Басты бет / Тарих / Ғылыми мақалалар

Тарих

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

121

Жуматаев Р. С. Погребальная архитектура археологических памятников «кулажоргинского» типа (по материалам С.С. Черникова) "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

122

Жаркынбаева Р. С. Ұлы Отан соғысы жылдарында Қазақстанға қоныс аударған халықтардың әлеуметтік-экономикалық ахуалы Вестник КазНУ (Серия историческая) (ККСОН РК) –2018 – №4 –с. 214-222 0 - г. 0 - стр.

123

Козыбакова Ф. А. «ҚАЗАҚСТАН –БЕЙБІТШІЛІК ПЕН КЕЛІСІМ ЕЛІ» республикалық ғылыми-практикалық конференция "Қазақстан ғылымы - Наука Казахстана" 0 - г. 0 - стр.

124

Жаркынбаева Р. С. ФОРМИРОВАНИЕ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО ОБЛИКА КАЗАХСТАНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ «Primo aspectu» (Россия, ВАК РФ) 0 - г. 0 - стр.

125

Садықова Р. О. Attila’s campaign against Gaul and its importance " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

126

Жумагулов К. Т. Attila’s campaign against Gaul and its importance " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

127

Жумагулов К. Т. Қазақстан мен Жапония қарым-қатынастарының қалыптасуы мен дамуы " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

128

Мухажанова Т. Н. Қазақстан мен Жапония қарым-қатынастарының қалыптасуы мен дамуы " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

129

Садықова Р. О. Қазақстан мен Жапония қарым-қатынастарының қалыптасуы мен дамуы " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

130

Мухажанова Т. Н. Антропологиялық мәліметтер мен латын деректері негізінде авар қағанатының шығу тегі мәселесі " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

131

Жумагулов К. Т. Антропологиялық мәліметтер мен латын деректері негізінде авар қағанатының шығу тегі мәселесі " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

132

Жумагулов К. Т. Макиавеллидың Флоренция тарихы туралы көзқарасы. " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

133

Жумагулов К. Т. Integration of the Еast and West in the history Вестник КазНУ, серия исторические науки 0 - г. 0 - стр.

134

Жумагулов К. Т. Алтын Орданың сауда-саттық байланыстарының негізгі бағыттары (ХІІІ-ХҮ ғ. басы). "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

135

Жумагулов К. Т. Халықтардың ұлы қоныс аудару кезеңіндегі Византия империясы және славяндар. "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

136

Жумагулов К. Т. Personality of Attila the Hun in the light of the Great Migrations Отан тарихы 0 - г. 0 - стр.

137

Телеуова Э. Т. Social structure and social stratification of traditional society Вестник КазНУ серия историческая 0 - г. 0 - стр.

138

Телеуова Э. Т. Қазақ қоғамындағы «айып» институты Қазақ тарихы 0 - г. 0 - стр.

139

Калшабаева Б. К. Түркістан облысындағы оралмандар: қоныс аудару, орналасуындағы мәселелер Вестник КазНУ серия историческая 0 - г. 0 - стр.

140

Мекебаев Т. К. Socio-political activity of educational institutions of Turkestan "Вестник КазНУ" (серия историческая) 0 - г. 0 - стр.

141

Мухатова О. Х. Азаттық үшін азапқа төзген Вестник КазНУ. Серия историческая 0 - г. 0 - стр.

142

Мухатова О. Х. Soldier-pedagog uededicated life research military plenary (based on documents of the personal fund Askanbek Aldanazarov) Вестник КазНУ. Серия историческая 0 - г. 0 - стр.

143

Картаева Т. Е. Образ и культ верблюда в быту казахов КАЗНУ СЕРИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ 0 - г. 0 - стр.

144

Картаева Т. Е. Охота в Мангыстауе E-HISTORY 0 - г. 0 - стр.

145

Беделова Г. С. The Historical and Ethno-Demographic Situation Of Kyrgyz Nation in Kazakhstan Bylye Gody 0 - г. 0 - стр.

146

Кокебаева Г. К. Kokebayeva G. K. Imre Nagy and attempts to reform socialism in Hungary // Вестник КазНПУ, серия «исторические и социально-политические науки». – 2018. – №4.‒ С. 112-118. " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

147

Тургунбаев Е. М. Issues of methodology of kazakh shezhere as a historical source of ethnical territory ОТАН ТАРИХЫ 0 - г. 0 - стр.

148

Султангалиева Г. С. Взгляды Туркестанского генерал-губернатора К.П. Кауфмана об административном устройстве и казахском чиновничестве "Вестник КазНУ", (серия историческая) Рекомендуемый ККСОН МОН РК 0 - г. 0 - стр.

149

Калшабаева Б. К. ҰЛТТЫҚ ДӘСТҮР – «БЕТАШАР» САЛТЫ: САҚТАЛУЫ МЕН ЖАҢҒЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ edu.e-history.kz 0 - г. 0 - стр.

150

Мекебаев Т. К. RELIGIOUS CONSCIOUSNESS AS FORM OF PUBLIC CONSCIOUSNESS Astra Salvensis, an VI, numãr 11, 2018 0 - г. 0 - стр.

151

Мекебаев Т. К. Mustafa Shokay-the main ideologist of the Turkestan national movement Казахский национальный педагогический университет имени Абая.ВЕСТНИК Серия«Исторические и социально-политические науки» 0 - г. 0 - стр.

152

Сагындыкова С. Т. Аян-І қорымында 2018 жылы жүргізілген қазба жұмыстарының алдын ала қорытындысы " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

153

Омаров Г. К. Аян-І қорымында 2018 жылы жүргізілген қазба жұмыстарының алдын ала қорытындысы " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

154

Омаров Г. К. Краткое сообщение о результатах археологической разведки на территории Курчумского района в 2018 году "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

155

Сагындыкова С. Т. Краткое сообщение о результатах археологической разведки на территории Курчумского района в 2018 году "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

156

Тургунбаев Е. М. Issues of methodology of Kazakh Shezhere as a historical source of ethnical territory "Отан тарихы" ғылыми журнал 0 - г. 0 - стр.

157

Сарыбаев Е. С. Методика оценки сложности геоморфологического строения рельефа земной поверхности ҚазҰУ хабаршысы, География сериясы. № 4 (51) 2018 0 - г. 0 - стр.

158

Бейсегулова А. К. METHODS OF NATURAL SCIENCES IN DATING OF MONUMENTS OF ROCK ART "edu.e-history.kz" электрондық ғылыми журналы 0 - г. 0 - стр.

159

Бейсегулова А. К. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КАЗАХОВ ТУРЦИИ Вестник КазНУ серия историческая 0 - г. 0 - стр.

160

Бейсегулова А. К. ОСОБЕННОСТИ ЭТНОКУЛЬТУРЫ КАЗАХОВ ТУРЦИИ edu.e-history.kz 0 - г. 0 - стр.