Басты бет / Заң / Ғылыми мақалалар

Заң

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

121

Шуланбекова Г. К. Еліміздегі азық-түлік мәселесін құқықтық реттеу Вестник Академии Экономики и права № 2, г.Алматы 0 - г. 0 - стр.

122

Шуланбекова Г. К. Жер дауы сотта қалай шешіледі? Алматы қ., Айқын газетті №191 (2102), 11 қазан 2012ж. 0 - г. 0 - стр.

123

Джансараева Р. Е. Қазіргі кездегі криминологияның мәселелері және оны шешу жолдары Об использовании кафедрами инновационных и интерактивных методов и форм обучение таможенным дисциплинам 0 - г. 0 - стр.

124

Берсугурова Л. Ш. Берсугурова Л.Ш., Мухамеджанов Э.Б. Субъективный взгляд на судебную власть Казахстана и возможные пути ее совершенствования Правовая реформа в Казахстане. - 2012. - №4 0 - г. 0 - стр.

125

Агыбаев А. Н. Азық-түлік проблемасын қамтамасыз етудің құқықтық реттеу қажет. Интеграциялық процестер жағдайында табиғи ресурстық және аграрлық заңнаманы жетілдірудің өзекті мәселелері. “Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары” – Талдықорған қ. 2012 0 - г. 0 - стр.

126

Агыбаев А. Н. Жадымда турар жанғырып Заң журналы № 10; 2012ж 0 - г. 0 - стр.

127

Агыбаев А. Н. Азаматтарды тіркеуге шектеу заңға қайшы Алаш айнасы газеті № 219; 11.12.2012 0 - г. 0 - стр.

128

Агыбаев А. Н. Азық түлік қауіпсіздігі заң жүзінде қалай реттелген Заң газеті № 184; 6.12.2012 0 - г. 0 - стр.

129

Агыбаев А. Н. Ел басының беделі- еліміздің берекесі Алматы ақшамы газеті № 146; 4.12.2012 0 - г. 0 - стр.

130

Агыбаев А. Н. Дамудың данғыл жолымен Президент және халық газеті № 49; 30.11.2012 0 - г. 0 - стр.

131

Агыбаев А. Н. Ел тағдырындағы аса маңызды құжат Қазақ унив-і газеті № 40; 27.11.2012ж 0 - г. 0 - стр.

132

Агыбаев А. Н. Қажетті қорғанудың қыры көп Заң журналы №9: 2012ж 0 - г. 0 - стр.

133

Агыбаев А. Н. Жаза тағайындау: жалпы негіздері және түрі Әділ сот журналы №4 2012ж. 0 - г. 0 - стр.

134

Агыбаев А. Н. Терроризм аса қауіпті қылмыс Әділ сот журналы №3 2012ж. 0 - г. 0 - стр.

135

Агыбаев А. Н. Қылмыстық сауаттылық – құқықтық мәдениеттің алғы шарты Президент және халық газеті № 42 12.10.2012ж. 0 - г. 0 - стр.

136

Агыбаев А. Н. Жер қойнауын пайдалану құқығын бұзғаны үшін қылмыстық жауапкершілік. «Интеграциялық процестер жағдайында табиғи ресурстарды және аграрлық заңнаманы жетілдірудің өзекті мәселелері». Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция Талдықорған қаласы 18.10.2012ж. 0 - г. 0 - стр.

137

Агыбаев А. Н. Экологилық қылмыстардың жалпы сипаттамасы. Қазақстан Республикасында азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің құқыққтық мәселелері, халықаралық ғылыми теориялық конференция 18.10.2012ж. 0 - г. 0 - стр.

138

Агыбаев А. Н. Адам құқықтары мен бостандықтарын қылмыстық құқықтық қорғау (баяндама). Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да өтті “Конститутция – қоғам мен мемлекетті әлеуметтік жаңғыртудың” негізі атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясы. ҚР-конститутциялық кеңесі ұйымдастырған. 31.08.2012ж. 0 - г. 0 - стр.

139

Агыбаев А. Н. Ауылда заңгер жоқ Заң газеті №144 26.09.2012ж. 0 - г. 0 - стр.

140

Агыбаев А. Н. Катализатор орган – изованной преступности Юрид.газ. №140 14.09.2012г. 0 - г. 0 - стр.

141

Агыбаев А. Н. Усилить эффективность роли уголовного закона Вестник КазНУ, серия юрид. №1, 2012ж. 0 - г. 0 - стр.

142

Агыбаев А. Н. Адам құқығының бас құжаты Егемен Қазақстан24.08.2012ж. 0 - г. 0 - стр.

143

Агыбаев А. Н. Предложения об учреждении специальной даты профессионального праздника работников судей Юрид.газет №118 09.08.2012г. 0 - г. 0 - стр.

144

Агыбаев А. Н. Құқықтық қоғамның құзыры мықты Заң газеті №130 30.08.2012ж. 0 - г. 0 - стр.

145

Агыбаев А. Н. Жол палициясы жұмысына берілген пікір Алаш айнасы газеті №144 16.08.2012ж. 0 - г. 0 - стр.

146

Агыбаев А. Н. Сот жүйесі қызметкерлерінің кәсіби мерекесі болуы тиіс Заң газеті №119 10.08.2012ж. 0 - г. 0 - стр.

147

Агыбаев А. Н. Газетте көтерілген сынға пікір Заң газеті №104, 26.07.2012ж. 0 - г. 0 - стр.

148

Агыбаев А. Н. Әлеуметтік жаңғырудың негізгі заңмен дәріптелуі тиіс. Заң газеті №104, 2012ж. 0 - г. 0 - стр.

149

Агыбаев А. Н. Сыбайлас жемқорлықпен күрес. –Мемлекетіміздің дамуына қосылған үлес. Заң журналы №7, 2012ж. 0 - г. 0 - стр.

150

Агыбаев А. Н. Оқырман сауалдарына жауап Сақшы газеті №57, 12.07.2012ж. 0 - г. 0 - стр.

151

Агыбаев А. Н. Оқырман сұрақтарына жауап Сақшы газеті № 48, 28.06.2012ж. 0 - г. 0 - стр.

152

Агыбаев А. Н. Өлілерді де, тірілерді де қорламайық Әділет газеті №23, 29.06.2012ж. 0 - г. 0 - стр.

153

Агыбаев А. Н. Терроризм аса қауіпті қылмыс Әділ сот журналы №3 2012ж. 0 - г. 0 - стр.

154

Агыбаев А. Н. Орынды көтерілген ортақ пікір (Сураншы мен Сүттібай батырларға Сайрам қаласындағы ескеркіш орнату туралы ұсыныс) Әділет газеті №12 05.04.2012ж. 0 - г. 0 - стр.

155

Агыбаев А. Н. Аттестаттаудың пайдасы көп Егемен Қазақстан № 336, 20.06.2012ж. 0 - г. 0 - стр.

156

Агыбаев А. Н. Заң шығарушы тармаққа арналған еңбек (Н. Турецкийдің монографиясы туралы). Заң газеті № 89, 20.06.2012ж. 0 - г. 0 - стр.

157

Агыбаев А. Н. Актуальные проблемы борьбы с коррупционными преступлениями Вестник КазНУ, серия юридическая, №5, 2012 0 - г. 0 - стр.

158

Агыбаев А. Н. Өмір жолы өскелең ұрпаққа өнеге. (А. Мамытовтың 100 жылдығына орай) Асабай Мамытовтың өнегелі өмір кітабы Алматы, Қазақ университеті баспасы, 2012 0 - г. 0 - стр.

159

Агыбаев А. Н. Усиление эффективности роли уголовного закона Материалы международной научно-практичес. Посвященных 85 летию д.ю.н., профессор Жекебаева У.С. на тему: «Актуальные проблемы дальнейшей гуманизации уголовной политики» стр. 17-19. Астана, 2012 0 - г. 0 - стр.

160

Агыбаев А. Н. Заңгерлер Одағының құқықтық сала қызметін үйлестіруге ықпалы зор. Заң газеті №73 23.05.2012 0 - г. 0 - стр.