Main / Geography and Environmental Sciences / Meteorology and Hydrology / Сальников Виталий Григорьевич

Сальников Виталий Григорьевич

Position Профессоp
Meteorology and Hydrology
Scopus author ID: 6602504406
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 1983
Academic degree

Academic rank
Name of academic title Date of assignment
Доцент 12/11/1999
Профессор 25/09/2009
State Prizes
Prize Name Date of award
Государственный грант "Лучший преподаватель вуза" в 2009 году


1

Сальников Виталий Григорьевич Турулина Г.К., Полякова С.Е., Таланов Е.А. Институт географии 2011 - г. ISBN 978-601-7150-27-3 387 - стр.

2

Сальников Виталий Григорьевич Полякова С.Е., Тажибаева Т.Л. Устойчивое инновационное развитие " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-001-045-1553-9 7 - стр.

3

Сальников Виталий Григорьевич Полякова С.Е., Тажибаева Т.Л. "Казак университетi" 2015 - г. ISBN 978-601-04-1648-2 107 - стр.

4

Сальников Виталий Григорьевич Полякова С.Е., Тажибаева Т.Л. "Казак университетi" 2015 - г. ISBN 978-601-04-1649-9 37 - стр.

5

Сальников Виталий Григорьевич Полякова С.Е., Тажибаева Т.Л. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2174-5 6 - стр.

6

Сальников Виталий Григорьевич Полякова С.Е., Тажибаева Т.Л. Тұрақты даму: экология және энергетика.2-е изд. пер. и доп. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-001-04-3322 21 - стр.

7

Сальников Виталий Григорьевич Турулина Г.К., Полякова С.Е., Таланов Е.А. Соңғы 75 жылда Қазақстандағы климаттың өзгеруін талдау. "Еуропа, Орталық Азия және Сібірдегі ландшафттарды зерттеудің жаңа әдістері мен нәтижелері" монографиясының басшысы. I Том XXI ғасырдағы ландшафттар: зерттеудің жай-күйін талдау, негізгі үдерістері мен тұжырымдамалары изд-во ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» 2018 - г. ISBN 978-5-9238-0247 1 - стр.

8

Сальников Виталий Григорьевич Турулина Г.К., Полякова С.Е., Таланов Е.А. " Қазақ университеті " 2019 - г. 11 - стр.

9

Сальников Виталий Григорьевич Турулина Г.К., Полякова С.Е., Таланов Е.А. ФГБНУ "ВНИИ агрохимии" 2018 - г. ISBN 978-5-9238-0247-4 0 - стр.

10

Сальников Виталий Григорьевич Базарбаева Т.А., Абазов Р.., Мутанов Г.., Рысмагамбетова А.А. Университеттерді дамытудың модельдік жоспары: атындағы әл-Фараби ҚазҰУ тәжірибесі Kazakh University Press 2019 - г. 16 - стр.

11

Сальников Виталий Григорьевич Қалалық қоғамдастықтардың тұрақты және қауіпсіз дамуы: өзгерістерді басқару Kazakh University Press 2019 - г. 17 - стр.

12

Сальников Виталий Григорьевич Алинов М.Ш. Урбанизация және тұрақты даму мақсаттары: Қазақстанның жаһандық трендтері мен шынайылығы Kazakh University Press 2019 - г. 10 - стр.

1

Сальников Виталий ГригорьевичПолякова С.Е., Махмудова Л.К., Молдахметов М.М., Турулина Г.К. 2011 - г. 6 - стр. 0

2

Сальников Виталий Григорьевич 2012 - г. 4 - стр. 0

3

Сальников Виталий Григорьевич 2012 - г. 5 - стр. 0

4

Сальников Виталий Григорьевич 2010 - г. 5 - стр. 0

5

Сальников Виталий Григорьевич 2011 - г. 5 - стр. 0

6

Сальников Виталий ГригорьевичКаратаев М.А. 2011 - г. 9 - стр. 0

7

Сальников Виталий ГригорьевичМахмудова Л.К., Молдахметов М.М., Турулина Г.К., Полякова С.Е. 2013 - г. 5 - стр. 1

8

Сальников Виталий ГригорьевичТурулина Г.К., Полякова С.Е. 2013 - г. 9 - стр. 0

9

Сальников Виталий ГригорьевичСкакова А.А., Турулина Г.К., Полякова С.Е. 2013 - г. 7 - стр. 1

10

Сальников Виталий ГригорьевичТажибаева Т.Л., Полякова С.Е. 2013 - г. 8 - стр. 1

11

Сальников Виталий ГригорьевичПолякова С.Е., Турулина Г.К. 2009 - г. 7 - стр. 0

12

Сальников Виталий ГригорьевичАктымбаева А.С. 2013 - г. 5 - стр. 1

13

Сальников Виталий ГригорьевичМутанов Г.. 2013 - г. 12 - стр. 1

14

Сальников Виталий Григорьевич 2013 - г. 7 - стр. 0

15

Сальников Виталий Григорьевич 2012 - г. 8 - стр. 0

16

Сальников Виталий ГригорьевичКерімбай Н.Н., Нюсупова Г.Н. 2011 - г. 6 - стр. 0

17

Сальников Виталий ГригорьевичТурулина Г.К., Полякова С.Е. 2014 - г. 15 - стр. 0

18

Сальников Виталий ГригорьевичТорегожина Ж.Р., Мутанов Г.. К вопросу кадрового обеспечения устойчивого инновационного энергоэкологического развития 2013 - г. 16 - стр. 9

19

Сальников Виталий ГригорьевичТажибаева Т.Л., Полякова С.Е. Концепция «зеленого офиса» учебного заведения Казахстана 2015 - г. 12 - стр. 0

20

Сальников Виталий ГригорьевичТурулина Г.К., Полякова С.Е. 2015 - г. 6 - стр. 0

21

Сальников Виталий ГригорьевичКауазов А.М., Полякова С.Е., Таланов Е.А., Турулина Г.К. 2015 - г. 12 - стр. 0

22

Сальников Виталий ГригорьевичТажибаева Т.Л., Скакова А.А., Турулина Г.К., Таланов Е.А., Полякова С.Е. THE LARGE-SCALE ATMOSPHERIC PROCESSES AND DROUGHT IN KAZAKHSTAN 2015 - г. 5 - стр. 0

23

Сальников Виталий ГригорьевичТурулина Г.К., Таланов Е.А., Полякова С.Е. 2015 - г. 11 - стр. 41

24

Сальников Виталий ГригорьевичАсылбекова А.А., Турулина Г.К., Тажибаева Т.Л., Полякова С.Е. 2015 - г. 8 - стр. 41

25

Сальников Виталий ГригорьевичКауазов А.М., Турулина Г.К., Полякова С.Е. 2016 - г. 8 - стр. 13

26

Сальников Виталий ГригорьевичТурулина Г.К., Асылбекова А.А. Батыс Қазақстандағы шаңды дауылдар генезисінің синоптикалық жағдайлары 2015 - г. 11 - стр. 2

27

Сальников Виталий ГригорьевичТурулина Г.К., Тажибаева Т.Л., Полякова С.Е. 2016 - г. 12 - стр. 0

28

Сальников Виталий ГригорьевичТажибаева Т.Л., Полякова С.Е., Турулина Г.К. 2016 - г. 12 - стр. 0

29

Сальников Виталий ГригорьевичПолякова С.Е., Турулина Г.К. Investigation of timing dynamics of snow cover loss in Northern Kazakhstan 2016 - г. 8 - стр. 13

30

Сальников Виталий ГригорьевичПолякова С.Е., Тажибаева Т.Л. 2017 - г. 25 - стр. 0

31

Сальников Виталий ГригорьевичПолякова С.Е., Тажибаева Т.Л. 2017 - г. 25 - стр. 0

32

Сальников Виталий Григорьевич Практическая предсказуемость стандартизированного индекса осадков SPI на месячных и сезонных масштабах времени 2017 - г. 15 - стр. 0

33

Сальников Виталий ГригорьевичТажибаева Т.Л., Турулина Г.К., Таланов Е.А., Полякова С.Е. 2017 - г. 8 - стр. 41

34

Сальников Виталий Григорьевич 1984-2017 жылдары Қазақстанның Қазалы облысында суармалы күріш өндіру динамикасының мониторингі 2019 - г. 24 - стр. 0

35

Сальников Виталий ГригорьевичКауазов А.М. СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАНДЫ ОПЕРАТИВТІ ГИДРОЛОГИЯЛЫҚ БАҒАЛАУ ҮШІН FEWS NET / USGS / EROS ЖОБАСЫ ШЕҢБЕРІНДЕ NOAH / GSFC МОДЕЛІНІҢ МӘЛІМЕТТЕРІН 2020 - г. 14 - стр. 0

36

Сальников Виталий ГригорьевичТажибаева Т.Л., Полякова С.Е., Турулина Г.К., Shmelev S.. Климаттың өзгеруі және азық-түлік қауіпсіздігі: Қазақстандағы бидай өнімділігіне кейбір негізгі ауыспалылардың әсері 2021 - г. 23 - стр. 0

37

Сальников Виталий Григорьевич Орталық Азиядағы атмосфералық құрғақшылықты зерттеу 2021 - г. 11 - стр. 0

38

Сальников Виталий ГригорьевичТажибаева Т.Л., Полякова С.Е. 2021 - г. 23 - стр. 15

39

Сальников Виталий ГригорьевичБексеитова Р.Т. Еуразиядағы климаттың өзгеруі, құрғақшылық жағдайы және бидай өндірісінің мониторингі: Қазақстанның кейс-стадисы 2022 - г. 13 - стр. 0

40

Сальников Виталий ГригорьевичМансуров З.А. Су қоспаларын экологиялық тұрғыдан жағудың кейбір мәселелері 2021 - г. 10 - стр. 19

41

Сальников Виталий ГригорьевичМансуров З.А. Төмен көміртекті отынға ауысудың кейбір мәселелері 2022 - г. 7 - стр. 0

1

Сальников Виталий Григорьевич Артемьев А.М. 2012 - г. 4 - стр. Atatürk University Culture and Exhibition Center, Erzurum

2

Сальников Виталий Григорьевич Турулина Г.К., Полякова С.Е. 2010 - г. 7 - стр. КазНУ

3

Сальников Виталий Григорьевич Турулина Г.К., Полякова С.Е. 2009 - г. 4 - стр. КазНУ

4

Сальников Виталий Григорьевич Токбергенова А.А., Тажибаева Т.Л., Торегожина Ж.Р., Нюсупова Г.Н., Полякова С.Е. 2013 - г. 6 - стр. КазНУ

5

Сальников Виталий Григорьевич Токбергенова А.А., Нюсупова Г.Н., Тажибаева Т.Л., Торегожина Ж.Р., Полякова С.Е. 2013 - г. 6 - стр. КазНУ

6

Сальников Виталий Григорьевич 2010 - г. 5 - стр. КазНУ

7

Сальников Виталий Григорьевич 2010 - г. 9 - стр. КазНУ

8

Сальников Виталий Григорьевич Калимурзина А.М., Скакова А.А., Нюсупова Г.Н. 2014 - г. 5 - стр. Алматы

9

Сальников Виталий Григорьевич Турулина Г.К., Полякова С.Е. 2015 - г. 3 - стр. Минск

10

Сальников Виталий Григорьевич Скакова А.А., Тажибаева Т.Л., Полякова С.Е., Турулина Г.К. 2015 - г. 3 - стр. Москва, РУДН

11

Сальников Виталий Григорьевич Тажибаева Т.Л., Полякова С.Е. Энергоэкология и управление устойчивым инновационным развитием 2014 - г. 5 - стр. г. Усть-Каменогорск

12

Сальников Виталий Григорьевич Скакова А.А., Тажибаева Т.Л., Турулина Г.К., Полякова С.Е. 2015 - г. 4 - стр. Вена

13

Сальников Виталий Григорьевич Нысанбаева А.С., Турулина Г.К., Полякова С.Е. 2015 - г. 6 - стр. Алматы

14

Сальников Виталий Григорьевич Тажибаева Т.Л., Полякова С.Е. 2015 - г. 5 - стр. Казахский Национальный университет им. аль-Фараби

15

Сальников Виталий Григорьевич Тажибаева Т.Л., Полякова С.Е. 2015 - г. 5 - стр. Казахский Национальный университет им. аль-Фараби

16

Сальников Виталий Григорьевич Турулина Г.К., Тажибаева Т.Л., Полякова С.Е. 2015 - г. 5 - стр. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

17

Сальников Виталий Григорьевич Скакова А.А., Сагиева Р.К., Надыров Ш.М. 2015 - г. 6 - стр.

18

Сальников Виталий Григорьевич Скакова А.А., Тажибаева Т.Л., Полякова С.Е., Таланов Е.А., Турулина Г.К. 2015 - г. 5 - стр.

19

Сальников Виталий Григорьевич Тажибаева Т.Л., Турулина Г.К., Полякова С.Е. 2015 - г. 2 - стр. Вена

20

Сальников Виталий Григорьевич Турулина Г.К., Полякова С.Е., Тажибаева Т.Л. 2016 - г. 12 - стр. Kemer,Antalya

21

Сальников Виталий Григорьевич Турулина Г.К., Полякова С.Е., Скакова А.А., Тажибаева Т.Л. 2016 - г. 1 - стр. Kemer, Antalya

22

Сальников Виталий Григорьевич Скакова А.А., Турулина Г.К., Полякова С.Е. 2018 - г. 1 - стр. Beijing

23

Сальников Виталий Григорьевич Артемьев А.М. 2019 - г. 4 - стр. Алматы

24

Сальников Виталий Григорьевич Полякова С.Е., Кауазов А.М. Қазақстандағы бұлт жамылғысының таралуына ғарыштық бақылаудың кейбір нәтижелері мен мәселелері 2019 - г. 1 - стр. Москва, ИКИ РАН

25

Сальников Виталий Григорьевич Полякова С.Е., Кауазов А.М., Абаев Н.Н. 2020 - г. 1 - стр. онлайн конференция

26

Сальников Виталий Григорьевич Полякова С.Е., Кауазов А.М. Қар жамылғысы туралы жер үсті және жерсеріктік деректерді салыстыру мәселесіне 2022 - г. 3 - стр. Москва
Author Documents

11

Citations

80 по 75
documents

h-index

5

Monitoring climate change, drought conditions and wheat production in Eurasia: the case study of Kazakhstan

Karatayev, M., Clarke, M., Salnikov, V., Bekseitova, R., Nizamova, M.

2022

Heliyon
8, с.

8

Цитирований
Climate change and food security: The impact of some key variables on wheat yield in Kazakhstan

Shmelev, S.E., Salnikov, V., Turulina, G., Polyakova, S., Tazhibayeva, T., Schnitzler, T., Shmeleva, I.A.

2021

Sustainability (Switzerland)
13, с.

5

Цитирований
Droughts in Kazakhstan

Salnikov, V., Tazhibayeva, T., Turulina, G., Talanov, Y., Polyakova, S.

2017

International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM
17, с. 409-416

1

Цитирований
Practical predictability of the standardized precipitation index on monthly and seasonal timescales

Kulikova, I.A., Kruglova, E.N., Kiktev, D.B., Sal’nikov, V.G.

2017

Russian Meteorology and Hydrology
42, с. 582-593

4

Цитирований
Investigation of timing dynamics of snow cover loss in Northern Kazakhstan

Kauazov, A.M., Dara, A.S., Batyrbayeva, M.Z., Vitkovskaya, I.S., Muratova, N.R., Salnikov, V.G., Turulina, G.K., Polyakova, S.E., Spivak, L.F., Turebayeva, S.I.

2016

Sovremennye Problemy Distantsionnogo Zondirovaniya Zemli iz Kosmosa
13, с. 161-168

6

Цитирований
Climate change in Kazakhstan during the past 70 years

Salnikov, V., Turulina, G., Polyakova, S., Petrova, Y., Skakova, A.

2015

Quaternary International
358, с. 77-82

45

Цитирований
Synoptic conditions of dust storms genesis in western kazakhstan

Bultekov, N.U., Salnikov, V.G., Turulina, G., Assylbekova, A.A.

2015

Oxidation Communications
38, с. 869-879

0

Цитирований
Some results of sattelite monitoring of vegetation cover of arid areas of Kazakhstan

Batyrbayeva, M., Dolgikh, S., Kauazov, A., Muratova, N., Salnikov, V., Spivak, L., Vitkovskaya, I.

2014

International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)
0, с. 4707-4710

0

Цитирований
2011

American Journal of Environmental Sciences
7, с. 286-294

10

Цитирований
1993

Meteorologiya i Gidrologiya
0, с. 85-90

0

Цитирований
1993

Russian Meteorology & Hydrology
4, с. 69-73

1

Цитирований