Жариялыным тізімдері

521
Нұрұлы Е. Асипова Ж.М. The evolution of community-based tourism development in Kazakhstan: a case study of Saty village 2022 - г. 1 - стр.
522
Нұрұлы Е. Асипова Ж.М., Актымбаева А.С. The optimal model of agri-tourism or how to rural development by organizing agri-tourism: a case study of Lepsy county, Almaty region, Kazakhstan 2022 - г. 1 - стр.
523
Асипова Ж. М. Актымбаева А.С., Нұрұлы Е.. The optimal model of agri-tourism or how to rural development by organizing agri-tourism: a case study of Lepsy county, Almaty region, Kazakhstan 2022 - г. 1 - стр.
524
Актымбаева А. С. Асипова Ж.М., Нұрұлы Е.. The optimal model of agri-tourism or how to rural development by organizing agri-tourism: a case study of Lepsy county, Almaty region, Kazakhstan 2022 - г. 1 - стр.
525
Нұрұлы Е. Асипова Ж.М., Актымбаева А.С., Танкибаева А.Г. Adaptive management of tourism carrying capacity in nature-based sites: Operationalizing adaptivity dimensions 2022 - г. 2 - стр.
526
Танкибаева А. Г. Асипова Ж.М., Актымбаева А.С., Нұрұлы Е.. Adaptive management of tourism carrying capacity in nature-based sites: Operationalizing adaptivity dimensions 2022 - г. 2 - стр.
527
Асипова Ж. М. Актымбаева А.С., Танкибаева А.Г., Нұрұлы Е.. Adaptive management of tourism carrying capacity in nature-based sites: Operationalizing adaptivity dimensions 2022 - г. 2 - стр.
528
Актымбаева А. С. Асипова Ж.М., Танкибаева А.Г., Нұрұлы Е.. Adaptive management of tourism carrying capacity in nature-based sites: Operationalizing adaptivity dimensions 2022 - г. 2 - стр.
529
Алиева Ж. Н. НОВЫЕ ВЫЗОВЫ В ТУРОПЕРАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2022 - г. 6 - стр.
530
Бейсембинова А. С. РОЛЬ МОЛОДЕЖНОГО ТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ТУРИЗМА В КАЗАХСТАНЕ 2023 - г. 5 - стр.
531
Нұрұлы Е. Қазақстанда «дарк» туризмнің жаңа мамандандырылған түрлерін дамыту әлеуеті («апаттар туризмі» мысалында) 2023 - г. 2 - стр.
532
Нұрұлы Е. Имантау-Шалқар курорттық аймағының туристік-рекреациялық әлеуетін бағалау 2023 - г. 2 - стр.
533
Нұрұлы Е. Navigating challenges in developing water tourism in Kazakhstan: an analytical review 2023 - г. 2 - стр.
534
Нұрұлы Е. Астротуризм: Маңғыстау облысында дамыту және ұйымдастыру мүмкіндіктері 2023 - г. 2 - стр.
535
Нұрұлы Е. The importance and role of quasi-public companies in tourism industry development 2023 - г. 2 - стр.
536
Асипова Ж. М. Актымбаева А.С., Танкибаева А.Г., Нұрұлы Е.. Adaptive management of recreational capacity in nature-based tourism: Study of four lakes in Almaty region, Kazakhstan 2023 - г. 8 - стр.
537
Танкибаева А. Г. Актымбаева А.С., Асипова Ж.М., Нұрұлы Е.. Adaptive management of recreational capacity in nature-based tourism: Study of four lakes in Almaty region, Kazakhstan 2023 - г. 8 - стр.
538
Нұрұлы Е. Актымбаева А.С., Асипова Ж.М., Танкибаева А.Г. Adaptive management of recreational capacity in nature-based tourism: Study of four lakes in Almaty region, Kazakhstan 2023 - г. 8 - стр.
539
Актымбаева А. С. Асипова Ж.М., Танкибаева А.Г., Нұрұлы Е.. Adaptive management of recreational capacity in nature-based tourism: Study of four lakes in Almaty region, Kazakhstan 2023 - г. 8 - стр.
540
Нұрұлы Е. Complex Ni and Co extraction from leached nontronitized serpentinite via hydrometallurgical process at atmospheric pressure 2023 - г. 10 - стр.
541
Спанкулова Л. С. Нұрұлы Е.. Methods of stated and revealed preferences: A case study in healthcare services 2023 - г. 2 - стр.
542
Нұрұлы Е. Спанкулова Л.С. Methods of stated and revealed preferences: A case study in healthcare services 2023 - г. 2 - стр.
543
Молдагалиева А. Е. Анализ предпочтений посетителей города Алматы и Алматинской области посредством статистической информации 2023 - г. 8 - стр.
544
Молдагалиева А. Е. АНАЛИЗ ТУРИСТСКОГО РЫНКА ГОРОДА АЛМАТЫ И АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ТУРИСТСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 2023 - г. 6 - стр.