Басты бет / Тарих / Ғылыми мақалалар

Тарих

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

121

Мийманбаева Ф. Н. Практика ведения делопроизводства в Семиреченской области в конце XIX - начале XX вв. Былые годы 0 - г. 0 - стр.

122

Жуматаев Р. С. Reconstruction of the Costume Elements of the Shilikty "Golden Man" Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities 0 - г. 0 - стр.

123

Бексеитов Г. Т. Керамика эпохи бронзы, хранящаяся в фонде Аральского историко-краеведческого музея. Вестник АГУ (серия исторические и социально-политические науки) 3(60) 0 - г. 0 - стр.

124

Егизбаева М. К. Казахская юрта и традиционное мировоззрение казахов Вестник АГУ (серия исторические и социально-политические науки) 3(60) 0 - г. 0 - стр.

125

Егизбаева М. К. Внутрисемейные отношения в неполных семьях на примере Казахстана Вопросы истории 0 - г. 0 - стр.

126

Мейрманова Г. А. Традиционный и современный статус казахской невестки Vol 6 No 4 (2020): Central Asian Journal of Social Sciences and Humanities Journal of al-Farabi Kazakh National University / 0 - г. 0 - стр.

127

Козгамбаева Г. Б. Алтын Орда қазақ мемлекетінің алтын 6eciri "Қазақ Тарихы" Республикалық ғылыми-әдістемелік жүрнал 0 - г. 0 - стр.

128

Сайлан Б. С. Тұтқындар тарихы: сандар мен дәлелдер Қазақ тарихы 0 - г. 0 - стр.

129

Сайлан Б. С. Тұтқындар тарихы: қорлық пен зорлық Қазақ тарихы 0 - г. 0 - стр.

130

Телеуова Э. Т. Intellectual history as a direction in the methodology of historical research Вестник КазНУ серия историческая 0 - г. 0 - стр.

131

Телеуова Э. Т. Дәстүрлі қазақ қоғамындағы «құқықтық әдiлдік» тұжырымы " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

132

Хабижанова Г. Б. THE ROLE OF MIGRATIONS IN THE ETHNOHISTORICAL PROCESSES OF CENTRAL ASIA (the early middle ages) "Вестник КазНУ" (серия историческая) 0 - г. 0 - стр.

133

Хабижанова Г. Б. SOME ASPECTS OF RELATIONS BETWEEN THE TRIBES OF KARAKHANID STATE AND THE OGHUZES Электронный научный журнал «edu.e-history.kz» 0 - г. 0 - стр.

134

Хабижанова Г. Б. К истории формирования казахских племен объединения Байулы ТОМСКИЙ ЖУРНАЛ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 0 - г. 0 - стр.

135

Майданали З. Золотая Орда - центр евразийской цивилизации "Қазақ тарихы" ғылыми-әдістемелік журнал 0 - г. 0 - стр.

136

Қалыш А. Б. Внутрисемейные отношения в неполных семьях на примере Казахстана // Вопросы истории. Вопросы истории 0 - г. 0 - стр.

137

Қалыш А. Б. The Southern Region of Kyrgyzstan: Modernity and Ethnic-Demographic Development Journal of Social Sciences 0 - г. 0 - стр.

138

Қалыш А. Б. Ұлттық қолөнер "Қазақ тарихы" 0 - г. 0 - стр.

139

Қалыш А. Б. Көрнекті ғалым М.С. Мұқанов Керей тайпасының этникалық тарихын және шежіресін ғылыми негіздеуші Вестник КарГУ, серия история. философия 0 - г. 0 - стр.

140

Қалыш А. Б. Хазрет Досжан Кашакулы – путь подвижника Вестник КазНУ. Серия истории 0 - г. 0 - стр.

141

Нуртазина Н. Д. Islamic perspective on the social cataclysms in the history of Kazakhstan (on the example of the heritage of the school "zar zaman Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

142

Картабаева Е. Т. Практика ведения делопроизводства в Семиреченской области в конце XIX - начале XX вв. Bylye Gody 0 - г. 0 - стр.

143

Козгамбаева Г. Б. Қазақ диаспорасы және қазақ мәдени орталықтар " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

144

Козгамбаева Г. Б. Қазақ диаспорасының Кіші Құрылтайлары " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

145

Баудиярова К. Б. Внутрисемейные отношения в неполных семьях на примере Казахстана Вопросы истории 0 - г. 0 - стр.

146

Баудиярова К. Б. STATUS OF THE KAZAKH BRIDAL: TRADITIONS AND MODERNITY Central Asian Jornal of Social Sciences and Humanities. Al-Farabi Kazakh National University 0 - г. 0 - стр.

147

Уалтаева А. С. Историография изучения петроглифов Жетысу Отан тарихы 0 - г. 0 - стр.

148

Уалтаева А. С. Ways to improve institutional interethnic mechanisms in the Republic of Kazakhstan Отан тарихы 0 - г. 0 - стр.

149

Уалтаева А. С. The dating of the upper layers of the citadel of Zhuantobe site according to numismatics Отан тарихы 0 - г. 0 - стр.

150

Уалтаева А. С. Рolitical evolution of the assembly of people of Kazakhstan. Отан тарихы 0 - г. 0 - стр.

151

Уалтаева А. С. New Look at Common Analogies in Language and Culture Journal of Research in Applied Linguistics, 0 - г. 0 - стр.

152

Оспанов Е. Б. Термолюминесцентный и рентгенофазовый методы в датировании керамики из археологических раскопок памятника Орикти (Алматинская область) Вестник КазНУ Химия сериясы Chem Bull Kaz Nat Univ 3:4-10 0 - г. 0 - стр.

153

Карибаев Б. Б. XV ғ. Алтын Ордадағы ыдыраушылық үдерістер «Қазақ жеріндегі саяси-құқықтық мемлекеттердің қалыптасуы тарихы» атты республикалық ғылыми-теориялық конференцияның жинағы 0 - г. 0 - стр.

154

Карибаев Б. Б. Мұхаммед Хайдар Дулати және ортағасырлық Қазақстан тарихының деректік мәселелері Әбсаттар қажы Дербісәлі (құрастырушы). Мұхаммед Хайдар Дулати Қазақстан ғалымдарының зерттеулерінде: Ғылыми жинақ. 0 - г. 0 - стр.

155

Карибаев Б. Б. Алтын Орда тарихы және Едіге би Егемен Қазақстан 0 - г. 0 - стр.

156

Карибаев Б. Б. Мұхаммед Хайдар Дулати – Қазақ хандығының тарихын алғаш зерттеуші. М.Х. ДУЛАТИ атындағы ТарМУ ХАБАРШЫСЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛ 0 - г. 0 - стр.

157

Карибаев Б. Б. Тәуелсіздік тұсындағы ерекше сәттер Алматы ақшамы газеті № 146; 4.12.2012 0 - г. 0 - стр.

158

Карибаев Б. Б. Тәуелсіздік – ел тұғыры. Қазақ университеті газеті 0 - г. 0 - стр.

159

Карибаев Б. Б. Алтын Орда тарихындағы Едіге бидің тарихи орны. Әл Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Уиверситеті Хабаршы 0 - г. 0 - стр.