Main / Chemistry and Chemical Technology / General and inorganic chemistry / Толебаев Тургынбек Тилеугабилович

Толебаев Тургынбек Тилеугабилович

Position Ст.пpеподаватель
General and inorganic chemistry

1

Толебаев Тургынбек Тилеугабилович Ниязбаева А.И. Технология вяжущих материалов " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2790-7 78 - стр.

1

Толебаев Тургынбек ТилеугабиловичАшкеева Р.К. ЦЕМЕНТ КЛИНКЕРІНІҢ БЕРІКТІГІН АРТТЫРУҒА АРНАЛҒАН ЖАҢА КӨМІР –МИНЕРАЛДЫ ИНГИБИТОРЛАР 2014 - г. 4 - стр. 2

2

Толебаев Тургынбек ТилеугабиловичТугелбаева Л.М. ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КӨМІРДІ ЖАҒУ ПРОЦЕСІНЕН ЦЕМЕНТТІ КЛИНКЕР АЛУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 2014 - г. 4 - стр. 2

3

Толебаев Тургынбек ТилеугабиловичБуркитбаев М.. 2016 - г. 6 - стр. 0

4

Толебаев Тургынбек ТилеугабиловичДосжанов О.М., Досжанов Е.О. Блочно-модульная установка для получение биоэнергии в процессах окисления 2018 - г. 6 - стр. 15

5

Толебаев Тургынбек ТилеугабиловичДосжанов О.М., Досжанов Е.О. Получение биоэнергии в процессах окисления 2018 - г. 5 - стр. 16

6

Толебаев Тургынбек ТилеугабиловичТоктабаева А.К., Мун Г.А., Кенесова З.А., Уркимбаева П.И. Теплоизоляционный материал, модифицированный полимерной смесью на основе поливинилового спирта 2021 - г. 3 - стр. 34858

1

Толебаев Тургынбек Тилеугабилович Табиғи диатомитті катализатор тасымалдағыш ретінде қолданып соя майын гидрлеу 2012 - г. 1 - стр.

2

Толебаев Тургынбек Тилеугабилович Табиғи наноқұрылымды шикізаттар негізінде жылу оқшаулағыш материалдар технологиясын жасау 2012 - г. 1 - стр.

3

Толебаев Тургынбек Тилеугабилович 2012 - г. 1 - стр.

4

Толебаев Тургынбек Тилеугабилович 2012 - г. 1 - стр.

5

Толебаев Тургынбек Тилеугабилович Цементке модифицирлеуші толықтырғыш ретінде көміртекті наноматериалдарда қолдану 2012 - г. 1 - стр.

6

Толебаев Тургынбек Тилеугабилович 2012 - г. 1 - стр.

7

Толебаев Тургынбек Тилеугабилович Табиғи диатомитті катализатор тасымалдағыш ретінде қолданып өсімдік майларын гидрлеу 2012 - г. 4 - стр.

8

Толебаев Тургынбек Тилеугабилович Буркитбаев М.. 2016 - г. 6 - стр. Алматы, Казахстан

9

Толебаев Тургынбек Тилеугабилович Уралбеков Б.М., Буркитбаев М.. 2016 - г. 6 - стр. Алматы, Казахстан
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0