Жариялыным тізімдері

201
Айгаринова Г. Т. "Фитосанитарлық қауіпсіздік" ұғымын анықтаудың теориялық мәселелері 2018 - г. 3 - стр.
202
Ережепқызы Р. ЕРЕЖЕПҚЫЗЫ Р. Проблемы правового регулирования и состояние мониторинга водных ресурсов в Казахстане 2020 - г. 12 - стр.
203
Жатканбаева А. Е. Электронды ақша айналымын құқықтық қамтамасыз ету ерекшеліктері 2022 - г. 2 - стр.
204
Жатканбаева А. Е. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЭЛЕКТРОНДЫҚ АҚШАНЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУДІҢ НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 2023 - г. 7 - стр.
205
Айгаринова Г. Т. Пути совершенствования правовых и организационных механизмов управления земельными ресурсами в Республике Казахстан 2023 - г. 8 - стр.