Main / Biology and Biotechnology / Molecular biology and genetics / Бигалиев Айтхажа Бигалиевич

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич

Position Профессоp
Кафедра молекулярной биологии и генетики
Scopus author ID: 6602390687
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
АЗВИ Высшее 1965
Academic degree

Academic rank
Name of academic title Date of assignment
Профессор 25/12/1981
University Awards
Prize Name Date of award
Серебряная медаль"Ал-Фараби атындағы КазҰУ-га сіңірген ерен еңбегі үшін " 01/01/2001


State Prizes
Prize Name Date of award
Знак "Почетный работник образования Республики Казахстан" 08/12/2011
Орден "Курмет" 25/08/2005
Знак "Отличник народного образования Казахстана" 01/01/1990
Знак "Отличник высшего образования СССР" 01/01/1988
Знак "Отличник здравоохранения СССР" 01/01/1974
Государственный грант "Лучший преподаватель вуза" в 2009 году


File name Headline Description
Genetic Safety
Bases of Medical Genetics
Медициналық генетиканың негіздері, емтихан сөрақтарыэәне тестер
Current Issues in Gene Expression
Current Issues in Gene Expression
Common Problems of Apoptosis
Evolutionary biology
Population Genetics
Ecological Aspects of Human Genetics
Molecular Genetic Diagnosis of Heredity Pathology
Identification and Assesment of Mutagens in the Environment
Genetic Engineering
Environment and Preservation of Biodiversity
Chromosome and Gene Engineering
Environment and Preservation of Biodiversity
Modern Theory of Evolution
Evolutionary biology
Identification and Assesment of Mutagens in the Environment
Ecological Aspects of Human Genetics
Chromosome and Gene Engineering
Genetic Engineering
Environment and Preservation of Biodiversity
Identification and Assesment of Mutagens in the Environment
Ecological Aspects of Human Genetics
Current Issues in Gene Expression
Carcinogenesis
Environment and Preservation of Biodiversity
Current Issues in Gene Expression
Evolutionary biology
Modern Theory of Evolution
Genetic Safety
Ecological Aspects of Human Genetics
Environment and Preservation of Biodiversity
Identification and Assesment of Mutagens in the Environment
Chromosome and Gene Engineering
Chromosome and Gene Engineering
Modern Theory of Evolution
Evolutionary biology
Current Issues in Gene Expression
Identification and Assesment of Mutagens in the Environment
Evolutionary biology
Ecological Genetics
Modern Theory of Evolution
Environment and Preservation of Biodiversity
Ecological Aspects of Human Genetics
Ecological Aspects of Human Genetics
Ecological Aspects of Human Genetics
Molecular Mechanisms of Genome Expression
Molecular Mechanisms of Genome Expression
Environment and Preservation of Biodiversity
Modern Theory of Evolution
Evolutionary biology
Environment and Preservation of Biodiversity
Chromosome and Gene Engineering
Identification and Assesment of Mutagens in the Environment
Genetic Safety
Current Issues in Gene Expression
Genetic Technologies and Development of Medical Industry
Molecular Mechanisms of Hereditary Diseases
Modern Methods of Molecular Biology
Molecular Mechanisms of Hereditary Diseases
Molecular Genetic Diagnosis of Heredity Pathology
Molecular Mechanisms of Hereditary Diseases
Current Issues in Gene Expression
Carcinogenesis
Problems of Modern Biology
Common Problems of Apoptosis
Common Problems of Apoptosis
Molecular Mechanisms of Hereditary Diseases
Molecular Genetic Diagnosis of Heredity Pathology
Molecular Genetic Diagnosis of Heredity Pathology
Molecular Mechanisms of Hereditary Diseases
Bases of Medical Genetics
Bases of Medical Genetics
Genomics and Gene Diagnostics
Genomics and Gene Diagnostics
Genomics and Gene Diagnostics
Genomics and Gene Diagnostics
Problems of Modern Biology
Genetic Engineering
Problems of Modern Biology
Genetic Engineering
Силлабус по дисциплине "Генетическая инженерия"
Chromosome and Gene Engineering
Chromosome and Gene Engineering
Genetic Engineering
Genetic Engineering
Chromosome and Gene Engineering
Genetic Engineering
Chromosome and Gene Engineering

1

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Проблемы окружающей среды и сохранения биоразнообразия NURPRESS 2011 - г. ISBN 9965-12-873-1 7 - стр.

2

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Общая экология NURPRESS 2011 - г. ISBN 9965-12-690-9 8 - стр.

3

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич 1. Биоэкология, на рус. и каз. яз Эверо 2013 - г. ISBN 978-601-240-247-6 12 - стр.

4

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Экологиялық генетика. "Қазақ университеті" баспа үйі, 2015 ж. 22 б.т " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1437-2 353 - стр.

5

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Жалпы экология " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-04-0052-8 434 - стр.

6

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич " Қазақ университеті " 2007 - г. ISBN 9965-30-430-0 152 - стр.

7

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич " Қазақ университеті " 2005 - г. ISBN 9965-12-873-1 126 - стр.

8

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Жалпы экология на 3-х яз. Изд-во "Қазақ Университеті", Алматы, 2013 год. 27, 12 п.л. " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-04-0052-8 27 - стр.

9

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Биоэкология ЖШС Эверо 2016 - г. ISBN 978-601-240-351-0 275 - стр.

10

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич ТОО "Эверо" 2016 - г. ISBN 978-601-240-351-0 275 - стр.

11

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Экологиялық генетика "Эверо" баспасы 2016 - г. ISBN 978-601-240-917-8 25 - стр.

12

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Ecological genetics " Қазақ университеті " 2017 - г. 205 - стр.

13

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Экологиялық генетика " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1437-2 352 - стр.

14

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Ecological genetics " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3308-3 243 - стр.

15

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Экологиялық генетика Издательство "Эверо" 2018 - г. 13 - стр.

1

Бигалиев Айтхажа БигалиевичКобегенова С.С. 2013 - г. 3 - стр. 59

2

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Aitkhazha Bigalyev, Saidina Kobegenova, Viktor Vasil’ev, Elena Vasil’eva, Aiman Imentai and Ashan Shametov Study of Caspian Goby Neogobius sp. Karyotype Flexibility from Several Biotops // Journal of Life Sciences, ISSN 1934-7391, USA, 2014. Vol.8, No 5. pp. 442-446. 2014 - г. 4 - стр. 8

3

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Ақтау қ.Каспий ткеңізі жағалауындағы Neogobius melanostomus affinis (Eichwald, 1831) кариологиялық мағлұматтары. 2015 - г. 6 - стр. 45

4

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Қошқар-Ата қалдықтар қоймасы аймағына тест-объектілері және кеміргіштерге цитогенетикалық талдауларына радиациялық характеристикасы 2014 - г. 10 - стр. 40

5

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Алматы қорығындағы сирек кездесетін өсімдіктерде антропогендік әсерлер салдарынан морфологиялық және физиологиялық өзгерістері 2014 - г. 9 - стр. 23

6

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Каспий теңізіндегі Neogobius sр . бұзаубасының кариотипінің иілгіштігінің бірнеше биотоптарында зерттеу 2014 - г. 5 - стр. 8

7

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Agropyron cristatus өсімдігінің геномының тұзды ортаға төзімділік қасиеттерін бидай тұқымдастарының селекциясында пайдалану мүмкіндігі 2015 - г. 1 - стр. 1

8

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Каспий теңізі аймағының экожуйелер деградация процесстерін бағалау 2015 - г. 1 - стр. 1

9

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Жоңғар Алатау Табиғи Ұлттық Паркі Сарқан өзенінің балдырларының систематикасының сипаттамассы 2016 - г. 2 - стр. 4

10

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Ecological assessment of soil degradation processes of kazakhstanishe zone of Caspian sea 2015 - г. 5 - стр. 1

11

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич The assessment of pollution effect on environment and biota ( в печати) 2016 - г. 5 - стр. 0

12

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич АУЫР МЕТАЛДАР ҚОСЫЛЫСТАРЫНЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ АКТИВТІ ЗАТТАР РЕТІНДЕ ӨСІМДІКТЕРГЕ ӘСЕРІ Бигалиев А.Б., Байсеитова Н.М. журнал КазНУ ХАБАРШЫСЫ биологиялық сериясы, 20167 № 4, 8 бет 2016 - г. 8 - стр. 9

13

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич GENOME POOL POSSIBILITY OF WILD PLANT AGROPYRON CRISTATUM TO USE FOR SALT SUSTAINABILITY IMPROVEMENT PROCEEDINGS 2016 - г. 1 - стр. 48

14

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Тhe ecology-genetical evaluation of ecosystem status from oil-gas producing area. Materials of International scientific-practical conference «Modernization of natural-science education in the conditions of the updated contents» 2017 - г. 6 - стр. 1

15

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Ecology-genetical evaluation of radiation and oil pollution (associated with heavy metalls) on biota and man. Review. Internaional jornal of advanced research (IJAR) 2017 - г. 6 - стр. 10

16

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич «Актуальные проблемы урановой промышленности», посвященной 20 – летию KAZATOMPROM. EXPO-2017 2017 - г. 6 - стр. 1

17

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич 4. Bigaliev A. B., Kobegenova S.S., Adyrbekova K. B., Gutsulyak S. A. Diversity, morphology and karyotypes of species form genus Neogobius (Perciformes; Gobiidae) at coastal zone of the Caspian Sea (Aktau city). 2017 - г. 4 - стр. 4

18

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Биоразнообразия диатомовых водорослей водорослей озера Алаколь и ее систематика 2018 - г. 7 - стр. 4

19

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич КАК ДОСТИЖЕНИЯ ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ В БИОТЕХНОЛОГИИ: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 2017 - г. 1 - стр. 1

20

Бигалиев Айтхажа БигалиевичЛебедева Л.П. Compounds pf heavy metals as biological active agents and their impact on plants 17 - г. 6 - стр. 1

21

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Bioindication using diversity and ecology of algae of the alakol lake, Kazakhstan 2018 - г. 32 - стр. 6

22

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Algal comparative floristic of the Alakol lake Natural State Reserve and other lakes in Kazakhstan 2018 - г. 7 - стр. 0

23

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Biodiversity of diatoms algae of Alakol lake and its systematics 2018 - г. 6 - стр. 0

24

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич MOLECULAR-GENETICAL INVESTIGATION OF OIL POLLUTION EFFECT ON AGUABIOTA OF KAZAKHSTANISHER ZONE OF CASPEAN SEA 2018 - г. 7 - стр. 0

25

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич АЛАКӨЛ КӨЛІНІҢ ДИАТОМДЫ БАЛДЫРЛАРЫНЫҢ АЛУАНТҮРЛІЛІГІ ЖƏНЕ ОНЫҢ СИСТЕМАТИКАСЫ 2018 - г. 6 - стр. 4

26

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич КАСПИЙДІҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ АУМАҒЫНЫҢ АКВАБИОТАСЫНА МҰНАЙМЕН ЛАСТАНУ ƏСЕРІН МОЛЕКУЛАЛЫҚ-ГЕНЕТИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ 2018 - г. 7 - стр. 6

27

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Бигалиев А., Бекманов Б., Шимшиков Б., Кожахметова А., Адилова Л. Исследование генетических эффектов радиационно-загрязненных территорий на биоту. Вестник КазНУ, Серия экологическая №3 (60), 63-74 стр. 2019 - г. 11 - стр. 60

28

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Бигалиев А.Б., Шимшиков Б.Е., Кулимбетов А.С., Шалабаева К.З., Адилова Л.М., Кожахметова А.Н. Исследование генетических эффектов радиационно-загрязненных территорий на организм человека. Журнал Медицина №6/204, 2-8стр. 2019 - г. 7 - стр. 204

29

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Kozhahmetova A.N., Bigalyev A.B., Shalabaeva K.Z., Adilova L.M., Kulimbetov A.K., Shymshikov B.E. Sustainable development of Caspean sea ecosystem’s, society and human being. VII Съезд Вавиловского общества генетиков и селекционеров, 18-22 июнь 2019год, Сант-Петербург, С. 479. 2019 - г. 3 - стр. 1

30

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич 3 Aibek Jiyenbekov, Sophia Barinova, Aitkhozha Bigaliev, Satbay Nurashov, Elmira Sametova, Tzion Fahima. Еcological diversity of algae in the Alakol Lake Natural Reserve, Kazakhstan. Botanica Pacifica. A journal of plant science and conservation. 2019. Published online: 20.05.2019 2019 - г. 12 - стр. 2

31

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Изучение генетичиского воздействия радиационно - загрязнённых территорий на биоту. 2019 - г. 7 - стр. 60

32

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Исследование генетических эффектов радиационно - загрязненных территорий на организм человека. 2019 - г. 6 - стр. 6

33

Бигалиев Айтхажа БигалиевичШимшиков Б.Е., Кобегенова С.С., Қожахметова А.Н., Шарахметов С.Е., Шалабаева К.З. Ластанған аймақтардағы радиация әсерінің салдарын эколого-генетикалық бағалау. 2020 - г. 8 - стр. 24

34

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Бигалиев А.Б., Кожахметова А.Н. Загрязнение нефтью и сопутствующими тяжелыми металлами, радионуклидами и накопление В ОРГАНИЗМЕ ГИДРОБИОНТОВ КАЗАХСТАНСКОЙ ЗОНЫ КАСПИЯ ... Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2020. Т. 331. № 12. 61–67. (регистр. в базе Scopus, апрель¸2021) 2020 - г. 7 - стр. 331

35

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич HUMAN TEETH ENAMEL AS A TEST FOR ASSESSING THE CONSEQUENCES OF RADIATION POLLUTION OF THE ENVIRONMENT 2021 - г. 6 - стр. 0

36

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Study of genetic effects of radiation pollution from contaminated territories on biota and human. 2020 - г. 10 - стр. 13

37

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич КАСПИЙ - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И ЖИЗНЕННЫЙ ИСТОЧНИК: ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВЛИЯНИЯ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, БИОТУ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ. МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКОЙ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИИ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 2021 - г. 6 - стр. 0

38

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННБ1Х КОМПЛЕКСОВ И ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИК РЕСУРСОВ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ КАЗАХСТАНА». Материалы международного биогеохимического Симпозиума «БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В УСЛОВИЯХ КОРРЕКЦИИ ТЕХНОГЕНЕЗА БИОСФЕРЫ», 2020 - г. 7 - стр. 0

39

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Проблемы радиационной безопасности: радиоактивность и радиоактивные элементы в среде обитания человека 2020 - г. 6 - стр. 0

1

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич 2016 - г. 3 - стр.

2

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Проблемы сохранения биологических и ископаемых ресурсов для устойчивого развития регина Каспия. Международная научно-практическая конференция ЕАЗЭС, Караганда, 2014 г. 2012 - г. 8 - стр. Караганда

3

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Каспийдің Қазақстан аймағындағы гидробионттар ағзасындағы ауыр металдардың мұнай өнімдерінің аккумляциясының биоиндикациясын зерттеу 2012 - г. 5 - стр. алматы

4

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Қазақстанның Каспий аймағының қоршаған ортасы және халық денсаулығы 2015 - г. 1 - стр. Prague, Czech Republic

5

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Томск қаласында Қ. И. Сатпаевтың ескерткішінің ашылуы 2014 - г. 2 - стр. Сатпаева-Байтурсынова

6

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Каспий аймағының экологиялық мәселелері тіршілік ортасы және энергия көзі ретінде 2014 - г. 6 - стр. г. Караганда

7

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич ЖОҢҒАР-АЛАТАУ ҰЛТТЫҚ ТАБИҒИ ПАРКІ САРҚАН ӨЗЕНІНІҢ БАЛДЫРЛАРЫНЫҢ СИСТЕМАТИКАСЫМЕН АЛУАНТҮРЛІЛІГІНІҢ СИПАТТАМАСЫ III МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФАРАБИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ, Алматы. 2016 2016 - г. 1 - стр.

8

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Эколого-генетическая оценка влияния загрязнения природной среды тяжелыми металлами и радионуклидами на биоту и человека. 2012 - г. 22 - стр. алматы

9

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Wild plant agropyron cristatum of genome pool possibility to use for improvement of weeds salt sustainability 2015 - г. 1 - стр. Frankfurt on Main

10

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич environment and public health of caspean sea in kazakhstan (human ecologically depending diseases of mangystau region) р. 190 2015 - г. 1 - стр. Prague, Czech Republic

11

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич ЭКОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ И РАДИОНУКЛИДАМИ НА БИОТУ И ЧЕЛОВЕКА 2016 - г. 30 - стр. Новосибирск

12

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич ТHE ECOLOGY-GENETICAL EVALUATION OF ECOSYSTEM STATUS FROM OIL-GAS PRODUCING AREA Bigaliyev А.В.1, Ishanova, N.E. 2, Adyrbekova K.B1., Коzhaxmetova А.A.1, Dzhienbekov A.1,, Dusengaliev N.1 1Al-Farabi Kazakh National University 2H.Dosmuhametov Atyrau State University 2017 - г. 3 - стр. KazNPU ym Abai

13

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Biologically And Genetically Consequences Of Radiation Effects 2018 - г. 6 - стр. Алматы

14

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗМЫ (ГМО) КАК ДОСТИЖЕНИЯ ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ В БИОТЕХНОЛОГИИ: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 2017 - г. 2 - стр. университет Туран

15

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕНОФОНДА ЖИТНЯКА {AGROPYRON CRISTA TUM) ДИКОРАСТУЩЕГО В БИОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СОЛЕУСТОЙЧИВОСТИ ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР 2016 - г. 4 - стр. г. Алматы

16

Бигалиев Айтхажа Бигалиевич Зерттеу жолы-объективті ақиқатты танитын жол. Экологиялық генетика - болашақтың ғылымы 2019 - г. 2 - стр.
Author Documents

12

Citations

48 по 44
documents

h-index

4

Ecological and genetic assessment of the consequences of radiation influence on contaminated areas

Bigaliev, A.B., Shalabaeva, K.Z., Shimshikov, B.E., Kobegenova, S.S., Adilova, L.M., Kozhakhmetova, A.N., Sharakhmetov, S., Burkhanova, M.N.

2020

Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Selektsii
24, с. 794-801

0

Цитирований
2020

Bulletin of the Tomsk Polytechnic University, Geo Assets Engineering
331, с. 60-66

0

Цитирований
Ecological diversity of algae in the Alakol Lake natural reserve, Kazakhstan

Jiyenbekov, A., Barinova, S., Bigaliev, A., Nurashov, S., Sametova, E., Fahima, T.

2019

International Journal of Learning in Higher Education
26, с. 1-12

0

Цитирований
Ecological diversity of algae in the alakol lake natural reserve, Kazakhstan

Jiyenbekov, A., Barinova, S., Bigaliev, A., Nurashov, S., Sametova, E., Fahima, T.

2019

Botanica Pacifica
8, с. 63-74

2

Цитирований
Bioindication using diversity and ecology of algae of the Alakol lake, Kazakhstan

Jiyenbekov, A., Barinova, S., Bigaliev, A., Nurashov, S., Sametova, E., Fahima, T.

2018

Applied Ecology and Environmental Research
16, с. 7799-7831

3

Цитирований
1992

TSitologiia i genetika
26, с. 64-66

1

Цитирований
1981

Tsitologiya i Genetika
15, с. 63-68

0

Цитирований
Hypervitaminosis A and state of the chromosomal apparatus of the rat bone marrow

Aldabergenova, K.U., Kuzdenbaeva, R.S., Bigaliev, A.B.

1979

Farmakologiya i Toksikologiya
42, с. 278-281

1

Цитирований
α-Tocopherol influence on chromium cytogenetic effect

Bigaliev, A.B., Elemesova Sh., M.

1978

Tsitologiya i Genetika
12, с. 414-416

6

Цитирований
Cytogenetic examination of workers engaged in chrome production (Russian)

Bigaliev, A.B., Turebaev, M.N., Bigalieva, R.K., Elemesova Sh., M.

1977

Genetika
13, с. 545-547

20

Цитирований
Evaluation of the mutagenous activity of chromium compounds

Bigaliev, A.B., Elemesova Sh., M., Turebaev, M.N.

1977

Meditsina Truda I Promyshlennaya Ekologiya
21, с. 37-40

8

Цитирований
1976

TSitologiia i genetika
10, с. 222-224

7

Цитирований