Main / Geography and Environmental Sciences / Meteorology and Hydrology / Кауазов Азамат Маратович

Кауазов Азамат Маратович

Position Зав.кафедрой, Ст.пpеподаватель
Кафедра метеорологии и гидрологии
Scopus author ID: 56422412200
Is hidden

1

Кауазов Азамат Маратович Дайк-Пресс 2010 - г. 5 - стр.

1

Кауазов Азамат Маратович қар еру басталуы датасың анықтау үшiн NOAA/AVHRR радиометрдiң инфрақызыл каналдарының қолдануы туралы 2010 - г. 8 - стр. 0

2

Кауазов Азамат Маратович NOAA/AVHRR Спутникгi малеметi бойынша Солтустик Қазақстанда қар жамылғысының еруi даталарының анықтауын мүмкiндiгi 2010 - г. 5 - стр. 0

3

Кауазов Азамат Маратович АРА ҚАШЫҚТЫҚТАН ЗЕРДЕЛЕУ МӘЛІМЕТТЕРІ БОЙЫНША СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЕГІН ЕГУ ЗОНАСЫНДАҒЫ ЕҢ ЖОҒАРЫ ҚАР ҚОРЛАРЫН АНЫҚТАУ 2010 - г. 5 - стр. 0

4

Кауазов Азамат МаратовичПолякова С.Е., Таланов Е.А., Турулина Г.К., Сальников В.Г. 2015 - г. 12 - стр. 0

5

Кауазов Азамат МаратовичТурулина Г.К., Сальников В.Г., Полякова С.Е. 2016 - г. 8 - стр. 13

6

Кауазов Азамат Маратович Анализ результатов прогнозирования урожайности яровой пшеницы на основе временных рядов статистических данных и интегральных индексов вегетации 2015 - г. 9 - стр. 12

7

Кауазов Азамат Маратович Солтүстік Қазақстанды оперативті гидрологиялық бағалау үшін FEWS NET / USGS / EROS жобасы шеңберінде NOAH / GSFC моделінің мәліметтерін қолдану мүмкіндігі 2020 - г. 15 - стр. 98

8

Кауазов Азамат Маратович 2020 - г. 6 - стр. 0

9

Кауазов Азамат МаратовичСальников В.Г. СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАНДЫ ОПЕРАТИВТІ ГИДРОЛОГИЯЛЫҚ БАҒАЛАУ ҮШІН FEWS NET / USGS / EROS ЖОБАСЫ ШЕҢБЕРІНДЕ NOAH / GSFC МОДЕЛІНІҢ МӘЛІМЕТТЕРІН 2020 - г. 14 - стр. 0

10

Кауазов Азамат Маратович 2020 - г. 11 - стр. 0

11

Кауазов Азамат Маратович АЛМАТЫ ЖӘНЕ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАЛАРЫНЫҢ АУА РАЙЫНЫҢ ҚОЛАЙ- ЛЫЛЫҒЫН БИОКЛИМАТТЫҚ БАҒАЛАУ 2022 - г. 15 - стр. 0

12

Кауазов Азамат Маратович Қалалық ауаның ластану параметрлерін есептеу және ластану деңгейін болжау үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу 2021 - г. 11 - стр. 0

13

Кауазов Азамат Маратович Алматы және Нұрсұлтан қалаларының ауа райының қолайлылығын биоклиматтық бағалау 2022 - г. 12 - стр. 0

14

Кауазов Азамат МаратовичКисебаев Д.К., Белдеубаев Е.Е., Мусралинова Г.Т., Асылбекова А.А., Полякова С.Е., Таланов Е.А., Сальников В.Г. Қазақстандағы температура мен жауын-шашынның экстремалды тенденцияларын бағалау 2023 - г. 19 - стр. 0

1

Кауазов Азамат Маратович 2016 - г. 1 - стр. Москва

2

Кауазов Азамат Маратович Полякова С.Е., Сальников В.Г. Қазақстандағы бұлт жамылғысының таралуына ғарыштық бақылаудың кейбір нәтижелері мен мәселелері 2019 - г. 1 - стр. Москва, ИКИ РАН

3

Кауазов Азамат Маратович 2020 - г. 7 - стр. Красноярск

4

Кауазов Азамат Маратович Полякова С.Е. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҒАРЫШТЫҚ МОНИТОРИНГТІК МӘЛІМЕТТЕРДІ ТАЛДАУ ЖӘНЕ НӘТИЖЕЛЕРДІ ҰСЫНУ ҮШІН ФОРМАТТАР 2020 - г. 3 - стр. Красноярск

5

Кауазов Азамат Маратович Абаев Н.Н. Солтүстік Қазақстандағы қар жамылғысының қазіргі және болашақтағы өзгерістерін бағалау 2020 - г. 3 - стр. Москва, ИКИ РАН

6

Кауазов Азамат Маратович Жолдасбек А.Е. Қазақстандағы климаттың өзгеруіне бейімделу қар еруінің ғарыштық мониторингінің мәліметтерін қолдана отырып 2020 - г. 6 - стр. web

7

Кауазов Азамат Маратович Полякова С.Е., Сальников В.Г., Абаев Н.Н. 2020 - г. 1 - стр. онлайн конференция

8

Кауазов Азамат Маратович Қазақстан Республикасындағы қолайсыз метеорологиялық жағдайлардың (ҚМЖ) болжамдарын дайындауды автоматтандыру. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына және Мәскеу университеті қазақстандық филиалының 20 жылдығына арналған Қазақстан Республикасының өңірлері мен қалаларының экологиялық проблемалары мен тұрақт 2021 - г. 10 - стр. Нур-Султан

9

Кауазов Азамат Маратович Атмосфераның ластану параметрлерін есептеу және атмосфераның ластану деңгейлерін болжау үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу. 2021 - г. 11 - стр. web

10

Кауазов Азамат Маратович Спутниктік деректерге сәйкес СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚАР ЕРУ ДИНАМИКАСЫН БОЛЖАМДЫҚ КӨРСЕТКІШ ЖӘНЕ 2022 ЖЫЛДАҒЫ КӨКТЕМГІ ҚҰРАҚШЫЛЫҚТЫ ЕРТЕ ДА ЕСКЕРТУ РЕТІНДЕ ТАЛДАУ 2022 - г. 3 - стр. Ташкент, Национальный Университет Узбекистана

11

Кауазов Азамат Маратович Сальников В.Г., Полякова С.Е. Қар жамылғысы туралы жер үсті және жерсеріктік деректерді салыстыру мәселесіне 2022 - г. 3 - стр. Москва
Author Documents

6

Citations

10 по 10
documents

h-index

2

An Assessment of the Present Trends in Temperature and Precipitation Extremes in Kazakhstan

Salnikov, V., Talanov, Y., Polyakova, S., Assylbekova, A., Kauazov, A., Bultekov, N., Musralinova, G., Kissebayev, D., Beldeubayev, Y.

2023

Climate
11, с.

0

Цитирований
2021

Lecture Notes in Networks and Systems
228, с. 531-541

0

Цитирований
2020

E3S Web of Conferences
223, с.

0

Цитирований
Investigation of timing dynamics of snow cover loss in Northern Kazakhstan

Kauazov, A.M., Dara, A.S., Batyrbayeva, M.Z., Vitkovskaya, I.S., Muratova, N.R., Salnikov, V.G., Turulina, G.K., Polyakova, S.E., Spivak, L.F., Turebayeva, S.I.

2016

Sovremennye Problemy Distantsionnogo Zondirovaniya Zemli iz Kosmosa
13, с. 161-168

7

Цитирований
2015

Sovremennye Problemy Distantsionnogo Zondirovaniya Zemli iz Kosmosa
12, с. 173-182

3

Цитирований
Some results of sattelite monitoring of vegetation cover of arid areas of Kazakhstan

Batyrbayeva, M., Dolgikh, S., Kauazov, A., Muratova, N., Salnikov, V., Spivak, L., Vitkovskaya, I.

2014

International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)
0, с. 4707-4710

0

Цитирований