Main / Journalism / Print and electronic media / Books, monographs

Print and electronic media

List of publications

Year of publication:

41

Козыбаев С. К. У. Султангазин. Жизнь замечательных людей. "Қазақуниверситеті" 2011 - г. 364 - стр.

42

Козыбаев С. К. У. Султангазин. Жизнь замечательных людей. "Қазақуниверситеті" 2011 - г. 364 - стр.

43

Козыбаев С. К. А.Биримжанов. Жизнь замечательных людей. "Қазақуниверситеті" 2011 - г. 364 - стр.

44

Козыбаев С. К. А.Биримжанов. Жизнь замечательных людей. "Қазақуниверситеті" 2011 - г. 364 - стр.

45

Медеубек С. М. Алыптың аманаты "Қазақ университеті" 2012 - г. ISBN 978-601-247-437-4 1 - стр.

46

Медеубек С. М. Алыптың аманаты "Қазақ университеті" 2012 - г. ISBN 978-601-247-437-4 1 - стр.

47

Алимжанова А. Б. ҚазҰУ - өнер білім ордасы (әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да өткен университеттік мерекелік іс-шаралардың ережелері мен сценариилер жинағы) Қазақ университетi 2012 - г. 201 - стр.

48

Алимжанова А. Б. ҚазҰУ - өнер білім ордасы (әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да өткен университеттік мерекелік іс-шаралардың ережелері мен сценариилер жинағы) Қазақ университетi 2012 - г. 201 - стр.

49

Жаксылыкбаева Р. С. 2011 жылдың қазан айында университеттің республикалық баспа кеңесінің ұсынысымен (РБК) «Публицистің шығармашылық шеберханасы» атты оқу құралы (екінші басылым) баспадан шықты. "Қазақ университеті" 2011 - г. ISBN 9965-29-692-8 15 - стр.

50

Жаксылыкбаева Р. С. 2011 жылдың қазан айында университеттің республикалық баспа кеңесінің ұсынысымен (РБК) «Публицистің шығармашылық шеберханасы» атты оқу құралы (екінші басылым) баспадан шықты. "Қазақ университеті" 2011 - г. ISBN 9965-29-692-8 15 - стр.

51

Жаксылыкбаева Р. С. 2011 жылдың қазан айында университеттің республикалық баспа кеңесінің ұсынысымен (РБК) «Публицистің шығармашылық шеберханасы» атты элеткронды оқу құралы баспадан шықты. "Қазақ университеті" 2011 - г. ISBN 9965-29-692-8 15 - стр.

52

Жаксылыкбаева Р. С. 2011 жылдың қазан айында университеттің республикалық баспа кеңесінің ұсынысымен (РБК) «Публицистің шығармашылық шеберханасы» атты элеткронды оқу құралы баспадан шықты. "Қазақ университеті" 2011 - г. ISBN 9965-29-692-8 15 - стр.

53

Мектеп А. К. Қазақ телевизиясы энциклопедия. – Алматы, 2011. 40 баспа табақ. – 670 бет. Шығармашылық топ мүшесі және редакторының бірі "Асыл кітап" 2011 - г. 40 - стр.

54

Мектеп А. К. Қазақ телевизиясы энциклопедия. – Алматы, 2011. 40 баспа табақ. – 670 бет. Шығармашылық топ мүшесі және редакторының бірі "Асыл кітап" 2011 - г. 40 - стр.

55

Камзин К. Е.П. Михаэлистің журналистік және әлеуметтік қызметі Арыс 2012 - г. 12 - стр.

56

Камзин К. Е.П. Михаэлистің журналистік және әлеуметтік қызметі Арыс 2012 - г. 12 - стр.

57

Барлыбаева С. Х. Коммуникация в жизни подрастающего поколения Коммуникация в жизни подрастающего поколения 2011 - г. 4 - стр.

58

Барлыбаева С. Х. Коммуникация в жизни подрастающего поколения Коммуникация в жизни подрастающего поколения 2011 - г. 4 - стр.

59

Кабылгазина К. Амандосовтың арифметикасы "Өнегелі өмір" сериясы "Қазақ университеті" баспасы 2012 - г. ISBN 978-601-247-437-4 324 - стр.

60

Кабылгазина К. Амандосовтың арифметикасы "Өнегелі өмір" сериясы "Қазақ университеті" баспасы 2012 - г. ISBN 978-601-247-437-4 324 - стр.

61

Кабылгазина К. "Ұлттық интеграцияны үндеген ғалым " "Өнегелі өмір" сериясы "Қазақ университеті" баспасы 2012 - г. ISBN 978-601-247-675-0 342 - стр.

62

Кабылгазина К. "Ұлттық интеграцияны үндеген ғалым " "Өнегелі өмір" сериясы "Қазақ университеті" баспасы 2012 - г. ISBN 978-601-247-675-0 342 - стр.

63

Кабылгазина К. Телевизия: бизнес әлде билік, орыс тілінен аудардым "Қазақ университеті" баспасы 2008 - г. ISBN 978-601-247-675-0 270 - стр.

64

Кабылгазина К. Телевизия: бизнес әлде билік, орыс тілінен аудардым "Қазақ университеті" баспасы 2008 - г. ISBN 978-601-247-675-0 270 - стр.

65

Кабылгазина К. "Ұлағатты ұстаз" ."Өнегелі өмір" сериясы "Қазақ университеті" баспасы 2011 - г. ISBN 945-947- 340 - стр.

66

Кабылгазина К. "Ұлағатты ұстаз" ."Өнегелі өмір" сериясы "Қазақ университеті" баспасы 2011 - г. ISBN 945-947- 340 - стр.

67

Курманбаева А. А. Электронды кітап басу Баспа: Қазақ Университеті 2012 - г. ISBN 978-601-247-509-8 10 - стр.

68

Курманбаева А. А. Электронды кітап басу Баспа: Қазақ Университеті 2012 - г. ISBN 978-601-247-509-8 10 - стр.

69

Медеубек С. М. Термин сөздерге түсінік "Қазақ университеті" 2012 - г. 10 - стр.

70

Медеубек С. М. Термин сөздерге түсінік "Қазақ университеті" 2012 - г. 10 - стр.

71

Ложникова О. П. интеллектуалды әлеуеттен-интеллектуалды ұлтка ИП Волкова Н,А, 2012 - г. ISBN 978-,601-247-183-0 7 - стр.

72

Ложникова О. П. интеллектуалды әлеуеттен-интеллектуалды ұлтка ИП Волкова Н,А, 2012 - г. ISBN 978-,601-247-183-0 7 - стр.

73

Ложникова О. П. Перечитывая Барманкулова Қазақ университеті 2012 - г. ISBN 978-601-247-675 5 - стр.

74

Ложникова О. П. Перечитывая Барманкулова Қазақ университеті 2012 - г. ISBN 978-601-247-675 5 - стр.

75

Есхуатова Н. Б. Антология современной казахстанской научной фантастики Сораба 2012 - г. 1 - стр.

76

Есхуатова Н. Б. Антология современной казахстанской научной фантастики Сораба 2012 - г. 1 - стр.

77

Барлыбаева С. Х. Массовая коммуникация: перспективы развития Казак университетi 2013 - г. ISBN 978-601-247-830-3 9 - стр.

78

Барлыбаева С. Х. Массовая коммуникация: перспективы развития Казак университетi 2013 - г. ISBN 978-601-247-830-3 9 - стр.

79

Барлыбаева С. Х. Новые медиа в мире и в Казахстане Казак университетi 2013 - г. ISBN 978-601-247-830-3 10 - стр.

80

Барлыбаева С. Х. Новые медиа в мире и в Казахстане Казак университетi 2013 - г. ISBN 978-601-247-830-3 10 - стр.