Main / Chemistry and Chemical Technology / General and inorganic chemistry / Уралбеков Болат Муратович

Уралбеков Болат Муратович

Position Профессоp
Кафедра общей и неорганической химии
Scopus author ID: 36664090200

1

Уралбеков Болат МуратовичНазаркулова Ш.Н., Буркитбаев М.., Матвеева И.В. 2012 - г. 6 - стр. 0

2

Уралбеков Болат МуратовичБуркитбаев М.. 2011 - г. 6 - стр. 289

3

Уралбеков Болат МуратовичБуркитбаев М.. 2012 - г. 12 - стр. 0

4

Уралбеков Болат Муратович 2012 - г. 20 - стр. 0

5

Уралбеков Болат МуратовичБуркитбаев М.., Сатыбалдиев Б.С. Understanding sulphuric acid leaching of uranium from ore by means of 234U/238U activity ratio as an indicator 2015 - г. 7 - стр. 0

6

Уралбеков Болат МуратовичБуркитбаев М.. 2013 - г. 7 - стр. 15

7

Уралбеков Болат МуратовичБуркитбаев М.. 2016 - г. 10 - стр. 0

8

Уралбеков Болат МуратовичБуркитбаев М.. KBaSm(BO3)2 жаңа күрделі бораттың синтезі 2016 - г. 8 - стр. 0

9

Уралбеков Болат МуратовичНазаркулова Ш.Н., Матвеева И.В. 2015 - г. 7 - стр. 0

10

Уралбеков Болат МуратовичБуркитбаев М.., Татыкаев Б.Б., Болатов А.К. 2016 - г. 10 - стр. 2

11

Уралбеков Болат МуратовичБуркитбаев М.. 2014 - г. 7 - стр. 59

12

Уралбеков Болат МуратовичБуркитбаев М.., Сатыбалдиев Б.С. Evaluation of the effectiveness of the filtration leaching for uranium recovery from uranium ore 2015 - г. 8 - стр. 0

13

Уралбеков Болат МуратовичБуркитбаев М.. Reactive transport in the underground leaching of uranium: Asymptotic analytical solution for multi-reaction model 2016 - г. 14 - стр. 0

14

Уралбеков Болат МуратовичБуркитбаев М.., Татыкаев Б.Б. 2014 - г. 5 - стр. 4

15

Уралбеков Болат МуратовичБуркитбаев М.., Татыкаев Б.Б. 2014 - г. 7 - стр. 4

16

Уралбеков Болат МуратовичБуркитбаев М.., Татыкаев Б.Б. 2015 - г. 11 - стр. 77

17

Уралбеков Болат МуратовичБуркитбаев М.., Болатов А.К. 2016 - г. 8 - стр. 0

18

Уралбеков Болат Муратович 2016 - г. 5 - стр. 19

19

Уралбеков Болат МуратовичБолатов А.К. 2016 - г. 5 - стр. 19

20

Уралбеков Болат МуратовичАбдуллин Х.А., Буркитбаев М.. 2017 - г. 6 - стр. 0

21

Уралбеков Болат МуратовичАбдуллин Х.А., Буркитбаев М.., Болатов А.К. 2017 - г. 5 - стр. 0

22

Уралбеков Болат МуратовичПономаренко О.И. 2017 - г. 6 - стр. 87

23

Уралбеков Болат МуратовичБуркитбаев М.., Болатов А.К. 2017 - г. 5 - стр. 62

24

Уралбеков Болат МуратовичБуркитбаев М.., Болатов А.К. 2017 - г. 5 - стр. 0

25

Уралбеков Болат МуратовичБолатов А.К. Nonlinear optical crystals K7CaR2(B5O10)3 (R=Nd, Yb), growth and properties. 2019 - г. 6 - стр. 0

26

Уралбеков Болат МуратовичБолатов А.К. Novel compounds in the MMeR(BO3)2 borate family (M=alkali metal, Me=alkaline earth metal, R=rare-earth element): Syntheses, crystal structures and luminescent properties 2019 - г. 10 - стр. 216

27

Уралбеков Болат МуратовичУракаев Ф.Х., Буркитбаев М.., Татыкаев Б.Б. NaBr-AgNO3-NaNO3 жүйесіндегі бромидті күміс коллоидты бөлшектердің механохимиялық синтез арқылы алу 2016 - г. 8 - стр. 4

28

Уралбеков Болат МуратовичКох К.А. Ga2S3 кристалдарының синтезі және бриджмен әдісімен өсуі 2016 - г. 6 - стр. 0

1

Уралбеков Болат Муратович Буркитбаев М.. 2012 - г. 3 - стр. Семей

2

Уралбеков Болат Муратович Назаркулова Ш.Н., Буркитбаев М.. 2012 - г. 4 - стр. Семей

3

Уралбеков Болат Муратович Шу өзені суының құрамындағы негізгі иондар мөлшерінің өзгеруі 2012 - г. 1 - стр. г. Алматы, КазНТУ им. К.И.Сатпаева

4

Уралбеков Болат Муратович 2012 - г. 1 - стр. г. Алматы, КазНТУ им. К.И.Сатпаева

5

Уралбеков Болат Муратович Буркитбаев М.., Матвеева И.В. 2013 - г. 3 - стр. Томск

6

Уралбеков Болат Муратович Буркитбаев М.. 2015 - г. 1 - стр. Париж

7

Уралбеков Болат Муратович Буркитбаев М.. 2015 - г. 1 - стр. Новосибирск

8

Уралбеков Болат Муратович Буркитбаев М.. 2014 - г. 1 - стр. Krakow, Poland

9

Уралбеков Болат Муратович Буркитбаев М.., Татыкаев Б.Б. 2014 - г. 1 - стр. Krakow, Poland

10

Уралбеков Болат Муратович Буркитбаев М.., Татыкаев Б.Б. 2015 - г. 1 - стр. Paris, France

11

Уралбеков Болат Муратович Буркитбаев М.. 2015 - г. 1 - стр. Paris, France

12

Уралбеков Болат Муратович Сатыбалдиев Б.С., Матвеева И.В. 2015 - г. 4 - стр. Алматы

13

Уралбеков Болат Муратович Буркитбаев М.. 2014 - г. 5 - стр. Алматы

14

Уралбеков Болат Муратович Буркитбаев М.., Татыкаев Б.Б. 2014 - г. 5 - стр. Алматы

15

Уралбеков Болат Муратович Буркитбаев М.., Абдуллин Х.А. 2016 - г. 1 - стр. Нагоя

16

Уралбеков Болат Муратович Абдуллин Х.А., Буркитбаев М.., Болатов А.К. 2016 - г. 1 - стр. Нагоя

17

Уралбеков Болат Муратович Буркитбаев М.., Болатов А.К. 2015 - г. 1 - стр. Новосибирск

18

Уралбеков Болат Муратович Буркитбаев М.. 2016 - г. 1 - стр. Zakopane, Poland

19

Уралбеков Болат Муратович Буркитбаев М.., Болатов А.К. 2016 - г. 1 - стр.

20

Уралбеков Болат Муратович Буркитбаев М.., Толебаев Т.Т. 2016 - г. 6 - стр. Алматы, Казахстан

21

Уралбеков Болат Муратович РАДИОХИМИЯЛЫҚ КЕЗДЕТТІ ТҮРДЕ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ХРОМАТОГРАФИЯСЫНЫҢ МӘТІНІҢДІ ТЕКСЕРУІ DO3A-NBI-56418, қылышынан Lu-177 2017 - г. 1 - стр. РГП ИЯФ

22

Уралбеков Болат Муратович Буркитбаев М.., Татыкаев Б.Б., Шалабаев Ж.С. Күкірт нанобөлшектерінің натрий тиосульфатының кристалдық қышқылдармен реакциясы арқылы механохимиялық синтезі 2017 - г. 1 - стр. Институт геотехники, Кошице

23

Уралбеков Болат Муратович Буркитбаев М.., Татыкаев Б.Б., Мадикасимова М.С., Шалабаев Ж.С. CuS/S нанокомпозиттерінің синтезі және оларды қолдану салалары 2017 - г. 1 - стр. Университет Назарбаев, Астана

24

Уралбеков Болат Муратович Буркитбаев М.., Татыкаев Б.Б., Шалабаев Ж.С. Қатты денелі синтезделген ассоциацияланған нанокристалдық AgCl@Ag фотокаталитикалық белсенділігі 2017 - г. 1 - стр. Назарбаев Университет, Астана

25

Уралбеков Болат Муратович Абуева Б.Б., Уракаев Ф.Х., Буркитбаев М.. 2018 - г. 3 - стр. Актау

26

Уралбеков Болат Муратович Уракаев Ф.Х., Шалабаев Ж.С., Татыкаев Б.Б., Буркитбаев М.., Түгелбай С.Б. 2017 - г. 1 - стр. KOSICE, SLOVAKIA, 2017.

27

Уралбеков Болат Муратович Галогенидті балқымадан кестериттің қайта кристалдануы 2019 - г. 2 - стр. Казахский национальный университет имени аль-Фараби
Author Documents

39

Citations

325 по 252
documents

h-index

9

Polymorphism in SmSc<inf>3</inf>(BO<inf>3</inf>)<inf>4</inf>: Crystal structure, luminescent and SHG properties

Kuznetsov, A.B., Kokh, K.A., Kononova, N.G., Shevchenko, V.S., Rashchenko, S.V., Ezhov, D.M., Jamous, A.Y., Bolatov, A., Uralbekov, B., Svetlichnyi, V.A., Kokh, A.E.

2021

Journal of Alloys and Compounds
851, с.

3

Цитирований
Study of an SmBO<inf>3</inf>-ScBO<inf>3</inf>system and new SmSc(BO<inf>3</inf>)<inf>2</inf>orthoborate

Kuznetsov, A.B., Kokh, K.A., Kononova, N.G., Shevchenko, V.S., Rashchenko, S.V., Lapin, I.N., Svetlichnyi, V.A., Uralbekov, B., Bolatov, A., Simonova, E.A., Kokh, A.E.

2021

CrystEngComm
23, с. 1482-1488

0

Цитирований
Single-source precursor synthesis of quinary AgInGaZnS QDs with tunable photoluminescence emission

Galiyeva, P., Rinnert, H., Balan, L., Alem, H., Medjahdi, G., Uralbekov, B., Schneider, R.

2021

Applied Surface Science
562, с.

0

Цитирований
Growth and crystal structure of Li<inf>3</inf>Ba<inf>4</inf>Sc<inf>3</inf>B<inf>8</inf>O<inf>22</inf> borate and its Tb<sup>3+</sup> doped green-emitting phosphor

Kuznetsov, A.B., Kokh, K.A., Kononova, N.G., Shevchenko, V.S., Rashchenko, S.V., Uralbekov, B., Svetlichnyi, V.A., Simonova, E.A., Kokh, A.E.

2020

Journal of Luminescence
217, с.

2

Цитирований
Synthesis and growth of new rare earth borates KCaR(BO<inf>3</inf>)<inf>2</inf> (R= La, Pr and Nd)

Kuznetsov, A.B., Kokh, K.A., Kononova, N.G., Shevchenko, V.S., Kaneva, V., Uralbekov, B., Svetlichnyi, V.A., Kokh, A.E.

2020

Journal of Solid State Chemistry
282, с.

5

Цитирований
New scandium borates R<inf>x</inf>La<inf>y</inf>Sc<inf>z</inf>(BO<inf>3</inf>)<inf>4</inf> (x+y+z=4, R=Sm, Tb): Synthesis, growth, structure and optical properties

Kuznetsov, A., Kokh, A., Kononova, N., Shevchenko, V., Uralbekov, B., Ezhov, D., Svetlichnyi, V., Goreiavcheva, A., Kokh, K.

2020

Materials Research Bulletin
126, с.

4

Цитирований
2020

Nanomaterials
10, с. 1-19

4

Цитирований
Legacy and current pesticide residues in Syr Darya, Kazakhstan: Contamination status, seasonal variation and preliminary ecological risk assessment

Snow, D.D., Chakraborty, P., Uralbekov, B., Satybaldiev, B., Sallach, J.B., Thornton Hampton, L.M., Jeffries, M., Kolok, A.S., Bartelt-Hunt, S.B.

2020

Water Research
184, с.

7

Цитирований
Growth and optical properties of LiTm(WO<inf>4</inf>)<inf>2</inf> crystal

Kokh, K., Kraghzda, A., Svetlichnyi, V., Galashov, E., Rashchenko, S., Seryotkin, Y., Kuznetsov, A., Maillard, A., Uralbekov, B., Kokh, A.

2019

Journal of Alloys and Compounds
794, с. 21-25

0

Цитирований
Nonlinear optical crystals K<inf>7</inf>CaR<inf>2</inf>(B<inf>5</inf>O<inf>10</inf>)<inf>3</inf> (R = Nd, Yb), growth and properties

Kuznetsov, A.B., Ezhov, D.M., Kokh, K.A., Kononova, N.G., Shevchenko, V.S., Uralbekov, B., Bolatov, A., Svetlichnyi, V.A., Lapin, I.N., Simonova, E.A., Kokh, A.E.

2019

Journal of Crystal Growth
519, с. 54-59

11

Цитирований
Highly fluorescent, color tunable and magnetic quaternary Ag-In-Mn-Zn-S quantum dots

Galiyeva, P., Alem, H., Rinnert, H., Balan, L., Blanchard, S., Medjahdi, G., Uralbekov, B., Schneider, R.

2019

Inorganic Chemistry Frontiers
6, с. 1422-1431

7

Цитирований
2019

Journal of Luminescence
216, с.

6

Цитирований
Sulfur nanoparticles stabilized in the presence of water-soluble polymers

Urakaev, F.K., Abuyeva, B.B., Vorobyeva, N.A., Mun, G.A., Uralbekov, B.M., Burkitbayev, M.M.

2018

Mendeleev Communications
28, с. 161-163

4

Цитирований
Preparation of ointment materials based on sulfur nanoparticles in water-soluble polymers

Abuyeva, B., Burkitbayev, M., Mun, G., Uralbekov, B., Vorobyeva, N., Zharlykasimova, D., Urakaev, F.

2018

Materials Today: Proceedings
5, с. 22894-22899

3

Цитирований
Synthesis of core/shell ZnO/RGO nanoparticles by calcination of ZIF-8/RGO composites and their photocatalytic activity

Tatykayev, B., Donat, F., Alem, H., Balan, L., Medjahdi, G., Uralbekov, B., Schneider, R.

2017

ACS Omega
2, с. 4946-4954

38

Цитирований
Syntheses, crystal structure and luminescence properties of the novel isostructural KSrR(BO<inf>3</inf>)<inf>2</inf> with R = Y, Yb, Tb

Kokh, A.E., Kononova, N.G., Shevchenko, V.S., Seryotkin, Y.V., Bolatov, A.K., Abdullin, K.A., Uralbekov, B.M., Burkitbayev, M.

2017

Journal of Alloys and Compounds
711, с. 440-445

6

Цитирований
Synthesis and thermal transformation of multi-component layered double MgCo/AlFe hydroxides with hydrotalcite srtucture

Nestroinaya, O.V., Ryl’tsova, I.G., Lebedeva, O.E., Uralbekov, B.M., Ponomarenko, O.I.

2017

Russian Journal of General Chemistry
87, с. 163-167

2

Цитирований
Growth of the complex borates Y<inf>x</inf>R<inf>y</inf>Sc<inf>2+z</inf>(BO<inf>3</inf>)<inf>4</inf> (R = Nd, Pr, x + y + z = 2) with huntite structure

Kokh, A.E., Kuznetsov, A.B., Pestryakov, E.V., Maillard, A., Maillard, R., Jobard, C., Kononova, N.G., Shevchenko, V.S., Kragzhda, A.A., Uralbekov, B., Kokh, K.A.

2017

Crystal Research and Technology
52, с.

5

Цитирований
Synthesis of two new orthoborates KBaPr(BO<inf>3</inf>)<inf>2</inf> and KBaNd(BO<inf>3</inf>)<inf>2</inf>

Kononova, N.G., Shevchenko, V.S., Kokh, A.E., Bolatov, A.K., Uralbekov, B.M., Burkitbayev, M.M., Abdullin, K.A.

2017

Crystal Research and Technology
52, с.

1

Цитирований
KBaR(BO<inf>3</inf>)<inf>2</inf> orthoborates (R = REE): Synthesis and study

Shevchenko, V.S., Kononova, N.G., Kokh, A.E., Bolatov, A.K., Uralbekov, B.M., Burkitbaev, M.M.

2017

Russian Journal of Inorganic Chemistry
62, с. 1177-1181

3

Цитирований
2016

Hydrometallurgy
160, с. 60-72

8

Цитирований
Mechanochemical synthesis of colloidal sulfur particles in the Na<inf>2</inf>S<inf>2</inf>O<inf>3</inf>–H<inf>2</inf>(C<inf>4</inf>H<inf>4</inf>O<inf>4</inf>)–Na<inf>2</inf>SO<inf>3</inf> system

Urakaev, F.K., Bulavchenko, A.I., Uralbekov, B.M., Massalimov, I.A., Tatykayev, B.B., Bolatov, A.K., Dzharlykasimova, D.N., Burkitbayev, M.M.

2016

Colloid Journal
78, с. 210-219

10

Цитирований
Mechanochemical synthesis of colloidal silver bromide particles in the NaBr–AgNO<inf>3</inf>–NaNO<inf>3</inf> system

Urakaev, F.K., Tatykaev, B.B., Burkitbayev, M.M., Bakhadur, A.M., Uralbekov, B.M.

2016

Colloid Journal
78, с. 525-532

2

Цитирований
Synthesis of New Isostructural Orthoborates NaBaR(BO<inf>3</inf>)<inf>2</inf> with R = Tb, Dy, Ho, Er, Tm and Lu

Kononova, N., Shevchenko, V., Kokh, A., Nabeeva, T., Chapron, D., Maillard, A., Bolatov, A., Uralbekov, B.

2016

Materials Research
19, с. 834-838

3

Цитирований
Study of Ga<inf>2</inf>S<inf>3</inf> crystals grown from melt and PbCl<inf>2</inf> flux

Kokh, K.A., Huang, Z.M., Huang, J.G., Gao, Y.Q., Uralbekov, B., Panomarev, J., Lapin, I.N., Svetlichnyi, V.A., Lanskii, G.V., Andreev, Y.M.

2016

Materials Research Bulletin
84, с. 462-467

6

Цитирований
2015

Hydrometallurgy
155, с. 125-131

13

Цитирований
2015

Colloid Journal
77, с. 641-651

5

Цитирований
Spatial and temporal variability of <sup>234</sup>U/<sup>238</sup>U activity ratios in the Shu River, Central Asia

Uralbekov, B., Burkitbayev, M., Satybaldiyev, B., Matveyeva, I., Tuzova, T., Snow, D.

2014

Environmental Earth Sciences
72, с. 3635-3642

3

Цитирований
2014

Acta Physica Polonica A
126, с. 1044-1048

9

Цитирований
Hydrological behaviour of tritium on the former semipalatinsk nuclear test site (Kazakhstan) determined using stable isotope measurements

Pourcelot, L., León Vintró, L., Mitchell, P.I., Burkitbayev, M., Uralbekov, B., Bolatov, A., Strilchuk, Y., Métivier, J.M., Priest, N.D.

2013

Eurasian Chemico-Technological Journal
15, с. 293-299

2

Цитирований
Environmental impact assessment of radionuclide and metal contamination at the former U site at Kadji Sai, Kyrgyzstan

Lind, O.C., Stegnar, P., Tolongutov, B., Rosseland, B.O., Strømman, G., Uralbekov, B., Usubalieva, A., Solomatina, A., Gwynn, J.P., Lespukh, E., Salbu, B.

2013

Journal of Environmental Radioactivity
123, с. 37-49

29

Цитирований
Environmental impact assessment of radionuclide and metal contamination at the former U sites Taboshar and Digmai, Tajikistan

Skipperud, L., Strømman, G., Yunusov, M., Stegnar, P., Uralbekov, B., Tilloboev, H., Zjazjev, G., Heier, L.S., Rosseland, B.O., Salbu, B.

2013

Journal of Environmental Radioactivity
123, с. 50-62

43

Цитирований
2013

Journal of Environmental Radioactivity
123, с. 99-103

2

Цитирований
Uranium activity ratio in water and fish from pit lakes in Kurday, Kazakhstan and Taboshar, Tajikistan

Strømman, G., Rosseland, B.O., Skipperud, L., Burkitbaev, L.M., Uralbekov, B., Heier, L.S., Salbu, B.

2013

Journal of Environmental Radioactivity
123, с. 71-81

12

Цитирований
Environmental impact assessment of radionuclides and trace elements at the Kurday U mining site, Kazakhstan

Salbu, B., Burkitbaev, M., Strømman, G., Shishkov, I., Kayukov, P., Uralbekov, B., Rosseland, B.O.

2013

Journal of Environmental Radioactivity
123, с. 14-27

30

Цитирований
Solid speciation of uranium in the ecosystem of the shu river valley (Kazakhstan)

Nazarkulova, S., Satybaldiev, B., Uralbekov, B., Burkitbayev, M.

2013

International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM
1, с. 885-890

0

Цитирований
Uranium series radionuclides in surface waters from the Shu river (Kazakhstan)

Burkitbayev, M., Uralbekov, B., Nazarkulova, S., Matveyeva, I., León Vintró, L.

2012

Journal of Environmental Monitoring
14, с. 1190-1195

8

Цитирований
2011

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry
289, с. 805-810

16

Цитирований
The solid speciation of <sup>90</sup>Sr, <sup>137</sup>Cs, <sup>226</sup>Ra, <sup>238</sup>U and <sup>239,240</sup>Pu in surface soils from sites of special radiological interest in Kazakhstan

Burkitbayev, M., Conway, M., Napoles, H.J., Kuyanova, Y., Vintry, L.L., Mitchell, P.I., Priest, N.D., Pourcelot, L., Stegnar, P., Salbu, B., Uralbekov, B.

2009

Eurasian Chemico-Technological Journal
11, с. 61-68

3

Цитирований