Басты бет / Экономика және бизнес жоғары мектебі / Кітаптар, монографиялар

Экономика және бизнес жоғары мектебі

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

121

Джулаева А. М. "Процесс вхождения Казахстана в число 30-ти высокоразвитых государств мира: проблемы и перспективы их решения" " Қазақ университеті " 2014 - г. 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

122

Джулаева А. М. «Динамическое равновесие и инновационные процессы в Казахстане» " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0501-01 13 - стр. ҚАЗАҚСТАН

123

Нурсейтова Г. Б. Демотивацияның пайда болуы, себептері және ұйымның дамуына ықпал ететін кері әсер і " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0418-2 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

124

Сансызбаева Х. Н. Состояние и перспективы экономического развития Казахстана на современном этапе.Монография «Динамическое равновесие и инновационные процессы в Казахстане»/Под общей редакцией Б.М.Мухамедиева. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. - с. 141-148. " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0501-01 0 - стр. ҚАЗАҚСТАН

125

Сансызбаева Х. Н. Состояние и перспективы экономического развития Казахстана на современном этапе.Монография «Динамическое равновесие и инновационные процессы в Казахстане»/Под общей редакцией Б.М.Мухамедиева. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. - с. 141-148. " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0501-01 1 - стр. ҚАЗАҚСТАН

126

Аскарова Ж. А. оценка бизнеса "NURPRESS" 2013 - г. ISBN 9965-830-44-4 206 - стр. ҚАЗАҚСТАН

127

Тулегенова М. теория капитала и экономического развития " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 9965-29-628-6 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

128

Мухамедиев Б. М. Динамическое равновесие и инновационные процессы в Казахстане " Қазақ университеті " 2014 - г. 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

129

Бимендиева Л. А. Экономикалық теория " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0294-2 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

130

Бимендиева Л. А. Статья "Шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту Қазақстанда индустриялдық және әлуметтік жаңғырудың басты құралы" в монографии Динамическое равновесие и инновационные процессы в Казахстане " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0501-01 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

131

Бимендиева Л. А. Статья "Қазақстандағы азық-түлік мәселесі туралы" в монографии "Процесс вхождения Казахстана в число 30-ти высокоразвитых государств мира: проблемы и перспективы их решения" " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0418-2 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

132

Бимендиева Л. А. Экономикалық теория бойынша практикалық оқу құралы Издат-во "Курсив" 2006 - г. ISBN 9965-803-16-1 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

133

Купешова С. Т. Управление проектами. " Қазақ университеті " 2014 - г. 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

134

Купешова С. Т. Стратегический менеджмент " Қазақ университеті " 2014 - г. 11 - стр. ҚАЗАҚСТАН

135

Унербаева Р. У. Қазіргі Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық қауіпсіздіктің жағдайы " Қазақ университеті " 2014 - г. 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

136

Унербаева Р. У. )ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ВЕНЧУРЛІК БИЗНЕСТІҢ ДАМУЫ " Қазақ университеті " 2014 - г. 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

137

Жатканбаев Е. Б. Государственное регулирование экономики ТОО "Издательство "Экономика" 2013 - г. 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

138

Жатканбаев Е. Б. Экономикалық теория "Қазақ университеті" 2014 - г. 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

139

Жатканбаев Е. Б. Экономиканы мемлекеттiк реттеу ТОО "Издательство "Экономика" 2014 - г. 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

140

Жатканбаев Е. Б. Логика познания смешанной экономики. " Қазақ университеті " 2014 - г. 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

141

Даулиева Г. Р. Білім беру экономиканың инновациялық дауының стртегиялық факторы ретінде " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0501-01 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

142

Сансызбаева Х. Н. Стратегическое и долгосрочное планирование: сущность и различия " Қазақ университеті " 2014 - г. 0 - стр. ҚАЗАҚСТАН

143

Сансызбаева Х. Н. Стратегическое и долгосрочное планирование: сущность и различия " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0418-2 1 - стр. ҚАЗАҚСТАН

144

Сансызбаева Х. Н. Макроэкономические причины безработицы и кривая Филлипса " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0418-2 0 - стр. ҚАЗАҚСТАН

145

Сансызбаева Х. Н. Модернизация структуры государственных органов " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0418-2 0 - стр. ҚАЗАҚСТАН

146

Оспанбаев Ж. А. Байгисиев М.К. Международные транспортные операции " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0691-9 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

147

Тулегенова М. фрмирование капитала в странах формирующегося рынка Book Plus 2014 - г. ISBN 978-601-75- 06-04-9 282 - стр. ҚАЗАҚСТАН

148

Оралбаева Ж. З. Экономикалық талдау негіздері " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0521-9 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

149

Мухамедиев Б. М. Бордоусов О.В. Краткий курс лекций по эконометрике " Қазақ университеті " 2003 - г. ISBN 9965-12-301-2 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

150

Аширбекова Л. Ж. Наукоемкая экономика – как фактор устойчивого развития Казахстана " Қазақ университеті " 2014 - г. 1 - стр. ҚАЗАҚСТАН

151

Маханова Ф. А. Сборник индивидуальных заданий математика-1 Алматы 2012 - г. 70 - стр. ҚАЗАҚСТАН

152

Маханова Ф. А. сборник индивидуальных заданий математика-2 Алматы 2012 - г. 70 - стр. ҚАЗАҚСТАН

153

Шеденов У. К. Әлеуметтік-экономикалық қауіпсіздікті басқару: оқу құралы. " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0673-5 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

154

Шеденов У. К. Экономиканы мемлекеттік реттеу: Оқулық. "NURPRESS" 2014 - г. ISBN 978-9965-830-81-5 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

155

Кукиев А. Д. Финансовый менеджмент " Қазақ университеті " 2014 - г. 178 - стр. ҚАЗАҚСТАН

156

Бимендиева Л. А. Рыноктық инфрақұрылым " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1106-7 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

157

Супугалиева Г. И. "Банк ісі пәніен студенттердің өзіндік жұмысына тапсырмалар жинағы" ВШЭБ учебная лаборатория 2015 - г. 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

158

Тураров Д. Р. "Микроэкономика" пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмыстарының (СӨЖ) тапсырмаларына әдістемелік нұсқау (қайта басылым)./ Құрастырушылар: Оспанов С.С., Тураров Д.Р., Кондыбаева С.К. - Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, ЭжБЖМ: ОЛ,2015. -42б. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN әл-фараби атындағы қ 42 - стр. ҚАЗАҚСТАН

159

Мухамедиев Б. М. Микроэкономика. 2-е дополненное изд. " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0899-9 25 - стр. ҚАЗАҚСТАН

160

Даулиева Г. Р. Институционалды экономика " Қазақ университеті " 2014 - г. 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН