Басты бет / Заң / Ғылыми мақалалар

Заң

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

161

Сулейменова С. Ж. Особенности правового статуса судей в системе государственной службы Республики Казахстан Вестник Казахского национального университета имени аль-Фараби». Серия юридическая, № 1(69), 2014 г. 0 - г. 0 - стр.

162

Сулейменова С. Ж. Общая характеристика трудовой деятельности судей Республики Казахстан Вестник Казахского национального университета имени аль-Фараби». Серия юридическая, № 4(72), 2014 г. 0 - г. 0 - стр.

163

Алдашев С. М. Шетел азаматтарының қатысуымен отбасылық қатынастардығы мүліктің құқықтық режимі Әл-Фараби Әлемі 0 - г. 0 - стр.

164

Нурахметова Г. Г. Правовые особенности ипотеки как вида залога по законодательству Республики Казахстан. "Вестник Казну" (Серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

165

Мұқалдиева Г. Б. Банктік құпияның түсінігін анықтауға қатысты туындайтын құқықтық мәселелер International Journal of Basic and Applied Sciences 0 - г. 0 - стр.

166

Қожабек Қ. М. Қазақстанның денсаулық сақтау жүйесіндегі сақтандырудың кейбір мәселелері ҚазҰУ Хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

167

Жатканбаева А. Е. Қазақстанның денсаулық сақтау жүйесіндегі сақтандырудың кейбір мәселелері ҚазҰУ Хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

168

Кусаинов Д. О. The features of entrepreneureal risk is distribution between the participants of contractual relations Вестник КазНУ. Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

169

Мұқалдиева Г. Б. Некоторые вопросы управления делами юрид. лица по закону РК Вестник казну (серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

170

Жарболова А. Ж. Развитие конституционного законодательства Республики Казахстан в 1990 -1993 г.г. "Вестник Казну" (Серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

171

Накишева М. К. Конфедерация как форма государственного устройства и ее особенности:теоретический и исторический анализ Вестник серия юридическая 0 - г. 0 - стр.