Main / Biology and Biotechnology / Molecular biology and genetics / Туруспеков Ерлан Кенесбекович

Туруспеков Ерлан Кенесбекович

Position Профессоp
Кафедра молекулярной биологии и генетики
Scopus author ID: 57197860996
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 1986
Academic degree

Academic rank
Name of academic title Date of assignment
Ассоциированный профессор (доцент) 03/02/2012
Профессор 11/07/2018
File name Headline Description
Population Genetics of Plants

1

Туруспеков Ерлан Кенесбекович «Генетические ресурсы культурного и дикого ячменя» Алматы, 2011 «Асыл кiтап Баспа үйі». 2011. 334 с. Асыл кiтап 2011 - г. ISBN 978-601-7184-56-8 334 - стр.

1

Туруспеков Ерлан Кенесбекович 2010 - г. 5 - стр. 0

2

Туруспеков Ерлан Кенесбекович 2016 - г. 8 - стр. 1

3

Туруспеков Ерлан Кенесбекович 2016 - г. 6 - стр. 0

4

Туруспеков Ерлан КенесбековичАбугалиева С.И. 2017 - г. 8 - стр. 179

5

Туруспеков Ерлан КенесбековичАбугалиева С.И. Микросателлиттік маркерлерді пайдалану арқылы қатты бидай (Triticum durum Desf.) сорттарының генетикалық алуантүрлілігін бағалау 2018 - г. 12 - стр. 74

6

Туруспеков Ерлан КенесбековичАбугалиева С.И. 2017 - г. 11 - стр. 190

7

Туруспеков Ерлан КенесбековичАбугалиева С.И. 2017 - г. 10 - стр. 258

8

Туруспеков Ерлан КенесбековичАбугалиева С.И. 2017 - г. 8 - стр. 177

9

Туруспеков Ерлан КенесбековичАбугалиева С.И. 2018 - г. 9 - стр. 1

10

Туруспеков Ерлан КенесбековичАбугалиева С.И. 2017 - г. 6 - стр. 1

11

Туруспеков Ерлан КенесбековичАбидкулова К.Т., Курманбаева М.С. Іле-Алатауындағы Tulipa Оstrowskiana Regel ценопопуляцияларының онтогенетикалық құрылымы 2018 - г. 13 - стр. 56

12

Туруспеков Ерлан КенесбековичАбугалиева С.И. Қазақстанның оңтүстік-шығыс жағдайындағы Памяти Азиева х Парагон жұмсақ бидайының карталанған популяциясының фенотиптік өзгергіштігі 2019 - г. 9 - стр. 12

13

Туруспеков Ерлан КенесбековичАбугалиева С.И. 2019 - г. 10 - стр. 59

14

Туруспеков Ерлан КенесбековичАбугалиева С.И. «Памяти Азиева × Парагон» карталган популяциян жумсак бидайды (Triticum aestivum L.) жапырақ пен бағаналы датқа төзімділік үшін ЛКП анықтау 2019 - г. 9 - стр. 7

15

Туруспеков Ерлан КенесбековичАбугалиева С.И. 2019 - г. 4 - стр. 5

16

Туруспеков Ерлан КенесбековичАбугалиева С.И. Қазақстанның оңтүстік-шығыс жағдайында жапырақ және сабақ татына жұмсақ бидайдың карталанатын Памяти Азиева × Парагон популяциясының төзімділігі 2019 - г. 11 - стр. 61

17

Туруспеков Ерлан КенесбековичИнелова З.А., Аблайханова Н.Т., Курманбаева М.С., Молдакарызова А.Ж. 2020 - г. 12 - стр. 3

18

Туруспеков Ерлан КенесбековичАбугалиева С.И. Бидайдан алынған RILs генетикалық картасын құру (T. aestivum L.) сорттары Памяти Азиева × Парагон жоғары өнімділігі бар SNP генотиптеу платформасын қолдана отырып KASP — Компетативті аллельге тән ПТР 2020 - г. 9 - стр. 56

19

Туруспеков Ерлан КенесбековичАбугалиева С.И. Ұлыбританиядағы Avalon × Cadenza картасын Қазақстанда өсіру арқылы бидайдағы агротехникалық белгілерді QTL картасына түсіру 2021 - г. 25 - стр. 0

1

Туруспеков Ерлан Кенесбекович Абугалиева С.И. 2018 - г. 1 - стр. Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби

2

Туруспеков Ерлан Кенесбекович Курманбаева М.С. ulipa ostrowskiana Regel өсімдік түрінің тұқым өнгіштігі түрдің интродукциясының жақсы көрсеткіштерінің бірі ретінде 2018 - г. 1 - стр. КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ

3

Туруспеков Ерлан Кенесбекович Абугалиева С.И. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ СИРЕУ КЕЗДЕСЕТІН ҚЫЗҒАЛДАҚТАРДЫҢ ГЕНЕТИКАЛЫҚ ӨЗГЕРТШТЕРІН БАҒАЛАУ 2017 - г. 1 - стр.

4

Туруспеков Ерлан Кенесбекович 2018 - г. 1 - стр. Москва: ФГБНУ ВНИИСБ

5

Туруспеков Ерлан Кенесбекович 2018 - г. 1 - стр. Bologna

6

Туруспеков Ерлан Кенесбекович Алматы облысы жағдайында Памяти Азиева х Парагонды жұмсақ бидайдың карталық популяциясын тестілеу 2019 - г. 2 - стр.

7

Туруспеков Ерлан Кенесбекович Абугалиева С.И. Қазақстанда зерттелген жаздық бидайдың генетикалық коллекцияларының белгісі 2019 - г. 1 - стр.

8

Туруспеков Ерлан Кенесбекович Алматы облысы жағдайында өсірілген жұмсақ бидайдың екі қарталған популяцияларды салыстыру 2020 - г. 1 - стр.

9

Туруспеков Ерлан Кенесбекович Абугалиева С.И. 2019 - г. 5 - стр.
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0

Genetic Variation in Populations of Picea schrenkiana Fisch. et C.A. Mey. Based on Simple Sequence Repeat Markers

Yermagambetova, M.M., Almerekova, S.S., Krekova, Y., Abugalieva, S.I., Turuspekov, Y.K.

2022

Moscow University Biological Sciences Bulletin
77, с. 76-83

0

Цитирований
2022

Data in Brief
45, с.

0

Цитирований
Identification of quantitative trait loci of agronomic traits in bread wheat using a Pamyati Azieva × Paragon mapping population harvested in three regions of Kazakhstan

Amalova, A., Yermekbayev, K., Griffiths, S., Abugalieva, S., Babkenov, A., Fedorenko, E., Abugalieva, A., Turuspekov, Y.

2022

PeerJ
10, с.

0

Цитирований
QTL mapping of agronomic traits in wheat using the UK Avalon × Cadenza reference mapping population grown in Kazakhstan

Amalova, A., Abugalieva, S., Chudinov, V., Sereda, G., Tokhetova, L., Abdikhalyk, A., Turuspekov, Y.

2021

PeerJ
9, с.

3

Цитирований
2021

PeerJ
9, с.

4

Цитирований
Morphological, anatomical structure and molecular phylogenetics of anthemis trotzkiana claus

Izbastina, K., Kurmanbayeva, M., Bazargaliyeva, A., Ablaikhanova, N., Inelova, Z., Moldakaryzova, A., Mukhtubaeva, S., Turuspekov, Y.

2020

Pakistan Journal of Botany
52, с. 935-947

1

Цитирований
2020

Russian Journal of Genetics
56, с. 1090-1098

2

Цитирований
2019

Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Selektsii
23, с. 887-895

5

Цитирований