Басты бет / Тарих / Кітаптар, монографиялар

Тарих

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

41

Хабижанова Г. Б. Омарбеков Т.., Карибаев Б.Б., Ноянов Е.Н., Телеуова Э.Т., Абдилдабекова А.М., Смагулов С.., Удербаева С.К., Ногайбаева М.С., Султангалиева Г.С., Тасилова Н.А. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы 1 том " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1673-4 380 - стр. ҚАЗАҚСТАН

42

Султангалиева Г. С. Орталык Азия көшпелілері өркениетінін тарихы. 1-т. Орталык Азия көшпелілері: этнотерриториясы мен мемлекеттілігінің мэсе- лелері: монография жауапты ред., Т. Омарбеков. - Алматы: Казак университеті, 2015. -380 6. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1599-7 22 - стр. ҚАЗАҚСТАН

43

Хабижанова Г. Б. Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Майданали З.., Козыбакова Ф.А., Хасанаева Л.М., Ногайбаева М.С., Алтаев А.Ш., Уразбаева А.М., Картаева Т.Е., Кумганбаев Ж.Ж. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы. 2- том .Алматы , Қазақ университеті 2016 " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1600-0 452 - стр. ҚАЗАҚСТАН

44

Нуртазина Н. Д. Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Майданали З.., Козыбакова Ф.А., Хасанаева Л.М., Ногайбаева М.С., Алтаев А.Ш., Уразбаева А.М., Картаева Т.Е., Кумганбаев Ж.Ж. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы. 2- том .Алматы , Қазақ университеті 2016 " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1600-0 452 - стр. ҚАЗАҚСТАН

45

Майданали З. Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Козыбакова Ф.А., Хасанаева Л.М., Ногайбаева М.С., Алтаев А.Ш., Уразбаева А.М., Картаева Т.Е., Кумганбаев Ж.Ж. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы. 2- том .Алматы , Қазақ университеті 2016 " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1600-0 452 - стр. ҚАЗАҚСТАН

46

Козыбакова Ф. А. Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Майданали З.., Хасанаева Л.М., Ногайбаева М.С., Алтаев А.Ш., Уразбаева А.М., Картаева Т.Е., Кумганбаев Ж.Ж. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы. 2- том .Алматы , Қазақ университеті 2016 " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1600-0 452 - стр. ҚАЗАҚСТАН

47

Хасанаева Л. М. Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Майданали З.., Козыбакова Ф.А., Ногайбаева М.С., Алтаев А.Ш., Уразбаева А.М., Картаева Т.Е., Кумганбаев Ж.Ж. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы. 2- том .Алматы , Қазақ университеті 2016 " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1600-0 452 - стр. ҚАЗАҚСТАН

48

Картаева Т. Е. Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Майданали З.., Козыбакова Ф.А., Хасанаева Л.М., Ногайбаева М.С., Алтаев А.Ш., Уразбаева А.М., Кумганбаев Ж.Ж. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы. 2- том .Алматы , Қазақ университеті 2016 " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1600-0 452 - стр. ҚАЗАҚСТАН

49

Ногайбаева М. С. Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Майданали З.., Козыбакова Ф.А., Хасанаева Л.М., Алтаев А.Ш., Уразбаева А.М., Картаева Т.Е., Кумганбаев Ж.Ж. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы. 2- том .Алматы , Қазақ университеті 2016 " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1600-0 452 - стр. ҚАЗАҚСТАН

50

Кумганбаев Ж. Ж. Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Майданали З.., Козыбакова Ф.А., Хасанаева Л.М., Ногайбаева М.С., Алтаев А.Ш., Уразбаева А.М., Картаева Т.Е. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы. 2- том .Алматы , Қазақ университеті 2016 " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1600-0 452 - стр. ҚАЗАҚСТАН

51

Смагулов С. Көшпелілердің әскери өнері және ауыз әдебиеті: Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы. 1-т. Орталық Азия көшпелілері: этнотерриториясы мен мемлекеттілігінің мәселелері: монография /жауапты ред., Т. Омарбеков. "Қазақ университеті" 2015 - г. ISBN 978-601-04-1673-4 24 - стр. ҚАЗАҚСТАН

52

Сайлан Б. С. Көшпелі қазақ халқының хандық дәуірдегі әскери ұйымдасу тактикасы (ХV- ХІХ ғғ.) " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1599-7 23 - стр. ҚАЗАҚСТАН

53

Хабижанова Г. Б. История кочевой цивилизации Центральной Азии: этнополитические процессы. 3 том " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1673-4 25 - стр. ҚАЗАҚСТАН

54

Хабижанова Г. Б. Традиционная культура Центральной Азии: основы и историческая преемственность. Том второй. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1600-0 25 - стр. ҚАЗАҚСТАН

55

Алпысбаева Н. К. Аудиовизуалды мұралардың зерттелуі " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1261-3 218 - стр. ҚАЗАҚСТАН

56

Алпысбаева Н. К. 5В051500 - мұрағаттану, құжаттар жүргізу және құжаттамалық қамтамсыз ету мамандығы бойынша кәсіби-білім беру бағдарламасының паспорты " Қазақ университеті " 2015 - г. 135 - стр. ҚАЗАҚСТАН

57

Жакупова Г. Т. 5В051500- Мұрағаттану, құжаттар жүргізу және құжаттамалық қамтамасыз ету мамандығы бойынша кәсіби-білім беру бағдарламасының паспорты " Қазақ университеті " 2015 - г. 135 - стр. ҚАЗАҚСТАН

58

Удербаева С. К. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы. 1 том. Орталық Азия көшпелілері: этнотерриториясы мен мемлекеттілігің мәселелері.-Алматы.Қазақ университеті, 2015.-380 бет. Қосалқы авторлық.294-310 бб. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN іsвn 978-601-04-1673 380 - стр. ҚАЗАҚСТАН

59

Удербаева С. К. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. І кітап. Ежелгі және ортағасырлардағы Қазақ елінің тарихы. Бірінші кітап. – «Қазақ университеті», 2016. Қосалқы авторлық " Қазақ университеті " 2015 - г. 340 - стр. ҚАЗАҚСТАН

60

Алпысбаева Н. К. Паспорт образовательной программы по специальности 5В051500 - архивовведение, документоведение и документационное обеспечение " Қазақ университеті " 2015 - г. 125 - стр. ҚАЗАҚСТАН

61

Тулебаев Т. А. Аудиовизуалды мұралардың зерттелуі " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1261-3 218 - стр. ҚАЗАҚСТАН

62

Жакупова Г. Т. Паспорт образовательно--профессиональной программы по специальности «5В051500 Архивоведение, документоведения и документационное обеспечение» " Қазақ университеті " 2015 - г. 125 - стр. ҚАЗАҚСТАН

63

Хасанаева Л. М. Орталық Азия көшпенділерінің тарихы. ІІ том. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1600-0 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

64

Тасилова Н. А. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы Казак Университеті 2015 - г. ISBN әож 94 (5) (0353) кб 380 - стр. ҚАЗАҚСТАН

65

Сексенбаева Г. А. Аудиовизуалды мұралардың зерттелуі " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1261-3 218 - стр. ҚАЗАҚСТАН

66

Майданали З. История кочевой цивилизации Центральной Азии " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1599-7 28 - стр. ҚАЗАҚСТАН

67

Сайлан Б. С. История цивилизаций кочевников Центральной Азии " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1599-7 23 - стр. ҚАЗАҚСТАН

68

Шалекенов М. У. Древние государства и империи в Центральной Азии Тарзский педагогический институт 2015 - г. ISBN 978-7452-88-9 380 - стр. ҚАЗАҚСТАН

69

Искакова Г. З. Омарбеков Т.. Взаимодействие природы и общества в кочевой цивилизиции народов Центральной Азии " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978601-04-1177-7 170 - стр. ҚАЗАҚСТАН

70

Кундакбаева Ж. Б. 1. Орталык Азия көшпелілері өркениетінін тарихы. 1-т. Орталык Азия көшпелілері: этнотерриториясы мен мемлекеттілігінің мэселелері: монография / жауапты ред., Т. Омарбеков. - Алматы: Казак университеті, 2015. -380 6 " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN і8в1ч 978-601-04-159 24 - стр. ҚАЗАҚСТАН

71

Картаева Т. Е. Цивилизация кочевников Центральной Азии " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-14-1600-0 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

72

Тулебаев Т. А. История древнего мира Атамұра 2015 - г. ISBN 978-601-306-161-0 208 - стр. ҚАЗАҚСТАН

73

Жумагулов К. Т. Машимбаев С.М., Кокебаева Г.К., Садықова Р.О. ЕУРОПА ЖӘНЕ АМЕРИКА ЕЛДЕРІНІҢ ЖАҢА ЖӘНЕ КА3ІРГІ ЗАМАН ТАРИХЫ " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1086-2 22 - стр. ҚАЗАҚСТАН

74

Картаева Т. Е. Традиционная этнография Сырдаринского региона Арыс 2015 - г. ISBN 978-601-291-282-1 28 - стр. ҚАЗАҚСТАН

75

Калшабаева Б. К. Central Asian Kazakhs (Historical-ethnographic research) Scholars' Press (2015-05-06 ) 2015 - г. ISBN -13: 978-3-639- 15 - стр. ГЕРМАНИЯ

76

Карибаев Б. Б. Қазақ хандығының күшеюі Сардар 2015 - г. 176 - стр. ҚАЗАҚСТАН

77

Калшабаева Б. К. Қазақ диаспорасының мәдени мұралары " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-0805 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

78

Ногайбаева М. С. Джаманбалаева Ш.Е. проектный подход в воспитательном процессе учебного заведения " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1578-4 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

79

Картаева Т. Е. Маңғыстау ауыл шаруашылық энциклопедиясы Арыс 2015 - г. ISBN 978-601-291-288-3 48 - стр. ҚАЗАҚСТАН

80

Елеуов М. Ұлы көш жолымен М.Х. Дулати атындағы ТарМУ 2015 - г. ISBN 978-601-7300-17-3 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН