Жариялыным тізімдері

201

Тараков А. С. Есембеков Т.У., Мұсалы Л.Ж., Айтмұханбетова А.С., Жапарова А.Ж., Сейденова С.Д. Словарь переводческих терминов

" Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2081-6 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

202

Айтмұханбетова А. С. Есембеков Т.У., Тараков А.С., Мұсалы Л.Ж., Жапарова А.Ж., Сейденова С.Д. Словарь переводческих терминов

" Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2081-6 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

203

Жапарова А. Ж. Есембеков Т.У., Тараков А.С., Мұсалы Л.Ж., Айтмұханбетова А.С., Сейденова С.Д. Словарь переводческих терминов

" Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2081-6 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

204

Сейденова С. Д. Есембеков Т.У., Тараков А.С., Мұсалы Л.Ж., Айтмұханбетова А.С., Жапарова А.Ж. Словарь переводческих терминов

" Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2081-6 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

205

Есембеков Т. У. Тараков А.С., Мұсалы Л.Ж., Айтмұханбетова А.С., Жапарова А.Ж., Сейденова С.Д. Словарь переводческих терминов

" Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2081-6 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

206

Мұсалы Л. Ж. Аударматану терминдерінің сөздігі

" Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-208 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

207

Сулейменова Э. Д. Мадиева Г.Б. Русский язык. Методическое руководство

Алматы: Атамура 2016 - г. ISBN 978-601-306-541-0 11 - стр. ҚАЗАҚСТАН

208

Дадебаев Ж. Бисенбаев П.К. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том ХІ -

" Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2257 297 - стр. ҚАЗАҚСТАН

209

Дадебаев Ж. Бисенбаев П.К. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том ХІІ 2016-2017

" Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2266 297 - стр. ҚАЗАҚСТАН

210

Дадебаев Ж. Бисенбаев П.К. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том ХІІІ 2016-2017

" Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2269 264 - стр. ҚАЗАҚСТАН

211

Дадебаев Ж. Бисенбаев П.К. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том ХІҮ 2016-2017

" Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2302 254 - стр. ҚАЗАҚСТАН

212

Дадебаев Ж. Бисенбаев П.К. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХҮІ том.

" Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2316 308 - стр. ҚАЗАҚСТАН

213

Оспанова Г. Т. Shakarim's thoughts about kszakh poems

" Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2370-1 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

214

Оспанова Г. Т. Шәкәрімнің қазақ өлеңі туралы қайсыбір пікірлері

" Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-237- 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

215

Таева Р. М. Алимбаева А.Т. Сборник тестов по основам теории английского языка

" Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 9786010424166 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

216

Алимбаева А. Т. Таева Р.М. Сборник тестов по основам теории английского языка

" Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 9786010424166 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

217

Дадебаев Ж. Әбдиманұлы Ө.., Темірболат А.Б., Солтанаева Е.М. Ежелгі және хандық дәуір әдебиетіндегі "Мәңгілік ел" ұлттық идеясы 2016-2017

" Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2189-9 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

218

Дадебаев Ж. Есембеков Т.У. Абайтану. Таңдамалы еңбектер.ХҮІІ том.2016-2017

" Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617-8 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

219

Есембеков Т. У. Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер.ХҮІІ том.2016-2017

" Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617-8 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

220

Сулейменова Э. Д. Койшыбаева Г.С. "Выбор языка и корреляции языковой трансмиссии"

" Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2389-3 184 - стр. ҚАЗАҚСТАН

221

Валиева А. К. Жанабекова М.А., Колесникова Т.П. Учебное пособие «The world of journalism»

" Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 97 8-601-04-164 116 - стр. ҚАЗАҚСТАН

222

Сейденова С. Д.
Аударматанудың заманауи мәселелері = Современные проблемы переводоведения

" Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2081 13 - стр. ҚАЗАҚСТАН

223

Дадебаев Ж. Шортанбай Ш.А., Абдулина А.Б. Отражение национальной идеи «МӘҢГІЛІК ЕЛ» в литературе XIX ВЕКА

" Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2646 1 - стр. ҚАЗАҚСТАН

224

Есембеков Т. У.
Әдебиеттану дәрістері

издательство СКГУ 2017 - г. ISBN 978-601-322-061-1 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

225

Дадебаев Ж.
Абай мұрасын пәнаралық зерттеу нәтижелері. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХХХҮ том. 2017-2018

" Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-1617-8 (о 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

226

Дадебаев Ж.
"Қазіргі қазақ әдебиетіндегі "Мәңгілік ел" және ұлттық идея тоғысуы" атты ұжымдық монографияның тарауы (Жазушы еңбегі және ұлттық құндылықтар). - 62-85-беттер. 2017-2018

" Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2990-1 1 - стр. ҚАЗАҚСТАН

227

Сейденова С. Д. Аударматанудың заманауи мәселелері: ұжымдық монография, 2-кітап

" Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1934-0 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

228

Беккожанова Г. К. Стилистика английского языка: теория и практика- Алматы: Эверо -2017-Беккожанова Г.К. - 172стр. УДК 81/255.4 (075.8)

Алматы, Эвро 2017 - г. ISBN 978-601-310-710-3 172 - стр. ҚАЗАҚСТАН

229

Сейденова С. Д. "Аударма ісі" бөлімі студенттеріне арналған семинар сабақтары, СОӨЖ, СӨЖ тапсырмалары бойынша әдістемелік нұсқаулар.

" Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1934-0 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

230

Сейденова С. Д. Поэтикалық тәржіма бойынша практикум.

" Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2103-0 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

231

Беккожанова Г. К. менеджмент цифрового бизнеса и электронной торговли -515 стр

Қазақ тіліндегі аудармасы Қазақстан Республикасы Жоғары оқу орындарының қауымдас 2017 - г. ISBN 978-0-273-78654-2 515 - стр. ҚАЗАҚСТАН

232

Сейденова С. Д. Translation and “The Adventures of Tom Sawyer”

" Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3258-1 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

233

Сейденова С. Д. Morphological expressive means in the literary text and their translation

Eurasian Academy 2018 - г. ISBN 978-80-972920-1-0 6 - стр. СЛОВАКИЯ

234

Дадебаев Ж. Баязитов Б.Б.
Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХХХV том. Абай мұрасын пәнаралық зерттеу нәтижелері.

" Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3220 270 - стр. ҚАЗАҚСТАН

235

Куратова О. А. Der praktische Kurs der deutschen Sprache (für die Grundlagenausbildung mit der Verwendung von Sprichwörtern, Redensarten, gereimten Gedichten und Originaltexten)

" Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-2975-8 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

236

Куратова О. А. Сборник упражнений и заданий по технологии изучающего чтения по немецкому языку «Sammlung der deutschen Übungen und Texte für Technologie des studierenden Lesens».

" Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-2671-9 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

237

Дадебаев Ж.
Ұлттық рух және шығармашылық даралық 2018-2019.

Абай атындағы ҚазҰПУ "Ұлағат" баспасы 2018 - г. ISBN 978-601-298-691 21 - стр. ҚАЗАҚСТАН

238

Онгарбаева М. С. Таева Р.М., Колесникова Т.П. The World of Philology

" Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3628-2 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

239

Таева Р. М. Колесникова Т.П., Онгарбаева М.С. The World of Philology

" Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3628-2 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

240

Сулейменова Э. Д. Язык как ресурс мягкой силы

" Қазақ университеті " 2018 - г. 118 - стр. ҚАЗАҚСТАН