Main / Philosophy and Political Science / Pedagogy and Educational Management / Ашекеева Куралай Несипбековна

Ашекеева Куралай Несипбековна

Position Доцент
Pedagogy and Educational Management
File name Headline Description
Workshop in Education
Силлабус
Workshop in Education
«Білім берудегі ПРАКТИКУМ» пәні бойынша семинар сабағына нұсқаулық
Educational Technologies in Education
ББПТ Семинар
Workshop in Education
Білім_берудегі_практикум_емтихан_бағдарламасы
Educational Technologies in Education
Емтихан бағдарламасы
The Socio-cultural Imitation in Social Education
Программа итогового экзамена по дисциплине Соц-куль имитац в соц воспит

1

Ашекеева Куралай НесипбековнаМагауова А.С. THE INTEGRATION OF NEW KNOWLEDGE AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES INTO INDUSTRY IN CONDITIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN» 2016 - г. 10 - стр. 0

2

Ашекеева Куралай НесипбековнаМагауова А.С. «DEVELOPMENT OF THE NATIONAL EDUCATION SYSTEM OF REPUBLIC OF KAZAKHSTAN IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION» 2016 - г. 5 - стр. 0

3

Ашекеева Куралай Несипбековна А.Байтұрсыновтың ғылыми-теориялық мұраларындағы тілдің философиялық мәселелері 2017 - г. 3 - стр. 44

4

Ашекеева Куралай НесипбековнаМагауова А.С. TRAINING OF SOCIALLY DEMANDED SPECIALISTS IN THE CONDITIONS OF INDUSTRIAL-INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE SOCIETY 2016 - г. 22 - стр. 72

5

Ашекеева Куралай Несипбековна БАЛАНЫ МЕКТЕПКЕ ДАЙЫНДАУ МӘСЕЛЕСІ. 2018 - г. 2 - стр. 0

6

Ашекеева Куралай Несипбековна TRAINING OF SOCIALLY DEMANDED SPECIALISTS IN THE CONDITIONS OF INDUSTRIAL-INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE SOCIETY. 2017 - г. 22 - стр. 0

1

Ашекеева Куралай Несипбековна ҚАЗІРГІ ЗАМАНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН ЖАСТАРЫНЫҢ ПРОБЛЕМАЛАРЫ МЕН КЕЛЕШЕГІ 2017 - г. 5 - стр. ƏЛ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҦЛТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ФИЛОСОФИЯ ЖƏНЕ САЯСАТТАНУ ФАКУЛЬТЕТІ

2

Ашекеева Куралай Несипбековна БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ ƏЛЕУМЕТТЕНУІНДЕГІ ƏЛЕУМЕТТІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МƏСЕЛЕЛЕР 2017 - г. 4 - стр. ƏЛ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҦЛТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ФИЛОСОФИЯ ЖƏНЕ САЯСАТТАНУ ФАКУЛЬТЕТІ

3

Ашекеева Куралай Несипбековна БАЛАЛАРДЫҢ ƏЛЕУМЕТТІК МƏСЕЛЕЛЕРІ 2017 - г. 2 - стр. ƏЛ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҦЛТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ФИЛОСОФИЯ ЖƏНЕ САЯСАТТАНУ ФАКУЛЬТЕТІ

4

Ашекеева Куралай Несипбековна МЕКТЕПТЕПТЕГІ ҮЛГЕРМЕУШІЛІКТІ ТАЙМ МЕНЕДЖМЕНТ ПОЗИЦИЯСЫНАН ҚАРАСТЫРУ. 2018 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0