Басты бет / Филология / Ғылыми мақалалар

Филология

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

241

Дадебаев Ж. Тарихи тұлға және тарих тағылымы ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы 0 - г. 0 - стр.

242

Бисенбаев П. К. Шыңғыс Айтматов және ауыз әдебиеті ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы 0 - г. 0 - стр.

243

Карбозов Е. К. Шыңғыс Айтматов және ауыз әдебиеті ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы 0 - г. 0 - стр.

244

Дадебаев Ж. Шыңғыс Айтматов және ауыз әдебиеті ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы 0 - г. 0 - стр.

245

Бисенбаев П. К. Н.Ә. Назарбаевтың "Тәуелсіздік толғауы" туралы толғаныс ҚазҰУ хабаршысы. Журналистика сериясы 0 - г. 0 - стр.

246

Мұсалы Л. Ж. Н.Ә. Назарбаевтың "Тәуелсіздік толғауы" туралы толғаныс ҚазҰУ хабаршысы. Журналистика сериясы 0 - г. 0 - стр.

247

Дадебаев Ж. Н.Ә. Назарбаевтың "Тәуелсіздік толғауы" туралы толғаныс ҚазҰУ хабаршысы. Журналистика сериясы 0 - г. 0 - стр.

248

Бисенбаев П. К. Абайдың ілімін пәнаралық зерттеудің өзекті мәселелері ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы 0 - г. 0 - стр.

249

Карбозов Е. К. Абайдың ілімін пәнаралық зерттеудің өзекті мәселелері ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы 0 - г. 0 - стр.

250

Дадебаев Ж. Абайдың ілімін пәнаралық зерттеудің өзекті мәселелері ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы 0 - г. 0 - стр.

251

Борибаева Г. А. Қазақстандағы бүгінгі топонимиканың зерттелу жайы "Вестник ПГУ" 0 - г. 0 - стр.

252

Борибаева Г. А. Тарихи топонимдер түп-төркіні: этимология мәселелері Вестник КГУ им. Ш. Уалиханова. 0 - г. 0 - стр.

253

Жаксылыков А. Ж. Hypertext of Duysebek Nakipov.- Asian Social Science; Asian Social Science 0 - г. 0 - стр.

254

Ломова Е. А. Reception dostevsky's" family issue" in the works of American writers world science 0 - г. 0 - стр.

255

Солтанаева Е. М. ҚАЗАҚ-ОРЫС ӘДЕБИ БАЙЛАНЫСТАР ТАРИХЫН ЗЕРТТЕУДІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ. Вестник ЗКГУ 0 - г. 0 - стр.

256

Джолдасбекова Б. У. Истоки зарождения национальной идеи суверенной республики Казахстан (на материале гуманитарного дискурса Лидера нации – Н.А. Назарбаева) Вестник КазНУ. Серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

257

Джолдасбекова Б. У. Национальные образы в русской литературе Казахстана Вестник КазНУ. Серия филологическая. 0 - г. 0 - стр.

258

Джолдасбекова Б. У. Dialogic orientation of discourse in contemporary Kazakh novel The Social Sciences 0 - г. 0 - стр.

259

Сарсекеева Н. К. Dialogic orientation of discourse in contemporary Kazakh novel The Social Sciences 0 - г. 0 - стр.

260

Рақыш Ж. С. Тhe story features of the epic "Kambar batyr" European Journal of Literature and Linguistics 0 - г. 0 - стр.

261

Орда Г. Ж. Писатель-партизан "Керуен" 0 - г. 0 - стр.

262

Орда Г. Ж. Сближение казахского народа с историей "Керуен" 0 - г. 0 - стр.

263

Орда Г. Ж. Сокровища казахской литературы Вестник современой науки научно-теоретический журнал 0 - г. 0 - стр.

264

Орда Г. Ж. Человек как камень Жұлдыз 0 - г. 0 - стр.

265

Когай Э. Р. Концепт «Дерево» в культуре Центральной Азии Вестник КазНУ. Серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

266

Шортанбай Ш. А. Ұлт көсемсөзінің ұйытқысы Вестник КГУ им. Ш. Уалиханова. Серия филологическая. 0 - г. 0 - стр.

267

Мулдагалиева А. А. Шетел тілі пәнінің студент-жастарды "Мәңгілік ел" ұлттық идеясының рухында тәрбиелеудегі орны "Вестник" КазНУ серия филологическая 1(153) 2015 0 - г. 0 - стр.

268

Жубанова К. Х. Шетел тілі пәнінің студент-жастарды "Мәңгілік ел" ұлттық идеясының рухында тәрбиелеудегі орны "Вестник" КазНУ серия филологическая 1(153) 2015 0 - г. 0 - стр.

269

Тулеубаева Б. Б. Шетел тілін қашықтықтан оқыту технологиясы "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

270

Суттибаев Н. А. Шетел тілін қашықтықтан оқыту технологиясы "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

271

Исабаева Б. Шетел тілін қашықтықтан оқыту технологиясы "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

272

Тулеубаева Б. Б. Кәсіби - шетелдік даярлауда шетел тілі мұғалімінің мәдениетаралақ қатысымды құзыреттілігін дамыту Вестник КазНУ им. аль- Фараби ( серия филологическая) 0 - г. 0 - стр.

273

Суттибаев Н. А. Кәсіби - шетелдік даярлауда шетел тілі мұғалімінің мәдениетаралақ қатысымды құзыреттілігін дамыту Вестник КазНУ им. аль- Фараби ( серия филологическая) 0 - г. 0 - стр.

274

Бекмашева Б. Н. Кәсіби - шетелдік даярлауда шетел тілі мұғалімінің мәдениетаралақ қатысымды құзыреттілігін дамыту Вестник КазНУ им. аль- Фараби ( серия филологическая) 0 - г. 0 - стр.

275

Исабаева Б. Кәсіби - шетелдік даярлауда шетел тілі мұғалімінің мәдениетаралақ қатысымды құзыреттілігін дамыту Вестник КазНУ им. аль- Фараби ( серия филологическая) 0 - г. 0 - стр.

276

Исабаева Б. On Critical thinking Вестник КазНУ (серия филологическая) 0 - г. 0 - стр.

277

Нуршаихова Ж. А. Идеологический дискурс сайта: дискурсные стратегии, язык, моделирование «Языки. Культуры. Перевод». Россия – Греция. – Электронное издание 0 - г. 0 - стр.

278

Нуршаихова Ж. А. Режиссура урока и актерское мастерство в преподавании языков Вестник КГУ им. Ш. Уалиханова. Серия филологическая. 0 - г. 0 - стр.

279

Нуршаихова Ж. А. Прагматический подход к генеративной лингвистике Вестник КазНУ.- Серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

280

Сарсекеева Н. К. Мифологическая образность в повести О.Бокеева "Человек-олень" VII Багизбаевские чтения "Прикладные аспекты современной филологии в контексте интегрированных образовательных программ" 0 - г. 0 - стр.