children and Families
Pedagogy of higher education
Pedagogy of higher education
Education Multicultural Upbringing
Pedagogy
Pedagogy of higher education
Ethnopedagogics
Pedagogy of higher education
Pedagogy
Pedagogy
Pedagogy
Pedagogy
Pedagogy of higher education
Ethnopedagogics
Pedagogy
Social Protection for Children and Families
Fundamentals of Professional Pedagogy
Pedagogy
Pedagogy of higher education
Ethnopedagogics
Pedagogy of Higher Education
Education Multicultural Upbringing
Pedagogy
Pedagogy
Pedagogy
Pedagogy of higher education
Pedagogy of higher education
Pedagogy of higher education
Pedagogy of higher education
Pedagogy of higher education
Pedagogy of higher education
Pedagogy of higher education
Pedagogy of higher education
Education Multicultural Upbringing
Theory and methods of educational work
Theory and methods of educational work
Theory and Methodology of Educational Work
Theory and methods of educational work
Theory and methods of educational work
Theory and methods of educational work
Theory and methods of educational work
Pedagogic (p.2)
Theory and methods of educational work
Pedagogy
Ethnopedagogics
Pedagogy
Pedagogy
Pedagogy of higher education
Pedagogy of higher education
Ethnopedagogics
Pedagogy of higher education
Pedagogy of Higher Education
Pedagogy of Higher Education
Ethnopedagogics
Pedagogy
Pedagogy of higher education
Pedagogy
Ethnopedagogics
Pedagogics of Higher Education
Pedagogy of Higher Education
Pedagogy of higher education
Pedagogics of Higher Education
Pedagogy of higher education
Pedagogy of higher education
Pedagogy of higher education
Pedagogy
Pedagogy of higher education
Pedagogy of higher education
Pedagogy of higher education
Pedagogy of higher education
Fundamentals of Professional Pedagogy
Pedagogy of higher education
Social Protection for Children and Families
Social Protection for Children and Families
Pedagogy
Social Protection for Children and Families
Pedagogy of higher education
Pedagogy of higher education
Pedagogy of higher education
Pedagogy
Pedagogy of higher education
Pedagogy
Pedagogy of higher education
Ethnopedagogics
Pedagogy of higher education
Pedagogy of higher education
Pedagogy
Pedagogy of higher education
Ethnopedagogics
Pedagogic (p.2)
Pedagogic (p.2)
Pedagogy
Theory and methods of educational work
Theory and Methodology of Educational Work
Education Multicultural Upbringing
Education Multicultural Upbringing
General Pedagogy
Theory and methods of educational work
Pedagogy
Ethnopedagogics
Pedagogic (p.1)
Pedagogic (p.1)
Pedagogy
Development of the Spiritual and Moral Culture of the Teacher Self-cognition
Theory and Technology of Social and Educational Research
Social Pedagogics
Pedagogy
Pedagogy
Development of the Spiritual and Moral Culture of the Teacher Self-cognition
Socio-pedagogical acmeology
-
Pedagogics (p.2)
Psychology and Human Development
Pedagogy
Pedagogic (p.2)
Ethnopedagogics
Pedagogy
Pedagogy
Pedagogy
Pedagogy
Pedagogic (p.1)
Pedagogy
Social Pedagogics
Pedagogy
Pedagogy
Ethnopedagogics
Ethnopedagogics
Ethnopedagogics
Pedagogy
General Pedagogy
Pedagogy
Pedagogic (p.1)
General Pedagogy
Introduction To the Teaching Profession
General Pedagogy
General Pedagogy
Theory and methods of educational work
Pedagogy
Theory and Methodology of Educational Work
Theory and methods of educational work
Pedagogy
Pedagogic (p.2)
Education Multicultural Upbringing
Pedagogy
Pedagogy
Pedagogy
Ethnopedagogics
Pedagogic (p.2)
Pedagogy
Theory and methods of educational work
Pedagogy
Theory and methods of educational work
Ethnopedagogics
Theory and methods of educational work
Pedagogy of higher education
Pedagogy of Higher Education
Pedagogy
Socio-pedagogical work in crisis centres
Силлабус по дисциплине "Социально*-пед-ая работа в кризисных центрах"
Introduction To the Teaching Profession
Theory and Technology of Social and Educational Research
Theory and Technology of Social and Educational Research
Social Protection for Children and Families
Pedagogics (p.1)
Pedagogy
Ethnopedagogics
Ethnopedagogics
Pedagogy
Ethnopedagogics
Ethnopedagogics
Legislation of the Republic of Kazakhstan in the Field of Child Protection
Pedagogy
The Quality Management System in Education
Pedagogy of higher education
Pedagogy of Higher Education
Pedagogy of higher education
Pedagogy of Higher Education
Pedagogy of Higher Education
Pedagogy of higher education
Pedagogy of higher education
Pedagogy
Pedagogy
Ethnopedagogics
Ethnopedagogics
Pedagogy
Pedagogy of higher education
Pedagogy
Social Protection for Children and Families
Pedagogy of higher education
Pedagogy of higher education
Pedagogy of higher education
Ethnopedagogics
Pedagogy
Education Multicultural Upbringing
Pedagogy of higher education
Ethnopedagogics
Pedagogy
Pedagogy
Pedagogy of higher education
Pedagogy of higher education
Social Protection for Children and Families
Pedagogy of higher education
Pedagogy of higher education
Ethnopedagogics
Pedagogy of higher education
Ethnopedagogics
Ethnopedagogics
Fundamentals of Professional Pedagogy
Fundamentals of Professional Pedagogy
Pedagogics of Higher Education
Pedagogy of higher education
Pedagogy of Higher Education
Pedagogy of Higher Education
Pedagogy
Ethnopedagogics
Pedagogy
Pedagogy of higher education
Pedagogy of higher education
Pedagogy
Pedagogy of higher education
Ethnopedagogics
Pedagogy of higher education
Pedagogy of higher education
Pedagogy of higher education

1

Касымова Роза Садыковна «Психология және адам дамуы» курсынан жаттығулар жинағы Әрекет-Нұр принт» 2012 - г. 13 - стр.

2

Касымова Роза Садыковна Кураторға көмек "Қазақ университеті" 2016 - г. 202 - стр.

3

Касымова Роза Садыковна Педагогика курсы бойынша тапсырмалар жинағы " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1862-2 222 - стр.

4

Касымова Роза Садыковна Толешова У.Б. Психология және адам дамуы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2258-2 11 - стр.

5

Касымова Роза Садыковна Әлеуметтік педагогтың жұмыс технологиясы " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-4689-2 222 - стр.

1

Касымова Роза Садыковна «Жастарды салуаттылыққа тәрбиелеу ерекшеліктері» 2012 - г. 4 - стр. 1

2

Касымова Роза Садыковна «Формирование творческого компонента личности», 2012 - г. 6 - стр. 1

3

Касымова Роза Садыковна «Pedagogical skills and teachers autherity» 2013 - г. 3 - стр. 1

4

Касымова Роза Садыковна Қазақ ағартушыларының тәрбиелік ой-пікірлері 2014 - г. 3 - стр. 1

5

Касымова Роза Садыковна Смысл жизни 2014 - г. 5 - стр. 1

6

Касымова Роза СадыковнаШагырбаева М.Д. Study of the influence of different styles of music on young peoples mental states 2014 - г. 13 - стр. 1

7

Касымова Роза Садыковна Мультимедиалық технологиялардың мүмкіншіліктері 2014 - г. 2 - стр. 1

8

Касымова Роза Садыковна Студенттердің ақпараттық мәдениетін қалыптастыру 2014 - г. 4 - стр. 1

9

Касымова Роза Садыковна Бейнелеу өнерін оқытудың ерекшеліктері 2014 - г. 5 - стр. 1

10

Касымова Роза Садыковна Қазақтың ұлттық сусындарының маңызы 2014 - г. 3 - стр. 1

11

Касымова Роза Садыковна Бейнелеу өнерін оқытудың тәрбиелік мәні 2014 - г. 3 - стр. 2

12

Касымова Роза Садыковна Исследование причин профессионального выгорания педагогов 2014 - г. 6 - стр. 58

13

Касымова Роза СадыковнаШагырбаева М.Д. Исследование причин профессионального выгорания педагогов 2014 - г. 6 - стр. 58

14

Касымова Роза Садыковна Healty lifestyle is - a basis of strengthening a health 2015 - г. 3 - стр. 1

15

Касымова Роза СадыковнаШагырбаева М.Д. Мектеп оқушыларының имидждік мәдениетін қалыптастыру 2015 - г. 7 - стр. 64

16

Касымова Роза СадыковнаШагырбаева М.Д. Қазіргі педагогикалық технологияларлдың теориялық әдіснамалық негіздері 2015 - г. 4 - стр. 76

17

Касымова Роза СадыковнаШагырбаева М.Д. Әлеуметтік маманның мигранттармен жұмыс түрлері 2015 - г. 2 - стр. 31

18

Касымова Роза СадыковнаШагырбаева М.Д. Социальная защита студентов 2015 - г. 2 - стр. 31

19

Касымова Роза СадыковнаШагырбаева М.Д. Оқушылардың бос уақытын ұйымдастыру 2015 - г. 7 - стр. 63

20

Касымова Роза СадыковнаРамазанова С.А. Өзін-өзі тану сабағында оқушыларға патриоттық тәрбие беру 2015 - г. 4 - стр. 0

21

Касымова Роза Садыковна Әлеуметтік педагог қызметінің ұйымдастырылу жағдайы 2015 - г. 4 - стр. 34

22

Касымова Роза СадыковнаРамазанова С.А. Салауатты жастар - болашағымыздың алтын тірегі 2015 - г. 4 - стр. 33

23

Касымова Роза СадыковнаРамазанова С.А. Педагог-психологтың оқушыларды өзін-өзі жүзеге асыру жұмысының ерекшеліктері 2015 - г. 5 - стр. 5

24

Касымова Роза СадыковнаМолдасан Қ.Ш. "Құтты білік" дастаны - түркі халықтарының рухани өзегі 2015 - г. 3 - стр. 0

25

Касымова Роза Садыковна Бастауыш сынып оқушыларының ұялшқтағының алдын алу жолдарын зерделеу 2016 - г. 5 - стр. 35

26

Касымова Роза Садыковна Ұстаздың сөйлеу мәдениеті 2016 - г. 4 - стр. 35

27

Касымова Роза Садыковна Отбасы тәрбиесіндегі әкенің рөлі 2016 - г. 3 - стр. 35

28

Касымова Роза СадыковнаКурманова Т.В. 2015 - г. 3 - стр. 0

29

Касымова Роза Садыковна Жоғары сынып оқушыларын отбаслықы өмірге дайындау 2015 - г. 5 - стр. 67

30

Касымова Роза Садыковна Оқушылардың патриоттық құндылықтарын Алаш қайраткерлерінің педагогикалық мұралары негізінде қалыптастыру 2016 - г. 4 - стр. 36

31

Касымова Роза Садыковна АИТВ жұқтырғандардың эмоционалды жағдайы 2015 - г. 4 - стр. 9

32

Касымова Роза Садыковна Psychological characteristics of ethno cultural marginality manifestation 2016 - г. 9 - стр. 0

33

Касымова Роза СадыковнаПузикова С.М., Молдасан Қ.Ш., Мадалиева З.Б. Internet as an Instrument of Influence on Value Settings of the Youth 2016 - г. 7 - стр. 0

34

Касымова Роза Садыковна WORK IN REHABILITATION INSTITUTION 2016 - г. 3 - стр. 42

35

Касымова Роза Садыковна CULTIVATING THE SENSE OF PEOPLE’S FRIENDSHIP IN CHILDREN 2016 - г. 4 - стр. 42

36

Касымова Роза Садыковна БАЛАЛАР ҮЙІ ТӘРБИЕЛЕНУШІЛЕРІНІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 2016 - г. 4 - стр. 42

37

Касымова Роза Садыковна КӘСІБИ ІС-ӘРЕКЕТКЕ ҚҰНДЫЛЫҚ ҚАТЫНАС 2016 - г. 4 - стр. 40

38

Касымова Роза Садыковна БІЛІМ - АДАМЗАТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚ 2017 - г. 3 - стр. 43

39

Касымова Роза Садыковна БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ - ТӘРБИЕ ҚҰРАЛЫ 2017 - г. 2 - стр. 44

40

Касымова Роза Садыковна КӘСІБИ ІС-ӘРЕКЕТКЕ ҚҰНДЫЛЫҚ ҚАТЫНАС 2016 - г. 4 - стр. 40

41

Касымова Роза Садыковна THE USE OF SHOWING FILMS IN LANGUAGE LEARNING 1 - г. 4 - стр. 1

42

Касымова Роза Садыковна The Study of Axiological Orientations of Kazakh Diaspora, Living Abroad 2016 - г. 13 - стр. 11

43

Касымова Роза Садыковна Әл-Фарабидің еңбектері негізінде студенттерге патриоттық тәрбие беру жолдары 2017 - г. 3 - стр. 1

44

Касымова Роза Садыковна Жасөспірімдердің ұлтаралық қатынас мәдениетін қостілдік арқылы қалыптастыру жұмысының тиімді жолдары 2017 - г. 5 - стр. 1

45

Касымова Роза Садыковна ОҚУШЫЛАРДЫҢ БОЙЫНА ХАЛЫҚТАР ДОСТЫҒЫ СЕЗІМІН ТӘРБИЕЛЕУ 2017 - г. 3 - стр. 46

46

Касымова Роза СадыковнаШагырбаева М.Д., Бердибаева С.К. The Study of Axiological Orientations of Kazakh Diaspora, Living Abroad 2016 - г. 14 - стр. 11

47

Касымова Роза Садыковна Psychological characteristics of ethno cultural marginality manifestation 2016 - г. 8 - стр. 0

48

Касымова Роза Садыковна Psychological features of aggressive reactions among adolescents with deviant behaviour 2016 - г. 5 - стр. 1

49

Касымова Роза Садыковна «Psychological features of ethno-cultural identity of the titular ethnos of Kazakhstan 2016 - г. 5 - стр. 1

50

Касымова Роза Садыковна ОЗАТ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕНІ ҮЙРЕНУ, ЗЕРТТЕУ, ТАРАТУ, ПАЙДАЛАНУ МҰҒАЛІМНІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАЯРЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ АЛҒЫШАРТЫ 2017 - г. 4 - стр. 49

51

Касымова Роза Садыковна ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ПЕНИТЕНЦИАРНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 2017 - г. 5 - стр. 49

52

Касымова Роза Садыковна Әлеуметтік педагогтің жоғары сынып оқушыларымен бизнес-жоспарды дайындау мәселелері 2018 - г. 4 - стр. 57

53

Касымова Роза Садыковна Халық педагогикасының озық үлгілері арқылы жас ұрпақты тәрбиелеу 2018 - г. 5 - стр. 55

54

Касымова Роза Садыковна Арт-терапияны студенттердің әлеуметтік фобияларын алдын алуда қолданудың тарихы мен мүмкіндіктері 2019 - г. 10 - стр. 61

55

Касымова Роза Садыковна ЖАСӨСПІРІМДІК ШАҚТАҒЫ МАЗАСЫЗДАНУ 2019 - г. 4 - стр. 1

56

Касымова Роза Садыковна ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГТІҢ ҚИЫН ЖАСӨСПІРІМДЕРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 2019 - г. 3 - стр. 1

57

Касымова Роза Садыковна ЖЕТКІНШЕКТЕРДІҢ ТҰЛҒААРАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ДАҒДЫЛАРЫН ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТРЕНИНГТЕР АРҚЫЛЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 2019 - г. 4 - стр. 2

58

Касымова Роза Садыковна ЖЕТКІНШЕКТЕРДІҢ МАЗАСЫЗДАНУ КҮЙІ ЖӘНЕ ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУҒА ӘСЕР 2020 - г. 4 - стр. 2

59

Касымова Роза Садыковна Ә.ҚАСТЕЕВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТАЛҒАМЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 2020 - г. 8 - стр. 0

60

Касымова Роза Садыковна ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ СУСЫНДАРЫН ДӘРІПТЕУ АРҚЫЛЫ ПАТРИОТТЫҚҚА ТӘРБИЕЛЕУ». 2020 - г. 4 - стр. 0

61

Касымова Роза СадыковнаМынбаева А.К. 2020 - г. 5 - стр. 148

1

Касымова Роза Садыковна «Профессионализм и методическое мастерство преподавателя» , Материалы Международной конференции, Польша: 2012г, 53-56 стр. 2012 - г. 4 - стр. Польша

2

Касымова Роза Садыковна Профессиональная культура социального педагога ( на англ языке), 2013 - г. 3 - стр. Чешская Республика

3

Касымова Роза Садыковна Работа социального педагога с семей. ( на англ языке), 2013 - г. 3 - стр. Польша

4

Касымова Роза Садыковна . «Студент жастарымен ұйымдастырылған патриоттық тәрбие жұмыстарының маңызы». 2013 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

5

Касымова Роза Садыковна «Педагогтың инновациялық мәдениеті 2013 - г. 3 - стр. казну им. аль-Фараби, ФФиП

6

Касымова Роза Садыковна Педагогтың кәсіби құзыреттілігі» 2013 - г. 4 - стр. Казну им. аль-Фараби, ФФиП

7

Касымова Роза Садыковна «Тұрғылықты мекен-жайы жоқ адамдармен әлеуметтік педагогикалық жұмыс» 2013 - г. 4 - стр. Казну им. аль-Фараби, ФФиП

8

Касымова Роза Садыковна «Ұлттық рух- ұлттық тәрбие діңгегі» 2013 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби, ФФиП

9

Касымова Роза Садыковна «Кіші мектеп жасындағы балалардың бос уақытын тиімді пайдалануды ұйымдастыру формалары» 2013 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби, ФФиП

10

Касымова Роза Садыковна «Жас ұрпақты тәрбиелеу» 2013 - г. 4 - стр. КАзНУ им. аль-Фараби, ФФиП

11

Касымова Роза Садыковна «Әлеуметтік –педагогикалық үдерістің инновациялық негізгі құрамдас бөліктеріне жалпы сипаттама», 2012 - г. 3 - стр. АТУ

12

Касымова Роза Садыковна Инновационные компьютерные технологии на занятиях английского языка 2014 - г. 3 - стр. Болгария

13

Касымова Роза Садыковна Формирование аналитических умений студентов при работе над иноязычным текстом 2014 - г. 4 - стр.

14

Касымова Роза Садыковна Teaching students economic education 2015 - г. 3 - стр. Sheffield

15

Касымова Роза Садыковна Молдасан Қ.Ш. ІЗГІЛІКТІ БАСҚАРУДЫҢ НЕГІЗДЕРІ 2014 - г. 3 - стр. КазНУ

16

Касымова Роза Садыковна Social education 2015 - г. 3 - стр.

17

Касымова Роза Садыковна Patriotism in Kazakhstan 2015 - г. 3 - стр. Англия
Author Documents

7

Citations

8 по 8
documents

h-index

2

Comparative analysis of the process of training education managers in educational institutions

Kusainov, A.K., Yessenova, K.A., Kassymova, R.S., Moldassan, K.S., Sembayeva, A.M.

2021

International Journal for Research in Vocational Education and Training
8, с. 186-207

0

Цитирований
Professional educational training of french linguistics teachers in Kazakhstan and France

Aitenova, E., Abayeva, G., Orazakynkyzy, F., Kassymova, R., Mukhametkalieva, G.

2020

XLinguae
13, с. 86-94

2

Цитирований
The motivation of Russian and Kazakhstani faculty members in the cross- cultural context

Turgumbayeva, A., Aimaganbetova, O., Kassymova, R., Yeralina, E., Bakirova, Z.

2019

Open Psychology Journal
12, с. 174-180

0

Цитирований
The study of axiological orientations of Kazakh diaspora, living abroad

Sakhiyeva, F.A., Berdibayeva, S.K., Kasymova, R.S., Shagyrbayeva, M., Smatova, C.B., Orazbayeva, A.S.

2016

International Journal of Environmental and Science Education
11, с. 4025-4039

1

Цитирований
Internet as an instrument of influence on value settings of the youth

Puzikova, S., Madaliyeva, Z., Kudro, N., Kasymova, R., Moldasan, K.

2016

Social Sciences (Pakistan)
11, с. 3901-3907

0

Цитирований
The emotional state of HIV positive

Madaliyeva, Z., Kassymova, R., Rogasheva, I.

2015

Social Sciences (Pakistan)
10, с. 2311-2315

2

Цитирований