Басты бет / Тарих / Кітаптар, монографиялар

Тарих

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

Султангалиева Г. С.
.Султангалиева Г.С. Среднеазиатская политика России и татарские переводчики //История татар Т.6. Казань. 2013. С.339-342
Институт истории им. Ш.Марджани
2013 - г. 40 - стр. РЕСЕЙ

1

Беделова Г. С.
"Орта ғасырлардағы Шығыс мемлекеттерінің тарихы ( Қытай мен Үндістан ХІІІ-ХІҮ ғғ.)"
"Қазақ университеті"
2013 - г. ISBN 978-601-247-834-1 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Қаражан Қ. С.
Смагулов С.. Қазақстан Республикасының тарихы: Хрестоматия. – Алматы: Қазақ университеті, 2013. 250 бет. Авторлар ұжымы: Қ.С.Қаражан, К.Е.Абикенова, С.Смағұлов
Қазақ университеті
2013 - г. 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Смагулов С.
Қаражан Қ.С. Қазақстан Республикасының тарихы: Хрестоматия. – Алматы: Қазақ университеті, 2013. 250 бет. Авторлар ұжымы: Қ.С.Қаражан, К.Е.Абикенова, С.Смағұлов
Қазақ университеті
2013 - г. 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Картаева Т. Е.
Әлемдік музейлер кеңістігі
Қазақ университеті
2013 - г. ISBN 978-601-247-874-7 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Елеуов М.
Ортағасырлық Ақтөбе қаласының бұзылу тарихы
Қазақ университеті
2013 - г. ISBN 978-601-247-922-5 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Елеуов М.
Археология, этнология және музеологияның өзекті мәселелері
Қазақ университеті
2013 - г. ISBN 978-601-247-923-2 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Калшабаева Б. К.
Түркия қазақтары (тарихи-этнографиялық зерттеу)
"Қазақ университеті" КазНУ имени аль-Фараби
2013 - г. ISBN 39(=512.122) (560) 160 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Шалгинбаева С. Х.
Музеи под открытым небом
Казак университетI КазНУ им. аль-Фараби
2013 - г. ISBN 978-601-247-865-5 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Смагулов С.
Қаражан Қ.С., Абикенова Г.Е. «Қазақстанда большевиктік биліктің қалыптасу тарихы және оның салдары (Қырғыз (қазақ) облыстық партия комитетінің (Қыробком) құжаттары негізінде)»
Қазақ университеті
2013 - г. ISBN 978-601-04-0111 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Қаражан Қ. С.
Смагулов С.., Абикенова Г.Е. «Қазақстанда большевиктік биліктің қалыптасу тарихы және оның салдары (Қырғыз (қазақ) облыстық партия комитетінің (Қыробком) құжаттары негізінде)»
Қазақ университеті
2013 - г. ISBN 978-601-04-0111 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Абикенова Г. Е.
Қаражан Қ.С., Смагулов С.. «Қазақстанда большевиктік биліктің қалыптасу тарихы және оның салдары (Қырғыз (қазақ) облыстық партия комитетінің (Қыробком) құжаттары негізінде)»
Қазақ университеті
2013 - г. ISBN 978-601-04-0111 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Қаражан Қ. С.
Тәуелсіз Қазақстан тарихы: Хрестоматия.
"Қазақ университеті"
2013 - г. 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Карибаев Б. Б.
Матай Бөрібай батыр.
ҚАЗақпарат
2013 - г. 44 - стр. ҚАЗАҚСТАН

14

Қаражан Қ. С.
Уразбаева А.М. «Қазақстанда большевиктік биліктің қалыптасу тарихы және оның салдары (Қырғыз (қазақ) облыстық партия комитетінің (Қыробком) құжаттары негізінде)»
"Қазақ университеті" баспасы
2013 - г. ISBN 978-601-04-0111-2 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

15

Тасилова Н. А.
Мәдени мұра қазақ тарихының дерек көзі
"Қазақ университеті" КазНУ имени аль-Фараби
2013 - г. ISBN 008 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

16

Султангалиева Г. С.
Sultangalieva G.Novoileksk Line as the Boundary between Asia and Europe in a Historical Context // Borders and Transborder Processes in Eurasia, edited by Sergei V. Sevastianov, Paul Richardson, and Anton A. Kireev. Vladivostok: Dalnauka. 2013. С. 78-98.
Dalnauka
2013 - г. 20 - стр. РЕСЕЙ

17

Садықова Р. О.
Actual issues of globalization and culture interaction
LAP - Lambert Academic Publication
2013 - г. ISBN 978-3-659-47782-9 70 - стр. ГЕРМАНИЯ

18

Султангалиева Г. С.
Татары в административном управлении Казахстана (первая половина ХIХ в.) //История татар Т.6. Казань.2013. С.351-357.
Институт истории им.Ш.Марджани
2013 - г. ISBN 978-5-94981-161-0 1 - стр. РЕСЕЙ

19

Султангалиева Г. С.
Султангалиева Г.С. Влияние татар на развитие земледелия у казахского населения и политика российских властей //История татар Т.6. Казань.2013.С.357-360
Институт истории им. Ш.Марджани
2013 - г. ISBN 978-5-94981-161-0 1 - стр. РЕСЕЙ

20

Султангалиева Г. С.
Султангалиева Г.С. Вклад татарских служащих в изучение истории и культуры казахского народа //История татар Т.6. Казань.2013. С.360 - 363 ( в соавторстве с В.Галиевым)
Институт истории им. Ш. Марджани
2013 - г. ISBN 978-5-94981-161-0 1 - стр. ҚАЗАҚСТАН

21

Мырзабекова Р. С.
Семинарские занятия и СРС по "Истории средних веков"
" Қазақ университеті "
2013 - г. ISBN 978-601-04-0244-7 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

22

Тулебаев Т. А.
Қосалқы тарихи пәндер
" Қазақ университеті "
2013 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

23

Ногайбаева М. С.
VI-XII ғасырлардағы түркілердің көрші халықтармен мәдени байланыстары: мәселенің зерттелуі
" Қазақ университеті "
2013 - г. ISBN 978-601-04-0110-5 140 - стр. ҚАЗАҚСТАН

24

Ногайбаева М. С.
VI-XII ғасырлардағы түркілердің көрші халықтармен мәдени байланыстары: мәселенің зерттелуі
" Қазақ университеті "
2013 - г. ISBN 978-601-04-0110-5 140 - стр. ҚАЗАҚСТАН

25

Бейсегулова А. К.
Түркия қазақтары (этникалық тарихы, этнографиялық ерекшеліктері
" Қазақ университеті "
2013 - г. ISBN 978-601-247-973-7 184 - стр. ҚАЗАҚСТАН

26

Козыбакова Ф. А.
Theoretical aspects of russification policies of the Russian empire in Turkestan in the late 19'th- early 20th century
World Academy of Science, Engineering and Technology.
2013 - г. 7 - стр. ФРАНЦИЯ

27

Сабденова Г. Е.
Қаранақ құлпытастары. Талдықорған, 2013.
САПА ТАЛДЫКОРГАН
2013 - г. ISBN 987-601-7443-11 2 - стр. ҚАЗАҚСТАН

28