Басты бет / Экономика және бизнес жоғары мектебі / Экономика / Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

Экономика

Жариялыным тізімдері

Жариялынымдардың жылы:

81

Рахматуллаева Д. Ж. «ТУРКУАЗ ТОП» КОМПАНИЯСЫ МЫСАЛЫНДА КӘСІПОРЫННЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫН ЗЕРТТЕУ 2014 - г. 5 - стр.

82

Нурманова Б. З. Айтбембетова А.Б., Аубакирова Ж.Я. Образование как фактор консолидированного развития общества 2014 - г. 5 - стр.

83

Айтбембетова А. Б. Аубакирова Ж.Я., Нурманова Б.З. Образование как фактор консолидированного развития общества 2014 - г. 5 - стр.

84

Даулиева Г. Р. Даулиева Ғ.Р. Энергетикалық қауіпсіздіктің экономикалық аспектілері 2013 - г. 5 - стр.

85

Даулиева Г. Р. Даулиева Ғ.Р., Ештайбеков Н.Ж. Кеден Одағы аумағы елдеріндегі бағалы қағаздардың биржалық нарығының дамуы / 2013 - г. 5 - стр.

86

Даулиева Г. Р. Даулиева Ғ., Турумбетова А. Қазақстан Республикасында төлем карторчкалары нарығының ағымдағы жағдайы / 2013 - г. 5 - стр.

87

Даулиева Г. Р. Даулиева Ғ, Калиева М, Құзыретті бағдарланған форматта дәрісті жетілдіру 2014 - г. 4 - стр.

88

Даулиева Г. Р. Байсеит Ж. Төлем карточкалары – Қазақстандағы қолма-қолсыз есеп айырысудың инновациялық құралы //Ғылыми жетекші Даулиева Ғ 2014 - г. 3 - стр.

89

Даулиева Г. Р. Ештайбеков Н.Ж. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БИРЖА НАРЫҒЫНЫҢ АҚПАРАТТЫҚ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫН ДАМЫТУДЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ // Ғылыми жетекші: Даулиева Г.Р. 2014 - г. 3 - стр.

90

Даулиева Г. Р. Қапаш А. Қазақстан Республикасында банк қызметін реттеу қажеттілігі //Ғылыми жетекші: Даулиева Г.Р. 2014 - г. 3 - стр.

91

Даулиева Г. Р. Мусабек А.Г; Мусаева М.Н Қазақстан экономикасының туризм саласы //Ғылыми жетекші: Даулиева Г.Р. 2014 - г. 3 - стр.

92

Даулиева Г. Р. Сайдахметова А. ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙДАҒЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДІ БАСҚАРУ ТИІМДІЛІГІ //Ғылыми жетекші: Даулиева Г.Р. 2014 - г. 3 - стр.

93

Даулиева Г. Р. Ерғалиева Е. Жасыл экономиканың даму мүмкіндіктері Ғылыми жетекші Даулиева Ғ.Р.) 2014 - г. 3 - стр.

94

Даулиева Г. Р. Жұмағұл Т. Мемлекеттік қарыздың ұлттық экономикаға әсері (Ғылыми жетекші Даулиева Ғ.Р.) 2013 - г. 3 - стр.

95

Даулиева Г. Р. Калиева М. Қазақстанда зейнетақы жүйесін жаңғырту мәселелері. Ғылыми жетекші Даулиева Ғ.Р. 2013 - г. 4 - стр.

96

Даулиева Г. Р. Турумбетова А. Қазақстанындағы төлем карторчкалары нарығының ағымдағы жағдайы. Ғылыми жетекші Даулиева Ғ.Р. 2013 - г. 4 - стр.

97

Даулиева Г. Р. Нусупова Л. Банкроттық институт ретінде Ғылыми жетекші Даулиева Ғ.Р. 2014 - г. 3 - стр.

98

Иляшова Г. К. Регулирование экономических вопросов в рамках ТС и ЕЭП: практика и проблемы 2013 - г. 4 - стр.

99

Иляшова Г. К. Қазақстандағы көші-қон үдерісіндегі гендерлік мәселелер 2013 - г. 4 - стр.

100

Иляшова Г. К. Самозанятость как новое направление занятости в Республике Казахстан" 2013 - г. 4 - стр.

101

Иляшова Г. К. Self-Employment as a new direction of employment in the Republic of Kazahstan'' 2014 - г. 2 - стр.

102

Иляшова Г. К. Самостоятельная занятость как основной вид экономической деятельности граждан в Республике Казахстан" 2014 - г. 3 - стр.

103

Иляшова Г. К. Инвестиции в основной капитал как фактор экономического развития страны" 2014 - г. 4 - стр.

104

Иляшова Г. К. Болондық үдеріс жағдайындағы кәсіби жоғары білім беру жүйесі - "Білімді бағалаудың құзыретті-бағдарлы жүйес 2014 - г. 4 - стр.

105

Иляшова Г. К. Совершенствование образовательного процесса в вузах" 2014 - г. 3 - стр.

106

Иляшова Г. К. Гендерный аспект миграции в Республике Казахстан 2013 - г. 4 - стр.

107

Даулиева Г. Р. Ерғалиева Е. Индустриалды- инновациялық саясат - экономиканың қаржылық тұрақтылығының негізі. Ғылыми жетекші Даулиева Ғ.Р .Мақала www.g-global.kz. 2013 - г. 3 - стр.

108

Даулиева Г. Р. . Жұмағұл Т. Мемлекеттік сыртқы борышының ағымдағы жағдайы. Мақала www.g-global.kz. Ғылыми жетекші Даулиева Ғ.Р. 2013 - г. 4 - стр.

109

Ережепова А. А. Джулаева А.М. «Реализация компетентностного подхода в рамках проблемной лекции.» 2014 - г. 2 - стр.

110

Тулегенова М. ЕДИНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФРАНЧАЙЗИНГА КАК ФОРМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ.межд.конф КазНУ-6-9 декабря 2013. 2013 - г. 4 - стр.

111

Тулегенова М. о необходтмости возрождения научной школы политической экономии 2013 - г. 5 - стр.

112

Тулегенова М. Факторы, влияющие на формирование компетенций 2014 - г. 4 - стр.

113

Тулегенова М. 5. State Support of the International Mobility in Higher Education: Case of Kazakhstan. Rome.- 9-11 aprile.-2014 2014 - г. 4 - стр.

114

Тулегенова М. Демографический аспект инновационного развития Казахстана.- межд.конф.КазНУ.- 5-6 мая 2014.-з4-39 2014 - г. 5 - стр.

115

Бимендиева Л. А. Научная статья "Инвестиция көзі ретіндегі қазақстандық қор нарығының қазіргі даму әлеуеті" 2013 - г. 6 - стр.

116

Бимендиева Л. А. "Новый шелковый путь" 2013 - г. 6 - стр.

117

Бимендиева Л. А. "Innovational ecomomy of Kazakhstan: two years experience and future" 2013 - г. 6 - стр.

118

Тулегенова М. демографический аспект инновационного развития 2014 - г. 6 - стр.

119

Бейсенбаев Ж. Т. "ҚР агроөнеркәсіптік кешен экономикасының дамуы" 2014 - г. 196 - стр.

120

Бейсенбаев Ж. Т. Агробизнестегі кластер 2012 - г. 10 - стр.