Main / Geography and Environmental Sciences / Meteorology and Hydrology / Мусина Айнур Каировна

Мусина Айнур Каировна

Position Ст.пpеподаватель
Meteorology and Hydrology
Scopus author ID: 57195243363
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Магистратура 2006
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 2004
Academic degree

1

Мусина Айнур Каировна Селтану негіздері " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2946-8 10 - стр.

2

Мусина Айнур Каировна Мазур Л.П., Чигринец Л.Ю., Дускаев К.К., Чигринец А.Г., Жанабаева Ж.А., Ахметова С.Т. Алматы мегаполисынын озендери " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-5247-3 19 - стр.

1

Мусина Айнур КаировнаМолдахметов М.М. Қазақстан Республикасы сел қауіпті аудандарының зерттелгенділігін бағалау жөнінде 2012 - г. 4 - стр. 0

2

Мусина Айнур Каировна 2011 - г. 13 - стр. 0

3

Мусина Айнур КаировнаМолдахметов М.М., Махмудова Л.К. 2012 - г. 6 - стр. 0

4

Мусина Айнур КаировнаМолдахметов М.М. Іле Алатауындағы сел ошақтарының биіктік белдеу бойынша үлестірілуі 2012 - г. 4 - стр. 0

5

Мусина Айнур КаировнаМолдахметов М.М., Махмудова Л.К. Нұра алабы өзендері жылдық ағындысының бақылау қатарын қалпына келтіру 2012 - г. 4 - стр. 34

6

Мусина Айнур КаировнаМолдахметов М.М., Махмудова Л.К. Жетісу Алатауында жүріп өткен сел тасқындарын ретроспективалық тұрғыдан талдау 2012 - г. 5 - стр. 35

7

Мусина Айнур КаировнаМахмудова Л.К., Молдахметов М.М. Жасанды жолмен сел қалыптастыру эксперименттерінің климаттың өзгермелілігі жағдайында сел тасқындарының есептік параметрлерін айқындаудағы маңыздылығы жайында 2014 - г. 7 - стр. 72

8

Мусина Айнур КаировнаМолдахметов М.М., Махмудова Л.К. Іле Алатауының солтүстік беткейінің негізгі өзендерінің жылдық ағындысы мен климаттық элементтерінің көпжылдық өзгерістері 2015 - г. 10 - стр. 0

9

Мусина Айнур КаировнаЖанабаева Ж.А. 2016 - г. 7 - стр. 0

10

Мусина Айнур Каировна Тобыл өзенінің көктемгі ағындысына антропогендік өзгерістердің әсерін бағалау 2017 - г. 15 - стр. 0

11

Мусина Айнур КаировнаДжусупбеков Д.К., Давлетгалиев С.К., Арыстамбекова Д.Д., Чигринец А.Г. 2017 - г. 15 - стр. 0

12

Мусина Айнур Каировна Тобыл өзені алабындағы көктемгі су тасудың негізгі сипаттамаларын бағалау 2017 - г. 14 - стр. 0

13

Мусина Айнур Каировна Шу-Талас алабының өзендері ағындысының көпжылдық тербелісін бағалау 2018 - г. 10 - стр. 48

14

Мусина Айнур Каировна Сел тасқыны туралы ұғымдар мен терминдердің уақыт бойынша өзгеруі 2018 - г. 8 - стр. 0

15

Мусина Айнур КаировнаДавлетгалиев С.К. ЖАЙЫҚ-КАСПИЙ АЛАБЫ ӨЗЕНДЕРІНІҢ КӨКТЕМГІ АҒЫНДЫ ҚАБАТЫН БАҚЫЛАУ ҚАТАРЫ ЖОҚ БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА БАҒАЛАУ 2018 - г. 8 - стр. 0

16

Мусина Айнур КаировнаОспанова М.С., Дускаев К.К. Есіл өзені алабының ең жоғары ағынды сипаттамаларын есептеу 2019 - г. 13 - стр. 0

17

Мусина Айнур КаировнаЖанабаева Ж.А., Чигринец А.Г., Дускаев К.К. Алматы қаласы шегінде өзендердің ең жоғары су өтімдерін бағалау 2019 - г. 15 - стр. 93

18

Мусина Айнур КаировнаРаймбекова Ж.Т. Нөсерлі сел тасқындарын болжауда глобалды және аймақтық модельдерді пайдалану мүмкіндіктері 2019 - г. 11 - стр. 4

19

Мусина Айнур КаировнаДавлетгалиев С.К. ЖАЙЫҚ-КАСПИЙ АЛАБЫ ӨЗЕНДЕРІНІҢ БАҚЫЛАУ МӘЛІМЕТТЕРІ БОЛМАҒАН ЖАҒДАЙДА КӨКТЕМГІ СУ ТАСУ КЕЗЕҢІНДЕГІ МАКСИМАЛДЫ АҒЫНДЫ СИПАТТАМАЛАРЫН АНЫҚТАУ 2019 - г. 7 - стр. 0

20

Мусина Айнур КаировнаМазур Л.П., Чигринец Л.Ю., Чигринец А.Г., Дускаев К.К. Іле Алатаудың солтүстік баурайдағы өзендердің жаһандық жылыну жағдайында мұздық ағынын бағалауымен динамикасы 2020 - г. 8 - стр. 3

21

Мусина Айнур Каировна Шу-Талас алабы өзендерінің ағындысына ірі су қоймалардың әсерін бағалау 2020 - г. 13 - стр. 0

22

Мусина Айнур КаировнаЖанабаева Ж.А., Раймбекова Ж.Т. ШУ-ТАЛАС АЛАБЫ ӨЗЕНДЕРІНІҢ АҒЫНДЫСЫНА ІРІ СУ ҚОЙМАЛАРДЫҢ ӘСЕРІН БАҒАЛАУ 2020 - г. 13 - стр. 57

23

Мусина Айнур КаировнаБексултанова Ж.У. Тобыл алабы өзендерінің көпжылдық ағындысын қалпына келтіру 2020 - г. 12 - стр. 0

24

Мусина Айнур КаировнаДускаев К.К. ГАЖ технологиялары негізінде Есіл өзені алабының ағындысының сипаттамаларын есептеу 2021 - г. 8 - стр. 0

25

Мусина Айнур КаировнаБексултанова Ж.У. Тобыл алабы өзендерінің көпжылдық ағындысын қалпына келтіру 2020 - г. 12 - стр. 0

1

Мусина Айнур Каировна Молдахметов М.М., Махмудова Л.К. 2012 - г. 5 - стр.

2

Мусина Айнур Каировна Махмудова Л.К. Гидрометеорология мамандықтарына геоақпараттық жүйелер пәнін оқыту тәжірибесі 2013 - г. 4 - стр. Алматы

3

Мусина Айнур Каировна Молдахметов М.М., Махмудова Л.К., Болатов К.М. 2013 - г. 4 - стр. STUTTGART

4

Мусина Айнур Каировна Молдахметов М.М., Махмудова Л.К. СЕЛ МӘСЕЛЕЛЕРІНЕ ҚАТЫСТЫ ГЕОАҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕ ҚҰРУДЫҢ МАҢЫЗЫ ЖАЙЫНДА 2013 - г. 3 - стр. Кокшетау

5

Мусина Айнур Каировна Қазақстанның таулы және тау алды аудандарындағы сел құбылыстарының кеңістіктік-уақыттық таралуын талдау және олардың алдын алу мен қирату әсерін төмендету шаралары 2018 - г. 13 - стр. Тблиси

6

Мусина Айнур Каировна Нөсерлі сел тасқындарын болжау мүмкіндіктері 2018 - г. 1 - стр.

7

Мусина Айнур Каировна Оспанова М.С., Дускаев К.К. Есіл өзені алабының ең жоғары ағындысына су қоймалардың әсерін бағалау 2019 - г. 7 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

8

Мусина Айнур Каировна Шу-Талас су шаруашылық алабының сумен қамтамасыз етілуі 2019 - г. 5 - стр. Алматы
Author Documents

3

Citations

3 по 3
documents

h-index

1

Determination of the runoff characteristics of the yesil river basin based on gis technologies

Duskayev, K.K., Mussina, A.K., Ospanova, M.S., Bazarbek, A.T., Macklin, M.G.

2021

News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences
2, с. 74-81

1

Цитирований
Evaluation and dynamics of the glacial runoff of the rivers of the Ile Alatau northern slope in the context of global warming

Chigrinets, A.G., Duskayev, K.K., Mazur, L.P., Chigrinets, L.Y., Akhmetova, S.T., Mussina, A.K.

2020

International Journal of Engineering Research and Technology
13, с. 419-426

0

Цитирований
Estimation of spring runoff characteristics of lowland rivers in Kazakhstan

Arystambekova, D., Davletgaliev, S., Chigrinets, A., Mussina, A., Jussupbekov, D.

2017

Journal of Environmental Management and Tourism
8, с. 195-209

2

Цитирований