Басты бет / Заң / Ғылыми мақалалар

Заң

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

161

Агыбаев А. Н. Терроризм – аса қауіпті қылмыс Заң журналы №4,2012 0 - г. 0 - стр.

162

Агыбаев А. Н. Қылмыстық құқықтың ерекше бөлімі және оның маңызы Заң журналы №2, 2012 0 - г. 0 - стр.

163

Агыбаев А. Н. Қылмыстық жауаптылық түсінігі Әділсот журналы №2 0 - г. 0 - стр.

164

Агыбаев А. Н. Құқықтық мемлекет өркендеуінің алғы шарты. Егемен Қазақстан. 17.05.2012 0 - г. 0 - стр.

165

Агыбаев А. Н. Кезектен тыс аттестациялау – қажетті қадам Заң газеті №55, 17.04.2012ж. 0 - г. 0 - стр.

166

Агыбаев А. Н. Сарбазға бой керек пе, ой керек пе?! Заң газеті №52, 11.04.2012 0 - г. 0 - стр.

167

Агыбаев А. Н. Орынды көтерілген ортақ пікір Әділет газеті №12, 05.04.2012 0 - г. 0 - стр.

168

Агыбаев А. Н. Әлеуметтік әділеттілік басты мақсат болуы тиіс Заң газеті №47. 03.04.2012ж. 0 - г. 0 - стр.

169

Агыбаев А. Н. Қылмыстық құқықтың Ерекше бөлімі және оның маңызы Заң журналы №2, 2012 0 - г. 0 - стр.

170

Агыбаев А. Н. Профессионально пресекать коррупцию Юридическая газета №47, 21.03.2012г. 0 - г. 0 - стр.

171

Агыбаев А. Н. Өмір жолы өскелең ұрпаққа өнеге (проф. А. Мамытовтың 100 жылдығына) Заң газеті №40, 16.03.2012 0 - г. 0 - стр.

172

Агыбаев А. Н. Наказание в виде смертной казни Әділсот журналы№1, 2012 0 - г. 0 - стр.

173

Агыбаев А. Н. Халиқов оқулары жалғасын табады Заң газеті №30, 28.02.2012ж. 0 - г. 0 - стр.

174

Агыбаев А. Н. Усилить эффективность закона Юридическая газета №23, 15.02.2012г. 0 - г. 0 - стр.

175

Агыбаев А. Н. Болашаққа берілген бағдар Заң газеті №32 14.02.2012ж. 0 - г. 0 - стр.

176

Агыбаев А. Н. Өлім жазасын мүлдем жоюды қуаттамаймын Заң газеті №29 02.02.2012ж. 0 - г. 0 - стр.

177

Агыбаев А. Н. Халықты әрбір істен хабардар еткен жөн. Заң газеті №13, 27.01.2012 0 - г. 0 - стр.

178

Агыбаев А. Н. Тіркеуде тұрмағандарға айыппұл салу дұрыс па?! Алаш айнасы №10 24.01.2012ж. 0 - г. 0 - стр.

179

Агыбаев А. Н. Көппартиялы парламент: саяси жүйенің дамуы, жетілуі, алға жылжуы Қазақ университеті №3 24.01.2012ж. 0 - г. 0 - стр.

180

Агыбаев А. Н. Дер кезінде ақпарат беруге енжарлық таныту дұрыс па?! Алаш айнасы №210 25.11.2011ж. 0 - г. 0 - стр.

181

Агыбаев А. Н. Терроризм – қауіпті қылмыс Материалы конференции Алматы 2012 0 - г. 0 - стр.

182

Агыбаев А. Н. Адамның және азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қорғау Заңгер журналы №1 0 - г. 0 - стр.

183

Агыбаев А. Н. Адам құқығының мәртебелі бас құжаты Заң газеті №117 08.08.2012ж. 0 - г. 0 - стр.

184

Агыбаев А. Н. Совершенствуя уголовное законодательство Каз.правда 11.12.2012 0 - г. 0 - стр.

185

Есекеева А. А. Нарықтық экономика жағдайында жер қатынастарын құқықтық реттеу ҚРҰҒА Хабарлары қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы 5(285) қыркүйек-қазан 2012ж. 0 - г. 0 - стр.

186

Есекеева А. А. Диплом жұмыстарын орындау туралы әдістемелік нұсқаулар Материалы научно-методического семинара «Соотношение классических и инновационных методов преподавания: на опыте юридического факультета КазНУ им. Аль Фараби», 4 октября 2012 г. Алматы 0 - г. 0 - стр.

187

Есекеева А. А. Қазақстан Республикасындағы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерлерінің құқықтық жағдайы Сборник материалов Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию академика Сартаева Султана Сартаевича Алматы, КазНУ, 19 октября 2012г. 0 - г. 0 - стр.

188

Есекеева А. А. Оқытудың интерактивті әдістерін қолданудың ерекшеліктері Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Хабаршысы, Заң сериясы, Алматы, №2(62), басуға 19.06. 2012 берілді 0 - г. 0 - стр.

189

Есекеева А. А. Жерге құқықтарды мемлекеттік тіркеу мәселесі Материалы международной научно-практической конференции на тему «Право интеллектуальной собственности в Республике Казахстан: проблемы теории и практики» посвященной памяти доктора юридических наук Амирхановой Ирины Викторовны 2012 год 4 мая 0 - г. 0 - стр.

190

Есекеева А. А. Тенденции развития аграрного права Франции Материалы VIII международной научно-практической конференции 27.03.2012-05.04.2012. Прага-2012 0 - г. 0 - стр.

191

Есекеева А. А. Тенденции развития аграрного права Франции Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби, юридический факультет. Материалы международной научно-практической конференции «Правовое регулирование семейно-брачных отношении в контексте нового Кодекса Республики Казахстан «О браке (супрежестве) и семье» от 2 марта 2012 года, Алматы, 2012 0 - г. 0 - стр.

192

Умбетов М. Н. Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалануды құқықтық реттеудің кейбір мәселелері «Интеграциялық процестер жағдайында табиғи ресурстық және агаралық заңнаманы жетілдірудің өзекті мәселелері Байсалов оқылымдары - 2012, Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Талдықорған- 2012 0 - г. 0 - стр.

193

Есекеева А. А. Improving the legal mechanisms for quality legal assistance – a constitutional requirement 1st International Scientific Conference European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches. Hosted by the ORT Publishing and The Center For Social and Political Studies “Premier”. Conference papers. December 17-19, 2012. Stuttgart, Germany 0 - г. 0 - стр.

194

Смагулова Д. С. Қазақстан Республикасында азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің құқықтық негіздері Вестник Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова 0 - г. 0 - стр.

195

Есекеева А. А. Қазақстан Республикасындағы азық-түлік қауіпсіздігін құқықтық реттеу мәселесі «Интеграциялық процестер жағдайында табиғи ресурстық және агаралық заңнаманы жетілдірудің өзекті мәселелері Байсалов оқылымдары - 2012, Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Талдықорған- 2012 0 - г. 0 - стр.

196

Есекеева А. А. Шетел инвесторларының Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдаланудағы құқықтық жағдайы «Интеграциялық процестер жағдайында табиғи ресурстық және агаралық заңнаманы жетілдірудің өзекті мәселелері Байсалов оқылымдары - 2012, Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Талдықорған- 2012 0 - г. 0 - стр.

197

Есекеева А. А. Қазақстан Республикасындағы шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың құқықтық негіздері «Интеграциялық процестер жағдайында табиғи ресурстық және агаралық заңнаманы жетілдірудің өзекті мәселелері Байсалов оқылымдары - 2012, Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Талдықорған- 2012 0 - г. 0 - стр.

198

Есекеева А. А. Еnhancing the efficiency of government control over agroindustrial sector to maintain food security Турция, 2012 0 - г. 0 - стр.

199

Есекеева А. А. Қазақстан Республикасында азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің құқықтық негіздері «Интеграциялық процестер жағдайында табиғи ресурстық және агаралық заңнаманы жетілдірудің өзекті мәселелері Байсалов оқылымдары - 2012, Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Талдықорған- 2012 0 - г. 0 - стр.

200

Есекеева А. А. Қазақстан Республикасындағы азық-түлік қауіпсіздігін құқықтық реттеу мәселесі международной научно-теоретической конференции студентов и магистрантов на тему: «Государственно-правовое и социально-экономическое развитие Казахстана в усолвиях глобализации посвященно 100 летию Д.А. Кунаева и 70- летию видного ученого-юриста, ректора Университета, д.ю.н., профессора О.К. Копабаева.» Алматы, 3 ноябр 0 - г. 0 - стр.