Жариялыным тізімдері

281

Сейденова С. Д. Практикум по письменному переводу: учебное пособие / С.Д. Сейденова. – 2-е изд.

Издательство КазНУ им. аль-Фараби "Казак университетi" 2020 - г. ISBN 978-061-04-47-82-0 138 - стр. ҚАЗАҚСТАН

282

Азимбаева И. К.
«Абай жолы» эпопеясындағы фразеологизмдердің көркемдік әлеуетін аударудағы қиындықтар

" Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2081-6 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

283

Аймагамбетова М. М. ИДЕОСФЕРА КУЛЬТУРНОГО КОДА КАЗАХСТАНА: ЛИТЕРАТУРА И МАСС-МЕДИА

" Шежірелі өлке" 2020 - г. 224 - стр. ҚАЗАҚСТАН

284

Беркимбаева С. К. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА (УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

" Қазақ университеті " 2021 - г. 76 - стр. ҚАЗАҚСТАН

285

Сейденова С. Д. Практикум по переводу

"Қазақ университет" баспасы 2020 - г. ISBN 978-061-04-47-82-0 138 - стр. ҚАЗАҚСТАН

286

Дадебаев Ж.
Қазақ әдебиетінің тарихы. Оқу құралы 2021-2022 оқу жылы

" Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-5423-1 28 - стр. ҚАЗАҚСТАН

287

Дадебаев Ж.
Қазіргі қазақ әдебиеті. Монография (2021-2022 оқу жылы)

" Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-5724-9 22 - стр. ҚАЗАҚСТАН

288

Дадебаев Ж.
Абайдың шығармашылық даралығы 2021-2022 оқу жылы

БиКА 2021 - г. ISBN 978-601-337-558-8 20 - стр. ҚАЗАҚСТАН

289

Дадебаев Ж.
Абайдың антропологизмі // Абайтану антологиясы. ІХ том. 2021-2022 оқу жылы

" Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-1617-8 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

290

Дадебаев Ж.
Абай (Ибраһим) Құнанбаев. Оқу кітабы. Қазақ мектебі оқушыларына арналған 2021-2022 оқу жылы

" Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-5754-6 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

291

Дадебаев Ж.
Абай (Ибраһим) Құнанбаев. Оқу кітабы. "Тілдер және әдебиет" даярлау бағыты бойынша жоғары білім беру ұйымдарына арналған 2021-2022 оқу жылы

" Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-5763-8 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

292

Дадебаев Ж.
Абайтану. Лекциялар (Оқу құралы). Авторлар ұжымы 2021-2022 оқу жылы

" Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-5818-5 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

293

Дадебаев Ж.
2022-2023 оқу жылы. Абай ілімі. Оқу құралы https://abai.kaznu.kz/?p=5442

Абай институты 2022 - г. ISBN 978-601-04-6661-4 185 - стр. ҚАЗАҚСТАН

294

Дадебаев Ж.
2022-2023 оқу жылы. Абай ілімін білудің, түсінудің және қолданудың ғылыми негіздері мен теориялық тетіктері. Ұжымдық екінші жинақ. https://abai.kaznu.kz/?p=5399

Абай институты 2022 - г. ISBN 978-601-04-6042-3 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

295

Дадебаев Ж.
2022-2023 оқу жылы. Абайдың таксономиясы Білу, түсіну және қолдану. Ұжымдық монография https://abai.kaznu.kz/?p=5381

Абай институты 2022 - г. ISBN 978-601-04-6043 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

296

Мұсалы Л. Ж. Қазіргі қазақ әдебиеті: ұжымдық монография. Алматы, Қазақ университеті,2021..-353 бет ISBN 978-601-04-5724-9

" Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-5724 22 - стр. ҚАЗАҚСТАН

297

Мұсалы Л. Ж. Л.Ж.Мұсалы. Символ-бернелеу поэтикасы. Алматы, Қазақ университеті, 2021 ISBN 978-601-04-5331-9

" Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-5331 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

298

Мұсалы Л. Ж. 3) А 13 Абай ілімін білу, түсіну және қолдану: ұжымдық монография / Жалпы редакциясын басқарған Ж. Дәдебаев; баспаға дайындағандар Л. Мұсалы, Б. Даутова. – Алматы: Қазақ университеті, 2023. – 277 б. ISBN 978-601-04-6087-4 Ж. Дәдебаев, Д. Ысқақұлы, Қ. Мәдібаева, С. Жусанбаева, Р. Әбдіқұлова, Л. Мұсалы, Б. Даутова

" Қазақ университеті " 2023 - г. ISBN 978-601-04-6087 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

299

Есембеков Т. У.
Көркем мәтін теориясы мен поэтикасы

" Қазақ университеті " 2023 - г. ISBN 978-601-04- 0813-5 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

300

Есембеков Т. У.
көркем шығарманы талдау әдістемесі

" Қазақ университеті " 2023 - г. ISBN 978-601-04-6466-7 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

301

Есембеков Т. У.
аударматанудың заманауи үрдістері

" Қазақ университеті " 2023 - г. ISBN 978-601-04-6397-4 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

302

Дадебаев Ж.
2023а Абай ілімін білу, түсіну және қолдану: ұжымдық монография

" Қазақ университеті " 2023 - г. ISBN 978-601-04-6087 17 - стр. ҚАЗАҚСТАН

303

Дадебаев Ж.
2023 Абай ілімі. Оқу құралы

" Қазақ университеті " 2023 - г. ISBN 978-601-04-6142 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

304

Дадебаев Ж.
2023 Абай ілімі. Дәрістер курсы

" Қазақ университеті " 2023 - г. ISBN 978-601-04-6099 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

305

Дадебаев Ж.
Түрік дүниесінің дүлдүл тұлғалары. Оқу басылымы

" Қазақ университеті " 2023 - г. ISBN 978-601-04-6311 22 - стр. ҚАЗАҚСТАН

306

Дадебаев Ж.
2023 Абай ілімі. Талдаулар...

"Алгорифм" ЖШС 2023 - г. ISBN 978-601-04-6087 20 - стр. ҚАЗАҚСТАН

307

Дадебаев Ж.
2023а Менің университетім

" Қазақ университеті " 2023 - г. ISBN 978-601-04-6271 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

308

Дадебаев Ж.
2023а Түрік дүниесінің дүлдүл тұлғалары

" Қазақ университеті " 2023 - г. ISBN 978-601-04-6311 22 - стр. ҚАЗАҚСТАН

309

Дадебаев Ж.
2023а Қазақ әдебиетінің тарихы. Екінші бөлім.

" Қазақ университеті " 2023 - г. ISBN 978-601-04-6216 22 - стр. ҚАЗАҚСТАН

310

Дадебаев Ж.
2023а Ғибратты ғұмыр

" Қазақ университеті " 2023 - г. ISBN 978-601-04-6536 20 - стр. ҚАЗАҚСТАН

311

Дадебаев Ж.
2023 Абай ілімі. Мақалалар жинағы

" Қазақ университеті " 2023 - г. ISBN 978-601-04-6085 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН