Main / Geography and Environmental Sciences / Meteorology and Hydrology / Жанабаева Жанара Ануарбекқызы

Жанабаева Жанара Ануарбекқызы

Position Зам.зав.каф.по учебной, метод. и воспитательной работе, Ст.пpеподаватель
Meteorology and Hydrology
Scopus author ID: 57191187902
7(727) 377-33-35 вн:1601
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Магистратура 2011
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 2009
File name Headline Description
Аmeliorative Hydrology
Аmeliorative Hydrology
Аmeliorative Hydrology
Hydrology of Lakes and Reservoirs of Kazakhstan
Hydrology of Lakes and Reservoirs of Kazakhstan
Hydrology of Lakes and Reservoirs of Kazakhstan
Hydrology of Lakes and Reservoirs of Kazakhstan
Hydrology of Lakes and Reservoirs of Kazakhstan
Hydrology of Lakes and Reservoirs of Kazakhstan

1

Жанабаева Жанара Ануарбекқызы Сарсенбаев М.Х., Махмудова Л.К. Мелиорациялық гидрология Қазақ университетi 2012 - г. 6 - стр.

2

Жанабаева Жанара Ануарбекқызы Дускаев К.К., Минжанова Г.М. "Кокше-Полиграфия" 2015 - г. ISBN 978-601-261-247-9 358 - стр.

3

Жанабаева Жанара Ануарбекқызы Дускаев К.К., Минжанова Г.М. " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-0900-2 320 - стр.

4

Жанабаева Жанара Ануарбекқызы Дускаев К.К., Минжанова Г.М. Су ресурстарын бірлесіп басқару үш тілдегі терминдер сөздігі " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1679-6 150 - стр.

5

Жанабаева Жанара Ануарбекқызы Сарсенбаев М.Х. Су ресурстары: мәселелері, бағалау, басқару "Қазақ университет" баспасы 2016 - г. ISBN 978-601-04-1879-0 94 - стр.

6

Жанабаева Жанара Ануарбекқызы Мазур Л.П., Чигринец Л.Ю., Дускаев К.К., Чигринец А.Г., Мусина А.К., Ахметова С.Т. Алматы мегаполисынын озендери " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-5247-3 19 - стр.

1

Жанабаева Жанара АнуарбекқызыДускаев К.К., Мырзахметов А.Б. Іле өзенінің тасындылар ағындысы режимінің ерекшеліктері мен Қапшағай су қоймасының қазаншұңқы-рында тұнатын тасындылар көлемін бағалау. 2010 - г. 5 - стр. 31

2

Жанабаева Жанара АнуарбекқызыДускаев К.К., Мырзахметов А.Б. Влияние Капшагайского водохранилища на гранулометрический состав взвешенных и донных наносов реки Иле 2012 - г. 9 - стр. 0

3

Жанабаева Жанара АнуарбекқызыДускаев К.К. Трансшекаралық өзендердің төменгі ағысында экологиялық ағындыны бағалау 2012 - г. 6 - стр. 34

4

Жанабаева Жанара АнуарбекқызыДускаев К.К. 2014 - г. 4 - стр. 4

5

Жанабаева Жанара АнуарбекқызыСарсенбаев М.Х. 2014 - г. 5 - стр. 37

6

Жанабаева Жанара АнуарбекқызыМусина А.К. 2016 - г. 7 - стр. 0

7

Жанабаева Жанара АнуарбекқызыГальперин Р.И. 2016 - г. 7 - стр. 0

8

Жанабаева Жанара АнуарбекқызыБурлибаева Д.М. 2018 - г. 9 - стр. 88

9

Жанабаева Жанара АнуарбекқызыМусина А.К., Чигринец А.Г., Дускаев К.К. Алматы қаласы шегінде өзендердің ең жоғары су өтімдерін бағалау 2019 - г. 15 - стр. 93

10

Жанабаева Жанара АнуарбекқызыДускаев К.К. 2020 - г. 9 - стр. 22

11

Жанабаева Жанара АнуарбекқызыМусина А.К., Раймбекова Ж.Т. ШУ-ТАЛАС АЛАБЫ ӨЗЕНДЕРІНІҢ АҒЫНДЫСЫНА ІРІ СУ ҚОЙМАЛАРДЫҢ ӘСЕРІН БАҒАЛАУ 2020 - г. 13 - стр. 57

1

Жанабаева Жанара Ануарбекқызы Іле өзені атырауының тасындылар режимінің қазіргі жағдайы 2012 - г. 1 - стр.

2

Жанабаева Жанара Ануарбекқызы Дускаев К.К., Мырзахметов А.Б. 2014 - г. 6 - стр. Алматы

3

Жанабаева Жанара Ануарбекқызы Молдахметов М.М., Махмудова Л.К. 2014 - г. 6 - стр. Стамбульский технический университет

4

Жанабаева Жанара Ануарбекқызы 2016 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

5

Жанабаева Жанара Ануарбекқызы 2017 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

6

Жанабаева Жанара Ануарбекқызы Іле Алатауы өзендерінде су басу мәселелерін зерттеу маңызы туралы 2018 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль - Фараби

7

Жанабаева Жанара Ануарбекқызы 2018 - г. 3 - стр. Москва
Author Documents

2

Citations

3 по 3
documents

h-index

1

Features of the sediment runoff regime downstream the ile river

Duskayev, K., Myrzakhmetov, A., Zhanabayeva, Z., Klein, I.

2020

Journal of Ecological Engineering
21, с. 117-125

2

Цитирований
Spatial and temporal variabilities of maximum snow depth in the Northern and Central Kazakhstan

Moldakhmetov, M., Makhmudova, L., Zhanabayeva, Z., Kumeiko, A., Hamidi, M.D., Sagin, J.

2019

Arabian Journal of Geosciences
12, с.

1

Цитирований