Main / Geography and Environmental Sciences / Meteorology and Hydrology / Жексенбаева Алия Кажибековна

Жексенбаева Алия Кажибековна

Position Ст.пpеподаватель
Meteorology and Hydrology
Scopus author ID: 57221313994
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 1988
State Prizes
Prize Name Date of award


File name Headline Description
Laboratorial Practical Work on Meteorology

1

Жексенбаева Алия Кажибековна Метеорология бойынша лабораториялық практикум Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 978-601-247-326-1 127 - стр.

2

Жексенбаева Алия Кажибековна Нысанбаева А.С. Аэрологиялық диаграмманы өңдеу және талдау " Қазақ университеті " 2009 - г. ISBN 9965-30-240-5 47 - стр.

3

Жексенбаева Алия Кажибековна " Қазақ университеті " 2012 - г. ISBN 978-601-247-344-5 136 - стр.

4

Жексенбаева Алия Кажибековна Мадибеков А.С. Атмосфераның ластануы және оны қорғау бойынша лабораториялық практикум " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1351-1 122 - стр.

1

Жексенбаева Алия Кажибековна ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОСАДКОВ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД В СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ 2010 - г. 6 - стр. 0

2

Жексенбаева Алия Кажибековна РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОСАДКОВ ЗА ТЕПЛЫЙ И ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОДЫ ПО ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 2013 - г. 6 - стр. 0

3

Жексенбаева Алия КажибековнаНысанбаева А.С. 2014 - г. 4 - стр. 0

4

Жексенбаева Алия Кажибековна Синоптические условия выпадения обильных осадков на территории Северного Казахстана в вегетационный период 2015 - г. 9 - стр. 0

5

Жексенбаева Алия Кажибековна Солтүстік Қазақстанда атмосфералық жауын-шашынның таралуының климаттық ерекшеліктері 2016 - г. 7 - стр. 42

6

Жексенбаева Алия Кажибековна Статистические характеристики осадков в северном казахстане в вегетационный период 2016 - г. 13 - стр. 0

7

Жексенбаева Алия Кажибековна Загрязняющие вещества в осадках и их влияние на почвы Северного Казахстана 2016 - г. 5 - стр. 3

8

Жексенбаева Алия Кажибековна Солтүстік Қазақстанда ХХ - ХХІ ғ. басында жауын-шашындардың көпжылдық тербелістері. 2016 - г. 4 - стр. 3

9

Жексенбаева Алия Кажибековна Атмосферная циркуляция избыточно влажных и сухих периодов северных районов Казахстана 2016 - г. 8 - стр. 0

10

Жексенбаева Алия Кажибековна Қазақстанның шығысында атмосфералық жауын-шашындардың көпжылдық таралуы 2019 - г. 5 - стр. 3

11

Жексенбаева Алия Кажибековна Қазақстанның батысында шаңды дауылдардың таралуы 2019 - г. 5 - стр. 3

12

Жексенбаева Алия Кажибековна Солтүстік Қазақстанда жылы мезгілдегі ауа температурасы мен жауын-шашындардың экстремалды айларының макроциркуляциялық жағдайлары 2020 - г. 7 - стр. 5

13

Жексенбаева Алия Кажибековна Қазақстанның батысында төменгі ауа температурасы қалыптасуының макроциркуляциялық жағдайлары 2020 - г. 7 - стр. 5

14

Жексенбаева Алия КажибековнаНысанбаева А.С., Турсумбаева М.О. Dynamics of multi-year climatic changes of precipitation during the vegetation period in the north of kazakhstan 2019 - г. 12 - стр. 438

15

Жексенбаева Алия Кажибековна ҚАЗАҚСТАННЫҢ ШЫҒЫС ӨҢІРЛЕРІНДЕГІ АТМОСФЕРАЛЫҚ ЖАУЫН-ШАШЫНДАРДЫҢ КӨПЖЫЛДЫҚ ТАРАЛУ ДИНАМИКАСЫ 2020 - г. 14 - стр. 55

16

Жексенбаева Алия Кажибековна Ақмола облысындағы көп қарлы және аз қарлы қыс мезгілінің метеорологиялық аспектілерін зерттеу 2020 - г. 6 - стр. 17

17

Жексенбаева Алия Кажибековна Қазақстанда жауын-шашынның нәтижесінде ауыр металдардың шөгуі 2021 - г. 13 - стр. 7

18

Жексенбаева Алия Кажибековна Ақмола облысында вегетация кезеңіндегі метеорологиялық параметрлердің астық өнімділігіне әсерін зерттеу 2021 - г. 16 - стр. 3

19

Жексенбаева Алия Кажибековна Шығыс Қазақстанда жылы мезгілдегі атмосфералық жауын-шашындардың кеңістіктік-уақыттық таралуы мен химиялық құрамы 2021 - г. 10 - стр. 363

20

Жексенбаева Алия Кажибековна Қазақстанның солтүстігінде қазан-ақпан айларындағы маусымдық ауа температурасының статистикалық құрылымы 2022 - г. 13 - стр. 411

21

Жексенбаева Алия Кажибековна Солтүстік Қазақстандағы вегетация кезеңінің ылғалдану және құрғақшылық дәрежесін бағалау 2022 - г. 8 - стр. 414

22

Жексенбаева Алия Кажибековна ҚАЗАҚСТАННЫҢ СОЛТҮСТІК ӨҢІРІНДЕГІ ЖЫЛЫ МЕЗГІЛДЕГІ ЖАУЫН-ШАШЫННЫҢ МАУСЫМДЫҚ СТАТИСТИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ 2022 - г. 9 - стр. 65

1

Жексенбаева Алия Кажибековна ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ОСАДКОВ ПО ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 2013 - г. 3 - стр. г. Алматы

2

Жексенбаева Алия Кажибековна ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГОДОВОГО КОЛИЧЕСТВА ОСАДКОВ ПО ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА ЗА РАЗНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ ПЕРИОДЫ 2013 - г. 5 - стр. г.Алматы

3

Жексенбаева Алия Кажибековна КЛАССИФИКАЦИЯ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ, И ТИПИЧНЫЕ ДЛЯ НИХ ФОРМЫ ЦИРКУЛЯЦИИ ДЛЯ СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ КАЗАХСТАНА 2014 - г. 8 - стр. г. Бишкек

4

Жексенбаева Алия Кажибековна Динамика климата Северного Казахстана и адаптационные мероприятия в сельском хозяйстве 2016 - г. 1 - стр. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

5

Жексенбаева Алия Кажибековна Макроциркуляционные условия влажных и сухих периодов северных районов Казахстана 2016 - г. 5 - стр. Бишкек - Екатеринбург

6

Жексенбаева Алия Кажибековна Солтүстік Қазақстанда күтілетін климаттың өзгеруі 2019 - г. 6 - стр. г. Воронеж

7

Жексенбаева Алия Кажибековна Солтүстік Қазақстанда күтілетін климаттың сценарийі мен беткейлік ағын судың өзгеруі 2019 - г. 5 - стр. г. Пермь

8

Жексенбаева Алия Кажибековна AҚМОЛA ОБЛЫCЫНДAҒЫ ВEГEТAЦИЯ КEЗEҢIНДEГI AУA ТEМПEРAТУРACЫ МEН ЖAУЫН-ШAШЫННЫҢ ТAРAЛУЫ 2016 - г. 3 - стр. КазНУ им.аль Фараби

9

Жексенбаева Алия Кажибековна Ақмола облысындағы вегетация кезеңіндегі метеорологиялық жағдайлардың ауылшаруашылық дақылдарының өнімділігіне әсерін бағалау 2020 - г. 8 - стр. КазНУ имени аль-Фараби, г. Алматы

10

Жексенбаева Алия Кажибековна СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫ ҮШІН НЕГІЗГІ МЕТЕОРОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ ТАБИҒИ-КЛИМАТТЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫНЫҢ ДИНАМИКАСЫ 2022 - г. 4 - стр. АСТАНА
Author Documents

2

Citations

8 по 8
documents

h-index

1

Heavy metal deposition through precipitation in Kazakhstan

Cherednichenko, V.S., Cherednichenko, A.V., Cherednichenko, A.V., Zheksenbaeva, A.K., Madibekov, A.S.

2021

Heliyon
7, с.

7

Цитирований
2019

News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences
6, с. 223-234

1

Цитирований