Main / Biology and Biotechnology / Books, monographs

Biology and Biotechnology

List of publications.

Year of publication:

41

Есжанов Б. Аметов А.., Тыныбеков Б.М., Чилдибаева А.Ж., Баймурзаев Н.Б., Абидкулова К.Т., Нурмаханова А.С. Ботаника пәнінен оқу тәжірибесін жүргізуге арналған әдістемелік нұсқаулық " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1473-0 81 - стр.

42

Есжанов Б. Аметов А.., Тыныбеков Б.М., Чилдибаева А.Ж., Баймурзаев Н.Б., Абидкулова К.Т., Нурмаханова А.С. Ботаника пәнінен оқу тәжірибесін жүргізуге арналған әдістемелік нұсқаулық " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1473-0 81 - стр.

43

Баймурзаев Н. Б. Аметов А.., Тыныбеков Б.М., Есжанов Б.., Чилдибаева А.Ж., Абидкулова К.Т., Нурмаханова А.С. Ботаника пәнінен оқу тәжірибесін жүргізуге арналған әдістемелік нұсқаулық " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1473-0 81 - стр.

44

Баймурзаев Н. Б. Аметов А.., Тыныбеков Б.М., Есжанов Б.., Чилдибаева А.Ж., Абидкулова К.Т., Нурмаханова А.С. Ботаника пәнінен оқу тәжірибесін жүргізуге арналған әдістемелік нұсқаулық " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1473-0 81 - стр.

45

Чилдибаева А. Ж. Аметов А.., Тыныбеков Б.М., Есжанов Б.., Баймурзаев Н.Б., Абидкулова К.Т., Нурмаханова А.С. Ботаника пәнінен оқу тәжірибесін жүргізуге арналған әдістемелік нұсқаулық " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1473-0 81 - стр.

46

Чилдибаева А. Ж. Аметов А.., Тыныбеков Б.М., Есжанов Б.., Баймурзаев Н.Б., Абидкулова К.Т., Нурмаханова А.С. Ботаника пәнінен оқу тәжірибесін жүргізуге арналған әдістемелік нұсқаулық " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1473-0 81 - стр.

47

Нурмаханова А. С. Аметов А.., Тыныбеков Б.М., Есжанов Б.., Чилдибаева А.Ж., Баймурзаев Н.Б., Абидкулова К.Т. Ботаника пәнінен оқу тәжірибесін жүргізуге арналған әдістемелік нұсқаулық " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1473-0 81 - стр.

48

Нурмаханова А. С. Аметов А.., Тыныбеков Б.М., Есжанов Б.., Чилдибаева А.Ж., Баймурзаев Н.Б., Абидкулова К.Т. Ботаника пәнінен оқу тәжірибесін жүргізуге арналған әдістемелік нұсқаулық " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1473-0 81 - стр.

49

Абидкулова К. Т. Аметов А.., Тыныбеков Б.М., Есжанов Б.., Чилдибаева А.Ж., Баймурзаев Н.Б., Нурмаханова А.С. Ботаника пәнінен оқу тәжірибесін жүргізуге арналған әдістемелік нұсқаулық " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1473-0 81 - стр.

50

Нурмаханова А. С. Тыныбеков Б.М. Бөлме өсімдіктерін күтіп – баптаудың ерекшеліктері. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1477-8 157 - стр.

51

Нурмаханова А. С. Тыныбеков Б.М. Бөлме өсімдіктерін күтіп – баптаудың ерекшеліктері. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1477-8 157 - стр.

52

Тыныбеков Б. М. Нурмаханова А.С. Бөлме өсімдіктерін күтіп – баптаудың ерекшеліктері. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1477-8 157 - стр.

53

Бигалиев А. Б. Экологиялық генетика. "Қазақ университеті" баспа үйі, 2015 ж. 22 б.т " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1437-2 353 - стр.

54

Бигалиев А. Б. Экологиялық генетика. "Қазақ университеті" баспа үйі, 2015 ж. 22 б.т " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1437-2 353 - стр.

55

Аблайханова Н. Т. электрофизиология " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1480-8 14 - стр.

56

Аблайханова Н. Т. электрофизиология " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1480-8 14 - стр.

57

Швецова Е. В. Тулеуханов С.., Инюшин В.М., Гумарова Л.Ж., Кулбаева М.С. Методическое руководство к лабораторным занятиям по биологической физике. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1340-5 7 - стр.

58

Швецова Е. В. Тулеуханов С.., Инюшин В.М., Гумарова Л.Ж., Кулбаева М.С. Методическое руководство к лабораторным занятиям по биологической физике. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1340-5 7 - стр.

59

Тулеуханов С. Инюшин В.М., Швецова Е.В., Гумарова Л.Ж., Кулбаева М.С. Методическое руководство к лабораторным занятиям по биологической физике. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1340-5 7 - стр.

60

Тулеуханов С. Инюшин В.М., Швецова Е.В., Гумарова Л.Ж., Кулбаева М.С. Методическое руководство к лабораторным занятиям по биологической физике. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1340-5 7 - стр.

61

Гумарова Л. Ж. Тулеуханов С.., Инюшин В.М., Швецова Е.В., Кулбаева М.С. Методическое руководство к лабораторным занятиям по биологической физике. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1340-5 7 - стр.

62

Кулбаева М. С. Тулеуханов С.., Инюшин В.М., Швецова Е.В., Гумарова Л.Ж. Методическое руководство к лабораторным занятиям по биологической физике. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1340-5 7 - стр.

63

Кулбаева М. С. Тулеуханов С.., Инюшин В.М., Швецова Е.В., Гумарова Л.Ж. Методическое руководство к лабораторным занятиям по биологической физике. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1340-5 7 - стр.

64

Сраилова Г. Т. Руководство к Спецпрактикуму по разделу “Физиология дыхания” " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1406-8 4 - стр.

65

Сраилова Г. Т. Руководство к Спецпрактикуму по разделу “Физиология дыхания” " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1406-8 4 - стр.

66

Аскарова З. А. Физиология дыхания " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1406-8 4 - стр.

67

Аскарова З. А. Физиология дыхания " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1406-8 4 - стр.

68

Тыныбеков Б. М. Іле өзенінің жағалауының топырақ және өсімдік жамылғысының қалыптасу жағдайы Вестник КазНУ. Серия экология, 2015 - г. 5 - стр.

69

Канаев А. Т. Полезные растения и биотехнология их приготовления Алматы, "Қазақ университеті" 2015 - г. ISBN 978-601-04-1408-2 12 - стр.

70

Канаев А. Т. Полезные растения и биотехнология их приготовления Алматы, "Қазақ университеті" 2015 - г. ISBN 978-601-04-1408-2 12 - стр.

71

Чилдибаева А. Ж. Тыныбеков Б.М., Назарбекова С.Т., Нурмаханова А.С. «Альгология» пәнінен практикум. Оқу құралы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1576-8 206 - стр.

72

Чилдибаева А. Ж. Тыныбеков Б.М., Назарбекова С.Т., Нурмаханова А.С. «Альгология» пәнінен практикум. Оқу құралы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1576-8 206 - стр.

73

Назарбекова С. Т. Тыныбеков Б.М., Чилдибаева А.Ж., Нурмаханова А.С. «Альгология» пәнінен практикум. Оқу құралы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1576-8 206 - стр.

74

Назарбекова С. Т. Тыныбеков Б.М., Чилдибаева А.Ж., Нурмаханова А.С. «Альгология» пәнінен практикум. Оқу құралы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1576-8 206 - стр.

75

Нурмаханова А. С. Тыныбеков Б.М., Чилдибаева А.Ж., Назарбекова С.Т. «Альгология» пәнінен практикум. Оқу құралы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1576-8 206 - стр.

76

Нурмаханова А. С. Тыныбеков Б.М., Чилдибаева А.Ж., Назарбекова С.Т. «Альгология» пәнінен практикум. Оқу құралы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1576-8 206 - стр.

77

Тыныбеков Б. М. Чилдибаева А.Ж., Назарбекова С.Т., Нурмаханова А.С. «Альгология» пәнінен практикум. Оқу құралы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1576-8 206 - стр.

78

Аблайханова Н. Т. экология факультативтік курс - 9 сыныпқа беретін мұғалімдерге арналған әдістеме құралы NCOC 2015 - г. ISBN 978-601-04-1527-0 130 - стр.

79

Аблайханова Н. Т. экология факультативтік курс - 9 сыныпқа беретін мұғалімдерге арналған әдістеме құралы NCOC 2015 - г. ISBN 978-601-04-1527-0 130 - стр.

80

Атанбаева Г. К. Тулеуханов С.., Торманов Н.. Адам және жануарлар физиологиясы пәнінен тесттік тапсырмалар жинағы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN казну им. аль-фараби 167 - стр.