Жариялыным тізімдері

1
Сейтметова Ж. Р. Жиекбаева А.Б. «Аударма ісі» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасын құрастыру мәселесі» 2016 - г. 3 - стр.
2
Жиекбаева А. Б. Сейтметова Ж.Р. «Аударма ісі» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасын құрастыру мәселесі» 2016 - г. 3 - стр.
3
Базаркулова Б. К. Орта Азия халықтарының тарихын оқытуда маңызды дерек ретінде "Тарихи Рашиди" 2016 - г. 7 - стр.
4
Мустафаева А. А. Шупанова Р.Э. «ПОДЪЕМЫ» И «СПАДЫ» РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИРАНЕ 2016 - г. 5 - стр.
5
Ахметбекова А. К. Сюжеты, связанные с Албасты в тюркском фольклоре 2016 - г. 3 - стр.
6
Боранбаева А. Ж. ТҮРКІ КІРМЕ СӨЗДЕРІНІҢ СЕМАНТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ (ПАРСЫ ТІЛІНІҢ МЫСАЛЫНДА) 2016 - г. 8 - стр.
7
Ахметбекова А. К. Ауесбаева П.Т. Сюжеты, связанные с албасты в тюркском фольклоре 2016 - г. 3 - стр.
8
Ахметбекова А. К. Intellectual origins of Arab feminism 2016 - г. 4 - стр.
9
Ахметбекова А. К. Ауесбаева П.Т., Рақыш Ж.С. Сharacter of Zhalmauyz in the Folklore of Turkic Peoples 2016 - г. 4 - стр.
10
Кокеева Д. М. Абдуракын Н.., Нуржаева А.М., Қыдырбаев Қ.А., Мустафаева А.А. Сравнительное исследование Китайского и казахского языков: структура субъективно-предикативного предложения 2016 - г. 11 - стр.
11
Мустафаева А. А. Абдуракын Н.., Нуржаева А.М., Қыдырбаев Қ.А., Кокеева Д.М. Сравнительное исследование Китайского и казахского языков: структура субъективно-предикативного предложения 2016 - г. 11 - стр.
12
Мустафаева А. А. Калиева Ш.С., Надирова Г.Е. The Institutionalization of Religious Education in Kazakhstan 2016 - г. 8 - стр.
13
Надирова Г. Е. Калиева Ш.С., Мустафаева А.А. The Institutionalization of Religious Education in Kazakhstan 2016 - г. 8 - стр.
14
Калиева Ш. С. Мустафаева А.А., Надирова Г.Е. The Institutionalization of Religious Education in Kazakhstan 2016 - г. 8 - стр.
15
Ахметбекова А. К. Интеллектуальные источники арабского феминизма 2016 - г. 4 - стр.
16
Кокеева Д. М. Искакова З.Е., Пернекулова М.М. XII mezinarodni vedico-praktika konference Nastoleni Moderni vedy - 2016 2016 - г. 5 - стр.
17
Искакова З. Е. Пернекулова М.М., Кокеева Д.М. XII mezinarodni vedico-praktika konference Nastoleni Moderni vedy - 2016 2016 - г. 5 - стр.
18
Пернекулова М. М. Искакова З.Е., Кокеева Д.М. XII mezinarodni vedico-praktika konference Nastoleni Moderni vedy - 2016 2016 - г. 5 - стр.
19
Камбарбекова Г. А. Сведений о Ходжа Ахмет Ясави и тарикате Ясавия в персидских источниках 2016 - г. 12 - стр.
20
Камбарбекова Г. А. Диуани хикмет шығармасын зерттеудегі тіл мен нұсқалар мәселесі 2016 - г. 5 - стр.
21
Надирова Г. Е. Religious Education In A Comparative Perspective: Kazakhstan’s Searching 2016 - г. 1 - стр.
22
Искакова З. Е. «БХАГАВАДГИТА» ІЛІМІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 2016 - г. 8 - стр.