Main / Geography and Environmental Sciences / Meteorology and Hydrology / Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич

Position Профессоp
Meteorology and Hydrology
Scopus author ID: 6506031326
Is hidden
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
Гидрометеоролог.Инст Высшее 1958
Academic degree

Academic rank
Name of academic title Date of assignment
Профессор 18/12/1998
University Awards
Prize Name Date of award
Лучший преподаватель КазНУ 01/07/2010


State Prizes
Prize Name Date of award
Юбилейная медаль "1941-1945жж. Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 65 жыл" 20/04/2010
Знак "Отличник образования Республики Казахстан" 08/11/1995
Медаль "Ветеран труда" 15/01/1988


File name Headline Description
Assessment of Anthropogenic Impacts on River Flow
Hydrological Forecasts II
Assessment of the Accuracy of Hudrological Calculations
Hydrological Forecasts II
Assessment of the Accuracy of Hudrological Calculations
Hydrological Forecasts II

1

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич Джусупбеков Д.К., Молдахметов М.М. Гидрологиялық ақпараттарды математикалық өндеу әдістері Қазақ университетi 2012 - г. 20 - стр.

2

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич Джусупбеков Д.К. Гидрологиялық болжамдар Қазақ университетi 2012 - г. 7 - стр.

3

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич Гидрологиялық болжамдар. 2-бөлім, оқу құралы " Қазақ университеті " 2012 - г. 9 - стр.

4

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич Монография. Водные ресурсы Казахстана: Оценка, прогноз, управление. Том VII. Ресурсы речного стока Казахстана. Книга 1. возобновляемые ресурсы поверхностных вод Западного, Северного, Центрального Казахстана Институт географии 2012 - г. 665 - стр.

5

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич Гидрологиялық ақпаратты өңдеудің статистикалық әдістері Издательство КазНУ им. аль-Фараби "Казак университетi" 2015 - г. ISBN 987-601-04-1341-2 17 - стр.

1

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич 2011 - г. 10 - стр. 0

2

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич Жайық өзенінің жылдық ағынды үлестірімін есептеу 2011 - г. 8 - стр. 0

3

Давлетгалиев Сакен КаламкалиевичМахмудова Л.К. 2013 - г. 6 - стр. 1

4

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич 2011 - г. 10 - стр. 0

5

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич 2011 - г. 12 - стр. 0

6

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич 2011 - г. 5 - стр. 0

7

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич 2012 - г. 13 - стр. 0

8

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич 2012 - г. 5 - стр. 0

9

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич 2013 - г. 8 - стр. 10

10

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич 2013 - г. 4 - стр. 0

11

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич Шығыс Қазақстан негізгі өзендерінің суы мол және суы тапшы жылдар ағынды мөлшерінің ұзақтылығын және қайталанғыштын бағалау 2014 - г. 6 - стр. 0

12

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич 2014 - г. 8 - стр. 0

13

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич 2014 - г. 6 - стр. 0

14

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич Жайық-Каспий алабының су ресурстарын болжау 2015 - г. 6 - стр. 76

15

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич Елек алабының басты өзендерінің айлық минимал ағындыларының сипаттамалары 2015 - г. 13 - стр. 76

16

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич Елек алабының басты өзендерінің тәуліктік минимал ағындысы 2015 - г. 8 - стр. 77

17

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич Жайық өзені Көшім бекеті бойынша суы мол және суы тапшы мерзімдегі минимал ағынды мөлшерінің ұзақтығы мен қайталанғыштығын бағалау 2015 - г. 11 - стр. 77

18

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич 2015 - г. 8 - стр. 79

19

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич Жайық-Каспий алабының оңтүстік өзендерінің ең аз ағындысының сипаттамалары 2016 - г. 8 - стр. 42

20

Давлетгалиев Сакен КаламкалиевичГальперин Р.И., Чигринец А.Г. Пересыхание и перемерзание рек Казахстана 2016 - г. 13 - стр. 1

21

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич 2016 - г. 7 - стр. 0

22

Давлетгалиев Сакен КаламкалиевичАрыстамбекова Д.Д. Елек өзені алабындағы өзендердің ең жоғарғы ағындысын қалпына келтіру 2017 - г. 11 - стр. 0

23

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич Елек өзені алабындағы өзендердің ең жоғарғы ағындысын қалпына келтіру 2017 - г. 11 - стр. 0

24

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич 2017 - г. 16 - стр. 0

25

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич 2017 - г. 5 - стр. 0

26

Давлетгалиев Сакен КаламкалиевичДжусупбеков Д.К., Мусина А.К., Арыстамбекова Д.Д., Чигринец А.Г. 2017 - г. 15 - стр. 0

27

Давлетгалиев Сакен КаламкалиевичАрыстамбекова Д.Д. 2018 - г. 8 - стр. 0

28

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич 2017 - г. 11 - стр. 0

29

Давлетгалиев Сакен КаламкалиевичМусина А.К. ЖАЙЫҚ-КАСПИЙ АЛАБЫ ӨЗЕНДЕРІНІҢ КӨКТЕМГІ АҒЫНДЫ ҚАБАТЫН БАҚЫЛАУ ҚАТАРЫ ЖОҚ БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА БАҒАЛАУ 2018 - г. 8 - стр. 0

30

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич Қазақстанның өзендерінің ағындысының ресурстары 2018 - г. 16 - стр. 1

31

Давлетгалиев Сакен КаламкалиевичАкжаркынова А.Н. Елек өзені алабының жоғарғы су өтімдерінің статистикалық параметрлерін анықтау 2019 - г. 9 - стр. 51

32

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич Жайық өзенінің оң салаларының көктемгі ағындысының сипаттамаларын есептеу 2019 - г. 12 - стр. 1

33

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич Елек алабы негзгі өзендерінің көктемгі ағындысын есептеу және болжау 2019 - г. 10 - стр. 1

34

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич Өзен ағындысы мен жауын-шашынның айлық мәндерін бірлестіріп, статистикалық модельдеу арқылы Іле өзенінің гидрографын ұзақ мерзімге болжау 2019 - г. 13 - стр. 0

35

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич Каспий маңы аймағының шығыс бөлігі өзендерінің көктемгі ағынды сипаттамаларын есептеу 2019 - г. 9 - стр. 0

36

Давлетгалиев Сакен КаламкалиевичРаймбекова Ж.Т. ЖАЙЫҚ-КАСПИЙ АЛАБЫНЫҢ ОҢТҮСТІК ӨЗЕНДЕРІНІҢ СУ ҚОРЫН АНЫҚТАУ 2020 - г. 11 - стр. 0

37

Давлетгалиев Сакен КаламкалиевичМусина А.К. ЖАЙЫҚ-КАСПИЙ АЛАБЫ ӨЗЕНДЕРІНІҢ БАҚЫЛАУ МӘЛІМЕТТЕРІ БОЛМАҒАН ЖАҒДАЙДА КӨКТЕМГІ СУ ТАСУ КЕЗЕҢІНДЕГІ МАКСИМАЛДЫ АҒЫНДЫ СИПАТТАМАЛАРЫН АНЫҚТАУ 2019 - г. 7 - стр. 0

38

Давлетгалиев Сакен КаламкалиевичБексултанова Ж.У. ЖАЙЫҚ ӨЗЕНІ – КӨШІМ БЕКЕТІ БОЙЫНША СУЫ МОЛ ЖƏНЕ СУЫ ТАПШЫ МЕРЗІМДЕГІ МИНИМАЛДЫ АҒЫНДЫ МӨЛШЕРІНІҢ ҰЗАҚТЫҒЫ МЕН ҚАЙТАЛАНҒЫШТЫҒЫН БАҒАЛАУ 2015 - г. 11 - стр. 0

39

Давлетгалиев Сакен КаламкалиевичБексултанова Ж.У. СОЛТҮСТІК ЖӘНЕ ОРТАЛЫҚ ҚАЗАҚСТАННЫҢ НЕГІЗГІ ӚЗЕНДЕРІНІҢ СУЫ МОЛ ЖӘНЕ СУЫ ТАПШЫ ЖЫЛДАРЫ ОРТАША ЖЫЛДЫҚ АҒЫНДЫ МӚЛШЕРІНІҢ ҰЗАҚТЫҒЫН ЖӘНЕ ҚАЙТАЛАНҒЫШТЫҒЫН БАҒАЛАУ 2014 - г. 6 - стр. 0

1

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич 2013 - г. 4 - стр.

2

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич 2016 - г. 7 - стр. г. Алматы, Интсттут Географии

3

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич 2016 - г. 17 - стр. г.Алматы

4

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич 2017 - г. 11 - стр. г. Харьков

5

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич Жайық өзенінің оң салаларының көктемгі ағындысының жылдық нормасын есептеу 2017 - г. 1 - стр. г. Алматы

6

Давлетгалиев Сакен Каламкалиевич ӨЗЕНДЕРДІҢ СУ ҚОРЫН АНЫҚТАУ, ЖАЙЫҚ-КАСПИЙ АЛАБЫНЫҢ ОҢТҮСТІК ӨЗЕНДЕРІ МЫСАЛЫНДА 2020 - г. 2 - стр.
Author Documents

12

Citations

10 по 8
documents

h-index

2

2020

Environmental Earth Sciences
79, с.

0

Цитирований
2018

Jordan Journal of Civil Engineering
12, с. 314-322

3

Цитирований
Estimation of spring runoff characteristics of lowland rivers in Kazakhstan

Arystambekova, D., Davletgaliev, S., Chigrinets, A., Mussina, A., Jussupbekov, D.

2017

Journal of Environmental Management and Tourism
8, с. 195-209

2

Цитирований
2014

Russian Meteorology and Hydrology
39, с. 828-831

0

Цитирований
2013

Water Resources
40, с. 382-390

1

Цитирований
2012

Russian Meteorology and Hydrology
37, с. 653-658

1

Цитирований
2004

Gidrotekhnicheskoe Stroitel'stvo
0, с. 46-48

0

Цитирований
2001

Gidrotekhnicheskoe Stroitel'stvo
0, с. 38-41

0

Цитирований
2001

Hydrotechnical Construction
35, с. 648-652

0

Цитирований
1991

Meteorologiya i Gidrologiya
0, с. 102-108

3

Цитирований
1984

Soviet meteorology and hydrology
0, с. 68-73

0

Цитирований
1982

Soviet meteorology and hydrology
0, с. 62-67

0

Цитирований