Жариялыным тізімдері

1

Амирбекова У. А.
Minna no Nihongo I, II      みんなの     日本語   初級I翻訳・文法解説カザフ語版   Аударма және грамматикалық түсіндірме

Қазақ университеті 2013 - г. 434 - стр. ҚАЗАҚСТАН