Басты бет / Экономика және бизнес жоғары мектебі / Экономика / Кітаптар, монографиялар

Экономика

Жариялыным тізімдері

Жариялынымдардың жылы:

41

Тулегенова М. теория капитала и экономического развития " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 9965-29-628-6 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

42

Мухамедиев Б. М. Динамическое равновесие и инновационные процессы в Казахстане " Қазақ университеті " 2014 - г. 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

43

Бимендиева Л. А. Экономикалық теория " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0294-2 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

44

Бимендиева Л. А. Статья "Шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту Қазақстанда индустриялдық және әлуметтік жаңғырудың басты құралы" в монографии Динамическое равновесие и инновационные процессы в Казахстане " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0501-01 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

45

Бимендиева Л. А. Статья "Қазақстандағы азық-түлік мәселесі туралы" в монографии "Процесс вхождения Казахстана в число 30-ти высокоразвитых государств мира: проблемы и перспективы их решения" " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0418-2 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

46

Бимендиева Л. А. Экономикалық теория бойынша практикалық оқу құралы Издат-во "Курсив" 2006 - г. ISBN 9965-803-16-1 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

47

Даулиева Г. Р. Білім беру экономиканың инновациялық дауының стртегиялық факторы ретінде " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0501-01 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

48

Тулегенова М. фрмирование капитала в странах формирующегося рынка Book Plus 2014 - г. ISBN 978-601-75- 06-04-9 282 - стр. ҚАЗАҚСТАН

49

Мухамедиев Б. М. Бордоусов О.В. Краткий курс лекций по эконометрике " Қазақ университеті " 2003 - г. ISBN 9965-12-301-2 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

50

Бимендиева Л. А. Рыноктық инфрақұрылым " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1106-7 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

51

Тураров Д. Р. "Микроэкономика" пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмыстарының (СӨЖ) тапсырмаларына әдістемелік нұсқау (қайта басылым)./ Құрастырушылар: Оспанов С.С., Тураров Д.Р., Кондыбаева С.К. - Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, ЭжБЖМ: ОЛ,2015. -42б. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN әл-фараби атындағы қ 42 - стр. ҚАЗАҚСТАН

52

Мухамедиев Б. М. Микроэкономика. 2-е дополненное изд. " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0899-9 25 - стр. ҚАЗАҚСТАН

53

Даулиева Г. Р. Институционалды экономика " Қазақ университеті " 2014 - г. 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

54

Бейсенбаев Ж. Т. Қаржыдағы ақпараттық жүйелер " Қазақ университеті " 2015 - г. 4 - стр. ҚАЗАҚСТАН

55

Табеев Т. П. Институционалды экономикалық теория ( қыс.дәріс курсы). " Қазақ университеті " 2015 - г. 35 - стр. ҚАЗАҚСТАН

56

Бимендиева Л. А. Электронды оқу құралы "Рыноктық инфрақұрылым" " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1106-7 186 - стр. ҚАЗАҚСТАН

57

Даулиева Г. Р. Даулиева Ғ.Р. Институционалды экономика Электронды оқу құралы. Алматы, "Қазақ университеті", 2016 ж. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1559-1 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

58

Аскарова Ж. А. статистика пәні бойынша зертханалық сабақтарында қолданылатын әдістемелік нұсқаулық статистика пәні бойынша зертханалық сабақтарында қолданылатын әдістемелік нұсқау 2016 - г. ISBN 279 39 - стр. ҚАЗАҚСТАН

59

Даулиева Г. Р. Б.Нұрманова, Ғ.Даулиева. Г.Төлешова. З.Ахметова "Экономикалық ілімдер тарихы" : электронды оқу құралы. Алматы; "Қазақ университеті",2016.- 223 б. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-247-814-3 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

60

Кондыбаева С. К. курс лекции по Инновационному предпринимательству Лаборатория ВШЭБ 2016 - г. 36 - стр. ҚАЗАҚСТАН

61

Мухамедиев Б. М. Microeconomics. Textbook. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1307-8 21 - стр. ҚАЗАҚСТАН

62

Мухамедиев Б. М. Моделирование динамического общего равновесия в экономике. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1391-7 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

63

Мухамедиев Б. М. Эконометрика " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1676-5 17 - стр. ҚАЗАҚСТАН

64

Рахматуллаева Д. Ж. Садыханова Г.А. Фирма қызметін экономикалық талдау Лаборатория ВШЭБ 2016 - г. 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

65

Оспанов С. С. Экономикадағы математикалық және компьютерлік модельдер " Қазақ университеті " 2016 - г. 150 - стр. ҚАЗАҚСТАН

66

Кондыбаева С. К. Оспанов С.С., Тураров Д.Р. "Микроэкономика" пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмыстарының (СӨЖ) тапсырмаларына әдістемелік нұсқау (қайта басылым)./ Құрастырушылар: Оспанов С.С., Тураров Д.Р., Кондыбаева С.К. - Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, ЭжБЖМ: ОЛ, 06.11.2016. -42б. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Экономика және бизнес жоғары мектебінің Оқу зертханасы 2017 - г. 42 - стр. ҚАЗАҚСТАН

67

Тураров Д. Р. Оспанов С.С., Кондыбаева С.К. "Микроэкономика" пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмыстарының (СӨЖ) тапсырмаларына әдістемелік нұсқау (қайта басылым)./ Құрастырушылар: Оспанов С.С., Тураров Д.Р., Кондыбаева С.К. - Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, ЭжБЖМ: ОЛ, 06.11.2016. -42б. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Экономика және бизнес жоғары мектебінің Оқу зертханасы 2017 - г. 42 - стр. ҚАЗАҚСТАН

68

Оспанов С. С. Тураров Д.Р., Кондыбаева С.К. "Микроэкономика" пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмыстарының (СӨЖ) тапсырмаларына әдістемелік нұсқау (қайта басылым)./ Құрастырушылар: Оспанов С.С., Тураров Д.Р., Кондыбаева С.К. - Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, ЭжБЖМ: ОЛ, 06.11.2016. -42б. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Экономика және бизнес жоғары мектебінің Оқу зертханасы 2017 - г. 42 - стр. ҚАЗАҚСТАН

69

Оспанов С. С. Тураров Д.Р. "Экономикадағы математикалық және компьютерлік модельдер (оптимизациялық, эконометрикалық әдістемелер)" пәні бойынша оқу-әдістемелік құралы./ Құрастырушылар: Оспанов С.С., Тураров Д.Р. - Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, ЭжБЖМ: ОЛ, 05.11.2015. -46б. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Экономика және бизнес жоғары мектебінің Оқу зертханасы 2015 - г. 46 - стр. ҚАЗАҚСТАН

70

Тураров Д. Р. Оспанов С.С. "Экономикадағы математикалық және компьютерлік модельдер (оптимизациялық, эконометрикалық әдістемелер)" пәні бойынша оқу-әдістемелік құралы./ Құрастырушылар: Оспанов С.С., Тураров Д.Р. - Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, ЭжБЖМ: ОЛ, 05.11.2015. -46б. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Экономика және бизнес жоғары мектебінің Оқу зертханасы 2015 - г. 46 - стр. ҚАЗАҚСТАН

71

Бимендиева Л. А. Статья в монографии "Стратегия и факторы инновационной модернизации регионов Казахстана в свете послания Президента РК н,а,Назарбаева народу Казахстана "Нұрлы жол -путь в будущее"" "Венчурлік бизнес - тәуекелге негізделген бизнес" " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-0720-6 24 - стр. ҚАЗАҚСТАН

72

Рахматуллаева Д. Ж. Садыханова Г.А. Фирманың қызметін экономикалық иалдау Учебно-методическая лаборатория 2016 - г. 2 - стр. ҚАЗАҚСТАН

73

Бимендиева Л. А. Нурманова Б.З., Ахметова З.Б., Жатканбаев Е.Б. Практикум по курсу "Государственное регулирование экономики" "Казак университетi" 2011 - г. ISBN 9965-29-725-8 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

74

Нурманова Б. З. Бимендиева Л.А., Ахметова З.Б., Жатканбаев Е.Б. Практикум по курсу "Государственное регулирование экономики" "Казак университетi" 2011 - г. ISBN 9965-29-725-8 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

75

Нурманова Б. З. Даулиева Г.Р., Ахметова З.Б. История Экономических учений "Казак университетi" 2016 - г. ISBN 978-601-247-814-3 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

76

Даулиева Г. Р. Нурманова Б.З., Ахметова З.Б. История Экономических учений "Казак университетi" 2016 - г. ISBN 978-601-247-814-3 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

77

Чуланова З. К. Багаева Н.У., Туркеева К.А. Стратегии внутрирегионального экономического взаимодействия стран Центральной Азии в условиях глобальных вызовов Австрия, Вена 2015 - г. ISBN 978-3-903063-82-2 216 - стр. АВСТРИЯ

78

Чуланова З. К. Человек в системе факторов, опреде-ляющих конкурентоспособность страны, в условиях формирования новой экономики Eeast West association for Advanced Studies and Higher Education GmbH 2015 - г. 14 - стр. АВСТРИЯ

79

Аскарова Ж. А. СТАТИСТИКА Қазақ университеті 2016 - г. ISBN 978-601-04-2403-6 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

80

Мухамедиев Б. М. Экономическая стратификация и неравенство доходов в Казахстане. Монография " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1972-8 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН