Main / Information technology / Books, monographs

Information technology

List of publications.

Year of publication:

41

Урмашев Б. А. Макашев Е.П., Пыркова А.Ю., Мансурова М.Е., Ахмед-Заки Д.Ж. Разработка базы данных секторальной рамки квалификаций в рамках проекта Tempus “QUADRIGA” Printmat Service 2015 - г. ISBN 978-601-04-1652-9 48 - стр.

42

Балакаева Г. Т. Біліктілікті арттыру курстарында жоғары оқу орны педагогикалық мамандық оқытушыларының кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру технологиясы ББЖҚБАРИ 2015 - г. 99 - стр.

43

Макашев Е. П. Алгоритмы и программирование " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1280-4 7 - стр.

44

Самбетбаева А. К. Жуманбаева А.М. Ақпараттық жүйелерді талдау және логикалық жобалау "Қазақ университеті" 2015 - г. ISBN 978-601-04-15-68-3 4 - стр.

45

Балакаева Г. Т. Қазақстан Респуликасының жоғары оқу орны оқытушылары мен қызметкерлерінің біліктілігін арттыру бағдарламасының академиялық каталогы ББЖҚБАРИ 2015 - г. 82 - стр.

46

Балакаева Г. Т. Академический каталог программ повышения квалификации преподавателей и сотрудников вузов Республики Казахстан Республиканский институт повышения квалификации филиал АЛ НЦПК Өрлеу 2015 - г. 88 - стр.