Жариялыным тізімдері

41

Сулейменова Э. Д.
Русский язык. Дидактические материалы. Для 9 класса общеобразовательной школы. МОН РК

Атамұра 2013 - г. 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

42

Сулейменова Э. Д.
Қазақстан Республикасы мемлекетік этносаясат императивтері. Мемлекет органдарға арналған талдау материалдары мен әдістемелік ұсынымдар // Императивы государственной этнополитики Республики Казахстан. Аналитические материалы и методические рекомендации для государственных органов

Ассамблея народа Казахстана 2012 - г. 33 - стр. ҚАЗАҚСТАН

43

Сулейменова Э. Д. Сабитова З.К. Русский язык: Учебник для учащихся 9 класса общеобразовательной школы / Рекомендован МОН РК.

Атамура 2013 - г. ISBN 978-601-282-826-9 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

44

Сулейменова Э. Д. Сабитова З.К. Русский язык

Атамура 2013 - г. ISBN 978-601-282-870-2 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

45

Сулейменова Э. Д. Сабитова З.К. Русский язык

Атамура 2013 - г. ISBN 978-601-282-845-0 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

46

Дадебаев Ж.
Тараз өлкесі

ЖШС РПБК "Дәуір" 2013 - г. ISBN 978-601-217-400 29 - стр. ҚАЗАҚСТАН

47

Таева Р. М. Оразбекова И.Г.
Методические рекомендации к стилистическому анализу текста

" Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0383-3 1 - стр. ҚАЗАҚСТАН

48

Сейденова С. Д. Практикум по письменному переводу

" Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1003-9 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

49

Жапарова А. Ж.
Әдеби шығармашылық және көркем аударма теориясы. Дәрістер жинағы.British etiquettes. (Авторлар ұжымы құрамында)

" Қазақ университеті " 2013 - г. 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

50

Жапарова А. Ж.
Актуальные проблемы современной гуманитарной науки. Межвузовзский научный сборник. Выпуск 3. Action and non-action verbs

Коллективное издание 2014 - г. 3 - стр. РЕСЕЙ

51

Жапарова А. Ж.
Idioms, set expressions about colour in English language

Актуальные проблемы современной гуманитарной науки 2014 - г. 4 - стр. ҚАЗАҚСТАН

52

Жапарова А. Ж.
Thematic English in Use

" Қазақ университеті " 2014 - г. 106 - стр. ҚАЗАҚСТАН

53

Жапарова А. Ж.
Mastermind questions and answers

" Қазақ университеті " 2014 - г. 83 - стр. ҚАЗАҚСТАН

54

Мұсалы Л. Ж.
Аударма ісі: байырғы трактаттар мен кейінгі толғамдар: хрестоматия / Құраст.: Ж.Дәдебаев, Ә.Тарақ, Л.Мұсалы, Е.Кәрібозов, Г.Даутова. - Алматы: Қазақ университеті, 2014.-262б. ISBN 978-601-04-0490-8

" Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN . 978-601-04-04 17 - стр. ҚАЗАҚСТАН

55

Мұсалы Л. Ж.
Аударма теориясы

" Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN . 978-601-04-04 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

56

Мұсалы Л. Ж.
Мұсалы Л. Аударманың нормативті аспектілері. Әдеби шығармашылық және көркем аударма теориясы: дәрістер жинағы. - Алматы:Қазақ университеті, 2013. – 124-131б.

" Қазақ университеті " 2014 - г. 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

57

Мұсалы Л. Ж.
Мұсалы Л.М.Әуезов әңгімелерінің орыс тіліндегі тәржімалары жөнінде

Бииктик 2014 - г. 12 - стр. ҚЫРГЫЗСТАН

58

Тараков А. С.
Жастар тәрбиесі және дәстүр сабақтастығы

" Қазақ университеті " 2014 - г. 136 - стр. ҚАЗАҚСТАН

59

Искакова Г. Н.
Жоба жұмысын орындауға арналған әдістемелік нұсқаулық

" Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0505-9 2 - стр. ҚАЗАҚСТАН

60

Қазыбек Г. Қ. Теория и практика перевода

Бекқожанова 2015 - г. ISBN 978-601-04-0955-2 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

61

Қазыбек Г. Қ. Практика перевода

" Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 977-601-04-0722-0 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

62

Қазыбек Г. Қ. Сборник тестов по теориии и практике перевода

" Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-07-0719-0 4 - стр. ҚАЗАҚСТАН

63

Қазыбек Г. Қ. Афоризмы про переводоведения

" Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-301-04-0718-3 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

64

Карагойшиева Д. А. Studienbuch zum Lesen und Analyse der Texte

" Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0697-1 91 - стр. ҚАЗАҚСТАН

65

Карагойшиева Д. А. Экспекриментально-фонетический анализ интонации казахского языка

Copyland 2008 - г. ISBN 9965-30-547-1 232 - стр. ҚАЗАҚСТАН

66

Таева Р. М. Турумбетова Л.А.
The World of Linguistics

" Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-04-0054-2 2 - стр. ҚАЗАҚСТАН

67

Таева Р. М. Оразбекова И.Г. Lectures on the English Stylistics

" Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0609-4 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

68

Валиева А. К. Жанабекова М.А., Колесникова Т.П. STANDARDIZED TESTS (IELTS)

" Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-0716-9 31 - стр. ҚАЗАҚСТАН

69

Айтмұханбетова А. С. Филологические теории и их применение в переводе и практике

Bratislava 2015 - г. ISBN 978-80-971536-3-2 4 - стр. СЛОВАКИЯ

70

Айтмұханбетова А. С. актуальные проблемы переводоведения и литературной компаративистики

" Қазақ университеті " 2011 - г. ISBN 978-601-247-216-5 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

71

Айтмұханбетова А. С. Актуальные проблемы переводоведения и литературной компаративистики

" Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 9965-30-803-9 2 - стр. ҚАЗАҚСТАН

72

Айтмұханбетова А. С. Актуальные проблемы переводоведения и литературной компаративистики

" Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-9965-12-352-8 2 - стр. ҚАЗАҚСТАН

73

Дадебаев Ж.
Шымырлап бойға жайылған

Жазушы 1988 - г. ISBN 5-605-00014-4 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

74

Дадебаев Ж.
Ғабиден Мұстафин

Мектеп 1889 - г. ISBN 5-625-00601-6 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

75

Дадебаев Ж.
Өмір шындығы және көркемдік шешім

Ғылым 1991 - г. ISBN 5-628-00892-3 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

76

Дадебаев Ж.
Бөлтірік Әлменұлы және қазақ шешендік өнері

" Қазақ университеті " 1996 - г. ISBN 5-7667-1980-9 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

77

Дадебаев Ж.
Жазушы еңбегі 2021-2022 оқу жылы

" Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-5596-2 27 - стр. ҚАЗАҚСТАН

78

Дадебаев Ж.
Атыңнан айналайын

Нұрлы әлем 2002 - г. ISBN 9965-403-91-0 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

79

Дадебаев Ж.
Қазіргі қазақ әдебиеті

" Қазақ университеті " 2002 - г. ISBN 9965-12-213-x 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

80

Дадебаев Ж.
Қазіргі қазақ әдебиеті

" Қазақ университеті " 2003 - г. ISBN 9965-12-516-3 17 - стр. ҚАЗАҚСТАН