Жариялыным тізімдері

1
Литвиненко Ю. А. Показатели доброкачественности и минеральный состав растения Datura Stramonium 2022 - г. 1 - стр.
2
Литвиненко Ю. А. Материалы международной конференции студентов и молодых ученых "ФАРАБИ ӘЛЕМІ" 2022 - г. 1 - стр.
3
Умбетова А. К. СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ РАСТЕНИЙ РОДА ATRAPHAXIS, СЕМЕЙСТВА POLYGONACEAE 2022 - г. 2 - стр.
4
Умбетова А. К. ATRAPHAXIS PYRIFOLIA ӨСІМДІГІ ҚҰРАМЫНДАҒЫ БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ҚОСЫЛЫСТАРДЫ АНЫҚТА 2022 - г. 2 - стр.
5
Берганаева Г. Е. Бұзылған сұлы дәнінен жоғары-критикалық флюидты СО2 экстракциялау әдісі арқылы композиция алу 2022 - г. 1 - стр.
6
Берганаева Г. Е. «Уралосибирская 2» бидай дәні сорттының химиялық құрамын зерттеу 2022 - г. 1 - стр.
7
Берганаева Г. Е. 7-Сынып химиясындағы элементтердің қасиеттерін зерттеуде виртуалды зертхана жасау 2022 - г. 1 - стр.
8
Берганаева Г. Е. Мектеп оқушыларына «дәрілік препараттарды синтездеу және өндіру» тақырыбын оқытудағы пәнаралық байланысты қалыптастыру 2022 - г. 1 - стр.
9
Қалдыбаева А. Б. Novel phosphate-containing imidazoles as potential green biologically active substrates 2022 - г. 1 - стр.