Басты бет / Тарих / Ғылыми мақалалар

Тарих

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

121

Жуматаев Р. С. Қазақстан жартас суреттерінде жылқы бейнесінің кескінделуі: уақытнамалық ерекшеліктер Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. "Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар" сериясы 0 - г. 0 - стр.

122

Қалыш А. Б. Далалық археологияның дарабоз сайыпқыраны Вестник КазНУ. Серия историческая. 2015. №2 0 - г. 0 - стр.

123

Мухажанова Т. Н. Әлем тарихындағы Халықтардың Ұлы Қоныс аудару процесініңмаңызы мен барысы "Вестник КазНУ" (серия историческая) 0 - г. 0 - стр.

124

Картаева Т. Е. Неке суын іштің бе? Түркістан газеті 0 - г. 0 - стр.

125

Козгамбаева Г. Б. Из истории переселения казахов в Монголию (70-е гг. XIX – 20-е гг. XX вв.) Вестник (серия историческая) 0 - г. 0 - стр.

126

Алпысбаева Н. К. Из истории переселения казахов в Монголию (70-е гг. XIX – 20-е гг. XX вв.) Вестник (серия историческая) 0 - г. 0 - стр.

127

Телеуова Э. Т. «Қазақ Хандығының құрылғанына – 550 жыл». Қазақ тарихы 0 - г. 0 - стр.

128

Сарыбаев Е. С. модель распределение для крайне-ассиметричных типов форма образования частот значений геопризнаков Вестник КазНУ серия географическая 0 - г. 0 - стр.

129

Сарыбаев Е. С. топографиялық массивтерінің морфометриялық белгілерінің күрделілік сипаттамасын бағалау әдістері вестник КазНУ серия географическая 0 - г. 0 - стр.

130

Дауытбекова М. К. Оңтүстік Қазақстан өңіріндегі -тарихи -мәдени қорық музейлерінің тарихы Вестник КазНУ 0 - г. 0 - стр.

131

Баудиярова К. Б. Семейный досуг - один из факторов стабильности брака Вестник КазНУ им.аль-Фараби Серия историческая 0 - г. 0 - стр.

132

Мухатова О. Х. Қазақ даласын зерттеу бойынша І академиялық экспедиция Вестник КазНУ№ Серия историческая 0 - г. 0 - стр.

133

Мухатова О. Х. Құжаттану және арнайы тарихи пәндер Вестник КазНУ. Серия историческая 0 - г. 0 - стр.

134

Мухатова О. Х. «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары туралы трактат» - тарихи және тарихнамалық дерек Вестник КазНУ. Серия историческая 0 - г. 0 - стр.

135

Мухатова О. Х. Al-Farabi's Humanistic Principles and "Virtuous City" The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences eISSN: 2357-1330 0 - г. 0 - стр.

136

Мухатова О. Х. Kazakh National University in the education system of Kazakhstan The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences 0 - г. 0 - стр.

137

Картаева Т. Е. Жаздық жайлауларды пайдалану ерекшелігі Известия НАНРК 0 - г. 0 - стр.

138

Картаева Т. Е. Қазақтардың дәстүрлі дүниетанымы мен сеніміндегі қой және қошқар культі (археологиялық және этнографиялық материалдар бойынша) Доклады НАНРК 0 - г. 0 - стр.

139

Мухатова О. Х. Al-Farabi"s Humanicistic Principles and Virtuous City The annual international conference on cognitiva - sacial and behavioural sciences 0 - г. 0 - стр.

140

Калшабаева Б. К. Қытайдан келген оралмандардың отбасылық тұрмыс мәдениетіндегі ерекшеліктер (далалық экспедициялық материалдар негізінде) Отан тарихы 0 - г. 0 - стр.

141

Картаева Т. Е. 157 bilig AUTUMN 2015/NUMBER 75 157-175 The Regional Features Of The Winter Pastures On The Lower Reaches Of Syrdarya (the End of 19th to the First Half of 20th Century) Bilig dergisi/Journal of Social Sciences of the Turkic World 0 - г. 0 - стр.

142

Елеуов М. Раскопки проведенные 2014 году в городе Тараз Әл-Фараби атындағы ҚҰУ хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

143

Елеуов М. Ежелгі Тараз қаласы мен оның қала аймағының қорғаныс жүйесінің зерттелу тарихы А. Құнанбаев атындағы ҚазҰПУ хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

144

Карибаев Б. Б. Қазақ хандығы дәуіріне сипататма Вестник КазНу 0 - г. 0 - стр.

145

Карибаев Б. Б. Қазақ хандығының 550 жылдығы: ғылыми нәтижелер туралы " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

146

Карибаев Б. Б. І Есенберлиннің "Алмас қылыш романы және қазақ хандығының тарихы " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

147

Карибаев Б. Б. Қазақ хандығы дәуіріндегі аналар мен ханымдар " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

148

Бексеитов Г. Т. Каменный век Казахстана в научных изысканиях Х.А. Алпысбаева Вестник КазНУ серия историческая 0 - г. 0 - стр.

149

Бексеитов Г. Т. Исследования памятников древних номадов южного Жетысу Сборник статей международной конференции 0 - г. 0 - стр.

150

Козгамбаева Г. Б. Из истории переселения казахов в Монголию (- 20 г. XX вв.) Вестник КазНУ серия историческая 0 - г. 0 - стр.

151

Мийманбаева Ф. Н. Деятельность Главного управления землеустройства и земледелия по формированию Переселенческого земельного фонда в Семиречье в начале ХХ века. "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

152

Омаров Г. К. Бұғытастардың этникалық сипаты "Қазақ тарихы" ғылыми-әдістемелік журнал 0 - г. 0 - стр.

153

Омаров Г. К. Шығыс Қазақстан облысы Қабырғаталдан жаңадан табылған көне түрік бітік жазулы ескерткіші туралы "Вестник КазНУ" (серия "Филологические науки") 0 - г. 0 - стр.

154

Кошымова А. О. Қазақ халқының қалыптасуындағы оғыздардың рөлі Қазақ тарихы, N5, 2015 0 - г. 0 - стр.

155

Кумганбаев Ж. Ж. Мұстафа Шоқайдың эмиграциядағы тәуелсіздік үшін жүргізген идеологиялық күресінің кейбір мәселелері ҚазҰУ Хабаршысы Тарих сериясы 0 - г. 0 - стр.

156

Мекебаев Т. К. Мұстафа Шоқайдың эмиграциядағы тәуелсіздік үшін жүргізген идеологиялық күресінің кейбір мәселелері ҚазҰУ Хабаршысы Тарих сериясы 0 - г. 0 - стр.

157

Мекебаев Т. К. Уақытша үкіметтің Қазақстандағы билік органдарының қоғамдық-саяси ұйымдармен қарым-қатынасы ҚазҰУ Хабаршысы Тарих сериясы 0 - г. 0 - стр.

158

Кумганбаев Ж. Ж. Уақытша үкіметтің Қазақстандағы билік органдарының қоғамдық-саяси ұйымдармен қарым-қатынасы ҚазҰУ Хабаршысы Тарих сериясы 0 - г. 0 - стр.

159

Кумганбаев Ж. Ж. Алаш қозғалысының қызметінде ұлттық мемлекеттілік идеясының қалыптасуы ҚазҰУ Хабаршысы Тарих сериясы 0 - г. 0 - стр.

160

Кумганбаев Ж. Ж. Қазақстанда уақытша үкімет кезіндегі азық-түлік комитетінің құрылуы мен қызметі ҚазҰУ Хабаршысы Тарих сериясы 0 - г. 0 - стр.